Van een verontwaardigde en bezorgde Lieropse dorpsbewoner kregen we onderstaand bericht…

“Zoals velen van jullie hebben vernomen, is het plan voor een groot industrieterrein in Lierop zo goed als van de baan. Het merendeel van de politieke partijen heeft hierbij de keus gemaakt om dit niet door te laten gaan vanwege de minimale voordelen voor de inwoners van de gemeente Someren.

Nu zag ik dat het CDA Someren een krantenartikel in ’t Contact heeft geplaatst waar ze het plan toch nog door willen laten gaan op basis van hun argumenten. Zoals ik het lees proberen ze nu via de Lieropse mensen en pijnpunten binnen de kern van Lierop alsnog meer draagvlak te creëren.

Hieronder een aantal punten uit het artikel:

’Er komt een definitieve oplossing voor het sluipverkeer in Lierop’.
Dat dit pas kan als er een industrieterrein gebouwd wordt en Lierop pas interessant voor Someren is met 150 hectare aan bedrijven blijkt wel uit deze woorden. Om een vergelijking te maken is de kern van Lierop 50 hectare’.

‘Aanpak totale verkeersdrukte rond het gebied inclusief verbreding van Kanaaldijk en A67’.
Dat wil zeggen dat de mensen die aan de Laan ten Boomen en Hogeweg wonen een stuk van hun perceel moeten afstaan voor de verbreding van de A67 en dat de mensen die op Stipdonk en aan de Oude Goorenweg wonen hun huis moeten verlaten voor een stuk asfalt.

’Wat als de raad desondanks NEE zegt? Is de kans dat de verkeersdrukte in Lierop aangepakt en opgelost wordt klein!’.
Is dit nu een dreigement? Waarom kan dit alleen als er zo’n bedrijventerrein gebouwd wordt?

Hopelijk lezen de andere politieke partijen dit stuk ook en blijven ze bij hun standpunt”.

Met vriendelijke groeten,
een verontwaardigde en bezorgde dorpskernbewoner

(Naam inzender bij de redactie bekend).