Regina van Bussel stuurde ons het bericht dat er ook dit jaar weer een Klèn Voetjesbal zal plaatsvinden en wel op carnavalszondagmiddag 26 februari van 14.00 tot 18.00 uur in zaal van Oosterhout. Zie hieronder de hele uitnodiging en als je mee wilt doen met het Klèn Liedjesfeest een invulstrookje om je hiervoor aan te melden.