Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden uit de gemeenten Asten, Deurne en Someren en wordt gehouden in Dienstencentrum De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 in Asten van 19.30 – 21.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Van Johan van Lierop kregen we onderstaand bericht…

“Na het Alzheimer Café van januari over dementie en financiën, staat op dinsdag 7 februari een heel ander en wat luchtiger thema op het programma: dementie en muziek. Gespreksleider Hannie Derksen gaat hierover in gesprek met Frédéric Philippi, muziektherapeut bij Savant Zorg.

Dementie en muziek
Muziek heeft invloed op gedrag en emoties. Muziek ontspant en zorgt voor afleiding. Muziek haalt herinneringen naar boven en verbindt.
Hoe kun je muziek inzetten in de thuissituatie bij mensen met dementie?
Frédéric Philippi neemt ons voor de pauze mee in de wondere wereld van muziek bij dementie en hoopt dat de aanwezigen iets van haar ideeën en tips meennemen naar hun thuissituatie.

Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen”.

Voor meer informatie over het Alzheimer Café Peelland kun je contact opnemen met:
Petra Raijmakers
T: 06 – 40953730

Zie voor verdere info de website.