Archief 15 2013

 

 

Zondag 30 juni 2013:

 


De vakantieperiodes van de Lieropse Winkeliers zijn voor dit jaar weer bekend.
- Bloemenboetiek H. Gubbels
Van 1 t/m 15 juli geopend van 9.00 tot 13.00 uur.
Vanaf 15 juli t/m 6 augustus gesloten. Tel. 33141.
- Broekenparty
Niet gesloten. Tel. 331160.
- Haarmode Monique
Gesloten vanaf zaterdag 6 juli t/m woensdag 17 juli. Tel. 331236.
- Spar Verhoeven
Niet gesloten. Tel. 331540.
- Kapsalon Miré
Niet gesloten, echter de openingstijden zijn aangepast. Tel. 331729.
- Slijterij van Oosterhout
Nog niet bekend. Tel. 331217.
- Ruitersport Ingrid van Berlo
Gesloten vanaf 15 juli t/m 28 juli. Tel. 335353.
- Bakkerij van Mill
Gesloten vanaf 15 juli t/m woensdag 31 juli. Tel. 331247.
- Foto van Schalen
Gesloten vanaf 15 juli t/m 4 augustus. Tel. 331453.
- Bikeservice Heinz van de Schouw
Gesloten vanaf dinsdag 16 juli t/m zondag 21 juli. Tel. 331080.
De Lieropse winkeliers wensen U allen ook een fijne vakantie toe!
 Zondag 30 juni 2013:
Van de Spar kregen wij het verzoek onderstaande te plaatsen….
‘Op woensdagmiddag 3 juli is er ruilbeurs voor de stickers van de Aktie “Reis om de wereld” bij De Spar. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur heeft iedereen de kans om het verzamelalbum vol te krijgen. Ook is er door het beantwoorden van een quiz een prijsje te winnen. Tot ziens.’
 


 

Zaterdag 29 juni 2013:
A.s. woensdag 3 juli van 20.00 tot 22.00 uur is het weer Belangengroepvergadering in de Vurherd. Op de agenda o.a. het project viaduct Steemertseweg, financieel jaarverslag 2012, voortgang IDOP zaken en convenant dorps- en wijkraden.
Op de pagina van de Belangengroep onder ‘verenigingen’ op slaponline zijn de notulen te lezen van de laatste vergadering op 1 mei j.l. Bovendien is daar het jaarverslag 2012 van de Belangengroep te lezen.
 


 

Vrijdag 28 juni 2013:

 


Een nieuw toeristisch middelpunt in Lierop! Moorsel is er bijna klaar voor. Gisteren werd op Moorsel het nieuwe fietspad geopend dat aansluit op de Strabrechtse Heide. In de nabije toekomst kan het ‘zomaar gebeuren’ dat bezoekers van de Strabrechtse Heide bij de familie Pastor op het terras hun hapje en drankje nuttigen of er komen logeren, zoals ook mogelijk wordt bij de familie Berkers en van Vliet. Daarnaast willen deze ondernemers een nog veel breder ’recreatief’ pakket aanbieden. Van brainstormsessies bij de familie van Vliet, Bed & Breakfast bij de familie Berkers, Groepsaccommodatie bij de familie Pastor, tot misschien wel ritjes op kamelen over de rotonde van Moorsel, want ondernemend zijn ze op Moorsel! Er is iets moois aan ’t ontstaan maar er is ook nog veel werk te doen. Mooi te zien dat de ondernemers de synergie zien van elkaars activiteiten en blij zijn met het nieuwe fietspad want dat was tenslotte de reden dat Moorsel ‘effe’ in ’t middelpunt van de belangstelling stond.
Er waren verschillende vertegenwoordigers van diverse instanties op het toekomstige terras van de familie Pastor bij elkaar om de symbolische opening van het fietspad mee te maken. IDOP Lierop en specifiek de werkgroep Recreatie, Toerisme en Werk heeft het voor elkaar gekregen om uiteindelijk het al heel oude plan van een fietspad nu eindelijk te realiseren. Al 15 jaar geleden schijnt het ooit ter sprake te zijn gekomen bij de gemeente Someren. Vervolgens heeft Riet Harel ongeveer 7 jaar geleden weer het initiatief naar de gemeente toe genomen om het weer op de agenda te krijgen. Pas twee jaar geleden, toen het IDOP in Lierop actief werd, heeft de werkgroep Recreatie, Toerisme & Werk, met als kartrekker Gerard Claassen, het recreatieve fietspad er door weten te krijgen bij Staatsbosbeheer en de gemeente.
Na het welkomstwoordje van Gerard Claassen en een woordje van wethouder Willy Hanssen toog het hele gezelschap ‘binnendoor’ naar het fietspad. Gerard Claassen en Riet Harel zaagden (met een botte zaag van Frans Berkers) gezamenlijk een boom door waarmee het fietspad als geopend beschouwd werd. Na terugkomst bij de familie Pastor complimenteerde Martien Kusters als IDOP coördinator namens de Belangengroep onder andere de inzet van de werkgroep waarna ‘de buurt’ de aanwezigen uitnodigde om een ‘excursie’ langs de accommodaties op Moorsel mee te maken. Ton Pastor, Jeanine Kuipers, Toos Berkers en Roald van Vliet gaven uitleg over hun activiteiten, plannen en de stand van zaken tot nu toe. Het gaat écht het toeristisch middelpunt van Lierop worden!! Zie ook de door onze slaponline fotograaf gemaakte foto’s. Ook kregen we nog foto's van het fietspad van een slaponlinelezer.
 Vrijdag 28 juni 2013:
Hieronder de uitslagen van de Roovere kruisboogschutters bij het O.L. Vrouwegilde Aarle-Rixtel.
15p. Wim van Brussel, Peter Berkers, Willie Donkers. 14p., Guus van de Ven, Dirk van de Ven, Willy Jacobs, Ad Vlemmix, John Smits. 13p. Hann van Seggelen, Ton van de Ven. 12p. Jan van Seggelen, Johan Vlemmix. 10p. Thieu Scheepers. Viertallen 1e Gilde van Sint Antonius Abt; schutters Peter Berkers, Dirk - Guus –Ton van de Ven.
In de eindstand individueel werd Dirk van de Ven 3e en het viertal van het Gilde van Sint Antonius Abt werd 1e voor het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën.
 


 

Donderdag 27 juni 2013:

 


Oud-Lieroppenaar Theo van de Waarsenburg werd tijdens Someren Eind kermis de nieuwe koning van het Lambertusgilde. Bij het 166e schot kwam de vogel naar beneden. Dit betekent wel dat Theo voortaan geüniformeerd met het Gilde mee moet, iets wat hij tot het moment van schieten niet gewend was, hoewel hij al 18 jaar lid van het Gilde is. Wij wensen Theo veel succes met zijn ‘koningrijk’.
 Donderdag 27 juni 2013:

 


Afgelopen dinsdag hebben we een bericht geplaatst van de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden in Lierop. We kregen hierop weer enkele foto’s van o.a. nieuwe voetpad Kromvenweg, Plek glasbak, Zebrapaden en wegversmalling op de Somerenseweg, werkzaamheden in de van Dongenstraat, Vurherd en Voetbalveld. De foto’s zijn weer geplaatst in de mappen ’Lierop op de schop’; kijk maar naar de update per 27 juni en ook deel 1 is nog te zien.
 


 

Woensdag 26 juni 2013:
Maandag 1 juli houdt mannenkoor A Capella zijn jaarlijkse landelijke fietstocht met een bezichtiging. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de Koepelkerk in Lierop. Na de eerste lus van vijf kilometers wordt het gezelschap ontvangen door een hobbyist in kleindieren en vogels.
 Woensdag 26 juni 2013:

 


A.s. zondag 30 juni zal in de pastorietuin vanaf 14.00 uur het Pleintjesconcert plaatsvinden als dank voor de bijdrage van de Lieropse bevolking aan de jaarlijkse donateursaktie.
Het concert zal geopend worden door de slagwerkers gevolgd door een gastoptreden van ouderenkoor de Koepelzangers. Daarna zal de fanfare deze middag afsluiten met vrolijke muziek om vervolgens te beginnen aan een welverdiende vakantie. Tijdens het concert wordt door de voorzitter aan diverse jeugdleden tevens de behaalde diploma’s uitgereikt. Natuurlijk staat de koffie klaar…. Entree gratis.
 


 

Dinsdag 25 juni 2013:
Van de gemeente Someren kregen we onderstaand bericht over de status van de werkzaamheden in Lierop.
- Van Dongenstraat
De nieuwe inrichting van de Van Dongenstraat in Lierop is al enigszins zichtbaar. Voor 15 juli a.s. moet de gehele Van Dongenstraat klaar zijn. In het weekend van 6-7 juli, als de Kennedymars gelopen wordt, is het straatwerk nog niet volledig klaar. Er worden tijdelijke voorzieningen getroffen om de wandelaars doorgang te geven.
- Afsluiting kruispunt Van Dongenstraat/Hogeweg
Om de laatste rioolput te kunnen plaatsen wordt het kruispunt Van Dongenstraat/Hogeweg van 1 t/m 4 juli afgesloten voor autoverkeer. Het kruispunt Laan ten Boomen/Steemertseweg blijft in die periode open voor verkeer.
- Extra zebrapad Heesvenstraat
Ter plaatse van de Heesvenstraat is in overleg met de verkeersbrigadiers besloten een extra zebrapad aan te leggen. Dit zebrapad zorgt ervoor dat voetgangers veilig de Heesvenstraat kunnen oversteken. De uitvoering vindt plaats in de eerste week van juli als de schoolkinderen vakantie hebben. Om de uitvoering mogelijk te maken wordt de Heesvenstraat op vrijdag 5 juli afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
- Na de vakantie
Tijdens de bouwvakvakantie, van 15 juli tot 9 augustus, wordt er niet gewerkt door de aannemer. Alle wegen zijn tijdens deze vakantie voorzien van (tijdelijke) bestrating en open voor alle verkeer. Na de vakantie worden de Hogeweg en het kruispunt Laan ten Boomen / Steemertseweg / Hogeweg uitgevoerd.
- Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer H. van der Linden van de afdeling RBO. Hij is bereikbaar via tel. (0493) 494 888 of h.vanderlinden@someren.nl.Dinsdag 25 juni 2013:
Hallo kinderen en ouders van Lierop!
Hebben jullie ook zo'n zin in de JeugdVakantieWeek?? Wij wel!
De hulplijsten voor de ouders zijn toegevoegd op onze pagina die te vinden is op de linker links op slaponline. Heb je vragen?
Dan kun je contact opnemen met Esther Bruijstens, tel. 0492-332717. Wij hopen op mooi weer en veel vrolijke kinderen! Tot volgende week!!
 


 

Maandag 24 juni 2013:
Energiebespaing is ‘hot’ tegenwoordig. Droomt u ervan om met uw woning zoveel mogelijk energie zelf op te wekken? Dan is het energieneutraal maken van uw woning misschien iets voor u. Met het platform huisvolenergie.nl  en de cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol energie?’ wil de regio huiseigenaren stimuleren om hun energieneutrale droom waar te maken.
Een Huis vol Energie is een internetplatform voor particuliere woningeigenaren die de ambitie hebben hun huis energieneutraal te (ver-)bouwen. Het platform ondersteunt mensen met energiezuinige ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Een Huis vol Energie kan u inspiratie bieden met voorbeelden van energiezuinige woningen. U kunt bovendien vragen stellen aan communityleden, u kunt hulp vragen bij uw eigen woning en u kunt meer te weten komen over te nemen maatregelen op bijvoorbeeld het forum.
In het najaar kunt u in de regio Eindhoven meedoen aan de cursus 'Hoe (ver)bouw ik mijn huis vol energie – oftewel Hoe maak ik mijn energieneutrale droom waar?’ De cursus is bestemd voor particulieren en biedt een praktische handleiding om van een droom, via ontwerp naar uitvoering te komen. De cursus biedt een uitgelezen kans om in contact te komen met andere woningeigenaren, waarmee u van gedachten kunt wisselen en informatie en ervaringen kunt uitwisselen. Kijk voor meer informatie, de kosten en om u aan te melden op www.hoebespaarikenergie.info.  Op deze regionale website vindt u ook tips om uw huis energiezuiniger te maken en informatie over subsidies zoals de zonnepanelenregeling van het Rijk.
 


 

Zondag 23 juni 2013:

 

 

Eurosjopper 2013 zit er weer op. Het was druk, gezellig en het weer werkte redelijk mee. Zie de foto's en de foto's van Flitsenburg.

Gelukkig geen 35 graden op het Eurosjopperfestival 2013. De temperatuur was ideaal voor Lierops 'andere' grote festival. Jammer van de flinke buien tijdens de slotact Inmetallica maar toen had de alcohol zijn verdovende werking al gedaan en kon het weinig mensen meer deren hoe nat ze werden!
Ook dit jaar was het weer een groot succes; de kaarten worden steeds eerder geactiveerd omdat niemand meer het Eurosjopperferstival wil missen. Ook de wachtlijst voor de bands word ieder jaar groter, iedereen wil hier spelen. Het tweede podium in de tent is daarom een goede oplossing zodat de muziekliefhebber zich niet hoeft te vervelen. Allerlei muziekstijlen kwamen weer voorbij deze dag en dan is het logisch dat je de ene band niets vind en heel erg kan genieten van de volgende band.
Maar iedere band bestaat uit gedreven muzikanten die zich graag willen etaleren op dit grote podium voor veel meer als 1000 mensen. Ook dit jaar weer Lieropse inbreng; zeker 5 bands met Lieropse links. Ougedienden, maar ook verrassingen zoals De Zieke Geesten die aangenaam verrasten op het hoofdpodium. Hun mix van humor en strakke rock kreeg veel mensen in beweging. Ook de comeback van Stoosh, met Eline Otten, was verrassend te noemen en krijgt nog een mooi vervolg. Zij wonnen de prijs voor beste cover dus mogen zij het Nirwana Tuinfeest 2013 openen. Dus ook daar weer een Lierops gezicht op het podium. Maar er was ook een nieuwe band: Illusion met Max Verrijt Wessel van de Wijnboom en Marvin van Bergen. Zij stonden dit jaar nog in de tent maar kijk er niet van op als ze volgend jaar op het hoofdpodium staan. Talentvolle jongeren spelen veel eigen rocknummers met een knipoog naar de jaren ’70. Een goed optreden en weinig last van zenuwen, zij komen er wel!
Ook voor de inwendige mens werd goed gezorgd door Scouting Lierop. Zij hadden weer veel vrijwilligers opgetrommeld om iedereen niet alleen van het Eurosjopper bier te voorzien maar ook frisdrank, wijn en goed voedsel. Hamburgers, kebab, nasi met saté: het was perfect verzorgd en niemand hoefde honger te lijden. Ook geen lange wachttijden bij drank en eten. Scouting Lierop had zijn zaakjes weer uitstekend voor elkaar. Ook dankzij de vele vrijwilligers waaronder vele ouders !
Voor het tweede jaar stond er nog een derde tent op het festivalterrein; hier werd het publiek opgezweept door enkele enthousiaste dj’s. Ook hier weer Lieropse inbreng, o.a. Guus Hurkmans had zijn beste pak aangetrokken en zijn snor laten staan om een mooi feestje in de tent te bouwen.
Backstage was dit jaar vernieuwd, ook hier nu een bar en een loungehoek. Hier konden de bands zich in alle rust voorbereiden of vol gieten voor ze het podium betraden. En zo is er toch ieder jaar weer iets te verbeteren.
Ook deze editie van Eurosjopper kan dus weer zeer succesvol genoemd worden. Perfecte organisatie, verschillende muziekstijlen, ruimte voor nieuw talent, uitstekende lokatie, genoeg en goed eten en drinken, een goede sfeer zonder problemen. Enig minpuntje was de te lange loterij op het einde, was geen waardig einde van deze mooie dag. Maar daar maalt nu niemand weer om, iedereen kijkt terug op een geslaagde dag nadat de kater is weggetrokken.
Alle redenen voor de organisatie om ook volgend jaar weer een perfect festival te organiseren. Alleen wellicht met een nieuwe naam want het Euroshopper bier gaat verdwijnen…..
 


 

Zaterdag 22 juni 2013:

 

 

Op onze redactie kwam onderstaand verslag en foto’s binnen van Harrie van de Sanden die gisteren op de afscheidsreceptie van Ben van Bussel was.

‘Een kroon op je werk! Na 42 jaar met veel enthousiasme in het onderwijs te hebben gewerkt heeft Ben van Bussel afscheid genomen. Als kroon op zijn werk is hem een afscheidsreceptie aangeboden op vrijdag 21 juni op basisschool Sint Willibrordus in Neerkant. Vele collega's, oud-collega's, genodigden en dorpsgenoten hebben hem dank gebracht voor zijn grote betrokkenheid in het onderwijs. De scheidend directeur Van Bussel is een groot aantal jaren werkzaam geweest bij de basisscholen Sint Lucia te Mierlo, 't Rendal in Lierop, De Peelparel (Helenaveen) en basisschool St. Willibrordus in Neerkant. In de dankwoorden werden ook zijn echtgenote Nellie en de kinderen Michiel en Marieke betrokken’. Zie ook enkele foto’s.

 


 

Vrijdag 21 juni 2013:

 


‘Peek’ van de Zanden zei het treffend. ‘Wir ’n karwei plat’. Ton van Schalen, Harrie Kusters, Frans en Thieu Meeuws en Jan Kuypers hebben weken gezaagd en getimmerd om de middenpad van de kerk breder te krijgen. Het is nu weer ‘als vroeger’ toen de pad ook de breedte van nu had. Het volgende karwei diende zich tijdens de oplevering van het middenpad al weer aan …. de preekstoel moet ook nog verzet worden. Wordt vervolgd dus (zie ook enkele foto’s).
 Vrijdag 21 juni 2013:
De uitslagen van de Roovere kruisboogschutters bij het Sint Agathagilde in Boekel waren als volgt…
15p. Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Dirk van de Ven, John Smits - 14p. Wim van Brussel, Guus van de Ven, Ton van de Ven, Peter Berkers, Willie Donkers - 12p. Jan van Seggelen, Willy Jacobs -
10p. Hann van Seggelen, Thieu Scheepers.
Viertallen 1e Gilde van Sint Antonius Abt; schutters Peter Berkers, Dirk - Guus –Ton van de Ven.
 


 

Vrijdag 21 juni 2013:

Onderstaand verhaal over Lierop kregen we binnen op onze redactie...

'Als Lieroppenaar ga je misschien makkelijk voorbij aan het moois wat er in je eigen omgeving te zien is. Daarom is het een leuk idee om eens als een toerist naar je eigen plaats te kijken. Wat zijn de bezienswaardigheden die je niet mag missen? Wij hebben ze op een rijtje gezet. Van de kerk in het centrum tot  gratis Nirwanakaartjes.

De belangrijkste bezienswaardigheid van Lierop is de neogotische koepelkerk uit 1892, de Heilige Naam Jezus Kerk.

De rooms-katholieke kerk is gebouwd naar een ontwerp van de Duitse architect Carl Weber. Hij heeft diverse kerken in Zuid-Nederland ontworpen. De kerk in Lierop is van binnen en van buiten indrukwekkend en geldt dan ook als het hoogtepunt van Webers zogenaamde tweede periode. Het interieur is nog zeer gaaf.

De tocht gaat verder naar het oosten. Naar het buurtschap Boomen om precies te zijn. Een deel van het buurschap is een beschermd dorpsgezicht. Niet voor niets, want er staan een aantal fraaie langgevelboederijen. De langgevelboerderij is het meest gebruikte boerderijtje in Noord-Brabant. Het ontwerp is in de loop van de 18e eeuw ontstaan. Let ook even op de Marialinde op Boomen 14. Na de Tweede Wereldoorlog is deze eeuwenoude boom opgesierd met een Mariabeeld, als dank voor het feit dat er in Lierop geen oorlogsslachtoffers zijn gevallen.

In het kader van de oorlog is het ook interessant om een kijkje te nemen bij de drie oorlogsmonumenten van het dorp. Er is er eentje voor de Britse vliegtuigen die in 1942 en '44 neergestort zijn, eentje voor de Amerikaans vlieger Frank Doucette de restanten van het in 1943 gebouwde Onderduikerskamp Kamp Dennenlust. Ook de Grenspaal is de moeite waard om even langs te rijden. Hier grensden ooit Someren, Maarheeze, Heeze, Mierlo en Lierop aan elkaar.

OJC Nirwana ten slotte, is de plek waar je naar toe gaat als je ook aan jongeren wilt laten zien dat het in Lierop keigezellig is. In de rocktempel treden regelmatig hippe bands op en aan de tap smaken de biertjes prima!

 


 

Vrijdag 21 juni 2013:

 

 

Op de laatste dag van de Tour dur Lierup veranderde er weinig wat betreft de uitslagen van de vorige dagen. In de pauze stelden de Groot Someren renners zich voor. Een mooi gezicht.

De uitslagen van gisteren waren als volgt:

0-4 jaar skelters: Winnaar Jurre Beijers, zie ook de rest van de uitslag

0-4 jaar fiets: Winnaar Djordy Smits, zie ook de rest van de uitslag

5 jaar: Winnaar Jelle Hurkmans, zie ook de rest van de uitslag

6 jaar: Winnaar Tom Santegoeds, zie ook de rest van de uitslag

7 jaar: Winnaar Sjoerd van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

8 jaar: Winnaar Tim Swinkels, zie ook de rest van de uitslag

9 jaar: Winnaar Teun van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

10 jaar: Winnaar Jeroen Gubbels, zie ook de rest van de uitslag

11 jaar: Winnaar Ties Sweegers, zie ook de rest van de uitslag

12 jaar: Winnaar Wietse Maas, zie ook de rest van de uitslag

Zie de foto's van de donderdag.

De einduitslag volgt zo snel mogelijk.

Het winnende lotnummer is 825 groen. De gelukkige kan zich melden op tel 06 46414384 en wordt de bezitter van een nieuwe jongens- of meisjesfiets.

 


 

Donderdag 20 juni 2013:
Van A Capella kregen we diverse ‘weetjes’ waaronder het zomerprogramma. Zie de pagina van A Capella onder verenigingen op slaponline.
 


 

Donderdag 20 juni 2013:

 

 

Ook de derde dag van de Tour dur Lierup hielden we het droog. de aangekondigde zware storm bleef de Tour bespaard en alles kon volgens schema afgewerkt worden. Zelfs de hitte viel mee. Naast de wedstrijden was er ook de traditionele presentatie van MAC Lierop. De uitslagen waren als volgt:

0-4 jaar skelters: Winnaar Jurre Beijers, zie ook de rest van de uitslag

0-4 jaar fiets: Winnaar Djordy Smits, zie ook de rest van de uitslag

5 jaar: Winnaar Jelle Hurkmans, zie ook de rest van de uitslag

6 jaar: Winnaar Tom Santegoeds, zie ook de rest van de uitslag

7 jaar: Winnaar Sjoerd van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

8 jaar: Winnaar Tim Swinkels, zie ook de rest van de uitslag

9 jaar: Winnaar Teun van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

10 jaar: Winnaar Jeroen Gubbels, zie ook de rest van de uitslag

11 jaar: Winnaar Ties Sweegers, zie ook de rest van de uitslag

12 jaar: Winnaar Wietse Maas, zie ook de rest van de uitslag

Morgen om 18.30 uur start de laatste dag van deze Tour dur Lierup.

