Van Harrie van der Sanden kregen we onderstaand bericht…

De Allerzielenviering van 2 november is dit jaar afgelopen zondag in Lierop herdacht door pastoor Steijaert. Veel parochianen en de toegestroomde naaste familieleden van de negen dierbare overledenen zijn in woord en gebed op een nederige wijze met een persoonlijk woordje herdacht. De H. Eucharistieviering werd opgeluisterd door mannenkoor A Capella.

Op deze bijzondere zondagmorgen zijn vele dankbare herinneringen opgehaald over de dierbare overledenen, die sinds 1 november 2022 gestorven zijn en hen, die vanaf het jaar 1155 gestorven zijn. De plechtigheden zijn door vele familieleden en parochianen bijgewoond in de Koepelkerk.

Aan het begin van deze bijzondere viering heeft pastoor Steijaert de betekenis en overeenkomsten van Allerzielen en een herdenkingsviering uiteengezet. Het is goed om vandaag nog eens aan onze geliefden te denken en te bidden voor hen van wie de parochiegemeenschap kerkelijk afscheid heeft genomen.

Bij de negen overledenen is een kaarsje ontstoken en een witte roos neergelegd. “Ik zou nog zoveel willen zeggen….”, maar woorden schieten op zulke momenten te kort. De herinnering leeft voort in onze gedachten bij de dankbare grafzegening van je geliefden.

Bij zulke momenten herinneren ons de symbolen van de roos en het kruisje de tranen van blijheid. Op zoek naar troost en verbondenheid. Een teken van verbondenheid waar veel liefde aanwezig is. Zij symboliseren het herdenkingskruis en een witte roos aan de dierbaren.

Dankbare grafzegening 
Pastoor Steijlaart en voorzitter Ben van Bussel van de Stichting Lierop 825 hebben het einde van de viering een speciale noveenherdenkingskaars ontstoken op de vijfenzeventig meter lange eeuwenoude kerkhofmuur, in het hart van het dorp. Met het ontsteken van deze bijzondere noveenkaars wordt een eerbetoon gebracht aan de dierbare overleden inwoners in Lierop, in het afgelopen jaar maar ook gedurende de 868 jaar dat Lierop bestaat.

Pastoor Steijaert is nadien met de bedroefde families naar de begraafplaats gegaan om met de nabestaanden de grafzegening uit te spreken tot de dierbare overledenen. Met dankbare herinneringen over hun aardse leven worden in woord en gebed de dierbaren aanbevolen tot de Schepper van Leven en Dood.