Van de vormselwerkgroep kregen we onderstaand bericht…
‘Ook dit jaar hebben we weer een groep vormelingen van 15 kinderen. Zij hebben deelgenomen aan de informatie avond waar de heer Jack Swaanen op een boeiende wijze een presentatie heeft gehouden over het vormsel. De vormelingen hebben ook allemaal Het project; “Op weg naar morgen”, mee naar huis gekregen. Op 4 maandagavonden is er in groepjes gewerkt door de vormelingen met hulpouders aan het project: “Op weg naar morgen” op de pastorie.
De voorbereidingen voor de vormselviering zijn in volle gang. Er worden liedjes ingestudeerd onder leiding van Petra Raijmakers, er zijn kinderen die een instrument gaan bespelen, weer andere kinderen lezen een stukje voor.
Het Heilig Vormsel vindt plaats op zaterdag 22 april om 18.00 uur in onze parochiekerk en wordt gedaan door Vicaris-generaal Van den Hout’.