Het café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit de gemeente Asten, Deurne en Someren (Lierop) en is geopend van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur in ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten. De toegang en het eerste kopje koffie zijn gratis

Van Johan van Lierop kregen we onderstand bericht…
Na een maand zonder Alzheimer Café wordt in maart weer gewoon een bijeenkomst gehouden op de eerste dinsdag van de maand. Het thema: Vrijheid en veiligheid.

Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe, vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Er zijn verschillende vormen van vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg, zowel in het verpleeghuis als thuis. Kan dat minder? Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht onrustig is? En wat mag eigenlijk wel en niet van de wet Zorg en Dwang?

Gespreksleider Monique v.d. Heuvel-Bohnen bespreekt met een ergotherapeut van Zorg in balans (van De Zorgboog) de  manieren om goede zorg te verlenen én iemand zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden.

Zie eventueel ook de website.