Van Mien Raijmakers kregen we het bericht dat Bella Berkers (Zr. Benedicta) samen met familie en medezusters op 17 augustus a.s. haar 60-jarig kloosterjubileum hoopt te vieren in het klooster waar zij woont te Utrecht. 

Haar adres is:
Zr. Benedicta Berkers
Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
Email: b.berkers@zustersaugustinessen.nl