Vorig jaar is het park met veel kosten en inspanning gerenoveerd. Helaas moeten we constateren dat een flink aantal schoolkinderen juist het siergedeelte van het park gebruikt als speelplek en het blijkbaar leuk vindt de zaak te vernielen. Zo zijn in het siergedeelte bij de nieuwe aanplant planten uit de grond getrokken en struiken vernield, stuk getrapt en bij aanwonenden over de heg gegooid. Ook worden er bij grotere struiken takken afgebroken en hutten gebouwd waarvan de struiken erg te leiden hebben.

Als men al in het park wil spelen dan is er voldoende ruimte op het deel van het park bij de gymzaal

Wij vragen de ouders hun kinderen hierop nadrukkelijk aan te spreken. En indien u kinderen in het sierdeel van het park aantreft zou u hen er ook op kunnen wijzen daar te gaan spelen.

Laten we er samen aan werken dat ons mooie park behouden blijft!

Werkgroep park