Dinsdag 29 maart jl. hebben ruim 30 Lieroppenaren en enkele gasten van elders met elkaar gesproken en zijn er goede ideeën aangedragen voor een nieuwe bestemming van de pastorie. 

We willen ook een beroep doen op alle mensen die deze avond niet aanwezig waren om hun wensen/ideeën kenbaar te maken. Dat kan via een e-mail naar pastorielierop@hetnet.nl of een briefje in de brievenbus van de pastorie met naam, maar het mag ook anoniem. 

Het parochiebestuur en de locatieraad Lierop gaan in de komende tijd alles op een rijtje zetten en bekijken welke ideeën en wensen haalbaar zijn.

Bedankt alvast voor ieders inbreng!
Locatieraad Lierop