In de maand januari stelt het pastorale team u in de gelegenheid om uw huis te laten inzegenen door een van haar leden, pastoor Steijaert, pastor Schevers of diaken Swaanen.

In een kort maar kostbaar moment worden vertrekken in uw woning besprenkeld met wijwater. Het is goede traditie dat rond en na het feest van Driekoningen, mensen een huiszegen vragen om het nieuwe jaar bewust in te gaan. Het jaartal wordt dan met krijt op de deurpost geschreven en daarbij worden de letters C+M+B vermeld.

Dit jaar ontvangt u een speciale kaart met 2023 en de letters die verwijzen enerzijds naar de drie namen van de koningen, Caspar, Melchior en Balthasar en anderzijds naar het Latijnse Christus Mansionem Benedicat: “Christus zegene dit huis’. Het geschenk van gastvrijheid, levensvreugde en een goede sfeer moge op uw huis en uw leven rusten.

Wilt u een afspraak maken, gelieve dit door te geven via het mailadres van pastoraalteam@rkfranciscus.nl. U kunt ook bellen naar pastoor Steijaert via 00 31 6 24 33 94 94. Het pastoraal team wenst u een huiselijk 2023 toe.

Pastor Stefan Schevers