Van diaken Jack Swaanen van onze Franciscusparochie kregen we onderstaand bericht…

In de Veertigdagen¬tijd bereiden we ons voor op het feest van Pasen. Het verhaal van Jezus zijn leven, lijden, sterven en Verrijzenis is bij veel mensen bekend en blijft mensen aantrekken. De grote interesse in de diverse uitvoeringen van de Passion op televisie en in theaters getuigen hiervan.

Graag willen we in de parochie een filmavond organiseren als hulpmiddel op weg naar Pasen. Deze avond organiseren we in samenwerking met protestante gemeente in Someren.

Plot Capharnaüm “It takes courage to hope”
In een vissersdorp in Libanon rebelleert de jongen Zain tegen het leven dat men hem probeert op te dringen. Volgens de arts moet Zain een jaar of twaalf zijn, maar niemand kent zijn precieze leeftijd; hij is bij zijn geboorte niet aangemeld. Zo zijn er meer basale zaken die in het chaotische leven van Zain en zijn broertjes en zusjes ontbreken: een leefbaar onderkomen, voldoende eten, bescherming en liefde. Daarom daagt Zain zijn ouders voor de rechter. Zijn aanklacht is dat ze hem op de wereld hebben gezet.

Broodmaaltijd en film
Iedereen is uitgenodigd om deel te namen aan deze avond. Op woensdag 21 februari beginnen we om 18.00 uur in het gemeentecentrum bij de protestante kerk in Someren (Speelheuvelplein 6) met een broodmaaltijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Kijkwijzer heeft de film geclassificeerd voor alle leeftijden.

Mocht de broodmaaltijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.

Voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van €4 per persoon.

Aanmelden
In verband met het organiseren van de maaltijd vragen we u om uzelf aan te melden. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Bernadette van Litsenburg.
• Diaken Jack Swaanen
j.swaanen@rkfranciscus.nl
06-54955942

• Dominee Bernadette van Litsenburg
bvanlitsenburg@hotmail.com
06-10983323