 


 

Woensdag 19 juni 2013:
We denken dat we inmiddels alle Lieropse geslaagden hebben opgespoord. Mochten er nu nog meer zijn dan horen we het graag. Zie de aangevulde lijst van zaterdag 15 juni….
 Woensdag 19 juni 2013:
GAAT DE LIEROPSE LIJST DOOR???
Al eerder lieten wij weten op zoek te zijn naar kandidaten voor De Lieropse Lijst.
Helaas heeft dat nog niet geleid tot het resultaat dat we hoopten. Weliswaar enkele contacten, maar onvoldoende om definitief te kiezen voor deelname aan de verkiezingen in maart 2014.
Ook al duurt het nog even voor het maart 2014 is, er moet het nodige gebeuren om op een goede manier aan die verkiezingen mee te kunnen doen. En dat kost tijd.
Wij roepen alle kiezers van de Lieropse lijst op om met ons mee te denken of mee te doen. Meld je aan als kandidaat of laat weten dat je iets wilt betekenen voor het voortbestaan van onze politieke groepering. Stel het niet langer uit, maar doe het nu!
Wij moeten duidelijkheid krijgen. Daarom hebben wij besloten dat voor 1 september 2013 duidelijk moet zijn wie er kandidaat wil zijn voor de Lieropse Lijst.
Lukt het niet om op 1 september 2013 voldoende serieuze kandidaten te hebben die mee willen doen met de gemeenteraadsverkiezingen dan betekent dit; einde Lieropse Lijst in de Raad.
Dat zou heel erg jammer zijn! Het woord is ook aan U!
Meldt u aan of bel of mail om meer informatie via riaenmartien@kpnmail.nl  of telefoonnummer 331510.
Martien Kusters, Voorzitter Lieropse Lijst
 


 

Woensdag 19 juni 2013:

 

 

Ook de tweede dag van de Tour dur Lierup was weer bijzonder geslaagd. Naast de wedstrijden was er ook de traditionele stratenloop op dinsdag. De uitslagen waren als volgt:

0-4 jaar skelters: Winnaar Jurre Beijers, zie ook de rest van de uitslag

0-4 jaar fiets: Winnaar Keano Hurkmans, zie ook de rest van de uitslag

5 jaar: Winnaar Jelle Hurkmans, zie ook de rest van de uitslag

6 jaar: Winnaar Tom Santegoeds, zie ook de rest van de uitslag

7 jaar: Winnaar Maarten Vermeulen, zie ook de rest van de uitslag

8 jaar: Winnaar Tim Swinkels, zie ook de rest van de uitslag

9 jaar: Winnaar Teun van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

10 jaar: Winnaar Sem van de Nieuwenhof, zie ook de rest van de uitslag

11 jaar: Winnaar Ties Sweegers

12 jaar: Winnaar Wietse Maas, zie ook de rest van de uitslag

Stratenloop: Winnaar Alex van de Biggelaar, zie ook de rest van de uitslag

Morgen om 18.30 uur start de derde dag van deze Tour dur Lierup.

Zie ook de foto’s van onze slapfotograaf….

 


 

Dinsdag 18 juni 2013:

Hoi kinderen van Lierop,

Muziek maken is leuk. Daarom kun je bij de Fanfare op woensdagmiddag 19 juni gratis minilesjes volgen voor blaasinstrumenten bij docente Mia Claessens in de Vurherd.

Je kunt er terecht tussen 13.45 en 17.30 uur. Neem gerust je vriendje(s) of ouder(s) mee.

Voor informatie kun je terecht bij Frank van Gastel, 0492-331327 of stuur een mail jeugdopleidingfanfarelierop@gmail.com

 


 

Dinsdag 18 juni 2013:

 

 

De 49e Tour dur Lierup heeft de eerste dag erop zitten. Onder ideale weersomstandigheden werden de wedstrijden in de verschillende leeftijdsklassen gereden. Het was weer een mooi gezicht om de jongeren op ‘gewone’ fietsen over het parcours te zien rijden. De uitslagen van de eerste dag waren als volgt:

0-4 jaar skelters: Winnaar Jurre Beijers, zie ook de rest van de uitslag

0-4 jaar fiets: Winnaar Djordy Smits, zie ook de rest van de uitslag

5 jaar: Winnaar Jelle Hurkmans, zie ook de rest van de uitslag

6 jaar: Winnaar Tom Santegoeds, zie ook de rest van de uitslag

7 jaar: Winnaar Sjoerd van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

8 jaar: Winnaar Tim Swinkels, zie ook de rest van de uitslag

9 jaar: Winnaar Teun van Seggelen, zie ook de rest van de uitslag

10 jaar: Winnaar Jeroen Gubbels, zie ook de rest van de uitslag

11 jaar: Winnaar Ties Sweegers

12 jaar: Winnaar Wietse Maas, zie ook de rest van de uitslag

Morgen om 18.30 uur start de tweede dag van deze Tour dur Lierup.

Zie ook de foto’s van onze slapfotograaf….

 


 

Maandag 17 juni 2013:
Het wordt – effe - ‘heet’ in Lierop!! Hete lucht, afkomstig uit het zuiden van Europa, bereikt morgen en woensdag Nederland en kan woensdag uitmonden in recordhoge temperaturen voor deze fase van de zomer. In de snoeihete lucht kan het die dag op diverse plaatsen 35 graden worden. Het record voor deze fase van juni voor De Bilt stamt van 7 juni 1996 toen het er 33.9 graden werd.
Morgen  worden temperaturen tussen 26 en 32 graden verwacht, vandaag wordt het in Lierop mogelijk al 28 graden. Daarbij wisselen wolkenvelden en de zon elkaar af en kan er lokaal wat regen of een bui vallen. Morgen schijnt de zon veel vaker en blijft het op de meeste plaatsen droog. De grote hitte van woensdag wordt later in de middag en in de avond mogelijk wel door zwaar onweer gevolgd, vanuit het zuiden. Met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast.
De erg snelle opwarming van de komende dagen lijkt overigens niet meer dan een rimpel in een verder koele periode. Vanaf donderdag keert het minder warme weer met nu en dan buien terug en zullen we het bij temperaturen tussen 17 en 20 graden van de zonnige momenten tussendoor moeten hebben. Voor het dagelijkse weer, zie de link op slaponline: WEER in Lierop.
 Maandag 17 juni 2013:
Onlangs hebben we weer eens contact gehad met Henk Hanssen die van zijn achtste tot zijn achttiende in Lierop opgegroeid is en die in onze rubriek

 Hoe is het met’ op 1 juni 2003 ‘zijn verhaal’ deed. Ooit begonnen als maker van de verslagen van Lierop 1 heeft hij onlangs een roman geschreven met de titel ‘Een kwestie van Zelfbehoud’, waarin sterk autobiografische elementen zitten van zijn belevenissen in de afgelopen 30 jaar. Hij verloochent daarbij zijn afkomst niet want het verhaal speelt zich voor een deel af in Lierop (dat hij ‘Moorsel’ noemt). Ons dorp wordt omschreven als ‘een dorp dat in de schaduw van een grote koepelkek lag te soezen’. Het verhaal gaat over een Brabantse jongen die begin jaren tachtig maar van één ding droomt: als journalist de wereld veroveren. De hoofdpersoon (Henk zelf) noemt zich Koen Donkersloot (naam past goed bij Moorsel) en zit op de school van de journalistiek waar hij samen met een medestudent niet vies is van het leveren van kritiek op ‘alles wat beweegt’, zoals ook over een Nederlands Unifil-detachment dat in Zuid-Libanon betrokken zou zijn geweest bij ernstige incidenten. Ze belanden in een burgeroorlog, en wat als vriendenreis begon loopt uit op een confrontatie tussen morele opvattingen, levenfilosofieën en fysieke kracht. In een meesterlijke stijl vervlecht Henk de gebeurtenissen tot een afloop die de lezer ontredderd achterlaat. Voor de liefhebbers is het boek (ook als e-book) o.a. te bestellen bij bol.com waar je ook de mooie recensies kunt lezen. Zie ook de trailer en bekijk de website van Henk.


 

Zondag 16 juni 2013:

 


Er is verschillende keren gevraagd of de spreuken die op slaponline gestaan hebben nog ergens nagelezen kunnen worden. Dit kan! We hebben een link aangemaakt waar vele prachtige spreuken die in het verleden geplaatst zijn nog eens na te lezen zijn. We zullen op deze plaats de nieuwe spreuken ook aan blijven vullen.

 


 

Zaterdag 15 juni 2013:
Voor praktische tips bij het omgaan met energie kunnen inwoners van Groot Someren a.s. donderdag 20 juni terecht in het energiecafé van energie coöperatie ZummerePower. Dhr. Anton van Weert vertelt u alles over energiebesparende lichtoplossingen, sensortechnieken en geeft een toelichting over de diverse soorten (LED)verlichting. Aanvang 20.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis. De avond is voor iedereen toegankelijk.
In Nederland kunnen we niet meer zonder verlichting! Het liefst willen we een goede adequate lichtopbrengst, tegen een zo laag mogelijke (energie) prijs. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Belangrijk is om bij elke woon- of werkplek de juiste verlichting toe te passen. Ook is de aanschafprijs van de armatuur en hoe vaak een lamp vervangen moet worden bepalend voor de totale kostprijsberekening. En er zijn nog andere slimme oplossingen om een lamp adequater te laten branden, b.v. sensoren. U kunt het allemaal komen beluisteren.
Na de pauze is er ruimte om uw eigen slimme besparingstips met anderen te delen. Ook zullen dan de statuten van de energie coöperatie ZummerePower ondertekend worden en is de coöperatie een feit.
ZummerePower is een initiatief van een 20-tal burgers en bedrijven, die samen met anderen willen werken aan een energie-neutraal Groot-Someren. Op de eerste plaats door minder energie te gebruiken en als we het dan toch willen gebruiken zo groen mogelijk. Dat doen we door samen (gereduceerde) producten in te kopen, zoals zonnepanelen of energie. Maar ook door samen onze doelen te bepalen. Elke Groot-Somerenaar van 18 jaar en ouder kan lid worden voor € 20,- per jaar en daarmee ook de koers bepalen van de coöperatie. Daarnaast organiseren we energiecafé ’s waarbij interessante onderwerpen aan bod komen die te maken hebben met energie. Meer informatie vindt U op onze website: www.ZummerePower.nl.
 Zaterdag 15 juni 2013:

 


Afgelopen donderdag hebben onderstaande Lieropse leerlingen van het Varendonck-College Asten-Someren te horen gekregen dat ze geslaagd zijn.
- VMBO basisberoepsgerichte leerweg
René van Deursen, Janneke van Hal, Stan van Hoof, Gijs Hurkmans en Ralf Hurkmans.
- VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
Remco van Dongen
- VMBO theoretische leerweg
Harm Sweegers en Lindy van Winkel.
- HAVO
Bram Berkvens, Eva Brinkmann, Relinde van den Eijnden, Evy Kuijpers, Hidde Maas, Rinke Muskens en Stan Verbeek.
- Atheneum
Ralf van de Laar, Ralph Lardinois, Job van den Nieuwenhof, Simone van Oosterhout, Jasper Thijs en Deanne Verkroost.
- Gymnasium
Anne Roefs.

- Jan van Brabant College Helmond

Jean-Pierre Wolters

- Jan van Brabant/ VMBO theoretische leerweg

Vera Verrijt, Lisa Minten, Anke van den Eijnden, Wakim van Ooyen, Yorick Verberne, Max van Oosterhout, Matthijs Berkvens, Mike van den Eijnden, Jochem van den Nieuwenhof en Ric Brinkman

- Helicon Opleidingen Vmbo Groen, Eindhoven - Vmbo BL - Landbouw

Michelle van den Boogaart

- Carrolus Barromeus College Hel,ond - Gymnasium

Simone van Kalken

- VAVO College ROC Ter AA, Helmond - HAVO

Marloes Manders

- VMBO basisberoepsgerichte leerweg

Ralph Bekx

- Varendonck tweede tijdvak VMBO basisberoepsgerichte leerweg

Damian Verkuijlen

Wij wensen alle geslaagden proficiat met hun diploma. Als er nog geslaagden zijn die we gemist hebben dan horen we het graag. Stuur maar naar nieuws@slaponline.nl
 


 

Vrijdag 14 juni 2013:
Op onze redactie kwam onderstaand bericht binnen van een slaponlinelezer die gisteren de foto´s van Lierop op de Schop bekeken heeft…
‘Dat is nog eens heel fijn dat we door Peter op de hoogte (letterlijk) worden gehouden, ik vindt dat we Peter mogen bedanken voor deze foto’s.
PETER BEDANKT DAT JE ONS VAN DE VOORTGANG VAN "LIEROP OP DE SCHOP" IN BEELD LAAT ZIEN, SHAPOO!!!’. (Inzender op redactie bekend).
 Vrijdag 14 juni 2013:
Koning Willem Alexander en Koningin Maxima brachten woensdag 12 juni een kennismakingsbezoek aan Noord-Brabant. Zij bezochten de steden Roosendaal, Oisterwijk en ‘s-Hertogenbosch. Oisterwijk was de plaats waar de Brabantse gilden traditioneel de koning en koningin mochten begroeten. Na een verzoek door de Noord Brabantse Federatie van Schuttersgilden om medewerking hieraan te willen verlenen, zegden ruim 120 gilden hun medewerking toe, waaronder de Groot-Somerense Gilden: Sint Antonius Abt Lierop en Gilde Sint Lambertus Someren- Eind. Vertegenwoordigers van deze beiden gilden waren resp. Huub van den Eikhof, van het Gilde van Sint Antonius Abt en Piet van Velthoven, vaandrig Eric Thijs en zijn vrouw Mariëlle van Gilde Sint Lambertus. Zie de foto´s (ook van het Koninklijk Paar, met dank aan Harrie van de Sanden). Lees verder onder Lees verder Berichten…
 


 

Donderdag 13 juni 2013:

 


Van Peter van Schalen kregen we enkele luchtfoto’s van de werkzaamheden in Lierop. De verbouwing van de Van Dongenstraat en de aanleg van het kunstgrasveld zijn hierbij zichtbaar. Een update van Lierop op de Schop deel 2 is hier te zien. Deel 1 kan natuurlijk ook nog altijd bekeken worden.
 Donderdag 13 juni 2013:
Vanavond geeft de jeugdslagwerkgroep van fanfare St. Willibrordus een voorspeelavond. Deze vindt plaats in de Vurherd en is van 19:00 tot 20:00 uur. Iedereen is van harte welkom om dit te zien. Namens de jeugdcommissie.
 Donderdag 13 juni 2013:

 


We kregen weer een persbericht binnen van de 5e Lierop-beach-volley-challenge die dit jaar op 25 augustus gehouden wordt. Op het strand van het 3-slotenveldje gaan teams van 4 spelers tegen elkaar strijden. Als je een team bij elkaar hebt kun je je opgeven. Zie het persbericht…
 


 

Woensdag 12 juni 2013:
Beste mensen,
De werkgroep Goede Doelen Week laat u weten dat de 1e gezamenlijke collecte in Lierop een groot succes is geweest. Dankzij uw gulle donatie mochten wij totaal € 8.790,58 in ontvangst nemen. Geweldig! De organisatie is zeer trots met dit bedrag en zal er voor zorgen dat het geld bij de deelnemende goede doelen terecht komt.
Namens de goede doelen danken wij alle inwoners voor hun giften en alle vrijwilligers voor hun spontane medewerking.
We hebben zeer goede en fijne reacties gekregen van de collectanten maar zeker ook van de inwoners, zoals; goed initiatief, veel succes!!! Hartelijk dank!!!
Volgend jaar gaan we er weer voor!!!!
Lierop heeft wederom laten zien waar een klein dorp groot in kan zijn.
Hieronder de netto opbrengst per goed doel.
- Maag-Lever-Darm stichting € 755,03
- Reuma fonds € 789,11
- Hartstichting € 929,80
- Nationaal Epilepsie fonds € 610,71
- Rode Kruis € 694,77
- KWF-Kanker-bestrijding € 1,164,28
- Nierstichting € 675,89
- Diabetes € 599,45
- Ziekentriduüm € 761,45
- Oranjecomité € 809,05
Tevens willen wij alle dames en heren bedanken die de afgelopen jaren 20-25-30-35 en misschien wel 40 jaren gecollecteerd hebben. Enkele ouderen willen nu nóg doorgaan. Denk je dat wil ik volgend jaar ook? Meld je dan aan bij de werkgroep Goede Doelen Lierop, eventueel voor op de reserve lijst. Nogmaals dank, dank, dank, en weet je nog, vele handen maken.....
 Woensdag 12 juni 2013:
Tijdens de reconstructie van de Somerenseweg en de van Dongenstraat is de Spar vanaf de Offermansstraat bereikbaar. De uitgang is voorlopig via de van Dijkstraat waar tijdelijk
de voetgangershekjes verwijderd zijn.
 


 

Dinsdag 11 juni 2013:
Aanstaande zaterdag (15 juni 2013) van 15.30 – 17.30 uur, houden drie muziekscholen gezamenlijk een voorspeelmiddag in O.J.C. de Comeet aan de Witvrouwenberg 20 in Someren. Jan-Willem Dubbeldam (Lierop), Erik Eijkemans (Someren) en Stefan den Ouden (Maarheeze), de eigenaren van de drie muziekscholen slaan deze zaterdagmiddag de muzikale handen ineen. Ze vormen de band waarmee hun leerlingen zich op het podium presenteren. Daarnaast zijn er ook leerlingen die solo spelen of begeleid worden door hun eigen docent.
Behalve wereldberoemde nummers zijn er ook zelfgeschreven juweeltjes te beluisteren. De jongere leerlingen zijn in de meerderheid, maar vlak ook de muzikale veertigers niet uit. De instrumenten die door de leerlingen bespeeld worden, zijn gitaar, keyboard, drums en basgitaar.
Iedereen is welkom om te komen luisteren naar deze enthousiaste muzikale talenten en kennis te maken met de drie muziekscholen. De toegang is gratis.
Meer informatie: Jan-Willem Dubbeldam, tel. 06 34417071 – www.gitaarkamer.nl
 Dinsdag 11 juni 2013:
Tijdens het met 1500 judoka's sterk bezette internationale judotoernooi van Judovereniging Vanray werd judoka Joanne van Lieshout (Lierop) kampioen bij de jeugd tot 12 jaar in de klasse tot 36 kilogram. De deelnemers in Venray kwamen uit heel Europa.
Haar trainingsmaatjes Eva van Lieshout (Mierlo) en Maud van der Sommen (Helmond/Brandevoort) werden beiden tweede in de klasse tot 15 jaar. Van Lieshout in de klasse tot 57 kilogram en Van der Sommen in de klasse tot 48 kilogram. Lois Pagie (Weert) werd derde in de klasse tot 63 Kg/-15 jaar. Een week eerder werden Van der Sommen en Van Lieshout ook al tweede van Nederland met het team van Essink Sportcentrum.
 Dinsdag 11 juni 2013:
Wie wel ’s op de Strabrechtse Heide komt zal gemerkt hebben dat er de laatste maanden een splinternieuw fietspad is aangelegd welke uitkomt op Moorsel. IDOP Lierop heeft zich hier hard voor gemaakt en het resultaat mag er zijn. Een schitterend pad! Op donderdag 27 juni om 16.00 uur zal het fietspad feestelijk geopend worden.

 

 Dinsdag 11 juni 2013:

 


Van mannenkoor A Capella kregen we onderstaand bericht over de zonnige vlooienmarkt….
Al vroeg in de morgen passeerden de vele bezoekers de poorten van het bedrijfsterrein van TOP Partyverhuur. Het was er een komen en gaan. De toegestroomde koopjesjagers troffen op de nieuwe locatie een veelvoud van nostalgische koopjes, waardevolle hebbedingetjes en duizend en een prachtige spulletjes aan. Ook een speciale plek waar de nostalgische gebruiksvoorwerpen geveild werden, terwijl op een andere plek veel zomer- en winterkleding in allerlei kleuren en maten over de toonbank gingen.
Tot tegen vieren hebben de bezoekers nog kunnen ronddwalen of gewoon even op het terras kunnen zitten om een kopje koffie te drinken, waarna het plein werd opgeruimd.
De organisatie kan met veel genoegen terug zien op dit evenement. ‘Het karwei is naar tevredenheid geklaard… Dank daarvoor.’
Een welgemeend dankwoord is zeker op haar plaats aan alle gasten, vrijwilligers en het gastgezin Topparty verhuur en de gemeente Someren. Natuurlijk een meer dan dubbele dank aan onze eigen leden en partners, die zich hebben ingespannen om van de jaarmarkt een succes te maken. Zie ook de foto’s.
 Dinsdag 11 juni 2013:
Van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juli zal de Jeugdvakantieweek weer plaatsvinden bij de blokhut. Zie de link op de voorpagina van slaponline voor het programma.
 


 

Maandag 10 juni 2013:

 


Op onze redactie kregen wij onderstaand bericht van de Beheersgroep van de Vurherd….
‘Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de uitbreiding van gemeenschapshuis De Vurherd.
Er komt onder andere een mooie nieuwe zaal bij, die we hopelijk tegen het einde van dit jaar in gebruik kunnen gaan nemen.
Nu willen we deze nieuwe zaal een passende naam geven. Wij dachten hierbij de hulp in te roepen van de Lieropse gemeenschap. Dus denk met ons mee; verzin een naam voor de nieuwe zaal en stuur hem in. Dit kan naar het adres van deze site; nieuws@slaponline.nl . De redactie zal zorgen dat de inzendingen op hun plaats terecht komen’.
 Maandag 10 juni 2013:
Op onze redactie kwamen de uitslagen binnen van De Roovere Schutters die gisteren bij Sint Leonardus in Beek en Donk de volgende resultaten behaalden:
Kampioen: 2e Angel van Moorsel. Personeel: 4e Ad Vlemmix en 6e Angel van Moorsel. Vrije Hand: 1e Ad Vlemmix en 2e Thieu Scheepers.
 


 

Zondag 9 juni 2013;

 

 

Gisteren is de B1 voor het eerst in de historie na twee super wedstrijden Nederlands Kampioen geworden. Een top prestatie. In het team deden 4 Lieropse speelsters mee tw vanaf derde van links: Celine Verkroost, Ilse Duymelinck, Karlijn Verhees en Daniëlle van de Laar. Zie ook het uitgebreid verslag van coach Erwun van Mierlo onder de Lees verder Berichten en bekijk de foto's.

Erwin, Lies en alle speelsters van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie. Wij zijn enorm trots op jullie!

 


 

Zondag 9 juni 2013;

Mannenkoor A Capella heeft deze week alle zeilen bij moeten zetten om van de locatie aan de Heesvenstraat 21a een multifunctionele accommodatie te maken.

De organisatie mannenkoor A Capella, Top Party Verhuur en de Gemeente Someren zijn erin geslaagd om dit toch te verwezenlijken. Zelfs de weergoden blijken de initiatiefnemers weer goed gezind te zijn, waardoor er onder een stralende hemelzon extra service verleend kan worden.

De poorten van het bedrijfsterrein aan de rand van de bebouwde kom worden op zondagmorgen 9 juni om elf uur geopend voor de toegestroomde koopjesjagers. Zij kunnen dan tot 15.00 uur lekker op de markt ronddwalen of gewoon even op het terras zitten, om onder het genot van een kop koffie te genieten van alle bezigheden, die zich op deze locatie afspelen.

De bezoekers treffen er een veelvoud van nostalgische koopjes, waardevolle hebbedingetjes en duizend en een prachtige spulletjes aan. Op een speciale plek worden de vele nostalgische gebruiksvoorwerpen met opbod geveild. Op de kledingafdeling treft u in alle maten en kleuren veel zomer- en winterkleding aan, dat voor een prikkie te koop wordt aangeboden.

De markt is geopend van 11.00 tot 15.00 uur aan de Heesvenstraat 21a. De nieuwe locatie is ook vanuit Someren via de Somerenseweg goed bereikbaar, alsmede vanuit de richting Helmond, geldrop, Mierlo, Asten, maar dan via de Laan ten Boomen. de entree bedraagt voor volwassenen een euro per persoon.

 


 

Zaterdag 8 juni 2013:
Wie was de zanger van Klein Orkest? Hans Sanders, Harrie Jekkers of Frans Bakker? Wie was de eerste drummer van Doe Maar? Jan Pijnenburg, René van Collem of Carel Copier?
Dit soort vragen (maar liefst 30!) wist Jan Janssen afgelopen week (met behulp van Marjo?) het beste te beantwoorden bij de Nederpopquiz van het ED op Facebook. Deze quiz was door het Eindhovens Dagblad samengesteld in het teken van 30 jaar Nederpop. Ook namens slaponline feliciteren wij Jan van harte met deze mooie overwinning.
 Zaterdag 8 juni 2013:
De ballonnen waarmee Koninginnedag 2013 afgesloten is zijn richting Hamburg in Duitsland gewaaid. Een ballon heeft zelfs meer dan 300 km afgelegd en is van Jim van Gennip. Voor de drie verst gekomen ballonnen is er een prijs die deze week door Monique van de Laar bij jullie afgegeven zal worden. Hieronder de uitslag van de top 3 met de hemelsbrede afstand tot Lierop. Door deze link aan te klikken (wedstrijduitslag op landkaart) kun je op de kaart zien waar de ballonnen gevonden zijn.
#1: Jim van Gennip: 308 km (Walsrode, Duitsland)
#2: Julia Hurkmans: 286 km (Eystrup, Duitsland)
#3: Lisa van de Hoek: 274 km (Wietzen, Duitsland)
Tot Koningsdag volgend jaar, of anders het Sinterklaasfeest,
Oranje Comité Lierop
 Zaterdag 8 juni 2013:
De Roovere schutters midzomercompetitie Kring Peelland schoten bij het Sint Antoniusgilde Deurne. De resultaten: 15p. Ad Vlemmix, Willy Jacobs, Dirk van de Ven, Ton van de Ven John Smits. 14p. Johan Vlemmix, Wim van Brussel, Guus van de Ven. 13p. Peter Berkers, Willie Donkers. 12p. Thieu Scheepers. 11p. Hann van Seggelen. 9p. Jan van Seggelen.
1e Viertallen Gilde van Sint Antonius Abt. Schutters Dirk – Guus – Ton van de Ven en Peter Berkers.
 Zaterdag 8 juni 2013:

 


Van het gymclubje sporten 50+ kegen we onderstaand bericht…
‘Hallo…. Met het gymclubje sporten 50+ hebben we gisterenavond ge-jeu-de-bouled bij Henricushof. Dit is ook een vorm van sport; je bent bijna de hele tijd in beweging. Dit was onze bijna-laatste bijeenkomst. Dames en heren 50+ zijn nog steeds welkom!
In september op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur beginnen we weer met sporten. Dit is in de gymzaal aan de Lijestraat. Informatie 331620. Zie ook enkele foto’s.
 


