Van Jack Swaanen (diaken) kregen we onderstaand bericht…

Als vervolg op de parochieavond van 5 maart nodigen wij iedereen van harte uit om deel te nemen aan een inspirerende verdiepingsavond op dinsdag 2 april, aanvang 20.00 uur.

Deze bijzondere avond vindt plaats in het zijzaaltje van de kerk in Asten en biedt een unieke gelegenheid om samen diepgaande gesprekken te voeren over thema’s die ons allen raken.

Het centrale thema van deze avond is “Pasen-Afterparty met abdijbier” en heeft betrekking op fundamentele vragen over “de Geest”.

Temidden van de verstilde kloostermuren, waar soberheid en contemplatie regeren, onthult zich een verrassend tafereel: de bedachtzame monniken brouwen hun eigen bier. Deze paradoxale praktijk belichaamt de rijke diversiteit van het kloosterleven. Met Pasen, het feest van de verrijzenis, krijgt dit brouwsel een diepere dimensie, als symbool voor de vreugde van het leven. Tijdens deze verdiepingsavond houden we een bescheiden bierproeverij die niet alleen een smaakvolle ervaring biedt, maar ook een zeldzame inkijk in de eeuwenoude kloostercultuur, waar traditie en tijdloze waarden samensmelten. De verdiepingsavond staat open voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond of persoonlijke overtuigingen. Het is een gelegenheid om samen dieper na te denken, te praten en te groeien.

Na afloop van de verdiepingsavond nodigen we u van harte uit om in een informele sfeer verder te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.