Op 14 december 2023 is de Wvg officieel bekrachtigd. Wel stelde de gemeenteraad destijds een aantal voorwaarden. De voorwaarden waren onder andere dat er in juli 2024 een concept exploitatiebegroting dient te zijn, een concept organisatie-opzet en een concept samenwerkingsovereenkomst van de deelnemende gemeentes. 4 juli heeft de raad geoordeeld dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Hoe nu verder?
Wanneer alle raden van de betrokken gemeenten het convenant hebben bekrachtigd kan het proces verder. Dan hebben de partijen tweeënhalf jaar de tijd om te komen tot een goedgekeurd omgevingsplan. Ook start nu het proces van fysieke planvorming, de definitieve haalbaarheidstoets en diverse technische onderzoeken. Dit zal gedaan worden door een Planbureau. Dit is een gezamenlijke groep mensen van alle deelnemende partijen.

Als laatste wordt de komende periode ook duidelijk hoe inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken wat betreft participatie. De nieuwe omgevingswet zal hierbij leidend zijn. Het streven is om in het najaar van 2024 meer duidelijkheid te hebben over het participatieproces.

Wil je weten waar er bij een haalbaarheidstoets naar wordt gekeken, welke technische onderzoeken er gedaan gaan worden en hoe zo’n Planbureau werkt? Kijk dan op de speciale webpagina: Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein Helmond en Someren – Gemeente Someren

Bron: Gemeente Someren