 

Vrijdag 7 juni 2013:

Tot en met zaterdag staat er nog een emmer van de Goede Doelen Week bij de SPAR. Dit voor diegenen die nog geen kans gezien hebben om hun enveloppe in te leveren tijdens de ophaalrondes afgelopen week.

 


 

Vrijdag 7 juni 2013:
Vorig jaar werd de eerste editie van het Lierops golfkampioenschap gehouden in Asten-Heusden. Jozef Knoops kwam als winnaar uit de bus. Op vrijdag 30 augustus a.s. vindt de tweede editie plaats. Deelname staat open voor (oud-)Lieroppenaren en voor hen die een band hebben met Lierop, bijvoorbeeld omdat ze lid zijn van een Lieropse vereniging.
Deelnemers moeten in het bezit zijn van een GolfVaardigheidsBewijs (GVB) of baanpermissie.
Aanmelden kan tot 15 augustus op lieropsgolfkampioenschap@gmail.com.  Informatie is ook te verkrijgen via 06 46 41 43 84 .
 


 

Donderdag 6 juni 2013:
Van de Werkgroep Kinderlithurgie kregen we onderstaand bericht…
‘Wij vliegen uit!’ Dat geldt over een paar weken voor alle kinderen, want er is al weer een heel schooljaar voorbij en de zomervakantie gaat bijna beginnen. Voor groep 8 is het extra speciaal, want zij vliegen uit naar een nieuwe school!
In het kader van de naderende vakantie, het afscheid van groep 8 en Vaderdag, zal er op zondag 16 juni om 10.00 uur in onze Koepelkerk een gezinsviering plaatsvinden. Deze viering wordt voor en door kinderen van ’t Rendal verzorgd en ook groep 8 zal een bijdrage leveren. Het parochiekoor zal de viering opluisteren. Na afloop van de viering wordt er koffie, thee en ranja geschonken. Doe ook mee en kom op 16 juni naar onze Koepelkerk!’
 Donderdag 6 juni 2013:
Heeft u kinderen? Hebben zij misschien extra aandacht nodig? Leven uw ouders nog? Hoe gaat het met hen? Heeft u een hulpbehoevende partner? Heeft u zelf begeleiding nodig of hulp in het huishouden? Hoe hoopt u oud te worden in de toekomst?
We vallen maar met de deur in huis: Lokale instanties die zorg en maatschappelijke ondersteuning bieden, en waar bijna iedereen wel eens gebruik van maakt, kunnen u binnenkort niet meer van dienst zijn. Er is geen budget voor. De overheid heeft besloten veel ondersteuning en begeleiding drastisch te verminderen of zelfs af te schaffen. We moeten binnen nu en 2 jaar veel meer gebruik gaan maken van hulp uit eigen omgeving, of vrijwilligers.
Iedereen heeft ouders. Bijna iedereen heeft kinderen. De veranderingen in de AWBZ en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben effect op hen, maar ook op uzelf. Want op een dag worden we – hopelijk – allemaal oud en de veranderingen raken alle leeftijden. Om hierop in te kunnen spelen, moeten we de krachten die we binnen ons dorp hebben, bundelen.
Lierop is klein, maar heeft een groot vermogen tot samenwerken. Er zijn al veel initiatieven waarbij mensen elkaar opzoeken en ondersteunen, om zo Lierop een nog fijner dorp te maken. Veel Lieroppenaren dragen bij aan die samenwerking en doen er ook hun voordeel mee. Het is een wederkerige samenwerking; voor ons, door ons. De werkgroep Welzijn en Zorg, onderdeel van de Belangengroep Lierop, wil in dit kader graag een Dorpscoöperatie opzetten. Dit wordt een officiële instantie (juridisch vastgelegd) die als doel heeft om de veranderingen in de nabije toekomst het hoofd te bieden en voor onszelf - en elkaar - te zorgen.
Naast de professionele zorg die blijft bestaan, kan de Dorpscoöperatie hele concrete zaken ondernemen voor de Lieroppenaren. Hierbij valt te denken aan bv. hulp in het huishouden, dagvoorziening, klussendienst, computerles voor senioren, huiswerk- of een heel andere soort jeugdbegeleiding. Ook de dorpsondersteuning, die al enige tijd vragen omtrent zorg beantwoordt, zal onderdeel uitmaken van de Dorpscoöperatie. En er zal samenwerking worden gezocht met de KBO, Onis, het Rode Kruis, jeugdbegeleiders en dagvoorzieningsinstanties. Alle krachten worden gebundeld.
Iedereen kan gebruik maken van de Dorpscoöperatie en iedereen kan er een bijdrage aan leveren. Immers, iedereen heeft kwaliteiten in zich waarmee hij een ander van dienst kan zijn. De dorpscoöperatie zal een laagdrempelig lidmaatschap hebben. Als je lid wordt, kun je soms mede-eigenaar van een probleem zijn, maar ook mede-eigenaar van een oplossing! Als we het samen doen, kan dit veel voldoening bieden.
De plannen voor de Dorpscoöperatie worden binnenkort concreter gemaakt op de Belangengroepvergadering van woensdag 3 juli 2013. We willen graag weten wat u van de plannen vindt, en of u bv. ook lid zou worden van de Dorpscoöperatie, als die er eenmaal is? Wij zien u graag op 3 juli om 20.00 in de Vurherd!
Hartelijke groet, Manon Vogel

 


 

Woensdag 5 juni 2013:
Dameskorfbalclubs SVSH uit Someren-Heide en KSV uit Lierop hebben aan het begin van het seizoen de handen ineen geslagen en zijn met de B en de C jeugd gefuseerd. Dit als proef om te bekijken of het wellicht mogelijk is om in de toekomst nog meer samen te gaan werken. Na een jaar ervaring met de jeugdteams is iedereen heel positief en als kers op de taart hebben beide wedstrijdteams in de desbetreffende categorieën zich weten te plaatsten voor het Nederlands Kampioenschap dameskorfbal voor jeugdteams.
Het NK vindt plaats op zaterdag 8 juni a.s. op de velden van CKV Celeritas in Schijndel, Veghelsedijk 25. De SVSH/KSV C1 bijt daar het spits af om 9.30 uur in hun halve finale tegen Swift C1. Om 10.30 uur is het de beurt aan de SVSH/KSV B1 om aan te treden tegen Swift B1. De finale wedstrijden vinden plaats vanaf 12.00 uur. Zie meer informatie.
Dus wij hopen ook op veel Lierops publiek om Danielle, Ilse, Karlijn, Celine en Malou aan te moedigen! Succes meiden!
 Woensdag 5 juni 2013:
Onze eigen Lieropse DJ Johnnyy (John van Lieshout) heeft samen met zijn collega DJ Ricky als splinternieuw duo onder de naam Geen Stempel hun eerste remix uitgebracht. Geen Stempel biedt een ultieme feestervaring waar letterlijk geen stempel op te zetten valt. Interactie met publiek, zang, remixen en verschillende stijlen van muziek waarmee ze alle kanten op kunnen. De remix is van het nummer Dansen van Henk Dissel. Deze remix is al door veel DJ’s en kroegen toegevoegd aan hun toplijsten en komt in praktisch elke kroeg voorbij. De track is te downloaden via Zazell of iTunes. Wil je ‘m op je telefoon dan kan dat via Bamikanaie. Wij wensen het duo veel succes!
 


 

Dinsdag 4 juni 2013:

 


Van Martien Kusters, voorzitter van de Lieropse Lijst kregen we onderstaand bericht….
‘Beste inwoner van Lierop,
De Lieropse Lijst zoekt kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Daar is zelfs lijn 1 van Radio 1 voor op bezoek geweest. Die aandacht heeft wel gezorgd voor enige contacten maar dit is nog onvoldoende om de toekomst veilig te stellen.
Wellicht ben jij niet zelf kandidaat, maar ken jij iemand in je familie of vriendenkring waarvan jij weet dat die geïnteresseerd is in politiek. Mogelijk wil hij of zij best wat meer weten over wat het inhoudt om politiek actief te worden in de Lieropse Lijst. Doe ons een plezier en geef die naam aan ons door zodat wij contact kunnen zoeken!
Laat het weten via e-mail riaenmartien@kpnmail.nl.
Wie weet, ben jij degene die een belangrijke bijdrage levert aan de toekomst van de Lieropse Lijst!’
 Dinsdag 4 juni 2013:

 


Van Marieke Adriaans kregen we onderstaand bericht….
‘Toneelvereniging ProFiel wil eind januari 2014 weer een leuk toneelstuk op de planken zetten. We willen dan ook graag het aantal leden uitbreiden. Wil je graag een “grote” of een “kleine” rol in een toneelstuk spelen? Lijkt het je leuk om achter de coulissen mee te helpen?
Meldt je dan aan bij Toneelvereniging ProFiel! Mail ons: info@profiel-lierop.nl  of bel Andries Bouman 06-55792696.’
 


 

Maandag 3 juni 2013:

Hoi kinderen van Lierop,

Het is leuk om muziek te maken, daarom kunnen kinderen vanaf groep 4 vrijblijvend binnenlopen tijdens de minilesjes van de jeugdfanfare en jeugdslagwerk.

De lesjes zijn a.s. woensdag 5 juni tussen 13.45 en 14.50 uur in de Vurherd. Neem gerust een vriendje(s) of ouder(s) mee. Voor meer info kun je bellen naar Toos van Deursen (331941) of Frank van Gastel (331327).

Op woensdagmiddag is er iemand van de jeugdopleiding aanwezig zodat je ook daar terecht kunt met vragen. Hopelijk tot woensdagmiddag.

Wil jij ook ooit meedoen met een groot muziekfeest? Dat kan zomaar als je onderdeel uitmaakt van slagwerkgroep of fanfare, zie de foto's van de vorige Lierop Live!

 


 

Maandag 3 juni 2013:
Afgelopen vrijdag hebben alle inwoners van Lierop een begeleidingsbrief en formulier gekregen van de gezamenlijke Goede Doelen Collecte. Dit jaar wordt in Lierop van start gegaan met een collectieve collecte waarbij het voordeel is dat je maar éénmaal per jaar benaderd wordt voor 10 collectes!
Op het formulier staan alle doelen waarvoor in Lierop gecollecteerd wordt (10 stuks waarvan 8 landelijk en 2 plaatselijk). Op dit formulier kun je invullen welk bedrag je aan welk goed doel wilt geven. Het formulier kun je vervolgens inclusief het contante bedrag in een bijgevoegde enveloppe doen. Dit gebeurt anoniem, dus je hoeft er geen naam bij te zetten! De enveloppe wordt door twee collectanten uit Lierop opgehaald. Zij kunnen een identificatiepasje laten zien van de Goede Doelen Week.

Het ophalen gebeurt op dinsdag 4 juni tussen 18.00 en 20.00 uur.

Wanneer je niet thuis bent komen ze op woensdag 5 juni terug. De resultaten worden in de komende weken bekend gemaakt.


 

Maandag 3 juni 2013:
Mannenkoor A Capella wil met de Rabobank Clubactie een van haar gestelde doelen bereiken: nieuwe overhemden en een passende stropdas. Door uw stem tijdens de clubkascampagne uit te brengen op mannenkoor A Capella zorgt u er tevens voor dat het koor er weer pico bello op staat.
‘Mannenkoor A Capella gekleed door u...’ is de slogan die het koor in de komende maanden gaat introduceren.
 


 

Zondag 2 juni 2013:
Afgelopen vrijdagavond streek het circus van de 49e ELE Rally voor de tweede keer neer in Lierop voor de etappe 2 en 4 Somerlo. Een etappe van 17 kilometer van Lierop naar Mierlo. Dat deze route voor de tweede keer werd gereden was duidelijk te zien aan het toegestroomde publiek, het was veel drukker dan vorig jaar. Dat de Lieroppenaren van een nood een deugd maken was ook goed te horen en te ruiken. De route werd omgeven door het geluid van de naar buiten gesleepte geluidsinstallaties, geroosterd vlees van de BBQ en de rook van de vuurkorven. Het geheel werd op veel plekken nog opgevrolijkt met partytenten vlaggetje en gekleurde verlichting. Samengevat Lierop heeft er een klein feestje van gemaakt.
Dat de rally niet voor iedereen een feestje is werd duidelijk langs de bietenvelden van Van Bussel. Het toegestroomde publiek wilde wel sensatie zien lang het onverharde deel van de etappe over de Watermolenweg door de bietenvelden. Nadat het publiek verwijderd was uit de velden kon de 2e etappe van start gaan met een half uur vertraging.
Deze editie van de Rally beloofd voor de liefhebbers een mooi strijdtoneel te worden omdat het kampioenschap deze dagen (31 mei en 1 juni) moet worden verdeeld tussen 3 titanen, Bob de Jong Jeroen Swaanen en Erik van Loon. De grootste slag werd geslagen tijdens de vierde etappe in Lierop. Deze etappe werden in volledige duisternis gereden. Dit bleek voor een aantal coureurs toch wel lastig en verslikte zich in de overgang van harde weg naar onverharde weg en belandden in de sloot. Voor titelkandidaat Erik van Loon uit Riethoven was dit het einde van zijn kans op de titel. Voor wat beelden van het rallycircus zie de foto’s van onze slapfotograaf en het in Lierop gefilmde item op Omroep Brabant.
 Zondag 2 juni 2013:

 


Van de leiders van de C1 kregen we onderstaand bericht….
Op zaterdag 1 juni 2013 moesten we de KNVB-bekerfinale spelen tegen Bunde C1. We gingen met de bus met alle spelers, fans en leiders naar Susteren. Door een geluksgoal van Bunde (een lobje vanaf de rechter kant door de goed spelende rechtsbuiten van Bunde over Han met een beetje mazzel) kwamen we rond de 20e minuut achter met 0-1. Niet lang daarna in de 32e minuut gaf Gijs een goeie corner en schoot Max 'm erin. Het was 1-1 met de rust, de belangrijke aansluiter.
De tweede helft gingen we met opgeheven hoofd het veld in en kwamen dra met 2-1 voor door een goal van Mathijs. Bunde zakte verder in en Lierop kwam zelfs voor met 3-1 door wederom een goal van Max. Niet lang daarna soleerde Axel door de Bundse verdediging en na de vierde man voorbij te zijn gegaan werd hij door de keeper getackled in de 16. De keeper kreeg rood en Axel schoot de penalty strak in de rechter hoek van de vervangende doelman. Doelman kansloos en 4-1 voor Lierop.
Na 2 x 35 minuten en een bietje floot de scheidsrechter af. Iedereen met een Lierop hart was blij, we kregen een mooie beker en huldiging in de feesttent in Susteren en nog een feestje in de kantine van Lierop. Uw verslaggevers Anouk, Gijs en Sjoerd H.
 


 

Zaterdag 1 juni 2013:
Tijdens de Midzomercompetitie van afgelopen woensdag bij Sint Willibrordus in Vlierden kregen we de volgende uitslagen van De Roovere schutters door:
15p: Ad – Johan Vlemmix, Dirk – Guus van de Ven, Willy Jacobs, Wim van Brussel. 14p: Peter Berkers, Ton van de Ven, Hann – Jan van Seggelen, Marcel Berkers. 13p: John Smits, Willie Donkers. 12p: Thieu Scheepers.
Viertallen OLV-gilde schutters, Ad - Johan Vlemmix, Willy Jacobs, Jan van Seggelen.
 Zaterdag 1 juni 2013:
Alle tickets die te verdelen zijn, zijn inmiddels weg. In totaal heeft de organisatie van Eurosjopper dit jaar 2500 tickets de deur uit gedaan maar kunnen er slechts 2000 worden toegelaten op het terrein. De tickets dienen net als vorig jaar eerst geactiveerd te worden alvorens ze geldig zijn. Heb je dus een ticket weten te bemachtigen? Ga dan snel naar www.eurosjopper.nl/activeren.htm en activeer je ticket voor 16,-! Mocht Eurosjopper 2013 in de VVK toch niet uitverkocht raken kun je ook altijd proberen om aan de dagkassa te komen. Kosten bedragen dan 25,-. Eurosjopper Festival vindt plaats op zaterdag 22 juni a.s. op het festvialterrein aan het Piet Cortoomswegske te Lierop. De poort gaat om 12.00 uur open!
Meer info: www.eurosjopper.nl

 


 

Vrijdag 31 mei 2013:

Voor wie de uitzending op Radio 1 vanuit Lierop van gisteren, over het tekort aan raadsleden, (nog 's) wil beluisteren kan HIER terecht.

 


 

Vrijdag 31 mei 2013:

 


De jaarlijkse vlooienmarkt op de vertrouwde plaats bij zaal Nellie van Oosterhout zal door reconstructie-werkzaamheden in het centrum van Lierop uit moeten wijken naar een andere locatie. Na overleg met de gemeente Someren is gekozen voor het bedrijventerrein van Top Party Verhuur van Eric en Inie Hesius vanwege de goede infrastructuur.
De vlooienmarkt en kledingbeurs vinden nu plaats op zondag 9 juni van 11.00 tot 15.00 uur op het terrein aan de Heesvenstraat 21a.
In de veertig kramen wordt een veelheid aan goederen en waren te koop aangeboden. Voor een speldenprik zijn goede bruikbare materialen, gebruiksvoorwerpen, speelgoedmaterialen, fietsen, computers, hobbymaterialen e.d. te verkrijgen. Nostalgische voorwerpen worden vanaf een speciale plek tegen opbod verkocht.
- Kleding
Veel zomer- en winterkleding, in allerlei kleuren en maten, voor volwassenen en kinderen wordt vanaf de binnenplaats te koop aangeboden. Op deze plek worden ook elektronische apparaten verkocht.
Verder is op het terrein ook een terras ingericht voor een natje en een droogje, waardoor de markt wat extra’s te bieden heeft. Voor de dorpsbewoners een uitstekende gelegenheid voor een wandeling naar het buitengebied, waar zondag 9 juni volop bedrijvigheid is.
De locatie ‘Heesvenstraat’ wordt door middel van pijlen aangegeven. Aan volwassenen wordt een entree van een euro gevraagd.
 Vrijdag 31 mei 2013:
Van het Oranje Comité kregen we onderstaand bericht…
"Koninginnedag is inmiddels al een maand geleden. Van de ballonnenwedstrijd zijn er al meerdere kaartjes binnengekomen van ballonnen die meer dan honderden kilometers afgelegd hebben.
We willen alle kinderen nog tot woensdag 5 juni de tijd geven eventueel terug ontvangen kaartjes bij Monique van de Laar, Hemelaar 12 in te leveren. Daarna sluit de wedstrijd en zullen de prijzen bekend gemaakt worden.
 Vrijdag 31 mei 2013:
Morgen, zaterdag 1 juni wordt er weer gebruikte kleding en schoenen opgehaald door diverse verenigingen. Aanvang 9 uur. Verder kun je de gebruikte kleding en schoenen ten alle tijden kwijt bij Wim van de Eijnden in de veldschuur op de Otterdijkseweg 5.
Alvast bedankt namens de verenigingen.
 


 

Donderdag 30 mei 2013:

Nel Cuppen-van de Laar (70) uit Lierop heeft gisteren de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

Burgemeester Veltman speldde haar de versierselen op tijdens de viering van het 50-jarig bestaan van de Rode Kruis Bungalow in Lierop.

Sinds 1983 is Nel Cuppen zeer actief als vrijwilligster bij het Nederlandse Rode Kruis-afdeling Someren.

Zij is onder andere betrokken bij activiteiten in Steunpunt Henricushof in Lierop. Verder maakt zij iedere week de keuken van de Rode Kruis Bungalow in Someren schoon en kleedt zij de bungalow aan met bloemen en dergelijke, zodat nieuwe gasten zich welkom voelen. Als er op enig moment hulp nodig is tijdens het verblijf van gasten kan men altijd een beroep op haar doen.

Sinds 1978 zet Nel Cuppen zich in als vrijwilligster bij het Ziekentriduüm in Someren. Zij is actief als collectant en ieder jaar is zij een dag aanwezig tijdens het ziekentriduüm als begeleider.

 


 

Donderdag 30 mei 2013:

 


Afgelopen dinsdag is de Somerenseweg vanaf de Groenstraat opengesteld voor verkeer en inmiddels zijn de werkzaamheden gestart in de Van Dongenstraat. De hele straat inclusief de trottoirs worden opgebroken en vervangen. Zoals op de Somerenseweg wordt ook in de Van Dongenstraat de riolering vervangen. In de nieuwe situatie krijgt de Van Dongenstraat trottoirs met een verhoogde band ten opzichte van de rijbaan. En na afloop worden nieuwe decoratieve lichtmasten geplaatst.
Om de reconstructie mogelijk te maken is de Van Dongenstraat afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. De reconstructie loopt door tot en met de kruising met de Laan ten Boomen. Er wordt naar gestreefd de totale werkzaamheden half juli af te ronden.
- Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer H. van der Linden van de afdeling RBO. Hij is bereikbaar via tel. (0493) 494 888 of h.vanderlinden@someren.nl. Zie ook de update van Lierop op de schop en het eerste deel.
 Donderdag 30 mei 2013:
Seniorenkoor "De Koepelzangers" is uitgenodigd om zaterdag 8 juni a.s. een muzikale
middag te verzorgen in museum Klok en Peel in Asten.
Het optreden van “De Koepelzangers” is om 13.45 en om 15.45 uur. Het Klok & Peel Museum ligt aan de Ostaderstraat 23 in Asten.

Het Seniorenkoor “De Koepelzangers” uit Lierop is opgericht in 1976. Het bestaat uit een enthousiaste groep ouderen in de leeftijd van 68 jaar tot 88 jaar. De gemiddelde leeftijd is maar liefst 79 jaar. Het motto van het koor is: “Zingen is ons aller hobby”. Het belangrijkste voor het koor is: goede zang, optredens en gezelligheid! Het koor repeteert iedere dinsdagmiddag onder de bezielende leiding van mw. Marion van Eijk- Gähler.

 Donderdag 30 mei 2013:

 


De resultaten van de Lieropse schutters op Kringdag Peelland 2013 bij het Sint Agathagilde in Boekel waren als volgt:
Optocht en tentoonstelling: 6e Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, 12e Gilde van Sint Antonius Abt. Kruisboog individueel 1e Ton van de Ven (SAA), 2e Peter Berkers (SAA), 3e Willy Jacobs (OLV). Viertallen 1e (SAA) met de schutters Peter Berkers, Jasper Thijs, Ton van de Ven, Guus van de Ven. Geweer individueel 1e Paul Sanders. Viertallen 1e (OLV) met de schutters Angel van Moorsel, Paul Sanders, Thieu Scheepers, Willie Donkers. Vendelen individueel Klasse C 3e Jasper Thijs. Aan dit gildefeest namen naast de 22 Peellandse gilden nog zes gastgilden deel.
 Donderdag 30 mei 2013:

 


De kerkbanken in onze koepelkerk worden weer op hun oorspronkelijke plaats teruggezet. In 1962 zijn de banken verbreed omdat de kerk bij elke H. Mis vol zat en er dus plaatsgebrek was, nu is dat anders. Het middenpad is erg smal. Als er een begrafenis is dan moeten de dragers voor en achter de baar de kerk in lopen en als er een huwelijksmis is dan kan het bruidspaar amper
gearmd naar het altaar gaan. Omdat er aan de banken toch het een en ander moest gebeuren, is samen met de restauratiecommissie besloten de banken in te korten en weer terug te zetten. . De banken worden door ervaren timmerlieden, o.a. Peek/Peter van de Zanden, Tjeu Meeuws en Harrie Kusters, vakkundig uit elkaar gehaald, ingekort en weer in elkaar gezet onder leiding van Jan Kuypers en de Restauratiecommissie. Zie ook enkele foto’s meer.
 


