Beste inwoners van Lierop,

De kinderen van basisschool ‘t Rendal gaan binnenkort een sponsorloop doen voor een nader te bepalen doel. De leerlingenraad heeft hiervoor 3 keuze doelen gekregen. Binnenkort krijgen zij formulieren mee op school. Ze zullen dan rond gaan bij familie, vrienden, buren etc om geld op te halen voor het goede doel. Op woensdagochtend 5 april zullen zij dan een sponsorloop gaan doen rondom de school.

Verdere informatie hierover volgt nog!

Nu hebben de kinderen zelf ook nog een mooi doel opgegeven; zij willen graag een inzamelactie houden om geld op te halen voor nieuwe goaltjes voor de school. We willen hier graag gehoor aan geven! Omdat we dit natuurlijk niet van de opbrengst van het goede doel af kunnen halen, hebben we een flessen inzamelactie opgezet. Alle kinderen kunnen op school lege statiegeld flessen inleveren. Nu hopen we natuurlijk op zoveel mogelijk statiegeld! We hebben daarom ook een brievenbus bij Super Lierop geplaatst waar statiegeldbonnetjes in gedeponeerd kunnen worden. Alle beetjes helpen!

Regina van Bussel