Per 4 december 2023 verstrijkt na zes jaar de eerste ambtstermijn van burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren.

De burgemeester heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor herbenoeming.

Morgen, donderdag 30 maart staat ‘Vaststellen verordening vertrouwenscommissie herbenoemen burgemeester’ op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.
(De raadsvergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en is live te beluisteren via de raadswebsite, waar de agendastukken staan. De raadswebsite is te vinden op www.someren.nl).

De gemeenteraad legt met de verordening vast dat hij een vertrouwenscommissie uit zijn midden opdraagt om de aanbeveling tot herbenoeming voor te bereiden. De raad stelt hiermee ook de regels vast voor de werkwijze, taak en samenstelling van de vertrouwenscommissie mede ter bescherming van de privacy van de burgemeester.

De werkwijze van de commissie moet zodanig geregeld zijn dat volstrekte geheimhouding is gegarandeerd.

Na vaststelling van de verordening en de samenstelling van de vertrouwenscommissie zal de commissie een aanbeveling voorbereiden. Het is aan de vertrouwenscommissie om te bepalen welke andere belanghebbenden en betrokkenen ze willen betrekken en op welke wijze de commissie dat zal doen. De vertrouwenscommissie zal verslag doen aan de gemeenteraad en een aanbeveling voorleggen met betrekking tot de herbenoeming.