 

Woensdag 29 mei 2013:

Morgen, donderdag 30 mei vindt de uitzending van het Radio 1 programma, Lijk 1, vanuit Lierop plaats. In de uitzending staat het functioneren van lokale politieke partijen en het werven van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 centraal. Martien Kusters en Wim Steenbakkers zullen hun ervaring vertellen en in gaan op het actief zijn in de lokale politiek.

De uitzending begint om 10.30 uur en vindt plaats vanaf het kerkplein.

 


 

Woensdag 29 mei 2013:
A.s. vrijdag krijgen alle inwoners van Lierop een begeleidingsbrief en formulier van de gezamenlijke Goede Doelen Collecte van 3 t/m 7 juni. Dit jaar wordt in Lierop van start gegaan met een collectieve collecte waarbij het voordeel is dat je maar éénmaal per jaar benaderd wordt voor 10 collectes!
Op het formulier zullen alle doelen staan waarvoor in Lierop gecollecteerd wordt (10 stuks waarvan 8 landelijk en 2 plaatselijk). Op dit formulier kun je invullen welk bedrag je aan welk goed doel wilt geven. Het formulier kun je vervolgens inclusief het contante bedrag in een bijgevoegde enveloppe doen. Dit gebeurt anoniem, dus je hoeft er geen naam bij te zetten! De enveloppe wordt door twee collectanten uit Lierop opgehaald. Zij kunnen een identificatiepasje laten zien van de Goede Doelen Week. Het ophalen gebeurt op 4 juni tussen 18.00 en 20.00 ur. Wanneer je niet thuis bent komen ze op woensdag 5 juni terug. De resultaten worden in de komende weken bekend gemaakt.


 

Woensdag 29 mei 2013:

 

 

Ook voetballertjes uit Lierop - met 'bouwjaar' 2005 - hebben afgelopen weekend samen met andere teams uit onze regio mogen voetballen bij Helmond Sport tijdens het F-Jeugdplantoernooi. De finales werden helaas niet gehaald maar Bram van Heugten mocht in het grote stadion wel meedoen met de penaltybokaal waaraan 20 spelertjes deelnamen. Een Brandevoortspelertje werd de winnaar door alle strafschoppen te verzegelen en Bram is weer een ervaring rijker. Zie ook enkele foto's...

 


 

Dinsdag 28 mei 2013:
Na het succesvolle winterseizoen, met als hoogtepunt de Nationale titel, richtte Evy zich weer op het wegseizoen want stilzitten dat bestaat niet voor haar. De eerste wedstrijden was het nog wat aftasten met wisselende successen, maar geleidelijk aan kwam het goede ritme erin. Zo wist zij op 24 maart in Lierop de Meeus race op haar naam te schrijven en op 14 april werd zij zeer sterk 1e in de ronde van Valkenswaard. Op 19 mei nam zij deel aan de zeer zware ronde "van Groenen", in het heuvelachtige Zuid Limburg. Ook hier domineerde zij volledig en wist ook daar een prachtige 1e plaats te behalen.
De dag erna vonden er wederom in het Zuid Limburgse " EIJSDEN" de Zuid Nederlandse
kampioenschappen plaats. Na een felle, zware strijd, wist zij in het sterke deelnemersveld ook deze titel op haar naam te schrijven.
Afgelopen zondag vond in Mierlo de jaarlijkse Kersenronde plaats. In een zeer groot en sterk deelnemersveld vond al vrij snel een massale valpartij plaats hetgeen al vrij vroeg in de koers een schifting tot gevolg had, maar de sterkste zaten van voren en konden ongehinderd de koers vervolgen. De strakke en koude noordenwind speelde het peloton toch parten zodat de grootste groep vrij lang bij elkaar bleef. Met de finale in zicht wist echter een renster nog vooruit te rijden, zodat een 1e plaats niet meer binnen bereik lag. Zij wist echter wel de sprint te winnen van de achtervolgers en behaalde een keurige 2e plaats.
 Dinsdag 28 mei 2013:

 

Van links naar rechts staand: Loes van der Sluijs, Anne Roefs, coach/trainster Renée Berkers, Michelle Verrijt, Manon Verkroost, Deanne Verkroost, Renske Verbruggen. Gehurkt: Lindy van Berlo, Anne Hesius, Manon Verbruggen, Maartje Verrijt, Joske van Beers. Niet aanwezig op de foto: Lisa Verbeek en trainsters Elle van Berlo en Maaike van de Heuvel.


KSV Lierop kan na ruim vijftien jaar weer spreken over een seniorenkampioenschap. Op zondag 26 mei speelde KSV 1 haar laatste wedstrijd in dit succesvolle seizoen. Een seizoen dat startte met een wedstrijd tegen BIO 3. Deze wedstrijd werd glansrijk gewonnen en eindigde in 10-6 in het voordeel van KSV. De tweede tegenstander van dit seizoen was een van de naaste concurrenten, namelijk SVSH 4. Deze zeer spannende wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door KSV en eindigde in een stand van 6-5. Na deze bekende tegenstander voor KSV stond er nu een nog helemaal onbekende tegenstander op het programma: Winty 2. KSV wist niet goed wat te verwachten, maar ging er met het volste vertrouwen heen. Dit was niet voor niets: ook deze wedstrijd werd glansrijk gewonnen en wel met 12-2. De vierde wedstrijd van het seizoen was de spannendste wedstrijd van het seizoen: nu was het erop of eronder voor KSV. De tegenstanders waren de dames van Olympia 3 uit Ommel. Na een spannende eerste helft kon KSV in de tweede helft haar ware klasse tonen. Dit resulteerde in een eindstand van maarliefst 14-9. Met vier gewonnen wedstrijden achter haar naam was KSV kampioenskandidaat nummer één. Maar er waren natuurlijk nog twee wedstrijden te gaan. Beide wedstrijden waren niet van de beste kwaliteit, maar werden wel gewonnen. Tegen DOT 3 werd het 1-6 en de laatste wedstrijd tegen Kraanvogels 2 werd gewonnen met 3-6. Hierna was het feest: KSV 1 ongeslagen kampioen, wie had dat ooit gedacht! Het was een prachtige afsluiter, zeker omdat volgend seizoen een pilot gestart wordt waarin de seniorenteams van KSV en SVSH zullen fuseren. Dus wellicht is dit voor de speelsters van KSV 1 niet alleen het eerste kampioenschap, maar ook het laatste onder de naam van KSV Lierop: de tijd zal het leren! Voor meer informatie en verslagen van alle wedstrijden: zie www.svlierop.nl  en http://www.svlierop.nl/archiefKSV1.htm.
 Dinsdag 28 mei 2013:
Het is nu definitief bekend: A.s. zaterdag 1 juni speelt Lierop C1 de bekerfinale in Susteren tegen vv Bunde C1. Op de SV Lierop site is te lezen hoe supporters meekunnen om Lierop C1 aan te moedigen.
Kijk maar….
 


 

Maandag 27 mei 2013:

 


Afgelopen zaterdag hield de Rode Kruis-afdeling Someren een verkooptentoonstelling in Henricushof in Lierop. De tentoonstelling stond in het teken van de verkoop van artikelen, die afgelopen periode tijdens de creamiddagen door deelnemers en vrijwilligers zijn vervaardigd.
De opbrengst van de verkochte artikelen komt ten goede aan de activiteiten van de eigen afdeling. Het Rode Kruis-afdeling Someren organiseert de volgende activiteiten:
- sociaal-creatieve middagen (wekelijks op vier locaties in Groot-Someren)
- vriendschappelijk sociaal huisbezoek/hulp op maat
- combi-contactgroep (een keer per maand een activiteit)
- begeleiding sociaal vervoer
- vakantieprojecten (vakantieschip Henry Dunant - hotels en bungalow).
 Maandag 27 mei 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan a.s. woensdagavond 29 mei terecht in de Ruchte voor de film Argo in de filmzaal op het balkon van De Ruchte. Deze film, die een Oscar kreeg als beste film, is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het verhaal onthult de waarheid achter de gijzelingscrisis in Iran, die decennia lang voor het publiek verborgen is gehouden.
Op 4-11-1979, op het hoogtepunt van de Iraanse revolutie, bestormen militanten de Amerikaanse ambassade en gijzelen 52 Amerikanen. Tijdens de chaos slagen zes Amerikanen erin te ontsnappen en onder te duiken in het huis van de Canadese ambassadeur.
De ingeschakelde CIA-agent Tony Mendez komt met een briljant idee om de zes te bevrijden.
De film wordt ingeleid door Els Verberne. De filmavond begint dit keer al om 20.00 uur. Toegangsprijs voor de filmavond incl. inleiding is 6,50 euro. De kaarten kunnen, net zoals bij de theatervoorstellingen, vooraf online besteld worden via het ticketsysteem op de website van De Ruchte. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om kaarten telefonisch (0493-441144) of aan de theaterkassa van De Ruchte te reserveren.
Let op: aanvang film 20.00 uur! - Speelduur: 120 minuten.

 


 

Zondag 26 mei 2013:

 


Van de organisatie van de Toer dur Lierup kregen wij onderstaand bericht….
‘Dit jaar is de 49e Toer dur Lierup van maandag 17 tot en met donderdag 20 juni. We starten iedere dag om 18.30 uur op de Bruiseldonk met de leeftijdscategorie 0-4 jaar skelter, dan 0-4 jaar fiets en daarna alle andere leeftijden. De elf- en twaalfjarigen rijden samen in één leeftijdsklasse maar gaan ieder voor een afzonderlijk klassement.
Tijdens deze dagen staat de traditionele stratenloop weer op dinsdag op het programma en op woensdag zullen de motorcrossers van MAC Lierop laten zien wat ze kunnen. Donderdag zal Luca Vreeswijk uit Someren en lid van TSC Solo, gehuldigd worden omdat hij 3e is geworden bij het Nederlands Kampioenschap veldrijden en zullen de Lieropse en Somerense jeugdwielrenners zich voorstellen. Ook zullen de prijzen uitgereikt worden. Iedereen die minimaal drie dagen mee heeft gefietst krijgt het welbegeerde vaantje en natuurlijk een leuke prijs. Ook zal er weer een springkussen staan. Dus heb je zin om mee te doen, kom dan maandag 17 juni naar de Bruiseldonk, waar je je vanaf 18.30 uur kunt inschrijven. 1 dag voor € 2.00 of 4 dagen voor € 7.50. Heb je nog vragen, bel dan Sylvia Sijbers, 331952.
 


 

Zaterdag 25 mei 2013:

 

 

Door het met strafschoppen verslaan van de C1 van Gemert in de halve finale afgelopen donderdagavond is Lierop C1 erin geslaagd de finale van de KNVB beker te bereiken. Deze finale zal op 1 of 2 juni in Susteren gespeeld worden. Voor diegenen die ‘onze jongens’ willen supporteren tijdens de finale adviseren wij de website van de SV Lierop of slaponline in de gaten te houden.

 


 

Zaterdag 25 mei 2013:

 

 

Van ’t Contact kregen wij onderstaand bericht…

‘Het afgelopen woensdag uitgesproken faillissement van de uitgever van weekblad ’t Contact, de Weijmans Media Groep, heeft geen gevolgen voor ’t Contact. Dit blijft uitkomen in de huidige vorm en frequentie met bovendien hetzelfde team als voorheen. Berichten kunnen als vanouds gestuurd worden naar info@hetcontact.nl of tel. 0493-473578’.

 


 

Vrijdag 24 mei 2013:

 


In tegenstelling tot afgelopen dinsdag bleef het gisterenavond tijdens de tweede dag van het jeugdstratentoernooi ‘net’ droog. Binnen een minuut na afloop begon het alweer te regenen maar de prijsuitreiking kon ‘droog’ plaatsvinden. Zie enkele foto’s.
De uitslagen waren als volgt:
- Poule E 8-9 jaar jongens:
1e E1 Eindje
2e E3 Renkant
3e E2 Hemelaar/Slutelakker
- Poule F 9-10 jaar jongens
1e F2 Florastraat/Slutelakker
2e F3 Drievennestraat/Hemelaar
3e /4e F1 Balisboom
3e/4e F4 FrankvdHLD
- Poule G 8 t/m 10 jaar meisjes
1e G2 FrankvdHLD
2e G1 Balisboom
3e G3 Diversen
4e G4 Achterbroek
- Poule H 13 t/m 16 jongens
1e H3 Balisboom/FrankvdHLD
2e H2 Florastraat
3e H1 Hemelaar
 Vrijdag 24 mei 2013:
Van de k.v.o. kregen we onderstaand bericht….
‘Donderdag 13 juni staat de jaarlijkse k.v.o fietstocht op het programma. Het vertrek is om 1 uur bij de kerk. Tussen 5 en half zes zijn we weer thuis. Er zijn geen rondleidingen of excursies. Om zeker te zijn van voldoende plaats op de rustplaats(en) is het fijn als U zich opgeeft voor 6 juni. Niet-leden die graag kennis maken met de k.v.o. zijn ook van harte welkom, echter bij slecht weer gaat de tocht niet door.
Evtl. meer info: Tonnie van de Eijnden, tel 332337 - Maria van Bussel, tel 331605’.
 


 

Donderdag 23 mei 2013:
Op 27 mei zal door de fanfare een instrumentenparade worden georganiseerd. De kinderen van groep 4, 5 en 6 zullen in de Vurherd kennismaken met de diverse instrumenten die de fanfare heeft. Het gaat hier om blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten. Natuurlijk krijgen ze de kans om instrumenten te bespelen en mogen ze er vragen over stellen bij de aanwezige fanfareleden. Voor tijden ed zie

 de uitnodiging.
 Donderdag 23 mei 2013:
Van het korfbalteam KSV 1 kregen we onderstaand bericht….
Aanstaande zondag 26 mei gaat het gebeuren: na ruim 15 lange jaren zal het eerste van KSV Lierop weer kampioen zijn!
Aanstaande zondag speelt KSV 1 haar kampioenswedstrijd in Soerendonk. Officieel zijn ze al kampioen, maar ze willen graag ongeslagen kampioen worden. De Kraanvogels 2 is de laatste tegenstander waartegen nog gespeeld en gewonnen moet worden om dit te bereiken. Publiek om hen naar deze overwinning te juichen, is natuurlijk van harte welkom!
De wedstrijd zal om 10 uur 's ochtends gespeeld worden op sportpark 'De Braken' De Branten 15, 6027 NL in Soerendonk.
Voor meer informatie zie: http://competitie.knkv.nl/competitie/club/  en natuurlijk: www.svlierop.nl

 


 

Woensdag 22 mei 2013:

 


Het weer was bar en boos tijdens de eerste dag van het jeugdstratentoernooi gisterenavond. Dat mocht echter de pret niet drukken en de kinderen leken er minder last van te hebben dan hun ouders of opa’s en oma’s. Bijgaand de foto van het winnende team van poule A (Ries was al naar huis).

Zie nog meerdere foto’s…. Hieronder de uitslagen:

- Poule A  4-5-6-jaar

1e  A1 Hemelaar/Slutelakker

2e  A3 Gildebuurt/Eindje

3e  A4 Diversen

4e  A2 FrankvdHLD

- Poule B  7 jaar

1e  B1 Eindje/Hemelaar

2e  B2 Gildebuurt

3e  B3 Slutelakker

4e  B4 Balsiboom

- Poule C 11-12 jaar

1e  C1 Hemelaar/Florastraat

2e  C3 Slutelakker

3e  C2 Drievennestraat

- Poule D 11-15 jaar

1e D3 Diversen

2e D4 Hemelaar

3e D1 Renkant

4e D2 FrankvdHLD

 Woensdag 22 mei 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op woensdagmiddag 29 mei terecht in de Ruchte waar de kinderfilm Kauwboy op het programma staat. Voortaan worden de films gedraaid, nl op het balkon van de Rabozaal van De Ruchte die omgetoverd is tot een heuse filmzaal met groot scherm.
De 10-jarige Jojo heeft een jonge kauw gered en mee naar huis genomen. Omdat zijn vader Ronald geen dieren in huis wil, houdt hij de kauw verborgen. Jojo is bang voor de agressieve buien van Ronald en komt klem te zitten tussen de zorg voor de kauw en de loyaliteit jegens zijn vader. Totdat de bom barst. Door de bijzondere vriendschap met de kauw is Jojo in staat de problemen met zijn vader op te lossen. Deze film won op het filmfestival van Berlijn de award voor de beste jeugdfilm.
Aanvang kinderfilm: 14.00 uur – Speelduur: 78 minuten – Toegang € 4,50. Kaartjes kunnen vooraf besteld worden via de website van De Ruchte.

 


 

Dinsdag 21 mei 2013:
Jaarlijks worden ter gelegenheid van Koninginnedag Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen in 2014, dan kunt u daarvoor tot uiterlijk 1 juli 2013 een voorstel indienen bij de burgemeester. Bij aanvragen voor een bijzondere, tussentijdse gelegenheid dient u rekening te houden met een termijn van vijf maanden vóór de beoogde datum van uitreiking.
Voor het indienen van een voorstel heeft de gemeente speciale formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuurssecretariaat in het gemeentehuis aan het Wilhelminaplein in Someren. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie over het voorgaande. Het bestuurssecretariaat is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0493) 494 888.
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website www.lintjes.nl  en www.kanselarij.nl . De site beschrijft stapsgewijs hoe iemand voor een lintje kan worden voorgesteld. Daarnaast wordt uitgebreide informatie geboden over de geschiedenis en achtergrond van het Nederlandse decoratiestelsel
 Dinsdag 21 mei 2013:
Rijkswaterstaat voert van vrijdag 24 mei 21.00 uur tot maandag 27 mei 05.00 uur asfalteringswerkzaamheden uit aan de A67 tussen Venlo en Eindhoven. In verband met deze werkzaamheden is de A67 afgesloten tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit 34 Geldrop, in de richting van Eindhoven. Weggebruikers moeten rekening houden met lange omleidingsroutes, extra drukte en een langere reistijd. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl  of www.vananaarbeter.nl  of bel met de gratis informatielijn 0800-8002. Zie ook gedetailleerde uitleg....
 


 

Maandag 20 mei 2013:

 

 

Onder ideale omstandigheden streden gisteren 11 teams om de Jan van Seggelen wisselbeker en de Henk Vaes sportiviteitsbeker tijdens het jaarlijkse familietoernooi op sportpark de Renkant. In de finale won de familie van Seggelen met 2-1 van het eerste team van de familie Hurkmans.

De volledige uitslag:

1. Familie van Seggelen

2. Familie Hurkmans 1

3. Familie van Lierop

4. Familie Bekx

5. Familie van Lieshout 1

6. Familie Roefs

7. Familie van Bussel

8. Familie van Lieshout 2

9. Familie van Vlokhoven

10. Familie Hurkmans 2

11. Familie van de Boogaard

Winnaar van de Henk Vaes sportiviteitsbeker werd de familie van Vlokhoven.

Zie ook de foto's van dit 'gezellige' toernooi...

 


 

Zondag 19 mei 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie kon door de winst van Berkvens Van den Broek geen plaats meer klimmen en stond er niets meer op het spel. Beide teams wilden met een overwinning de competitie afsluiten. Hierdoor ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd die in 2-2 eindigde. Van den Broek bleef 3e in de eindstand; voor Van den Broek scoorden Ruud van den Hurk en Dirk van Vlokhoven.
In de tweede klasse stond bij de drie wedstrijden alleen de eer nog op het spel. Postel 1 liet zich verschalken door ’t Zunneke dat 3 minuten voor tijd op een 1-5 voorsprong stond. Het werd uiteindelijk 3-5. Voor ’t Zunneke scoorde Arthur Bukkems (2x) en Harrie Maas met een echte hattrick.
 Zondag 19 mei 2013:
We lazen het bij Omroep Brabant….
- ‘Politieke partij Lieropse Lijst in Someren luidt noodklok: raadsleden gezocht!
De partij die al meer dan veertig jaar acteert op het politieke podium van Someren, dreigt van het toneel te verdwijnen. In 2014 zullen de twee huidige raadsleden Wim Steenbakkers en Annette Wilde zich na twaalf jaar niet verkiesbaar stellen voor nog een periode.
Lieropse Lijst probeert voor de nieuwe verkiezingen haar lijst te vullen maar er blijken bar weinig mensen geïnteresseerd in de functie van raadslid. En dat terwijl zo'n tachtig procent van de inwoners van Lierop haar stem uitbrengt op deze partij.
- 'Meer partijen krijgen problemen met kieslijst'
Raadslid Annette Wilde probeert het te verklaren: "Het wordt steeds moeilijker om mensen voor dit soort functies te krijgen. Dat zie je ook bij besturen van verenigingen bijvoorbeeld. Ik geef je op een briefje dat meer politieke partijen problemen krijgen met het vullen van de verkiezingslijst."
Ondanks het enthousiasme van Wilde voor de politiek, laat ze zich niet verleiden tot nóg een periode vanaf 2014. Maar ze probeert dorpsgenoten wel over de streep te trekken: "Het heeft mij persoonlijk namelijk veel gebracht. Je doet het niet voor de 380 euro per maand die we in Someren krijgen. In ruil voor de tien tot vijftien uur per week die het me kost, heb ik meer kennis gekregen. Zo ben ik van zaken op de hoogte die bijvoorbeeld ook zinvol zijn in mijn werk. Ik kan oprecht zeggen dat het raadslidmaatschap me heeft verrijkt."
Aldus het bericht op Omroep Brabant.

- Van de Lieropse Lijst kregen we nog aanvullende informatie:

'Wij doen een dringend beroep op Lieropse mannen en vrouwen die de uitdaging aan willen gaan om zich in te zetten voor de Lieropse Lijst.

Graag praten wij met jou verder over de mogelijkheden. Bel gerust of mail met de voorzitter voor meer informatie. riaenmartien@kpnmail.nl of tel nr 0492-331510'.

 


 

Zaterdag 18 mei 2013:
In de week van 19 tot 25 mei a.s. is er in Lierop géén collecte van het Ziekentriduüm. Dit ivm de Goede Doelen Week in de eerste week van juni.
 Zaterdag 18 mei 2013:

 


Morgen, eerste Pinksterdag zou wel eens een ‘mooie’ dag kunnen worden tussen alle regendagen. Mooi voor het familietoernooi maar ook mooi voor de vele andere evenementen en familie-uitjes. Het veld ligt er in ieder geval voor het familietoernooi alvast prima bij zoals je ziet.

 

 Zaterdag 18 mei 2013:

 


De werkzaamheden in Lierop vorderen gestaag. Op maandag 27 mei aanstaande wordt gestart met de werkzaamheden in de Van Dongenstraat. De hele straat inclusief de trottoirs wordt opgebroken en vervangen. Zoals op de Somerenseweg wordt ook in de Van Dongenstraat de riolering vervangen. In de nieuwe situatie krijgt de Van Dongenstraat trottoirs met een verhoogde band ten opzichte van de rijbaan. En na afloop worden nieuwe decoratieve lichtmasten geplaatst.
Om de reconstructie mogelijk te maken wordt de Van Dongenstraat afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. Vanaf maandag 27 mei is het tijdelijk niet meer mogelijk de Van Dongenstraat vanaf de Offermansstraat in te rijden. De reconstructie loopt door tot en met de kruising met de Laan ten Boomen. Er wordt naar gestreefd de totale werkzaamheden half juli af te ronden.
- Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer H. van der Linden van de afdeling RBO. Hij is bereikbaar via tel. (0493) 494 888 of h.vanderlinden@someren.nl.
Zie ook de update van ‘Lierop op de schop’.
 Zaterdag 18 mei 2013:

 


Het programma van Nirwana Tuinfeest 2013 is rond! Vrijdag 2 augustus zal niemand minder dan Within Temptation op Nirwana Tuinfeest staan. Zij zullen vrijdag optreden met o.a. Dewolff, Navarone en Candybar Planet. Zaterdag 3 augustus was al een tijdje compleet met namen als Kensington, Motorpsycho (NOO), Ugly Kid Joe (USA), Vista Chino (USA) en Dearworld! Aan zondag 4 augustus zijn Tributefinger (Triggerfinger) en Stacked Actors (Foo Fighters) toegevoegd!
Within Temptation is de grootste symfonische rockband van Nederland die over de hele wereld optreedt. Zo staat in 2014 weer een wereldtour op de planning. Wat deze zeskoppige band met haar vrouwelijk leadzanger Sharon heeft bereikt is eigenlijk te veel om op te noemen: meer dan 3 miljoen CD & DVD’s zijn wereldwijd in 48 landen verkocht, 2 World Music Awards, 2 MTV European Music Awards en nog veel meer. Within Temptation is de perfecte band om de vrijdag van Nirwana Tuinfeest compleet te laten rocken!
Op zaterdag 22 juni vindt Eurosjopper weer plaats aan het Piet Cortoomswegske in Lierop. Hier zal tussen verschillende bands worden gestreden voor de overwinning. Deze overwinning houdt in dat de band Nirwana Tuinfeest 2013 mag openen!
De online voorverkoop is reeds gestart. De regionale voorverkoop zal starten op 1 juni. De voorverkoop adressen zijn dit jaar: de Spar in Lierop, FUN8 in Someren en ’t Stationneke in Asten. Bij alle regionale voorverkoopadressen kan zowel met pin als met cash betaald worden.
Voor meer info, prijzen en de online voorverkoop ga naar:
www.nirwanatuinfeest.nl
 Zaterdag 18 mei 2013:
Van de organisatie van het Jeugdvakantiewerk kregen wij onderstaand bericht…
‘Inmiddels zijn de voorbereidingen voor Jeugdvakantiewerk weer in volle gang! Net als vorig jaar gaan we dit jaar naar de blokhut van de Scouting.
De week staat dit jaar wederom in het teken van vakantie. Camping "De Vieze Voetjes" organiseert namelijk de hele week een recreatieprogramma!
Er wordt getimmerd, geknutseld, geverfd, er is een sportdag met verschillende workshops en we gaan zelfs onder begeleiding van een aantal kunstenaars hele mooie dingen maken!
De kinderen van b.s. het Rendal hebben deze week een boekje gekregen. Zit jij niet op het Rendal, maar wil je toch weten wat het programma is? Bij de Spar kun je dan een programma boekje ophalen.
Inschrijven voor Jeugdvakantiewerk kan in de hal van b.s. het Rendal op:
- woensdag 29 mei van 8.30 tot 9.30 uur
- donderdag 30 mei van 12.00 tot 14.00 uur
Kosten voor de inschrijving bedragen € 7,50 per kind.
Na 30 mei zijn de kosten € 10,- per kind.
 Zaterdag 18 mei 2013:
In de algemene ledenvergadering van CV de Kaauw Voetjes is Robert van Otterdijk gekozen tot nieuw bestuurslid. Hij neemt daar de plek in van Wilke Raijmakers. Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: Voorzitter: Peter vd Eijnde; Vicevoorzitter: Piet Wijnen; Secretaris: Regina van Bussel; Penningmeester: Harrie Gubbels; Lid: Robert van Otterdijk (vorst); Lid: Thieu vd Boogaart.

