Politieke partij LSH houdt haar maandelijkse achterbanvergadering op 1 juli a.s. om 20u in de Vurherd (ruimte Vurtuin) in Lierop.

Vooruitlopend op de raadsvergadering van donderdag 4 juli met de volgende agendapunten:
– Vervolg Regionaal bedrijventerrein (RBT) Brainport-Oost (Lungendonk):
Vanaf december 2023 is er gewerkt aan de uitvoering van het amendement. Deze documenten liggen nu ter besluitvorming voor en bespreken we graag met jullie. De commissiebehandeling vindt eerder plaats op woensdag 26 juni om 20u.

– De impact van de nieuwe Woon- Zorg en Welzijn Visie Someren 2040
– Onze plannen voor de jaarlijkse gemeentebegroting 2025
– Beschikbaar stellen extra gelden Basisschool ’t Rendal Lierop
– Vaststellen bestemmingsplan Stipdonk 46a Lierop
– Vaststellen omgevingsvisie gemeente Someren
– Vaststellen Programma van Eisen Gemeentehuis van de Toekomst

Iedereen is welkom, dit bericht mag gedeeld worden!

Namens LSH
Marco Stolwijk