Op 29 januari werd voor de derde keer in Lierop de cursus ‘Goed omgaan met dementie’ gegeven.

Allereerst werd door de cursusleiders Petra Raijmakers en Ivonne Berkers geïnventariseerd wat de verwachtingen zijn van deze cursus.
Zo kwam naar voren dat de deelnemers graag tips kregen over o.a. hoe dementie te herkennen en hoe er mee om te gaan. Maar vooral ook het doorbreken van een taboe en het bespreekbaar te maken.
Het eerste gedeelte bestond uit een presentatie en ging in op de vele verschillende vormen van dementie.
Momenteel hebben 1 op de 5 mensen een vorm van dementie waarvan 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen.
Dit verschil zit in het feit dat de vrouwen gemiddeld ouder worden dan de mannen. Ook werd er vooral de nadruk opgelegd dat het een ziekte is… ‘je bent niet dement maar je hebt dementie’.

Zie voor verdere info het hele bericht en foto’s op de website van Lierop Leeft.