 


 

Vrijdag 17 mei 2013:
Inmiddels heeft de vijfde trekking plaatsgevonden van de jubileumactie van Herberghe De Coeckepanne waarbij tijdens het feestjaar elke maand leuke prijzen worden uitgedeeld. Uit 1034 inzendingen werd deze maand de heer van der Els uit Someren als winnaar getrokken. Een mooie picknickmand voor 4 personen was zijn deel. Komende maand maken vier personen kans op een Coeckebon ter waarde van € 40,-. Op 12 juni volgt de volgende trekking.
 Vrijdag 17 mei 2013:
Op onze redactie kwamen de uitslagen binnen van de Roovere kruisboogschutters die deelnamen aan de Midzomercompetitie Kring Peelland bij Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën….
Klasse A: 15p. John Smits, Johan Vlemmix, Willy Jacobs, Ton van de Ven, Wim van Brussel, Dirk van de Ven. / 14p. Peter Berkers, Jan van Seggelen. / 13p. Guus van de Ven. / 12p. Willie Donkers.
Klasse B: 14p. Thieu Scheepers. / 12p. Marcel Berkers. / 8p Hann van Seggelen.
Viertallen: Gilde van Sint Antonius Abt met de schutters Dirk/Guus/Ton van de Ven en Peter Berkers.
 


 

Donderdag 16 mei 2013:

 


Van Geert Verberne kregen wij onderstaand bericht….
‘Vanmorgen vroeg stond mijn broer, Louis Verberne op de stoep met het volgende….
De firma van Vijfeijken is vanmorgen achter ons huis op Pasakker 100 in Someren op twee boomplantdag-flesjes gestoten van twee Lieropenaren. Het gaat om de flesjes van Peter van Stiphout en Jan Sprengers. Deze twee Lieroppenaren begroeven daar op 18 maart 1977, in de plantsoenen van de toen nieuwe wijk 'Het Loove', hun flesjes. De flesjes werden gevonden door onze Louis, die werkt bij van Vijfeijken. Hij is ‘toevalligerwijs’ ook nog de neef van Peter van Stiphout. Louis: 'Ik dacht eerst wat ligt daar voor een flesje? Tot dat ik beter keek en zag dat er nog een briefje in zat. Het flesje was reeds kapot gemaakt door de grijper, maar de naam die op dat briefje stond kwam me bekend voor want dat is namelijk mijn neef Peter van Stiphout. Het adres dat op het papiertje van 1977 stond klopt nog steeds. Enkele minuten later ontdekte ik nog een kleiner flesje. Dit bleek het flesje van Jan Sprengers te zijn. Maar die ken ik niet’.
 


 

Woensdag 15 mei 2013:
Van de werkgroep Goede Doelen Week Lierop kregen wij onderstaand bericht….
‘Heel hartelijk bedankt voor de goede opkomst van de collectanten dames, heren en contactpersonen voor de Goede Doelen Week Lierop. Er werd uitgelegd hoe het nieuwe routeplan voor de collectanten in z’n werk gaat. Er zijn daarvoor veel mensen nodig, dus wie zich geroepen voelt???? komt op de reserve lijst. Op 31 mei komt een huis aan huis envelop in de brievenbussen. In de 1e week van juni komen de collectanten aan de deur om de envelop op te halen.
Weet je nog?? Vele handen maken .....’
 Woensdag 15 mei 2013:

 


Van een van de bedevaartgangers naar Ommel kregen wij onderstaand bericht….
Zondagmorgen om 5 uur verzamelden zich van alle kanten mensen naar het kerkplein om samen naar Ommel ter bedevaart te gaan. De afspraak werd gemaakt dat we het tempo van Toke Raaijmakers zouden volgen maar voordat we het viaduct over waren werd de groep van ongeveer 35 bedevaartgangers al gesplitst. De groep werd bijeen gebracht door de marsleider a.i Frank Hurkmans die Ferd Raaijmakers verving.

Ferd Raaijmakers was afwezig wegens een welverdiende vakantie. Onder leiding van de marsleider ging de tocht naar Ommel voortreffelijk totdat we halverwege werden we getrakteerd op een fikse regenbui die tot aan de kerk in Ommel actief bleef. Op het kerkplein sloten fietsende en autorijdende bedevaartgangers uit Lierop zich bij de lopers aan om samen de Eucharistie bij te wonen. De Lieropse bedevaartgangers vulden rechts in de kerk alle banken. Een grote opkomst!

Na de viering werden we aangenaam ontvangen door Jan en Helmie van de Spar, voor de koffie/thee met heerlijk belegde broodjes. Zowel geestelijk als lichamelijk gevoed keerden we voldaan huiswaarts. Bij het afscheid zei iedereen ”tot volgend jaar”.

 


 

Dinsdag 14 mei 2013:
Van de KVO kregen wij onderstaand bericht….
Voor de dames die belangstelling hebben is er morgen, woensdag de jaarlijkse Maria bedevaart.
We gaan dit jaar naar Handel. De Dienst begint om 19.30 uur. Als u met iemand mee wil rijden neem dan contact op met het secretariaat.
 Dinsdag 14 mei 2013:

 


Voordat men denkt dat onze fanfare ze meegenomen heeft naar Lierop…..
Het nieuws van gisterenavond over de diefstal van 60 kunststof beelden van Karl Marx bij de Romeinse stadspoort Porta Nigra in Trier is te lezen bij de NOS.
In de foto boven het verslag van gisteren over de fanfarereis zijn ze te zien. De fanfare heeft ze toen ‘effe’ geleend als decoratie van het ‘centenbakske’ (koffer) tijdens hun optreden. Het optreden grensde aan de stadspoort, vandaar. Volgens de organisatoren van de fanfarereis zijn ze na het optreden weer netjes teruggezet. Onze fanfarekinderen hebben er wel ‘mee gespeeld’ maar dat was geen probleem voor de bewakers van de beelden….
 Dinsdag 14 mei 2013:

 


Van een van de bezoekers van de openlucht-voorstelling Snorro kregen we onderstaand bericht….
‘Afgelopen weekend vond in natuurtheather “De Donck” de spannende/hilarische voorstelling
“Snorro” plaats. Als je zegt Snorro dan denk je aan Zorro. Inderdaad onze held heeft ’n cape om, en draagt een hoed, snor en masker zoals Zorro in zijn beste jaren. In het dagelijks leven is onze held Don Jose (spreek uit als Don Gossee) een gewone simpele dorpsbewoner, meer ’n watje. Maar als er iemand onrecht wordt aangedaan dan beleven we de meest spannende (voor de kinderen) en meest hilarische (voor de ouders) avonturen. Een geweldige familievoorstelling met wederom veel Lieropse inbreng
Kinderen sleep je ouders a.s. woensdag of zaterdag om 19.00 uur mee naar de Donck en mochten ze verhinderd zijn dan is er nog ‘n laatste kans op zondagmiddag om 14.30 uur.
Enne, kijk nou eens niet op “Buienradar” of er misschien een druppeltje regen valt of de temperatuur niet naar tropische waarden zal stijgen, want thuis blijven is voor “Watjes”… Zie de foto’s van afgelopen weekend.
 


 

Maandag 13 mei 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie klopte vOosterhout/vBerlo in de strijd om de nacompetitie te voorkomen ’t Jagershuis verdiend met 2-0. Jagershuis was ook in die strijd gewikkeld maar speelde erg gerust omdat ze een aanzienlijk beter doelsaldo hadden dan Kanters, kandidaat nacompetitie.
Kanters ging voortvarend van start tegen Van den Einden en stond na 12 minuten op een 0-3 voorsprong. Van den Einden herstelde zich en in de 24e minuut tekende Marcel Hurkmans 1-3 aan en twee minuten voor tijd maakte Luuk Versteegden er nog 2-3 van.
In de tweede klasse sloot kampioen Van Gennip de competitie af met een 1-3 winst op Custers. Van Gennip speelde zonder hun topscoorder Chris Filippini die bijna het hele seizoen aan de leiding heeft gestaan. Roel Jansen van Jansen heeft hem voorlopig van de troon gestoten en staat nu twee doelpunten voor. Nadat Custers op een 1-0 voorsprong gekomen was, trok Van Gennip vanaf de 20e minuut de touwtjes wat meer aan en verhoogde het tempo. Rob Hurkmans, Lars van Grotel en Luuk Meulendijks scoorden voor Van Gennip, 1-3. Van Gennip sloot de competitie af met 21 overwinningen en 3 gelijke spelen, een prima prestatie.
 Maandag 13 mei 2013:

 


Van onze verslaggever ter plaatse kregen wij onderstaand - verkort - verslag…. Het gehele verslag (en bijbehorende foto’s en films) zal binnenkort via de fanfaresite te bekijken zijn.

‘Concertreis naar Trier, ga d’r maar aan staan. Na Bodensee 4 en Barcelona 8 jaar geleden, werd het nu Trier, we blijven steeds dichter bij huis.

Donderdag om 10 uur zat iedereen in de bus of in de volgkaravaan. Na enkele uren was het tijd voor de eerste tussenstop in Coo. We konden enkele uren in het Plopsapark rondlopen, zitten, hangen en het lunchpakket dat de meesten bij hadden naar binnen werken.

Om 2 uur vertrokken we naar Bittburg waar de brouwerij werd bezocht. Bitte ein Bit is in Duitsland een begrip en we kregen in een rondleiding te zien waarom.

Om de kosten voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken was voor een soort jeugdherberg (onder de naam Eiffelblick) gekozen. Low budget dus maar goed genoeg om er een gezellig weekend van te maken. Sommigen hadden zelfs kamers met 8 bedden en twéé badkamers! Anderen moesten het beduidend minder doen maar mochten zeker niet klagen.

Op vrijdag stond ’s morgens een repetitie op het programma in ‘onze arena’, een zaal ter grootte van de halve Vurherd waar al onze ‘thuis’activiteiten plaatsvonden.

Rond de middag vertrok vervolgens de bus naar Trier waar, na een vrij bezoek aan de stad vooraf, om 4 uur werd opgetreden op een binnenplein in het centrum van de stad. De bezoekers konden dit wel waarderen en we kregen zelfs een uitnodiging om in de zomer in Stuttgart op te komen treden. Dat zal er echter niet in zitten! Over 4 jaar zijn ze wel de eerste?

De zaterdag stond in het teken van een bezoek aan het stadje Echternach in Luxemburg waar we om 4 uur in de middag een optreden verzorgden op het overdekte podium in het centrum van het stadje. Op het moment dat wij moesten gaan spelen begon de zon te schijnen en werd het lekker druk op het plein. Het publiek reageerde enthousiast op de gevarieerde muziek die slagwerkgroep en fanfare lieten horen. In de basiliek van Echternach ligt onze patroonsheilige Sint Willibrordus begraven, sommigen van ons gezelschap brachten een bezoek aan hem wat hij wel kon waarderen. De zaterdagavond werd met een Liedjesfestival en veel gezelligheid in ‘onze arena’ voortgezet.

Zondagmorgen om 11 uur is het hele gezelschap weer vetrokken naar Lierop waar we om 3 uur in de middag aankwamen.

Al met al weer een mooie en gezellige concertreis - en een stuk Lieroppromotie in het buitenland - die hopelijk over 4 jaar weer op het programma zal staan. Met dank aan de organisatie'.

 

 Maandag 13 mei 2013:

 


Van Inge van Bommel kregen wij onderstaand bericht over de kampioenen bij KSV Lierop…..
Bij deze een verslag en aantal foto's van de gisteren gespeelde wedstrijden KSV E4 - SVSH E4 en KSV F1 - DOT F1 met als resultaat een kampioenschap voor beide teams. Het weer zat helaas niet mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Lees verder….
 


 

Zondag 12 mei 2013:
 

 

Van de Stichting Fokpaardendag Lierop kregen we het verzoek om in onze agenda op te nemen dat maandag 16 september a.s. de 73e Fokpaardendag zal plaatsvinden op het Kerkenhuis. Ook dit jaar worden weer vele paarden, groot en klein, op z’n mooist aan u getoond.
Een deel van het terrein is gereserveerd voor de keuringen aan de hand. Deskundige juryleden van de verschillende rassen zullen de beste paarden aanwijzen. Wij zien dit jaar Welsh- en Shetlandpony’s, Haflingers, Irish Cobs, en natuurlijk het indrukwekkende Nederlands Trekpaard.
Daarnaast tonen we paarden in alle mogelijke vormen van gebruik: rubrieken voor jonge dressuur- en springpaarden, een aangespannen menwedstrijd en een belangrijk deel van de middag wordt besteed aan aangespannen rubrieken met Tuigpaarden, Friezen en Trekpaarden. Ook dit jaar hopen we u in een nazomers zonnetje te kunnen ontvangen!
 Zondag 12 mei 2013:

Zaterdagavond 18 mei vindt er een bijzonder concert plaats in de Koepelkerk in Lierop. In deze sfeervolle omgeving luistert u vanaf 20.30 uur naar een selectie uit de repertoires van deze koren. Na afloop kunt u napraten en iets drinken in de Vurherd. Herenaccoord uit Valkenswaard is een vierstemmig mannenkoor onder leiding van Theo Eerdekens. Het repertoire is zeer breed en loopt van George Bizet tot Bob Dylan. Theo Eerdekens is docent Franse taal, zodoende staan er veel Franstalige chansons op het programma. Onlangs werd een concert gegeven onder de titel: “Du vin, du fromage, et… des chansons”. Deze avond horen we onder andere enkele nummers uit het Eurovisie Songfestival, maar ook klassieke liederen. Stage Fright is een bijna 30 jaar bestaand gemengd koor uit Lierop. Het staat onder leiding van dirigent Kenny Jansen en wordt begeleid door een combo. Het repertoire bestaat uit populaire muziek vanaf de zestiger jaren tot nu. In de Koepelkerk zingt Stage Fright onder andere Imagine van John Lennon en So Strong van Labi Siffre.
 Zondag 12 mei 2013:

 


IVN Asten-Someren – die vele Lieropse sympathisanten heeft - organiseert in het kader van het 50-jarig bestaan een fotowedstrijd. Je hebt als hobby fotografie, daarnaast heb je veel interesse voor en affiniteit met de natuur. Dan zit je helemaal goed bij de Multimediawerkgroep van het IVN Asten-Someren. Het maken van foto’s in de natuur is een prachtige invulling van een evenzeer prachtige hobby fotografie. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de IVN-afdeling Asten-Someren daagt de multimediawerkgroep u uit om ook eens zaken in de natuur op foto’s vast te leggen. Lees verder onder Lees verder Berichten..

 


 

Zondag 12 mei 2013:
Donderdag 6 juni van 19.30 tot 22.00 uur kunnen vrijwilligers uit Asten en Someren meedoen aan de workshop EHBO bij kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. In 2,5 uur leert men de grondbeginselen van EHBO. Denk aan: ‘wat is er aan de hand’, stabiele zijligging, insectenbeten, kleine letsels, pluis- en niet pluis gevoel en actieve bloedingen. Ook wordt besproken wat er standaard in een EHBO doos thuishoort. De workshop kost 5 euro en wordt gegeven in de Ruchte in Someren. Er is plek voor maximaal 15 deelnemers, dus ben op tijd. Opgeven kan tot vrijdag 31 mei bij Onis Vrijwilligerscentrale, Carien van Eijden, (0493) 44 12 56, c.vaneijden@oniswelzijn.nl
 


 

Zaterdag 11 mei 2013:

 


Van Peter van Schalen kregen we enkele nacht’foto’s van Lierop op de Schop. Ze zijn weer toegevoegd aan de album….
 Zaterdag 11 mei 2013:
De volgende resultaten zijn behaald door de Roovere Schutters in de 2e wedstrijd Midzomer competitie Kruisboog bij het Sint Antonius Abt gilde Deurne op 8 mei jl.
A - klasse: 15 Punten: Peter Berkers, Johan Vlemmix, Willy Jacobs. 14 Punten: John Smits, Dirk van de Ven. 13 Punten: Ton van de Ven, Guus van de Ven, Ad Vlemmix, Willy Jacobs, Willie Donkers. 11 Punten: Wim van Bussel. 10 Punten: Jan van Seggelen.
B – klasse: 10 punten: Thieu Scheepers, Han van Seggelen.
Viertallen Gilde van Sint Antonius Abt met de schutters: Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven en Ton van de Ven.
 Zaterdag 11 mei 2013:

Momenteel vindt er een re-styling plaats op het 3-slotenveldje. Koen Pastor, een fanatieke
BMX-Fietscrosser heeft met zijn cross-vrienden grootse plannen met het fietscross-baantje. Er wordt al met man en macht gewerkt. Hulp is altijd welkom, dus als je je spieren wilt verstevigen met een gezellige klus in de buitenlucht, mail dan even naar: mailto:koentjepastor@live.nl   koentjepastor@live.nl
Kom gerust eens kijken naar het projest, wacht wel even met het stunten, want de baan is nog niet voor iedereen rijklaar!! We hopen jullie over een tijd het eindresultaat te kunnen presenteren!
 


 

Vrijdag 10 mei 2013:
Van Huub van Stiphout kregen wij onderstaand bericht….
Op zondag 26 mei zal van 10.00 tot 16.00 uur op het parkeerterrein bij café Huub van Stiphout op Stipdonk een Vlooienmarkt plaatsvinden. Er zijn hiervoor nog enkele kramen beschikbaar (voor inlichtingen kun je terecht bij G. vd Linden, tel. 0492 535715). Er is van alles te koop zoals Kinderspeelgoed, Boeken, Kinderkleding en diverse andere spullen.
 Vrijdag 10 mei 2013:

 


A.s. woensdag 15 mei zullen de ‘recreanten’ voor de laatste keer dit seizoen trainen. Zoals gebruikelijk zal op deze training ook de Piet Sleegers wisseltroffee worden uitgereikt aan degene die dit seizoen het meest de training bezocht heeft. Vorig jaar was Albert van Hoof de winnaar. De training begint om 19.30 uur.
 


 

Donderdag 9 mei 2013:
Afgelopen zondag werden in Lierop onder perfecte weersomstandigheden de wedstrijden verreden voor de Competitie van DMX district zuid. Er waren veel deelnemers naar Lierop afgereisd om een kans te wagen op een van de zwaarste circuits ter wereld. In totaal werd er in 9 verschillende klassen gestreden om de meeste punten te pakken voor de 6e wedstrijd bij de districten. Op 26 mei zijn de crossers te gast op circuit de Landsard in Eindhoven (Veldhoven) voor het vervolg van de competitie. Zie ook enkele foto’s…
 Donderdag 9 mei 2013:

 


Vanmorgen om 10.00 uur zullen vanaf de Vurherd de fanfare en slagwerkgroep met 67 leden naar Trier vertrekken voor een concertreis van 4 dagen. Op vrijdag (in Trier) en zaterdag (in Echternach) staat een concert gepland. Zondagmiddag zal het gezelschap weer terug zijn in Lierop. Deze concertreizen worden om de 4 jaar georganiseerd. De vorige reizen gingen naar Barcelona en de Bodensee. De leden bekostigen zelf deze reis. Wij wensen hen ‘veel plezier in Trier’ en zien de foto’s wel tegemoet.
 


 

Woensdag 8 mei 2013:

Op onze redactie kwam rond de middag onderstaand bericht binnen; misschien is het voor sommigen nog op tijd???

Voor de liefhebbers!!!!

Vanavond van 19.00 tot 20.00 uur (of tot het donker is) Jeu de Boules bij Henricushof. Wel zelf de spullen meebrengen, eventueel ook de rolmeter.

Het worden geen wedstrijden maar puur voor de gezelligheid en het is goed omdat je in beweging bent. Het kan en mag ook op andere dagen en tijden, de baan is er voor iedereen!!!

Dus tot vanavond, veel plezier en succes!!!!

 


 

Woensdag 8 mei 2013:

Zoals elk jaar zal morgen op Hemelvaartsdag het Nirwana voetbaltoernooi gehouden worden. Dit zal zoals altijd worden gehouden op de velden van SV Lierop. Lukt het 'Ut Hok' dit jaar weer om de titel te pakken of gaat de titel toch naar 'Nirwana 2'? We zullen zien.
De bekerfinale PSV - AZ zal live op groot scherm uitgezonden worden in Nirwana.

 


 

Woensdag 8 mei 2013:
Reggefiber organiseert a.s. zaterdag 11 mei een open dag voor alle inwoners van Asten en Someren. Bewoners kunnen deze dag een kijkje nemen in een wijkcentrale. Bewoners kunnen geheel vrijblijvend langskomen.
Inwoners van Asten zijn van 11.00 – 16.00 uur van harte welkom bij de wijkcentrale aan de Wolfsberg (nabij de rotonde).
Inwoners van Someren zijn welkom bij de wijkcentrale aan de Sijlkensstraat (op het grasveld). Iedereen kan een kijkje nemen in een van deze twee wijkcentrales. Een wijkcentrale voorziet ongeveer 2500 woningen van een eigen glasvezelverbinding. Er wordt uitgelegd hoe glasvezel werkt. Ook worden er leuke andere activiteiten georganiseerd. Iedereen kan zien hoe het lassen van glasvezel in zijn werk gaat. Bezoekers die hun laptop meenemen, kunnen deze aansluiten en direct de snelheid van glasvezel ervaren. Daarnaast kan men zich onder het genot van een hapje en een drankje laten informeren over de vele voordelen van glasvezel. Ook de serviceproviders zijn aanwezig en beantwoorden alle vragen over hun aanbod van radio, televisie, internet en telefonie via glasvezel.
 


