Als de gemeente een horecavergunning verleent (en daar ziet het wel naar uit) dan is Lierop weer een dorpskroeg rijker. Inmiddels prijken de stickers met ‘Café d’n Bab’ al op de ramen!
Zo zijn er inmiddels ook al een 25-tal vrijwilligers in allerlei functies voor het café aan de slag.

Twan van Brussel, een van de initiatiefnemers, stuurde ons de link van ’t Contact waar Maarten Driessen de huidige stand van zaken verteld over café d’n Bab.

Onderstaand de foto van ’t Contact met een deel van de vrijwilligers.