Van Jack Swaanen kregen we onderstaand bericht…

De katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen in Asten en Someren organiseren gezamenlijk een reeks oecumenische gespreksavonden. Tijdens deze avonden worden geloofsaspecten besproken door zowel katholieken als protestanten. De gespreksavonden vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de protestantse kerk aan Speelheuvelplein 6 in Someren en duren van 20.00 tot 21.30 uur.

De avonden zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het katholieke en protestantse geloof en willen leren over de overeenkomsten en verschillen tussen deze geloofsgemeenschappen. Er is geen voorkennis vereist en iedereen is van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven en kunt gewoon binnenlopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Op woensdag 12 juni is het gespreksthema “de evangelist Matteüs”.

Hoewel de drie synoptische evangeliën (Matteüs, Marcus en Lucas) veel op elkaar lijken, is Matteüs op sommige gebieden toch heel anders. We willen op deze avond met elkaar praten over de verschillen in doelgroep, structuur, inhoud en theologische nadruk bij de evangelist Matteüs. We gaan zien wat de achtergrond en betekenis is van deze verschillen.

Voor meer informatie kunt u bellen naar:
• Dominee van Litsenburg – 0610983323
• Diaken Jack Swaanen – 06 54955942

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze oecumenische gespreksavond en om deel te nemen aan de boeiende discussies over de evangelisten. Samen kunnen we bruggen slaan en een gemeenschappelijke basis vinden die ons als christelijke gelovigen verbindt, ongeacht onze verschillende tradities en achtergronden.