Op zondag 15 april 2018 staat de Eerste Heilige Communieviering gepland.

De leerlingen van groep 4 van basisschool ’t Rendal hebben inmiddels een opgavebrief ontvangen.
Graag willen wij weten of er nog kinderen zijn in Lierop die niet op ’t Rendal zitten, maar toch graag gaan meedoen aan de voorbereidingen voor de Eerste Communie, met als afsluiting de Eerste Communie zelf.

Indien uw zoon/dochter hieraan wil deelnemen, dan is hij/zij van harte welkom bij de Eerste Communie op zondag 15 april 2018. Wij verzoeken u dit z.s.m. kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar communiewerkgroeplierop@hotmail.com.

Mochten er vragen zijn betreffende de Eerste Communie dan kunt u zich richten tot bovenstaand e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
De Communiewerkgroep