En dit geldt ook voor de jongste jeugd in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Zij kunnen weer deelnemen aan de Kangoeroeklup! Eén keer per maand samen bewegen en kennismaken met de korfbalsport.

Zie de flyer! Je bent van harte welkom.

Linda van Lieshout