Stefan Adriaans stuurde ons namens MAC Lierop onderstaand bericht…
‘Na bestudering van de gedane uitspraken in de zaak tegen het motorcrosscircuit in Lierop heeft het bestuur MAC Lierop in samenspraak met hun Expert besloten de motorcrosstrainingen op woensdag en zaterdag binnen de gestelde tijden met onmiddellijke ingang op zaterdag 18 maart te hervatten.
– Op grond van onderstaande beargumentatie:
Het bestuur van MAC Lierop heeft sedert 48 jaar (1969) verplichtingen aangenomen jegens Staatsbosbeheer en Gemeente Someren en nagekomen.
– Deze verplichtingen omvatten:
A Het organiseren van trainingen om Motorcrossliefhebbers de mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen. Sedert 48 jaar is er reeds toestemming verleend door de Gemeente Someren en andere overheden om het terrein van de Herselse Bossen deze activiteiten uit te voeren.
B Het Wildcrossen te bestrijden.
In de bossen van Brabant zijn regelmatig wildcrossers actief. Door de bossen van Brabant loopt o.a. een route strekkend van de Drunense Duinen, richting Valkenswaard naar de Peel of Budel.
Door gereguleerd te crossen op ons circuit gaan we ongewenst bezoek van de bossen door wildcrossers tegen, en proberen daarmee de natuur te beschermen.
Er zijn recent door onze expert 2 herzieningsverzoeken art. 8.88 WRO bestuursrecht en 1 hoger Beroep voor de motorclub ingediend bij de Raad van State. Welke stukken ook doorgestuurd worden richting andere partijen o.a. de Nationale Ombudsman en de partijen in de tweede kamer.
Wij gaan er vanuit voor 1 juli 2017 vanuit de diverse instanties meer duidelijkheid te hebben voor zowel de MAC Lierop als de mensen die gebruik maken van het circuit in de Herselse Bossen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de behandelend expert, Ing. Ad Manders.
Meer info over de trainingen: www.maclierop.nl/training