 

Dinsdag 7 mei 2013:
Binnenkort beginnen wij weer met het regelen van vrijwilligers die mee willen helpen op het Nirwana Tuinfeest 2013.
Het Tuinfeest zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 2-3-4 augustus. De mensen die de afgelopen jaren mee hebben geholpen als vrijwilliger kunnen sowieso een telefoontje verwachten, maar wij zijn ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Wij zoeken mensen die achter de bar kunnen staan, mensen die bij de ingang tickets kunnen scannen en bandjes om kunnen doen, mensen in de bonnenverkoop en mensen die willen helpen tijdens de kindermiddag (die altijd op zondagmiddag plaatsvindt). Vooral voor de zondag zijn wij op zoek naar vrijwilligers, maar ook op andere dagen is hulp van harte welkom. Bijkomende leuke actie: vrijwilligers die dit jaar meewerken op de zondag, krijgen een gratis kaartje voor een andere dag naar keuze!
Wil jij ons graag komen helpen? Stuur dan snel een mailtje met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar lonnekevs@hotmail.com.
Je hoort dan snel iets van ons. Groetjes Efrie vd Heuvel, Sanne vd Bogaard en Lonneke van Seggelen
 


 

Dinsdag 7 mei 2013:
Van Ferd Raaijmakers kregen wij onderstaand bericht….
‘Ik wil graag toestemming van mijn patiënten om een deel van je dossier zichtbaar te maken voor andere artsen bv op de Huisartsenpost of in het ziekenhuis. Bij mijn patiënten rolt er een brief door de bus waarin toestemming wordt gevraagd voor de beschikbaarstelling van die gegevens. Als het Landelijk SchakelPunt gaat werken kunnen andere artsen en apothekers die daarvoor bevoegd zijn naast de belangrijkste medische gegevens ook zien welke medicijnen iemand gebruikt. Daardoor is dan duidelijk waar mensen overgevoelig voor zijn. Bovendien kun je zien welke pillen iemand niet mag slikken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. In de folder die is toegevoegd aan de toestemmingsbrief wordt uitgelegd waar het om gaat. Lees deze folder goed door om tot een goede besluitvorming te kunnen komen. Graag zie ik uw antwoord tegemoet’.
 Dinsdag 7 mei 2013:
Tijdens de schietwedstrijden Kans-Plus bij Sint Lambertus Someren-Eind schoten De Rooverse schutters samen met hun collega-verenigingen € 750,- bij elkaar ten bate van Kans Plus.
Ze behaalden de volgende resultaten:
Erekampioen: 1. Angel van Moorsel. Kampioen: 2. Guus van de Ven; 3. Angel van Moorsel. Personeel: 1. Guus van de Ven; 6. Angel van Moorsel. Vrije Hand: 1. Guus van de Ven; 4. Frans van de Ven; 6. Ton van de Ven. Puist: 1. Frans Verberne; 10. Angel van Moorsel.
 Dinsdag 7 mei 2013:
- Werkzaamheden Kromvenweg
Vanaf maandag 13 mei t/m vrijdag 14 juni wordt er gewerkt aan de Kromvenweg in Lierop. Er wordt een voetpad aangelegd vanaf de Schutterstraat tot aan de Tamboer. Op het kruispunt met de Tamboer wordt een drempelplateau aangelegd en de komgrens wordt verplaatst nabij de oversteek van de Meervenseloop.
Er wordt in verschillende fasen gewerkt. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de weg, maar voor autoverkeer zal dit niet altijd mogelijk zijn. De aansluiting van de Schutterstraat op de Somerenseweg blijft open.
- Vertraging Somerenseweg
De werkzaamheden aan de Somerenseweg richting Someren hebben door verschillende oorzaken vertraging opgelopen. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft de weg tot vrijdag 24 mei afgesloten voor autoverkeer.
- Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer H. van der Linden van de afdeling RBO.

Hij is bereikbaar via tel. (0493) 494 888 of h.vanderlinden@someren.nl.
Zie ook Update Lierop op de schop....

 


 

Maandag 6 mei 2013:
Van het Oranjecomité kregen we onderstaand bericht….
‘Aan de deelnemers van de ballonnenwedstrijd op Koninginnedag:
De mogelijkheid bestaat dat de kaartjes die aan de ballonnen zaten naar het huisadres van de verzenders (de kinderen) terug gestuurd worden. Zou je in dit geval het kaartje dan bij Monique van de organisatie van het Oranje Comité in willen inleveren? Het adres is Hemelaar 12 in Lierop’.
 Maandag 6 mei 2013:

 


Peteyfest 2013 was een groot succes. Het werd de tweede uitverkochte editie in het nog maar korte bestaan van dit Festival! Er waren veel complimenten voor de organisatie. Het Festival past uitstekend bij de vele Lieropse evenementen. Op naar volgend jaar! Zie ook de foto’s op feestzoom en Flitsenbug.
 Maandag 6 mei 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie stond er bij Van den Broek tegen Postel 2 niets meer op het spel. Bij winst had Van den Broek een plaatsje kunnen klimmen. Postel 2 won echter met 2-5; voor Van den Broek scoorden Ruud van den Hurk en Tom Toebosch.
Acfis en Van den Einden speelden met 2-2 gelijk. Acfis opende de score meteen na het begin. Ralf van de Laar en Thijs Meeuws zetten van den Einden tussen de 11e en 13e minuut op een 1-2 voorsprong voordat er tegengescoord werd; 2-2.
In de 2e klasse ging Lintermans voluit tegen ’t Zunneke en won met 5-2. Harrie Maas scoorde 2x voor ’t Zunneke.
 Maandag 6 mei 2013:

 


Van de leiders van de C2 van SV Lierop kregen wij onderstaand bericht….
In een "spannende" maar uiteindelijk met 2-1 dik verdiend gewonnen wedstrijd heeft SV Lierop C2 zaterdag tegen Liesel C2 het voorjaarskampioenschap 2013 behaald. Een mooie dag voor een kampioenswedstrijd. Prachtig weer, veel publiek langs de lijn en Axel had de spandoeken naast het veld al opgehangen. Er moest gewonnen worden om concurent SSE achter ons te laten en alleen kampioen te worden. Een gelijk spel was ook voldoende om gezamenlijk kampioen te worden maar daar gingen we natuurlijk niet voor. Om 12.30 uur trapten we af en in een supersterke 1e helft werd de tegenstander constant onder druk gehouden. Er werden heel wat mooie aanvallen opgezet maar de bal wilde er maar niet in. Eindelijk scoorde rond de 25e minuut Hebreu door een aantal tegenstanders knap uit te spelen de 1 - 0. Ondanks dat Liessel er niet veel aan te pas kwam wisten ze uit een counter toch nog bijna tegen te scoren maar de bal ging gelukkig rakelings naast. Ruststand 1-0. Zie ook enkele foto’s. Lees verder….

 


 

Zondag 5 mei 2013:
Dokter Raaijmakers is afwezig van 9 tot en met 17 mei!
Op 13 en 14 mei is Leonie Snijders de praktijkverpleegkundige gewoon aanwezig en ze heeft dan haar spreekuur.
Op 15 mei zijn Henry van Rijt POH GGZ en Conny van Deursen ouderenverpleegkundige aanwezig op de praktijk.
Waarneming via dokter Deimann, Nieuwendijk 5 te Someren Eind. Telefoon: 0493-440370.
Liefst voor 10 uur bellen voor afspraken en recepten.
Graag herhaalreceptuur via Dokter Raaijmakers.
 


 

Zaterdag 4 mei 2013:

Morgen, zondag 5 mei wordt er door MAC Lierop een dmx motorcrosswedstrijd georganiseerd op het circuit op de Kerkenhuis. De DMX is een regionale competitie bedoeld voor hobbyrijders in de klasses 50cc tot aan veteranen.

Iedereen is van harte welkom om te komen kijken naar de manches. De entree is gebaseerd op vrijwillige bijdrage. Het begint met trainingen om 9:30 en de wedstrijden eindigen rond 17:30.
 


 

Zaterdag 4 mei 2013:
Van een slaponlinelezer kregen we onderstaand verhaal…. een gewaarschuwd mens telt voor twee!!!
‘Graag wil ik melding maken dat dieven op dit moment via een slinkse wijze (vooral bij ouderen) binnen komen en dan de pinpas stelen. Ze doen dit gewoon met een leuk gesprek en ondertussen haalt iemand anders de pas uit de portemonnee. Later worden de mensen opgebeld door een medewerker van de bank dat hun pas gevonden is en dat deze zwaar beschadigd is. Ze stellen voor om een nieuwe pas op te sturen en vragen dan of de oude pincode gebruikt moet worden. Heel slinks wordt de code zo afhandig gemaakt. Ons moeder hebben ze zo ook behandeld. Wij hebben dit gemeld aan de politie en die kijken wel uit naar de verdachten, maar die kunnen weinig doen omdat de mensen gewoon binnen gelaten zijn. Ben dus gewaarschuwd’.
 Zaterdag 4 mei 2013:
Van de organisatie van het Jeugdstraatvoetbal en korfbaltoernooi kregen wij onderstaand bericht…
‘Omdat groep 8 op 23 mei op schoolkamp is, passen we het programma aan, zodat ook zij mee kunnen doen met het straatvoetbal/korfbaltoernooi. Dus groep ‘achters’ kunnen zich alsnog aanmelden vóór 9 mei (vermeld er s.v.p. even bij dat je in groep 8 zit). Ook anderen die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit tot uiterlijk 9 mei doen. S.v.p. rechtstreeks via annelou.van.lieshout@gmail.com
Vanaf 14 mei staat de poule-indeling en het programma op de website van SV Lierop.
Op dinsdag 21 mei spelen:
Poule A leeftijd 4-5-6 jaar
Poule B leeftijd 7 jaar
Poule C leeftijd 11-12 jaar jongens
Poule D leeftijd 11 t/m 16 jaar meisjes
Op donderdag 23 mei spelen:
Poule E leeftijd 8-9 jaar jongens
Poule F leeftijd 9-10 jaar jongens
Poule G leeftijd 8 t/m 11 jaar meisjes
Poule H leeftijd 13 t/m 16 jaar jongens’
 Zaterdag 4 mei 2013:
Van Robert Sanders uit Eindhoven kregen we onderstaande reactie op het fietspad bij Moorsel….
‘Ik heb hier met verbazing gekeken naar het half-verharden van de diverse zandpaden op de Strabregtse heide. Ook Moorsel gaat er nou aan geloven zag ik in "Lierop op de Schop".
Jammer en volgens mij een slechte zaak voor het natuurbeheer. De officiële status van de fietspaden veranderd er waarschijnlijk door van "onverhard" naar "halfverhard", wat aanleiding kan geven tot ontginning van de fraaie Lieropse natuurgebieden in de toekomst.
Wie hoorde niet de verhalen van Staatsbosbeheer over afstoten van gebieden wegens geldtekort? Persoonlijk ben ik een liefhedder van de heide en de zandpaden waarin ge 's zomers uw fiets kunt vastrijden als ge niet uitkijkt.
 Zaterdag 4 mei 2013:

 


Van de fam. Santegoeds kregen we onderstaand bericht…
‘Sinds vrijdagmiddag is er een ooievaar gesignaleerd op Lungendonk. Hij heeft z'n plek gevonden op de lantaarnpaal Lungendonk / Varenschutseweg. Volgens de fam. Santegoeds is hij de weg kwijt. Hij kan beter in de Gildewijk zijn plek zoeken, op de Lungendonk is er weinig te versieren!!!!!!! Bij deze enkele foto´s van dit fenomeen’.
 


 

Vrijdag 3 mei 2013:

 


Morgen, zaterdag 4 mei, barst het Peteyfest op de Festivalweide aan de Oude Goorenweg los. Het terrein ligt er wonderschoon bij en als Piet Paulusma zich aan zijn woord houdt zijn de modderpoelen ook verleden tijd, want het zonnetje gaat schijnen.

Voor info en tickets zie www.peteyfest.nl.
Houd er wel rekening mee dat een gedeelte van de weg naar Peteyfest is afgesloten voor auto's. Volg de omleidingen die aangegeven zijn door de blauwe bordjes!
Voor iedereen die na afloop van Peteyfest naar Eindhoven moet is de Petey-bus georganiseerd. De bus vertrekt direct na afloop van het festival naar Centraal Station/Effenaar en voor slechts € 5,- kun je instappen. Wil je mee? Stuur dan even een mail naar info@peteyfest.nl  met daarin je naam en telefoonnummer. Nog meer reden om met de bus mee te gaan, want ben je nog niet hard genoeg gegaan op Peteyfest, dan kun je jouw avond doorzetten in de Effenaar. Op vertoon van het PF-entreebandje kom je namelijk voor € 10,- binnen bij SAW Dubstep!
 Vrijdag 3 mei 2013:

 


In het kader van ‘Lierop op de schop’ hebben we weer enkele foto’s binnengekregen. Zo is men ook druk bezig met het fietspad bij Moorsel. Bekijk de foto’s maar…
 


 

Donderdag 2 mei 2013:

 


Van Lisa , Lotte, Amoy en Bregje kregen we onderstaand bericht…..
Hallo Allemaal,
Wij willen iedereen bedanken die gisteren met Koninginnedag ons kraampje heeft bezocht.
Wij hebben in totaal € 44.60 opgehaald voor KIKA en daarmee kunnen wij 9 stenen kopen,
voor het Prinses Maxima Centrum. Vele groetjes van Lisa , Lotte, Amoy en Bregje.
 Donderdag 2 mei 2013:
IN Lierop ligt alles al overhoop maar ook als we naar Mierlo moeten zijn er morgen, vrijdag 3 mei, problemen want dan is de Bekelaar, tussen Mierlo en Lierop, van 09.00-16.00 uur in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het deel tussen de Goorsedijk en de Loeswijk. De afsluiting is noodzakelijk voor het aansluiten van het matrixbord op de stroomvoorziening.
De percelen in het gedeelte Bekelaar, tussen de Goorsedijk en de Loeswijk, blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Het verkeer van en naar Mierlo wordt omgeleid via de Goorsedijk en de Lungendonk. De Bekelaar blijft voor fietsers en voetgangers in beide richtingen open.
 Donderdag 2 mei 2013:
A.s. zondagmiddag 5 Mei is het weer d’n Afsluiter bij de SV Lierop. Op deze middag speelt het eerste elftal zijn laatste thuiswedstrijd met nog een kleine kans om de nacompetitie te halen. Verder ook weer de teamstrijd en de uitreiking van de gouden bal, gouden schoen en de amateurcoach. Ook de kinderen kunnen zich volop vermaken op en rond het voetbalveld met o.a. een luchtkussen.
Het seizoen zal feestelijk worden afgesloten met een 80’s & 90’s party. Dus reden genoeg om a.s. zondag naar het sportpark van de SV Lierop te komen. Iedereen is welkom!
 Donderdag 2 mei 2013:
Van de leiders van de C2 kregen we onderstaand bericht….
‘A.s. zaterdag 4 mei speelt SV Lierop C2 hun kampioenswedstrijd tegen Liessel C2 om 12:30 op sportpark de Renkant. Kom ze aanmoedigen’!!

 


 


 

Woensdag 1 mei 2013:

 


Het Slaponline Jeu de Boules Toernooi kan weer de boeken in als ‘bijzonder geslaagd’. Het weer zat ‘weer’ mee en de 64 koppels maakten er ‘weer’ een mooie strijd van die uiteindelijk leidde tot een terecht winnaarkoppel. Volgens berichten zat 1 op de 3 Nederlanders voor de televisie. Dat moet elders in Nederland zeker meer geweest zijn want op de parkeerplaats van de voetbalclub keek niemand en werd halverwege de middag besloten om de TV maar af te zetten en op te ruimen. Na de eerste ronde werd bekend gemaakt welke goede doelen dit jaar waren gekozen uit de inzendingen van de koppels. Alles wat er gisterenmorgen in kas zat werd weer besteed aan het goede doel. Het eerste goede doel was een soundmixer voor Lierelarre dat hiermee geholpen wordt bij het repeteren voor musicals en optredens. Wat er dan nog overblijft is voor de strijd tegen kanker die Theo Hurkmans met vier collega’s in de praktijk brengt door de Alpe d’Huzes minimaal zes keer te gaan beklimmen. Je kunt zijn site bekijken op www.opgevenisgeenoptie.nl;  vervolgens klikken op ‘actiepagina’ en dan in het zoekbalkje zijn naam.
De diverse rondes die volgden kende vele verrassingen. Mooi om te zien dat ‘boulers’ die vorige jaren na de eerste ronde uitgeschakeld werden nu heel ver kwamen (en andersom). In de ene halve finale stonden Hen van Lieshout/Gerard van Bussel tegen Bert van Lieshout/Luuk Meulendijks en in de andere Marcel van de Zanden/Rob van Dijk tegen Theo Peeters/Henk van de Borne. De uiteindelijke finale werd gespeeld door de koppels Marcel van de Zanden/Rob van Dijk tegen Bert van Lieshout/Luuk Meulendijks. Het hoge nivo van Bert en Luuk deden Marcel en Rob – die in de voorrondes nog fantastisch speelden - de das om. De uitslag was duidelijk: 13-0! Hiermee werden ze verdiend Lierops Kampioen 2013. Na de finale volgde de prijsuitreiking en werd er nog nagepraat over de prestaties van eenieder. Vanavond om 6 uur worden de winnaars – en iedereen die wil - verwacht om het zand mee ‘aan te vegen’ want dat zijn de consequenties van het winnen van het slaponline jeu de boules toernooi! Wij feliciteren Bert en Luuk met dit kampioenschap en hopen ook volgend jaar weer dit toernooi te kunnen organiseren. Een superbedankt aan alle vrijwilligers die meegewerkt hebben om het dit jaar weer te laten slagen en een tip voor volgend jaar: Meld je op tijd aan want dit jaar was het drie weken voor de einddatum al ‘vol’ en 64 koppels is echt het maximum! Zie ook de foto's....
 


 

Woensdag 1 mei 2013:

 

 

Het Oranjecomité had dit jaar voor vele extra's gezorgd tijdens de jaarlijkse Koninginnedagviering. Zo stond er een mallemolen, een luchtkussen en een 'voetbalkooitje'. Ook was er voor de liefhebbers een TV-scherm waarop de festiviteiten rondom de nieuwe Koning te volgen waren. Om half tien - een half uur eerder dan gewoonlijk - werd de vlag gehesen op de tonen van het Wilhelmus dat door de fanfare gespeeld werd. Hierna trok de stoet met kinderen, voorafgegaan door de fanfare afgesloten door de gildes door Oost-Lierop. Een 'fijn' zonnetje zorgde voor een aangename voormiddag. Vele kinderen hadden op de jeu de boulesbaan hun waren uitgestald of waren creatief geweest met deze speciale Koninginnedag. Het zag er allemaal mooi uit en ook de Jeugdslagwerkgroep en Kinderkoor Lierelarre lieten zien en horen wat ze allemaal in hun mars hebben. De prijsuitreiking voor de mooist versierde fietsen werd verricht door Prins Marcel en Jeugdprinses Maartje. Isabel de Groot werd de winnares, gevolgd door de familie Martien Vermeulen op plaats twee en drie. Een mooie Koninginnedag voor de kinderen en hun ouders met dank aan het Oranjecomité. Zie ook de foto's....

 


 

Dinsdag 30 april 2013:
De ophaalbrug over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis 9 is in de vroege ochtend van donderdag 25 april beschadigd geraakt. Aan één zijde van de brug zit er hierdoor geen leuning meer. Dit is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door een aanrijding. Door het ontbreken van de leuning, is het niet veilig voor automobilisten, fietsers en voetgangers om de brug over te steken. Gemeente Helmond heeft de brug dan ook afgesloten voor alle verkeer, tot deze is gerepareerd.
Voor de reparatie moeten er eerst nieuwe brugonderdelen geleverd worden. Dit duurt enige tijd. Het gaat waarschijnlijk tot vrijdag 10 mei duren voordat de brug gerepareerd is en het verkeer er weer gebruik van kan maken. De brug kan wel nog opgehaald worden, dus het scheepvaartverkeer kan de brug bij Sluis 9 normaal passeren.
Het autoverkeer kan het kanaal oversteken via het viaduct van de Rochadeweg. Over dit viaduct loopt ook een fietspad, waar de fietsers gebruik van kunnen maken. Op de N612/Stipdonk zijn de uitvoegstroken naar de brug afgezet met rood-witte schildjes. Hierdoor geldt op deze plek een tijdelijke maximumsnelheid van 50km/h.
Het is bij gemeente Helmond niet bekend wie de aanrijding tegen de brug veroorzaakt heeft. Mensen die meer informatie of tips hebben over deze aanrijding, kunnen contact opnemen met het Klant Contact Centrum van gemeente Helmond, tel. 14 0492. Op maandag 29 en dinsdag 30 april is dit telefoonnummer niet bereikbaar. Dan kan er wel een melding worden gemaakt via e-mail: gemeente@helmond.nl.
 Dinsdag 30 april 2013:
Het gilde van Sint Antonius Abt Lierop houdt zaterdag 11 mei, de dag voor Moederdag, haar jaarlijkse Geranium verkoop van 10.00 tot 13.00 uur op het kerkplein. Naast de geraniums zijn ook te koop; hangpotten (diameter 27 cm) met vijf verschillende planten en potgrond. De vooraf bestelde geraniums, hangpotten en potgrond worden die zaterdag aan huis afgeleverd. Bestellingen kunnen tot 8 mei ingeleverd worden bij bakker Van Mill, supermarkt de Spar of via e-mail: geraniumactie@sintantoniusabtlierop.nl.  Voor informatie: Jos van Lieshout tel. 0492-331736.
 Dinsdag 30 april 2013:
Het Eurosjopper Festival in Lierop heeft haar programmering rond. In 1,5 maand tijd hebben bijna 100 bands zich aangemeld voor dit populaire festival. Door de komst van een volwaardig 2e podium heeft het evenement dit jaar plaats voor maar liefst 30 bands. Deze bands strijden zoals elk jaar om de prestigieuze Rinus Hurkmans wisseltroffee en kan daarmee een plaats op zowel het Nirwana Tuinfeest als de volgende editie van het Eurosjopper Festival winnen. Ook op het tweede podium wordt gestreden om een prijs. De winnaar van dat podium wint namelijk een gegarandeerde plek op Eurosjopper 2014. Traditioneel worden de entreetickets verspreid door de organisatie en door de bands. Inmiddels zijn deze bij laatstgenoemde te verkijgen. Ook dit jaar moeten de tickets eerst geactiveerd worden alvorens het geldig is. Een ticket kost 16 euro en hierbij is de drank inbegrepen. Eurosjopper Festival vindt plaats op Zaterdag 22 juni a.s. aan het Piet Cortoomswegske te Lierop. Dit jaar heeft het Eurosjopper Festival tijdens haar 11e verjaardag 2 volwaardige podia met 30 bands! Hieronder de bands die uitverkoren zijn om te spelen op het Eurosjopper Festival. De volgorde wordt zoals elk jaar geloot bij aanvang van het festival.
Mainstage: Jones / PPB / Missispi Delta Brothers / De Zieke Geesten / Agitator / Stoosh / Dutch Balls / Glasses and Mustache / 3d Floor Magic / Twoway Society / Reckless Suicide / Gifter / Mayday 13 / 57 Fairlane / Imitallica / Sobek
Tentstage: Coen en de fans van Eurosjopper / Che / Oskoed Slotters / Ohlsen / Red Sheeran / Amanti / Out of the Blue / Illusion / Daybreak 52 / Wise in it / Rumble RouseDrs / In the Attic / The Crawler / 90 day Jane / Laatste band wordt binnenkort bekend gemaakt via een poll op
www.eurosjopper.nl
De tickets zijn inmiddels te verkrijgen via de bands die spelen of via de organisatie.
Eenmaal een ticket bemachtigd? Activeer het dan direct via: www.eurosjopper.nl/activeren.htm.  Een ticket is pas geldig als het is geactiveerd. Let wel op! Er worden meer kaarten uitgedeeld dan dat er op het veld kunnen. Wacht dus niet af en activeer je ticket zo snel mogelijk! De entree bedraagt wederom 16 euro. Hiervoor krijg je als bezoeker dus 30 bands en de hele dag drank voorgeschoteld!
 


 

Maandag 29 april 2013:

 

 

De Slaponline Jeu de Boulesbaan is weer aangelegd. Om niets te hoeven missen van de kroning en de festiviteiten rondom het nieuwe Koningspaar hangt er een scherm waarop alles te zien zal zijn.

Hopelijk laat het zonnetje zich zien zodat we weer een traditionele zonnige dag krijgen.

64 Teams zijn er klaar voor.

Ook bezoekers zijn van harte welkom op deze gezellige middag.

Vanaf 13.00 uur kun je je aanmelden en om 13.30 uur wordt er gestart.

Tot morgen....

