Van Toon van de Ven kregen we namens de werkgroep Wonen van Lierop Leeft onderstaand bericht…

“Binnenkort zal de bouwkavel, gelegen aan de Drievennenstraat naast nr. 22, door de gemeente Someren te koop aangeboden worden. De gemeente heeft publicatie hiervan gepland op 9 juli 2020 en zal dit bekend maken via ’t Contact en de site van de gemeente Someren. De gemeente Someren heeft aangegeven dat dit perceel via inschrijving en loting aangeboden gaat worden. Na publicatie zal er een inschrijftermijn van 2 weken zijn.

Men kan zich na publicatie bij de gemeente Someren inschrijven op persoonlijke titel voor het volledige perceel, maar ook als duo bouwkoppel. Voor verdere voorwaarden verwijzen we jullie naar het artikel dat binnenkort verschijnt.

Op dit perceel (ca 575 m2) zal de mogelijkheid zijn om één vrijstaande, of twee-aaneen gebouwde levensloopbestendige woningen te realiseren. Hiermee wordt bedoeld, een volledig woonprogramma op de begane grond. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde link van vastgestelde wijzigingsplan van 29 juni 2018.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft

Werkgroep Wonen