Hoe lang is het ook alweer geleden dat Helmond een deel van Lierop wilde inpalmen om woningbouw te kunnen realiseren voor hun stad? Dat Lierop middels de actiegroep ‘Handen af van Lierop – uiteindelijk met succes – actie voerde tegen deze voorgenomen annexatie?
Dat was waar wij aan dachten toen enkele weken geleden de mededeling kwam dat de Deurnese woningbouwvereniging Bergopwaarts verschillende haalbaarheidsstudies uitwerkt voor de ontwikkeling van een landbouwperceel aan de Lungendonk in Lierop, waaronder de aanleg van een zonnepanelenpark. Bergopwaarts heeft in het gebied vijf hectare grond in bezit, oorspronkelijk dus bedoeld voor woningbouw in ‘Helmond’!

We doken in ons archief en lazen in het archief van slaponline op dinsdag 22 mei 2001 het volgende: ‘Met de herindelingsplannen op tafel wordt ook de gedachte hoe het in ons mooie Lierop nu is en hoe het is geweest weer gevoed. Daarom hebben we de historie van ‘ons’ Lierop nog eens opgezocht. Als je het leest dan voel je dat er iets moet gebeuren om Helmond te stoppen en de Kamer tot andere gedachten te brengen.

Lees HIER verder hoe Lierop ontstaan is.