Van de gemeente Someren kregen we onderstaand bericht…

De gemeenteraden van Helmond en Someren bekrachtigden in december het voorkeursrecht op de beoogde gebieden voor het bedrijventerrein Varenschut en Lungendonk.

Dit zou een belangrijke eerste stap zijn om te komen tot een regionaal bedrijventerrein. In Someren stemde de gemeenteraad in onder de voorwaarde dat het Wvg-gebied in Someren later nog verkleind zou worden tot ongeveer de helft van het gebied. Dit besloot de gemeenteraad met een amendement. Dat is nu gebeurd.

Het college van de gemeente Someren nam op dinsdag 6 februari het besluit om het voorkeursrecht op het gebied ten westen van de weg Lungendonk te laten vervallen. Dit besluit is op donderdag 8 februari in werking getreden. De omvang van Varenschut in Helmond blijft ongewijzigd.

Het resterende gebied waarop het voorkeursrecht geldt, wordt nu beperkt tot het gebied ten oosten van de weg de Lungendonk, aan de noordkant begrensd door het Eindhovens kanaal en aan de oostkant door de N612. Na deze wijziging is het totaal beoogde Wvg-gebied (Varenschut en het afgeschaalde gebied Lungendonk samen) ongeveer tweederde van het oorspronkelijke beoogde Wvg-gebied; circa 100 hectare van de geplande 150 hectare.

Komende maanden verder met de voorbereidingen
Nu duidelijk is op welke percelen het voorkeursrecht officieel gaat gelden, gaan de gemeenten Helmond en Someren met hun partners aan de slag met het nader uitwerken van de plannen voor het bedrijventerrein. Zo werken zij een eerste plan uit waarin de samenwerking verder vorm gegeven wordt. Ook komt er een eerste exploitatiebegroting. Daarnaast worden de voorwaarden uit het amendement nader uitgewerkt. Ondertussen wordt het proces van het ruimtelijke ontwerp steeds concreter en wordt ook duidelijk op welke momenten en in welke vorm betrokkenen/belanghebbenden betrokken worden. De verwachting is dat hierover in het eerste kwartaal van dit jaar meer over bekend wordt.

Voorkeursrecht: Bij verkoop grond(en) eerst aan gemeente aanbieden
De vestiging van het voorkeursrecht op het gebied betekent dat grondeigenaren hun grond(en), als zij deze willen verkopen, eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Het besluit van het college trad op 8 februari in werking.

Over het regionale bedrijventerrein
In de regio De Peel wordt al een aantal jaar gewerkt aan een locatie voor een regionaal bedrijventerrein. Het regionale bedrijventerrein voor de regio De Peel op de locaties Varenschut-Lungendonk in Helmond en Someren is nodig omdat er nauwelijks meer vrije ruimte voor bedrijfslocaties beschikbaar is en de behoefte daaraan blijft groeien.

Meer informatie is te vinden op www.someren.nl/wvglungendonk en op www.helmond.nl/wvgvarenschut.