Namens de Vastenactie bedankt Trees Welten de inwoners van Lierop die meegedaan hebben aan de Vastenactie 2017. Ook een woord van dank aan de collectanten voor hun inzet en zorg. De Actie heeft in ons Kerkdorp Lierop maar liefst € 2860,- opgebracht. Héél mooi! Nogmaals bedankt namens Trees.