 

 

 


 

Maandag 29 april 2013:

 


In de zaalvoetbalcompetitie werd afgelopen vrijdag onder grote publieke belangstelling van Gennip kampioen. Van Gennip had alles in eigen hand en hoefde alleen maar te winnen tegen de nummer 2 Plein 5. In hun 1e jaar bij de SZS deden ze dat ook (1-5) en werden hierdoor met overmacht kampioen in de tweede klasse. Het verschil met nummer twee was maar liefst 12 punten! Chris Filippini (2x), Jan van Moorsel, Guus Berkers en Lars van Grotel maakten de doelpunten voor Van Gennip.
In de hoofdklasse lieten Postel 2 en Van den Broek een mooie zaalvoetbalwedstrijd zien waarin alles mogelijk was. Eerst kwam Postel 2 op 1-0 en na 12 minuten stond het 2-4 voor Van den Broek. Uiteindelijk werd het een gelijkspel (4-4). Voor Van den Broek scoorden Ruud van den Hurk (3x) en Tom Tiebosch.
Van den Einden deed er alles aan om Bos Domotica punten af te snoepen. Duidelijk was te merken aan de inzet van Bos dat ze tot op het laatste moment mee willen doen in de strijd om het kampioenschap. Ze wonnen met 5-1. Voor de Lieroppenaren redde Tom van Lieshout bij een 0-5 achterstand de eer.
Ondanks de 4-0 winst van Jagershuis op Kanters zijn ze nog niet veilig in de strijd om de 11e plek (nacompetitie). Daar strijden Kanters, v Oosterhout/vBerlo en Jagershuis nog om met nog 1 of 2 wedstrijden te spelen. Thijs van Heugten (2x), Toon Filippini en Bas van den Witteboer maakten de doelpunten.
Centraal en Zunneke speelden fanatiek. Centraal knalde in deze wedstrijd 2x vol op de paal maar ze wisten ook drie maal te scoren. Harry Maas maakte voor Zunneke uit een rebound de eretreffer. Opvallend was dat deze doelpunten allen tussen 25e en 29e minuut van de wedstrijd vielen.
 Maandag 29 april 2013:
Onderstaand de resultaten van De Roovere schutters in de eerste wedstrijd Midzomercompetitie Kruisboog bij het Gilde van Sint Antonius Abt in Lierop op 24 april:
A - klasse: 15p. Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven, Ad Vlemmix, Johan Vlemmix, Willy Jacobs. 14p. John Smits. 13p. Ton van de Ven. 12p. Jan van Seggelen.
B – Klasse: 13p. Thieu Scheepers. 12p. Han van Seggelen.
Viertallen Gilde van Sint Antonius Abt met de schutters: Peter Berkers, Wim van Brussel, Guus van de Ven en Ton van de Ven.
 


 

Zondag 28 april 2013:

 

 

Met een klinkende 7-0 overwinning heeft Lierop D2 vandaag ongeslagen het kampioenschap binnengehaald! Felicitaties aan het team en de leiders! Lees het wedstrijdverslag hier. En bekijk de foto's.

 


 

Zondag 28 april 2013:

 

 

Dat er in Lierop overal aan de weg gewerkt wordt, is de allerkleinsten uit Lierop ook niet ontgaan.
Afgelopen donderdag zijn de kinderen van Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal PIP een kijkje gaan nemen. Zie enkele foto’s…

 


 

Zondag 28 april 2013;

A.s. woensdag 1 mei is het van 20.00 tot 22.00 uur weer belangengroepvergadering in de Vurherd. Op de agenda o.a. Carnaval, Crossen, UMTS mast, Lieropse Lijst en IDOP zaken. Zie ook de notulen van de vergadering van 6 maart j.l.

 


 

Zondag 28 april 2013:

 

 

Afgelopen week werd in Someren het praktisch verkeersexamen gehouden door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Someren, met hulp van verkeersouders. Op basisschool ’t Rendal werden de diploma’s uitgereikt door wethouder Willy Hanssen en twee politieagenten. Het ging er gezellig aan toe.... (Foto’s Siris).

 

 


 

Zaterdag 27 april 2013:
In het bericht van woensdag 24 april over de afsluiting van de Steemertseweg van 1 t/m 8 mei is vermeld dat er tijdens deze afsluiting geen bus door Lierop komt. Er wordt echter wel een tijdelijke bushalte ingericht op de kruising Herselseweg/Mierloseweg.
 Zaterdag 27 april 2013:

 


Van Annette Wilde, Communicatie/PR van Openlucht Toneelvereniging de Speledonckers kregen wij een persbericht van de Jeugdvoorstelling Snorro, de gemaskerde held die op zaterdag 11 mei in première gaat. Zie het bericht….
 


 

Vrijdag 26 april 2013:

De jaarlijkse Lintjesregen heeft ook in het Lieropse weer enkele gedecoreerden opgeleverd.

Als eerste was vanmorgen Riek van Bussel-van Asten aan de beurt om de versierselen te ontvangen.

 

 

Riek is vanaf 1975 een zeer betrokken en actief bestuurslid van Vereniging Wit Gele Kruis Someren, later bekend als Kruisvereniging Someren. In 2009 is de vereniging opgeheven en overgegaan in de Stichting Dokter Eijnattten, waarvan zij tevens bestuurslid is. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van de gezondheidszorg en het maatschappelijk werk in de gemeente. Vanaf 1997 is Riek betrokken bij de Werkgroep Mantelzorg, een werkgroep met vertegenwoordigers uit allerlei geledingen uit Asten en Someren die in hun achterban te maken hebben met mantelzorgers. Riek is zeer actief vrijwilliger binnen de IDOP-werkgroep Zorg en Welzijn. IDOP staat voor Integrale Dorpsontwikkelingsplannen en zij houdt alle ontwikkelingen op het gebied van zorg bij. Riek is sinds 2001 lid van de Avondwakegroep van de parochie

H. Naam Jezus in Lierop. Ook participeert zij in de Werkgroep Begraafplaats. Riek is medeoprichter van de Gezondheidswijzer. Dit is een informatiepunt voor mensen met gezondheidsproblemen. Hier is zij jaren actief betrokken bij geweest.

 

Als tweede Lieroppenaar was het Jan Smits die verrast werd met een Koninklijke onderscheiding.

 

 

Jan heeft zich op vele gebieden ingezet voor de Somerense en Lieropse gemeenschap. Hij staat voor iedereen klaar en men doet nooit vergeefs een beroep op hem. Van 1975 tot 2005 is de heer Smits actief lid en verzorger geweest bij de EHBO Someren. Ruim 30 jaar is de heer Smits lid van IVN Asten/Someren. Als natuurgids heeft hij wandelingen begeleid en de laatste jaren bezorgt hij het informatieboekje bij leden. Hij heeft ook lange tijd voortuinen gekeurd in de gemeente Someren als keurmeester. Sinds 2002 is de heer Smits in de RK Kerk H. Naam Jezus actief als suppoost en rondleider van toeristen. Hij verzorgt wekelijks de Mariakapel in de Koepelkerk van Lierop. Hij houdt deze schoon en voorziet de kapel van bloemen en kaarsen.

Sinds 1970 verzorgt de heer Smits het Mariabeeld in de Lindeboom op het gehucht "Boomen" in Lierop. Dit beeldje werd na de oorlog geplaatst door de toenmalige bewoners van "Boomen" als dank voor het feit dat er in het gehucht geen slachtoffers waren gevallen.

Ook Thieu Scheepers, zeer actief in Lierop, werd naar het gemeentehuis gelokt.

 

 

Sinds 1966 is de Thieu actief bij het gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën in Lierop. Hij heeft hier diverse functie vervuld; sinds 2004 heeft hij de functie van hoofdman (voorzitter). Verder organiseert hij mede diverse activiteiten en onderhoudt hij de accommodatie en het schietterein “De Roovere”. Sinds 1988 is Thieu secretaris van de Federatie Schietwedstrijden en sinds 1994 van de Schietcommissie Kring Peelland. Sinds 1992 is de heer Scheepers vrijwilliger bij het Buurtbusproject Someren. Al twintig jaar maakt hij, als coördinator, deel uit van het bestuur. Zijn taak is de naleving van de rijtijdenwet. Verder maakt hij de indeling van de busdiensten. Sinds 1994 ondersteunt Thieu met raad en daad de activiteiten en bedrijvigheden in ontmoetingscentrum de Springplank.

Namens slaponline feliciteren wij de gedecoreerden.

 


 

Vrijdag 26 april 2013:

Vanmorgen werd in het park in het kader van de Koningsspelen een Sponsorloop gehouden. Kinderen van Groep 1 t/m 5 deden hun uiterste best om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen. Jammer van het weer maar dat mocht de pret niet drukken. Zie de foto's in onze slapgalerij...

 


Vrijdag 26 april 2013:
Afgelopen vrijdag was in een gezellig drukke Vurherd de DVD-presentatie van de uitvoeringen van Nederpop Lierop Live welke hebben plaatsgevonden in oktober afgelopen jaar. Twee avonden in het muziektheater Thwan van Gennip hebben voor een sfeervolle DVD gezorgd, die een mooi beeld geeft van Nederpop Lierop Live. Een compilatie van de DVD is hier te zien.
Deze dvd is nu door iedereen te bestellen voor € 10,- via Roland Maas: graag een bericht voor 20 mei naar slagwerkgroep.lierop@gmail.com,  of 06-15178513. U wilt deze schitterende avonden toch zeker nog wel eens thuis terugkijken…….
 
Vrijdag 26 april 2013:
Op maandag 29 april opent ijssalon Vorstelijk in Lierop officieel haar deuren.

Dit wil Paul van Gastel graag samen met U op Koninklijke wijze vieren!! Van dinsdag 30 april t/m zondag 5 mei heeft hij verschillende kennismakingsakties.
- Bij elk geschept hoorntje of bakje 1 extra bol ijs zomaar gratis erbij!
- De coupe ‘Vorstelijk’ voor slechts € 3,75 (i.p.v. € 5,65)
- Kop koffie met huisgemaakt kruimeltaartje voor € 4,40 waarbij gratis een bol ijs en slagroom toegevoegd wordt
Paul heet u welkom op het zonnigste terras van Lierop. Ijssalon Vorstelijk staat voor ambachtelijk ijs, dranken en lunchgerechten.
Open op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 20.00 uur. Zie ook www.vorstelijkijs.nl
 Vrijdag 26 april 2013:
Ook Omroep Brabant heeft de verrichtingen van Lieroppenaar Willie van de Sanden ontdekt, kijk maar….
 


 

Donderdag 25 april 2013:

 


Was het vorig jaar dat onze Pastoor wegens een ernstige blessure verstek moest laten gaan met de jaarlijkse Bedevaart, nu zal hij weer voorop gaan om alle Lieropse gelovige en ongelovige de weg naar Ommel te wijzen.
Op zondag 12 mei (Moederdag) wordt om 5.00 uur in de ochtend gezamenlijk vanaf het Kerkplein vertrokken om de H. Mis van 6.30 uur bij te wonen. Uiteraard gaan we daarna ’n lekker kopje koffie of thee drinken en broodjes eten bij Jan en Helmie van de Spar thuis in Ommel. We hoeven zelf dus niets mee te nemen, behalve veel devotie, geld om ’n kaarsje aan te steken en geld voor in de collecteschaal. Zie ook de poster.
 Donderdag 25 april 2013:

 


A.s. zaterdag om 11.30 uur speelt Lierop D2 op Sportpark De Renkant tegen Rood Wit ’62 D8. Wanneer de Lieropse sterren EEN punt halen zijn ze kampioen. Komt dat zien!!!!
 


 

Woensdag 24 april 2013:

 


Lierop op de schop krijgt weer een vervolg; de werkzaamheden gaan gewoon door….
Steemertseweg
Tussen Koninginnedag en Hemelvaartsdag, van 1 t/m 8 mei, wordt er gewerkt aan de Steemertseweg in Lierop. Ter plaatse van de aansluitingen van de Vleutlaan en de Groene Beemdweg worden drempelplateaus aangelegd. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken wordt de Steemertseweg afgesloten voor autoverkeer vanaf de onderdoorgang onder de autosnelweg tot en met de Vleutlaan. Autoverkeer vanaf de noordzijde wordt omgeleid via de Kanaaldijk en de Laan ten Boomen. Fietsverkeer kan wel gebruik blijven maken van het fietspad naast de Steemertseweg.
Bushaltes Lierop vervallen
Tijdens de afsluiting rijdt er geen bus door Lierop. De bushaltes in Lierop komen te vervallen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar www.hermes.nl -

Tijdens deze afsluiting wordt er wel een tijdelijke bushalte ingericht op de kruising Herselseweg/Mierloseweg.

Overige wegwerkzaamheden
De overige wegwerkzaamheden in en rondom Lierop verlopen volgens planning. De Somerenseweg richting Someren is tijdens de meivakantie nog afgesloten voor autoverkeer. Evenals het gedeelte Somerenseweg tussen de Heesvenstraat en de Offermansstraat in de kern.
 Woensdag 24 april 2013:
Op donderdag 25 april verschijnt het boek 'Een kwestie van zelfbehoud'. Deze debuutroman van oud-Lieroppenaar Henk Hanssen vertelt het verhaal van een Brabantse student journalistiek die verstrikt raakt in een noodlottige vriendschap. Het is een spannend, trefzeker geschreven verhaal dat zich afspeelt in Helmond, Eindhoven, Utrecht én Zuid-Libanon waar de twee leerling-journalisten, in de oorlog van anderen, hun eigen strijd uitvechten. Hoewel Henk Hanssen al geruime tijd in het westen van het land woont, heeft hij zijn wortels in Brabant. Hij werd geboren in Nuenen en groeide op in Eindhoven, Helmond en Lierop. Vervolgens ging hij studeren aan de School voor Journalistiek in Utrecht en de Filmacademie in Amsterdam. Een kwestie van zelfbehoud wordt gepresenteerd op woensdag 1 mei om 17.00 uur bij SPUI25, aan het Spui in Amsterdam, waar Frénk van der Linden in gesprek zal gaan met Henk Hanssen. Voor meer informatie zie bijgaande link. Lees verder….
 


 

Dinsdag 23 april 2013:
Misschien ook iets voor bestuursleden in Lierop??? Donderdag 16 mei van 19.30 tot 22.00 organiseert Onis Vrijwilligerscentrale namelijk de workshop ‘Schrijven van het vrijwilligershandboek’, voor bestuursleden van verenigingen uit Asten en Someren. Binnen elke vereniging zijn vrijwilligers actief. Er is veel geregeld, maar vaak is dat niet vastgelegd. Door het vrijwilligershandboek te schrijven kunnen taken worden overgedragen en krijgt het vrijwilligerswerk een duurzaam karakter. Besproken worden onderwerpen als werving en behouden van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en waardering, de verzekering en onkostenvergoedingen, communicatie, inzet van jongeren en senioren en signalering van problemen bij leden en vrijwilligers Natuurlijk is het een handboek voor de vereniging, dus vooral de eigen onderwerpen worden opgenomen. De workshop kost 5 euro per vereniging en wordt gegeven in Centrum de Beiaard in Asten. Het is aan te raden deze workshop met twee personen van de vereniging te volgen. Verenigingen die meedoen, krijgen na de workshop verdere ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale, zodat het handboek er ook daadwerkelijk komt. Opgeven kan tot vrijdag 10 mei bij Onis Vrijwilligerscentrale, (0493) 44 12 56 en c.vaneijden@oniswelzijn.nl
 


 

Maandag 22 april 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie won Van den Broek won met 6-4 van Snackpoint. Van den Broek kwam op een 3-0 voorsprong. Snackpoint kwam mooi terug tot 5-4 twee minuten voor tijd. Bij een counter stelde Dirk van Vlokhoven met zijn 2e treffer van de avond de zege veilig. De overige doelpunten van Van den Broek werden gemaakt door Tom Tiebosch (3x) en Ruud van den Hurk;
In de strijd om het kampioenschap liet Bos Domotica een flinke steek vallen door met 3-3 gelijk te spelen tegen Jagershuis. Bas van den Witteboer, Job van den Nieuwenhof na een razendsnelle counter en Toon Filippini scoorden voor Jagershuis. Plein 5 maakte geen fout door met 2-0 van het Zunneke te winnen.
 Maandag 22 april 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op zaterdag 27 april terecht in de Ruchte waar Leon van der Zanden op het podium zal staan met zijn cabaretprogramma ‘Rebel’.
REBEL is een nieuwe vorm van cabaret, waarbij de grappen je naar de keel grijpen. In dit sprookjesachtige verhaal, opgebouwd uit twintig verschillende genres, wisselen droom en werkelijkheid elkaar af. In REBEL kruipt Leon in de huid van vijf verschillende karakters. Het is alsof Leons meest onaangepaste kanten een eigen leven zijn gaan leiden. Aan Leon de taak om deze personages in de hand te houden. Daarbij is de hulp van het publiek cruciaal.

Na de cabaretvoorstelling van Leon vd Zanden zal het theaterseizoen afgesloten worden met een gratis afterparty met de Hillbilly Hayride.

De naam Hillbilly Hayride verwijst naar de muziek en sfeer die deze band brengt. Meerstemmige vocalen maken het typische geluid van de combinatie 'contrabas, mandoline, banjo en gitaar' helemaal compleet. Hillbilly Hayride bestaat uit vier muzikanten. De bezetting met contrabas, mandoline, banjo, gitaar en uiteraard meerstemmige vocals. Hillbilly Hayride speelt voornamelijk hillbilly en bluegrass. Ook al zitten de teksten vol gebroken harten en ander levenslijd, de liedjes zijn vrolijk en snel. Deze muziek pakt gelijk!

Entree: € 16,50 (incl. pauzedrankje) - Aanvang: 20.30 uur - Informatie: S.C.C. De Ruchte, 0493 – 44 11 44, info@deruchte.nl, www.deruchte.nl  - www.leonvanderzanden.nl 
 Maandag 22 april 2013:

 


Wie tegenwoordig een kijkje wil nemen in een kerkgebouw, komt doorgaans bedrogen uit. De meeste kerkbesturen zijn er uit veiligheidswegen noodgedwongen toe overgegaan hun deuren te sluiten en ze alleen te openen als er vieringen plaatsvinden. In lierop, wordt er al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw, hierop een uitzondering gemaakt. Om belangstellenden een kans te geven het uitzonderlijk en gave interieur van de koepelkerk te bekijken, worden de deuren van de Lieropse kerk, iedere zaterdag- en woensdagmiddag van 11 mei tot en met 12 september van half twee tot vijf uur opengesteld. Er zijn vrijwilligers aanwezig die u graag meer willen vertellen over het kerkgebouw en haar architect Carl Weber. Een groepsbezoek, ook buiten voornoemde openstelling, kan ook; belt u daarvoor het nummer 0492-331215. Lees verder….
 


 

Zondag 21 april 2013:

 


Op 19 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders het definitieve saneringsprogramma voor het geluid langs de A67 bij Lierop vastgesteld. Dit programma wordt unaniem door de raad gesteund. Om de geluidsoverlast voor de kern Lierop terug te dringen is er gekozen voor de plaatsing van een geluidabsorberend scherm van 1250 meter lang en 4 meter hoog. Het college heeft hiervoor gekozen omdat dit de beste bescherming biedt voor zowel de woningen direct langs de snelweg, als de kern van Lierop in zijn geheel.
Vanwege de te hoge geluidsbelastingen vanaf de A67 komen in het kader van de Wet geluidhinder in principe 93 woningen in Lierop in aanmerking voor geluidswerende maatregelen. De gemeente heeft al in 2002 een verzoek om subsidie voor een geluidscherm ingediend bij het ministerie. Hierop heeft het ministerie in 2009 een voorbereidingssubsidie toegezegd. Met die voorbereidingssubsidie heeft de gemeente het plan uit kunnen werken tot een saneringsprogramma.
In november 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders een ontwerpsaneringsprogramma vastgesteld en ter inzage gelegd. Daarop zijn door belanghebbenden in totaal vier zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn meegenomen in de afweging maar hebben geen aanleiding gegeven om het (ontwerp-)saneringsprogramma aan te passen. Het op 19 februari 2013 vastgestelde saneringsprogramma gaat daarom uit van een scherm van 1250 meter lang en 4 meter hoog. De zienswijzen worden voor zover mogelijk betrokken in de verdere projectuitwerking.
Een scherm van 1250 meter lang en 4 meter hoog geeft de meest optimale en doelmatige bescherming tegen geluidhinder. Berekeningen wijzen uit dat door toepassing van een geluidsabsorberend scherm er geen toename van geluid aan de noordzijde van de snelweg is te verwachten. Aan de zijde van de kern Lierop wordt het scherm aangeplant met klimplanten. Ter plaatse van de onderdoorgang van de Steemertseweg is een stukje transparant scherm gepland.

Het definitieve saneringsprogramma is samen met de ingekomen zienswijzen ingediend bij het ministerie van infrastructuur en milieu. Het ministerie beoordeelt de stukken en stelt na goedkeuring daarvan de gekozen maatregelen en de hoogst toelaatbare waarden van de geluidbelasting, zogenaamde hogere-waarden-procedure, vast. Dit vaststellingsbesluit, dat te zijner tijd zal worden gepubliceerd, staat open voor bezwaar. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai behandelt eventuele bezwaren namens het ministerie.

Tegelijkertijd wordt er nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor het geluidscherm zelf is dat niet nodig, omdat die al past binnen het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren’. Voor het onderhoudspad en de te verleggen watergang is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Het saneringsprogramma is gebaseerd op een voorontwerp van het scherm. Om tot realisatie te komen wordt het ontwerp definitief gemaakt en aanbesteed. Er worden geen noemenswaardige wijzigingen verwacht ten opzichte van het huidige voorontwerp. Voorafgaand aan de realisatie zal nog grondverwerving plaats moeten vinden, zullen nog enkele bodemonderzoeken worden uitgevoerd en wordt een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, wordt in de zomer van 2014 gestart met de bouw van het scherm.

 


 

Zaterdag 20 april 2013:
Susanne van Lierop-Roijackers, leerkracht op basisschool ’t Rendal, brengt binnenkort haar eerste kinderprentenboek 'Basje en de Beestenbende' uit bij Jip Uitgeverij Amsterdam.
De overhandiging van het eerste exemplaar zal plaatsvinden op woensdag 24 april om 16.00 uur bij Boek & Kantoor De Ganzenveer aan de Oude Aa 49-51 in Helmond.
 Zaterdag 20 april 2013:

 


Nu de voetbalcompetitie weer richting het einde gaat, heeft de organisatie van het Familievoetbaltoernooi het draaiboek weer uit de kast gehaald en de voorbereidingen opgestart.
1e Pinksterdag 19 mei is het weer zover.
Aanmelden kan tot 7 mei a.s. via familievoetballierop@gmail.com
 


 

Vrijdag 19 april 2013:

 

 

Vanmorgen om 11.00 uur werd bij de Vurherd door wethouder Guido Schoolmeesters - met hulp van José van den Boogaard en René van Gastel - de eerste steen gelegd van de nieuwe verbouwing. Zie de foto's.... in onze slapgalerij.

 


 

Vrijdag 19 april 2013:
GEZOCHT: Sportieve meiden vanaf 16 jaar die het dameselftal van SV Lierop willen komen versterken. We trainen op woensdagavond van kwart voor 8 tot ongeveer 9 uur en de wedstrijden vinden meestal plaats op zondagochtend om 10 uur. Ervaring is zeker niet nodig.
Dus vind je het gezellig om bij ons te komen voetballen, mail of bel dan naar: Anke 06-45171560 of robin_verstappen9@hotmail.com
 Vrijdag 19 april 2013:
Zaterdag 25 mei 2013 organiseert het Rode Kruis, afdeling Someren, van 14.00 tot 16.00 uur een verkooptentoonstelling in Henricushof te Lierop
Tijdens de tentoonstelling is de verkoop van artikelen die afgelopen periode tijdens de Crea middagen door deelnemers en vrijwilligers zijn vervaardigd. De opbrengst van de verkochte artikelen komt geheel ten goede aan de activiteiten van de eigen afdeling.
Het Rode Kruis afdeling Someren organiseert met ± 80 vrijwilligers de volgende activiteiten:
- Sociaal-creatieve middagen (wekelijks op 4 locaties in Groot-Someren)
- Vriendschappelijk sociaal huisbezoek / hulp op maat
- Combi-contactgroep (een keer per maand een activiteit)
- Begeleiding sociaal vervoer
- Vakantieprojecten (vakantieschip Henry Dunant - hotels en bungalow).
De deelnemers van de welfare handwerkgroep hopen op veel bezoekers. De koffie is bruin!!!!!!!!!!!!!.
Namens alle vrijwilligers: Maria v.d. Ven-Neervens, tel.331418.
 


 

Donderdag 18 april 2013:

 


Als dank voor de bijdrage aan de donateursaktie 2013 zal ook dit jaar weer het Pleintjesconcert plaatsvinden. Dit jaar op zondag 30 juni. Doorgaans wordt dit Pleintjesconcert in samenwerking met een buurtschap georganiseerd, tot op heden is hiervoor nog geen organisatie gevonden en daarom hierbij de oproep: Welke buurt wil samen met fanfare St. WIllibrordus het Pleintjesconcert op zondag 30 juni organiseren. Aanmelden hiervoor kan bij Jan van Gastel telefonisch bereikbaar op 0492-331816 of per email j.gastel1@kpnmail.nl

 Donderdag 18 april 2013:
Morgen, vrijdag 19 april om 11.00 uur, wordt door het leggen van de eerste steen het officiële startsein gegeven voor de verbouw en uitbreiding van De Vurherd. De eerste steen zal worden gelegd door wethouder Guido Schoolmeesters.
 


