Met het overlijden van Theo Maas (1929-1923) uit Lierop is een principieel, eerlijk en soms wat rechtlijnig inwoner heengegaan. Theo is van veel betekenis geweest voor de Lieropse en Somerense samenleving.

Als dienstplichtig militair werd hij uitgezonden naar Indonesië waar hij zo integer mogelijk zijn plicht heeft vervuld. Via een dienstmaat, zijn latere zwager, leerde hij Diny kennen waar hij inmiddels 64 jaar mee getrouwd is.

Als huis- en decoratieschilder ontwikkelde hij zich tot designer, of in goed Lierops “ontwerper”, bij de Vlisco. Hij zat daar ook jaren in de Ondernemingsraad. Vele van deze dessins hebben hun weg gevonden naar Afrika. Ook nu nog worden stoffen bedrukt met dessins van Theo. Om inspiratie op te doen vertoefde hij veel in de natuur. Dit bracht hem ook tot het tekenen en schilderen van landschappen, boerderijen en voorwerpen.

Theo was zijn hele leven druk met activiteiten naast zijn werk. Zo was hij jarenlang spelend lid van de fanfare en werd daarvan al op jeugdige leeftijd secretaris. Ook maakte hij deel uit van het bestuur van de toenmalige LTS in Someren. Hij was actief voor Groe&Bloei waar hij vele jaren jurylid van de voortuincommissie was en adviseerde vele mensen bij de aanleg van een tuin. Ook heeft hij een aantal jaren deel uitgemaakt van de kunstcommissie van de gemeente Someren
Hij was betrokken als bestuurslid bij Samenlevingsopbouw Someren en ijverde van hieruit tot het realiseren van gemeenschapshuizen. Vanuit Samenlevingsopbouw ontstond mede onder zijn stimulans in Lierop de zelfstandige Belangengroep, het huidige Dorpsoverleg. Vanuit de Belangengroep was hij een van de trekkers bij de ombouw van de lagere jongens- en meisjesschool tot de Vurherd.

Politiek gezien was Theo zeer geïnteresseerd. Hij was medeoprichter van de Lieropse Lijst, maar had geen ambitie om raadslid te worden. Hij was vooral actief in de achterban en als (mede)organisator van de verkiezingscampagne. Er werden groslijstverkiezingen georganiseerd (via een cirkel) om op een democratische wijze aan de lijsttrekker en een lijstvolgorde te komen.

Onder aanvoering van kapelaan Lips richtte hij samen met Piet Cortooms het dorpsblad “de Koepel” op. Bekend waren zijn maandelijkse mijmeringen waarin hij niet schroomde om zaken scherp aan de orde te stellen. In de vakantieperiode zette hij de Koepelroutes uit, die door vele lezers met plezier werden gereden.

Hij was eveneens de grote roerganger voor het bouwen van woningen in Lierop waardoor de woningen in de van Dijkstraat / Frank Doucettestraat en de seniorenwoningen in het huidige Alfort tot stand kwamen.

In de werkgroep die de omvangrijke inrichting van het huidige park in Lierop tot stand bracht vervulde hij een leidende rol die hij voortzette bij het onderhouden ervan door vrijwilligers nadien. Om zijn creatieve geest was hij vaak betrokken bij allerlei incidentele activiteiten zoals gildefeesten, het ontwerpen van vaandels e.d.

Theo heeft ook vele verdiensten gehad voor de kerk. Zo besteedde hij vele uren werk aan het schilderwerk o.a van de muur onder de Kruisweg in de Koepelkerk. Hij ondersteunde pastoor Keunen met de opzet van de jaarlijkse fuchsiamarkt ten behoeve van het Torenfonds. Hij ontpopte zich in die jaren als de kenner van deze plant. Voor al zijn werkzaamheden voor de kerk kreeg hij de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’.

Voor al zijn overige maatschappelijke vrijwilligerswerk kreeg hij een koninklijke onderscheiding en werd hij benoemd tot “Lieropse mens”.
Met Theo Maas is een buitengewoon waardevolle en gerespecteerde Lieropenaar heengegaan.

Martien Kusters en Wim Steenbakkers