Op de Heesvenstraat zijn vorig jaar een aantal zieke esdoorns verwijderd.

Vrijdag 20 januari a.s. worden er nieuwe bomen terug geplant. De nieuwe bomen zijn druipvrije lindebomen, oftewel de Tilia tomentosa ‘Varsaviensis’ (stammaat 20-25).

De werkzaamheden kunnen enige verkeersoverlast veroorzaken. Graag hier rekening mee houden.

Afd. Communicatie
Gemeente Someren