Sandra de Vreede stuurde ons onderstaand bericht…

‘Stichting Liever in Lierop wil begeleid wonen in Lierop realiseren voor jongvolwassenen met een beperking. Het is een zogenaamd ‘ouderinitiatief’, een particulier initiatief van en door ouders die hun kinderen voor wie niet alles vanzelfsprekend is, een gelukkige en veilige toekomst  willen bieden. Het gaat om jongeren met een licht verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking die een heleboel zelf kunnen, maar niet in staat zijn helemaal zelfstandig te wonen.  Een diversiteit aan beperkingen en niveaus kan ervoor zorgen dat de jongeren ook elkaar kunnen helpen, zo is de visie van de ouders.

Zittend: Cor en Laura Raaijmakers
Staand vlnr: Peter van Oijen, Sandra de Vreede en Erik Goris.

Vrijdag 25 juni j.l. heeft Liever in Lierop op feestelijke wijze een voorlopige koopovereenkomst gesloten met Cor en Laura Raaijmakers om hun boerderij aan Laan Ten Boomen 30 te gaan gebruiken voor dit doel. Eerder al zijn de buurtbewoners door de stichting ingelicht over de plannen.   

Burgemeester en wethouders van Someren zijn enthousiast over de plannen en hebben hun principe akkoord voor de omzetting naar een maatschappelijke bestemming reeds gegeven. De procedure voor een complete bestemmingsplanwijziging is in gang gezet. Natuurlijk blijft het karakteristieke pand op de hoek van de Heesvenstraat haar monumentale uitstraling behouden.

De stichting heeft haar naam niet alleen gekozen omdat de meeste oprichters in Lierop wonen en hun kinderen dichtbij zich willen houden. Nee, Herold & Marja Dat, Lies vd Eijnden, Astrid & Erik Goris-Manders (Asten) en Peter & Sandra van Oijen-de Vreede zijn er ook heilig van overtuigd dat de Lieropse gemeenschap een hele geschikte bodem is voor mensen met een beperking om te voelen dat ze er echt bij horen.

“It takes a village to raise a child”,
waar kan dit nou beter dan in een betrokken dorp als Lierop?!

Het bestuur wil de familie Raaijmakers en iedereen die tot dusver belangeloos zijn medewerking heeft verleend enorm bedanken.
Wilt u ook uw medewerking aanbieden of wilt u meer informatie over wonen binnen het initiatief? Bel of mail dan naar: info@lieverinlierop.nl – 06-42919030 (Sandra)’.