Deze leesbril is gevonden op de Hogeweg ter hoogte van de scouting.

Op te vragen bij 06-16941413.