Woensdag 22 maart – 18.00 uur

Van Jack Swaanen kregen we onderstaand bericht…

“In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het Paasfeest. Een tijd van bezinning en een tijd om uit te zien naar het nieuwe leven in het voorjaar.

Graag willen we in de parochie een filmavond organiseren als bezinningsmoment op de weg naar Pasen. Deze avond wordt gezamenlijk georganiseerd door de Franciscus-parochie en de Protestante Gemeente in Asten-Someren.

Een bijzondere film
“Noah” is een Bijbels epos uit 2014, geregisseerd door Darren Aronofsky. De film vertelt het verhaal van Noah, die een visioen krijgt van een vernietigende zondvloed die de aarde zal overspoelen. Hij bouwt een ark om zijn familie en alle dieren van de wereld te redden van de catastrofale overstroming. De film belicht ook de morele dilemma’s en conflicten binnen Noah’s familie en tussen de mensheid en de schepping.

Broodmaaltijd en film
Iedereen is uitgenodigd om deel te namen aan deze avond. Op woensdag 22 maart beginnen we om 18.00 uur in het gemeentecentrum bij de protestante kerk in Someren (Speelheuvelplein 6) met een broodmaaltijd. Hierna bekijken we de film. Na afloop is er gelegenheid om wat na te praten onder het genot van een drankje.

Mocht de broodmaaltijd niet passen in uw agenda, dan is dat geen probleem. Laat u dat dan even weten.
Voor deze avond vragen we een vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van € 3,50 per persoon”.

Aanmelden
In verband met het organiseren van de maaltijd vragen we u om uzelf aan te melden. Dat kan bij diaken Jack Swaanen of dominee Bernadette van Litsenburg.
• Diaken Jack Swaanen
j.swaanen@rkfranciscus.nl
06-54955942

• Dominee Bernadette van Litsenburg
bvanlitsenburg@hotmail.com
06-10983323