De informatieavond over wonen in Lierop van 5 september heeft nogal wat stof doen opwaaien over wat er wel en niet mogelijk is ons dorp. Als werkgroep Wonen hebben we nadien weer met gemeente en woningbouwvereniging aan tafel gezeten omdat wij duidelijkheid willen krijgen hoe op de eerste plaats de gemeente de behoefte naar huisvesting (koop en huur) gaat invullen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat er b.v. voor starters geen bouwlocaties worden ingepland.

De gemeente zal morgen tijdens het Dorpsgesprek in de Vurherd, waar het volledige college aanwezig is, wederom een presentatie geven  over  hun toekomstvisie over wonen/bouwen/huren in Lierop.

De opkomst op 5 september was geweldig en heeft iedereen aan het denken gezet, wij hopen dat we ook nu weer veel betrokkenen uit Lierop  kunnen begroeten om met de gemeente in gesprek te gaan.

Tot morgen vanaf 20.00 uur in de Vurherd.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft

Werkgroep Wonen