Katrien Jeukens stuurde ons onderstaand bericht hierover…

“Op 4 februari 2022 hebben vier mensen uit deelgebied 4 een gesprek gehad op uitnodiging van burgemeester Blok. Zij hebben de burgemeester uitgelegd welke problemen met betrekking tot het nieuwe bestemmingsplan de bewoners van deelgebied 4 hebben. Zij hebben aangegeven dat zij niet gemachtigd zijn om namens de inwoners te spreken. Gezien de problemen die zij bij de bewoners zijn tegengekomen, vonden zij het belangrijk om die problemen bij de gemeente in beeld te brengen. Mevrouw Blok heeft hen de gelegenheid gegeven om hun verhaal te vertellen. Zij heeft ook aangegeven dat het een langlopend project betreft, waarover de gemeenteraad heeft besloten. Zij gaf ook aan dat de gemeente graag het vertrouwen van de bewoners terug wil krijgen”.