 

Woensdag 17 april 2013:
Het Slaponline Jeu de Boules Toernooi is inmiddels vol geboekt, maar natuurlijk kun je je nog wel als reserve opgeven. Vorig jaar bijvoorbeeld waren er op het laatste moment twee afmeldingen zodat de dag voor twee andere koppels die op de reservelijst stonden niet meer kapot kon. Slechts ’n kwart van de deelnemers heeft echter een Goed Doel genomineerd. Uiteraard is het hiervoor nog niet te laat. Tijdens het toernooi op Koninginnedag wordt in de pauze, na de eerste ronde, bekend gemaakt hoe groot het geldbedrag is en aan welk Goed Doel het geschonken wordt.
 Woensdag 17 april 2013:

 


Van de communiewerkgroep kregen wij het volgende bericht….
‘A.s. zondag zullen er 21 kinderen hun eerste communie doen. De viering begint om 10.00 uur met medewerking van de fanfare die de kinderen op school af zal halen. Wij hopen op een mooie viering’
(foto 2012).
 Woensdag 17 april 2013:

Uit 941 inzendingen zijn de heer en mevrouw Seelen uit Geldrop als winnaars uit de bus gekomen bij de vierde trekking van de jubileumactie van Herberghe de Coeckepanne. Zij hebben een workshop schilderen bij Mieke Naus met als afsluiting een etentje in Herberghe de Coeckepanne gewonnen. Wie komt eten in de Coeckepanne maakt tijdens het feestjaar elke maand kans op leuke prijzen. De prijs van de vijfde trekking is een mooie picknickmand voor vier personen.
 Woensdag 17 april 2013:

 


Op zondag 5 mei houdt toneelvereniging De Speledonckers van 10.00 tot 13.00 uur hun jaarlijkse open dag in openluchttheater De Donck in Someren. Dit jaar krijgt de open dag een speciaal tintje door de aanwezigheid van een aantal bedrijven die, net als het theater, deel uitmaken van het gebied Heihorsten. De toegang is gratis.
De open dag staat in het teken van het nieuwe theaterseizoen. U kunt een kijkje achter de schermen nemen en u laten informeren over het theaterprogramma 2013. Op ludieke wijze wordt u rondgeleid door het theater waarbij u veel te weten komt over de geschiedenis en het heden van De Donck en De Speledonckers. Na afloop en bij mooi weer is er een gezellig buitenterras.
Dit jaar krijgt de open dag een bijzonder tintje. Een aantal ondernemers rondom De Donck die, net als het theater, vermaak en ontspanning bieden in of met de natuur of duurzame natuurproducten produceren, vertellen over hun onderneming. Kwekerij den Evert (organische groente en fruit), Landgoedvisserij De Heihorst (samenwerkingsproject met Golfbaan de Swinkelsche) en B&B Gasterij de Heihorst zijn hier goede voorbeelden van.
Op 11,12,15,18 en 19 mei speelt De Speledonckers voor de jeugd de vrolijke avonturenvoorstelling 'Snorro, de gemaskerde held' en op 24 en 30 augustus en 1,4,6,8 september de hilarische familievoorstelling 'Lang & gelukkig'.
 


 

Dinsdag 16 april 2013:
Van een wielerliefhebber kregen wij onderstaand bericht….
‘Afgelopen zondag werd in Valkenswaard voor de 50e maal de plaatselijke ronde georganiseerd.
Onderdeel daarvan was de categorie Junior vrouwen met deelname van Evy Kuijpers. Deze wedstrijd werd van het begin tot het einde een waar spektakel. Evy nam vanaf de start het initiatief in handen en sleurde aan het peloton, zodat het na enkele ronden totaal verbrokkeld raakte. Samen met Femke Geeris en Corine van der Zijlen vormde zij een krachtig trio dat per ronde de voorsprong uitbouwde tot meer dan een minuut. In de sprint wist Evy met een machtige jump de eerste plaats op te eisen. Voorwaar een prachtige prestatie’.
 Dinsdag 16 april 2013:
D'n Aspergehof Huijbers is door het Brabants Aspergegenootschap verkozen tot beste aspergewinkel van Brabant en mag een jaar lang deze titel dragen.
Jaarlijks wordt door het Genootschap een wedstrijd georganiseerd waarbij aspergewinkels worden beoordeeld op o.a. klantvriendelijkheid, assortiment en natuurlijk ook op de kwaliteit van de asperges. Hiervoor worden de bedrijven diverse keren bezocht door twee 'mistery guests' welke zich voordoen als klant. Deze competitie werd voor het tweede jaar georganiseerd. De vorige keer behaalde d'n Aspergehof de tweede prijs.
'Vorige keer hielden we ons heel erg bezig met het fenomeen: mistery guest.' vertelt Lidy van de Ven van d'n Aspergehof desgevraagd. 'Steeds wanneer we een nieuw gezicht in de winkel zagen, waren we op ons hoede. Maar omdat we inmiddels bezig zijn met de bouw van een nieuwe winkel, focusten we ons hierop en dachten we met die nieuwe accommodatie misschien wel weer eens in de prijzen te vallen. We waren daarom ook totaal verrast toen we toch ineens de eerste prijs in de wacht sleepten. De wisseltrofee pronkt nu in onze winkel en we zijn blij dat het enthousiasme van ons team en ons streven naar kwaliteitsproducten op deze manier is beloond. Komend seizoen gaan we natuurlijk weer ons uiterste best doen. Niet zozeer om weer een prijs te winnen, maar vooral omdat we er plezier in hebben om onszelf steeds weer te verbeteren.'
D'n Aspergehof won met 139 punten de competitie. De tweede en derde prijs werden respectievelijk behaald door 'De Brandevoortse Hoeve' uit Helmond (129 punten) en 'van Empel' uit Haaren (128,5 punten).
 Dinsdag 16 april 2013:
Volgend jaar wordt in het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni in Lierop de Kringdag van de gilden uit de Kring Peelland gehouden. De organisatie is in handen van een speciale stichting gevormd door gildeleden van het Gilde Sint Antonius Abt. Tijdens de jaarvergadering van de “gruun schut” werden de plannen voor het gildefeest bekend gemaakt en het nieuwe logo onthuld. Het logo, waarvoor twee gildebroeders model hebben gestaan, is ontworpen door gildebroeder Bart van Horik. Drie dagen lang staat het kerkdorp Lierop tijdens de festiviteiten in het teken van het gildefeest. Eenmalig wordt er gebruik gemaakt van het terrein aan de Laan ten Boomen/Heesvenstraat waar een feesttent geplaatst wordt. In grote lijnen is ook het programma bekend. Veel aandacht gaat er ongetwijfeld uit naar de dienstenveiling die op zaterdagavond 31 mei 2014 op het programma staat. Het ligt in de bedoeling de gehele Lieropse gemeenschap bij deze veiling te betrekken. De opbrengst van de veiling gaat naar de stichting “ Vrienden van de Koepelkerk” die gelden verzamelt voor het behoud en onderhoud van het monumentale kerkgebouw. De vorige keer dat het Lieropse gilde de “Kringdag Peelland” organiseerde was in 2005.


 

Maandag 15 april 2013:

In de zaalvoetbalcompetitie lukte het van den Einden in een prima wedstrijd bijna om BAA z’n 2e nederlaag van het seizoen te bezorgen. Beide teams lieten goed spel zien waarbij dat van de voornamelijk jeugdige spelers van Van den Einden er verzorgd uitzag. BAA kwam al snel op 2-0. Dirk Versteegden zorgde voor de aansluiting, 2-1, waarna BAA er weer 3-1 van maakte. Tussen de 18e en 26e minuut kwam Van den Einden op een 3-4 voorsprong door doelpunten van Tom van Lieshout, Dirk Versteegden en Ralf van de Laar. BAA voerde de druk op en in de laatste twee minuten scoorden ze nog twee keer, 5-4. Van den Einden had meer verdiend.

Maar goed dat Ralf van Vlokhoven uitstekend het doel van Jagershuis verdedigde, anders was het verlies veel groter uitgevallen dan de royale 5-1 nederlaag tegen Acfis. Elkaar luidkeels coachend kwam Acfis op 5-0 in de 28e minuut. Vlak voor tijd strafte Bas van den Wittenboer een foutje in de verdediging van Acfis af, 5-1.

In een sportieve wedstrijd won Custers met 3-0 van ’t Zunneke.

De laatste tegen de eerste. Boemelaer 2 maakte het Van Gennip erg lastig. Boemelaer kwam op een 2-0 voorsprong. Mike Berkvens met z’n eerste doelpunt van dit seizoen, Lars Van Grotel en Tim van Lieshout zetten Van Gennip op voorsprong. Via een een strafschop kwam Boemelaer 2 vervolgens op 3-3. Tot opluchting van iedereen bij Van Gennip bracht Tim van Lieshout met een afstandsschot via de binnenkant van de paal zijn team de benauwde overwinning, 3-4.

 


 

Maandag 15 april 2013:

 


Van ‘de bouwers’ van de nieuwe tribune kregen we onderstaand bericht….
‘Na een maand van wachten in verband met vorst hebben we eindelijk op 5 april de vloer met fundering kunnen storten. Daarna hebben we op 12 april alle elementen van de tribune laten leveren en hebben we meteen de staalconstructie gezet. Op deze vrijdag stond ‘s morgens om 07.30 uur een vrachtwagen met 40 ton materiaal voor onze tribune bij ons sportpark. Betonelementen, de gehele staalconstructie en ook alle kuipstoelen. Met een achttal mensen hebben we de staalconstructie in elkaar gebouwd en met een kraan op zijn plaats gezet. Doordat alle ankers precies op zijn plaats zaten en we alles goed voorbereid hadden stond om 16.00 uur net voor een grote bui alles op zijn plaats.
Nu kunnen we verder met het metselwerk om ook te zorgen dat we over een aantal weken het grootste gedeelte klaar hebben als de aanleg van het kunstgrasveld begint. Zie nog enkele foto’s meer.
 


 

Zondag 14 april 2013:
Misschien ook iets voor penningmeesters uit Lierop? Iedereen gaat over op IBAN en SEPA. Ook u met uw vereniging of stichting; 1 februari 2014 lijkt nog ver weg maar een jaar vliegt voorbij. Vanaf dat moment kunt u alleen nog Europese betaal- en incassoproducten gebruiken. Dit vraagt om aanpassingen in uw betalingsverkeer.
Wat is de impact van SEPA en welke stappen moet u als vereniging of stichting ondernemen voor de overgang naar SEPA? Wij helpen u graag op weg. Daarom organiseren we samen met Rabobank Peelland Zuid een workshop voor penningmeesters over de gevolgen van SEPA voor uw betalingsverkeer.
Datum: maandag 22 april om 19.30 uur - Locatie: Rabobank Peelland Zuid, De Poort 3 in Deurne.
Aanmelden via de link: https://events.rabobank.com/peellandzuid/SEPA2013/
Hier leest u ook meer informatie over het programma.
Deelnemen aan deze workshop biedt uw vereniging of stichting dé mogelijkheid om goed voorbereid te zijn op SEPA.
 Zondag 14 april 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op dinsdag 23 april terecht in de Ruchte waar Lenny Kuhr uw gastvrouw is bij het theaterstuk dat is gebaseerd op de debuutroman ‘Foute Sarahs’ van Claudia Biegel.
Vanaf de dag van je vijftigste verjaardag is niets meer hetzelfde. Er worden ineens eisen gesteld door de mensen om je heen. Ze weten het allemaal beter. Wat wel past en vooral wat niet. Op jouw leeftijd… Steeds meer vrouwen rebelleren tegen het opgelegde vijftig-plus keurslijf. Laat u meevoeren naar het hol van deze dappere leeuwinnen. Beleef de scherpe dialogen, ontboezemingen en levenshumor. Wees getuige van confrontaties tussen oudere en jongere vrouwen. Dit alles afgewisseld door muziek en zang. Als u het theater verlaat, heeft u een nieuwe kijk op de ‘Foute Sarahs’ van deze wereld. Het wordt gespeeld door Heddy Lester en Ine Kuhr, bijgestaan door een gastoptreden.
Naar aanleiding van de voorstelling is er in de foyer van De Ruchte een informatiemarkt, verzorgd door DAS Vrouwen, waar verschillenden organisaties informatie zullen geven. Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de Stichting DAS Vrouwen.
Aanvang: 20:30 uur - Entreeprijs € 17.50
 Zondag 14 april 2013:
De jeugdactiviteitencommissie van voetbalclub SV Lierop is weer begonnen met de voorbereidingen voor het jeugdstratentoernooi 2013. Het toernooi waar gevoetbald en gekorfbald wordt, zal gehouden worden op dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei vanaf 18.30 uur. De kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 6 van de basisschool spelen het toernooi op de dinsdag. De kinderen vanaf groep 7 tot 16 jaar spelen het toernooi op de donderdag.
De kosten zijn 1 euro per kind. In de meeste buurten/straten van Lierop zorgen contactpersonen ervoor dat je je bij hen kunt opgeven. Zij zullen binnenkort iets van zich laten horen. Als je geen contactpersoon in de buurt hebt (of je weet het niet zeker) geef je dan bij voorkeur op via mail; annelou.van.lieshout@gmail.com  of bel even naar Petra Raijmakers, tel. 332161 of Annelou van Lieshout tel. 331953. We hopen weer op een grote opkomst, zodat we er ook dit jaar weer een mooi toernooi van kunnen maken! Wil je meedoen? Laat het dan voor 27 april weten.
 


 

Zaterdag 13 april 2013:
Deze week (vanaf 15 april) zal in Lierop weer de jaarlijkse donateursaktie van fanfare St. Willibrordus plaatsvinden. De leden van de fanfare zullen u huis aan huis bezoeken met het vriendelijke verzoek tot een vrijblijvende bijdrage. Deze kan in een zakje (evt. dichtgeplakt) meegegeven worden en de bijdrage zal besteed worden aan onderhoud en aanschaf van nieuwe instrumenten. Als dank voor deze bijdrage ontvangt u de uitnodiging voor het pleintjesconcert 2013.
 


 

Vrijdag 12 april 2013:
Woensdag 24 april start alweer de twaalfde midzomer competitie kruisboogschieten op de staande wip van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Aan deze uit zeven avonden bestaande competitie nemen schutters deel van 10 gilden. Uit Lierop Gilde van Sint Antonius Abt en Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën, O.L.V.-Gilde Aarle-Rixtel, Gilde Sint Antonius Abt Deurne , Gilde Sint Antonius Stiphout, Gilde Sint Servatius Lieshout, Gilde Sint Willibrordus Vlierden, Gilde Sint Lambertus Someren-Eind, Gilde Sint Antonius Stiphout en Gilde Sint Agatha Boekel.
De openingswedstrijd is bij het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop. De afsluitingswedstrijd is 26 juni bij het gilde Onze Lieve Vrouwe Aarle-Rixtel. Inschrijven van 17.30 tot 19.30 uur.
 Vrijdag 12 april 2013:
A.s. maandag 15 april organiseert de K.V.O. een Verrassingsavond in de voetbalkantine van de SV Lierop. Aanvang 20.00 uur.

 


 

Donderdag 11 april 2013:
Een bedankje dat op onze redactie binnenkwam…..
‘Lierop, ontzettend bedankt voor al jullie stemmen op Sylvie namens de Familie Kusters en PIP Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal. Door jullie hebben we genoeg stemmen behaald en de actie gewonnen’! Super!!
 Donderdag 11 april 2013:
Van de werkgroep Groene Dorpshart kregen we de uitslag van de enquète over de dorpsverlichting (zie dinsdag 2 april)….
‘Er hebben uiteindelijk 70 mensen gereageerd op onze oproep hun voorkeur aan te geven
voor de vernieuwing straatverlichting Van Dongenstraat.
Daarbij hebben zij als volgt gestemd:
optie 1: 31 stemmen
optie 2: 34 stemmen
optie 3: 4 stemmen
optie 1 of 2 even mooi: 1 stem
De uitslag hebben we naar de gemeente gestuurd en daarbij het advies gegeven om voor optie 2 te kiezen. Het verschil in aantal stemmen tussen optie 1 en optie 2 is weliswaar klein, maar dit advies doet volgens ons het meeste recht aan de uitslag van de enquète.
Iedereen die gestemd heeft, heel erg bedankt! We zijn erg benieuwd naar de uiteindelijke keuze van de gemeente’.

 Donderdag 11 april 2013:
Op onze redactie kregen we een reactie van Riky Peters op het nieuws van Anja Winter-Karsmakers van afgelopen dinsdag over het vergiftigen van hun kat Timmy.
Riky schrijft: ‘Zo ga je niet met dieren om. Als je last hebt van poezen en katten spreek je die mensen netjes aan. Gooi ook niet met steentjes. Een poes of kat houd niet van water, een waterpistool helpt. Dit is mijn mening’.
 


 

Woensdag 10 april 2013:
De resultaten van de Roovere schutters op 7 april bij de kringwedstrijd bij Sint Antonius in Beek en Donk waren als volgt: Erekampioen: 1. Ad Vlemmix; Kampioen: 2. Ad Vlemmis; Personeel: 1. Ad Vlemmix, 5. Angel van Moorsel, 6. Willie Donkers; Vrije Hand: 2. Ad Vlemmix, 3. Willie Donkers; Viertal: Gilde OLV vd 7 Weeën met de schutters Angel van Moorsel, Thieu Scheepers, Ad Vlemmix en Willie Donkers; Bejaarden: 5. Thieu Scheepers.
 Woensdag 10 april 2013:
Beste mensen van Lierop,
In de week van 15 tot 21 april a.s is er geen collecte in Lierop voor de Hartstichting. Dit ivm de gezamenlijke dorpscollecte: De Goede Doelenweek. Deze worden gehouden in de 1e week van juni.
 Woensdag 10 april 2013:

 


Op maandag 15 april a.s. wordt gestart met de verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom van Lierop. Hierdoor worden de Somerenseweg en de Van Dongenstraat in fases afgesloten voor het verkeer.
Somerenseweg–Van Dongenstraat
Op de Somerenseweg vanaf de Heesvenstraat tot aan de Laan ten Boomen wordt de weg aangepast. Er worden verschillende zebrapaden aangelegd en in de Van Dongenstraat komt een trottoir met een hoogteverschil ten opzichte van de rijbaan. Voor de fietsers wordt een fietssuggestiestrook aangebracht. De wegwerkzaamheden worden gecombineerd met het vervangen van het riool. De weg en de woningen worden zo veel mogelijk aangesloten op een regenwaterriool.
Door deze werkzaamheden worden de Somerenseweg en de Van Dongenstraat in fases afgesloten. Vanaf 15 april tot en met ongeveer 10 mei 2013 wordt de Somerenseweg tussen de Heesvenstraat en de Offermanstraat afgesloten voor al het verkeer, met uitzondering van voetgangers. Vanaf half mei wordt de Van Dongenstraat afgesloten tussen de Offermansstraat tot aan de Laan ten Boomen. Er wordt naar gestreefd de totale werkzaamheden half juli af te ronden.
Lieropsedijk
Op maandag 15 april a.s. wordt ook gestart met de werkzaamheden aan de Lieropsedijk. De bestaande weg met een maximumsnelheid 80 km/uur wordt aangepast naar 60 km/uur. Hiervoor worden drie plateaus aangelegd en komt er een aangepaste markering.
Voor autoverkeer wordt de Lieropsedijk vanaf de Provincialeweg in Someren afgesloten. Het fietspad blijft open. Er wordt naar gestreefd om de gehele Lieropsedijk-Somerenseweg 10 mei af te ronden. Voor de liefhebbers: Willy Hanssen en Hein van der Linden leggen het nog ’n keer uit.
 


 

Dinsdag 9 april 2013:
Van Anja Winter-Karsmakers kregen we onderstaand bericht…..
´We hebben al heel veel katten kunnen herplaatsen sinds we hier aan de Herselseweg zijn komen wonen. Een kat, Timmy, is bij ons blijven wonen en die hebben we zo'n twee weken geleden laten castreren zodat er ook niet zo veel meer nieuwe katjes kunnen komen. Vandaag zijn onze twee kinderen heel verdrietig omdat er iemand hier gif heeft gestrooid en hun Timmy dit heeft opgegeten. Jammer dat sommige mensen op deze manier van katten af willen komen. Dus voor de mensen die ook een hond hebben in de buurt...we weten niet wat of waar het gestrooid is´.
 Dinsdag 9 april 2013:

 

 

Gisteren bezochten basisscholen uit Someren en Lierop de SBRH. Leerkrachten Bart van de Wiel, Alexandra Jansen en Harry Hendrix van basisschool het Rendal uit Lierop waren enthousiast over de dag. “Leerlingen zouden eigenlijk door elke school uitgenodigd moeten worden. Ze krijgen zo’n goede indruk van wat een opleiding inhoudt. Door te zien en iets te doen komen ze erachter of ze dit later willen of juist niet”, aldus het lerarenteam. Zie enkele foto's.
Elk jaar organiseert het samenwerkingsverband Bouw- en Infra Opleidingen Regio Helmond (SBRH) aan de Goorsedijk 6 in Mierlo haar traditionele Doe Dagen. “Anderhalve week lang krijgen leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs de kans om kennis te maken met de bouw en wegenbouw en andere facetten van de bouwwereld”, aldus Coördinator Bouw Opleidingen Joep van Gennip. “Leerlingen én de leraren krijgen zo een goed beeld van de opleidingsmogelijkheden in onze bedrijfstak.”
De traditionele Doe Dagen worden dit jaar gehouden op maandag 8 april tot en met woensdag 17 april. De SBRH opent haar deuren voor ruim 1400 kinderen in de leeftijd van circa twaalf jaar. Kinderen van de regionale basisscholen worden met bussen opgehaald en weer naar school gebracht na een enerverende middag. Dankzij de samenwerking met onder andere het ROC Ter Aa en de Schildersopleiding regio Peelland kunnen ook dit jaar basisschoolleerlingen proeven van het vak van elektromonteur, schilder, buizenlegger, metselaar, timmerman, tegelzetter of stratenmaker.
 Dinsdag 9 april 2013:
Van een trouwe lezer van slaponline kregen wij onderstaand bericht…..
‘Een tip voor degenen die een bezoek willen brengen aan de Efteling. Bij het Brabant nieuws lees ik dat je kaartjes via de Duitse site van de Efteling (www.efteling.de) kunt bestellen voor € 24,00 p.p (op de Nederlandse site betaal je € 32,-!). Deze prijs blijkt het hele jaar geldig te zijn’!
 Dinsdag 9 april 2013:
Van PIP peuterzaal en Kinderopvang kregen we onderstaand bericht…..
Spring Kinderopvang, waarvan PIP Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf onderdeel is, bestaat dit jaar 40 jaar. Daarom hebben ze een leuke prijsvraag. De kinderen van Spring kunnen een kroon versieren. Het mooiste kroontje wordt beloond met een mooie prijs.
Sylvie Kusters zit in de top-3 van de mooiste kroontjes van deze maand. Tot woensdagochtend 10.00 uur kun je je stem uitbrengen via Facebook.
Stem dus NU via Facebook op de kroon van Sylvie: www.facebook.com/springkinderopvang.
Je dient op de foto van Sylvie te klikken en vervolgens op ‘vind ik leuk’ te drukken.
Voor Lierop goede publiciteit om Kinderdagverblijf en Peuterspeelzaal PIP te promoten dachten wij!!! Bedankt voor jullie stem!
 


 

Dinsdag 9 april 2013:

Onder Lierop op de schop kun je weer een update zien van enkele foto´s maar ook een link naar het interview dat Harrie van Horik had met wethouder Willy Hanssen en projectleider Hein van der Linden die ter plaatse uitleggen wat er gaat veranderen.

 


 

Maandag 8 april 2013:

 

 

Zowat de hele 'jeugd' van 25 jaar geleden uit Lierop - en omstreken - was uitgelopen voor het uitverkochte reunie-optreden van Topic. De lokatie bij TOP leende zich uitstekend voor dit unieke optreden. Ook het ‘randgebeuren’ was uitstekend verzorgd. Het was weer TOP!

De band had zich uitstekend voorbereid om hun fans in twee lange sets te verwennen met zo’n kleine 40 nummers. De vele positieve reacties op het optreden zullen helaas niet leiden tot een vervolg van dit optreden. Voor foto's klik hier  en hier. Zie ook de foto's en het interview met Peter, Henk en Fridy van Siris.

 


 

Maandag 8 april 2013:

 

 

Met veel passie heeft mannenkoor A Capella de H. Eucharistieviering van zondag 7 april opgeluisterd in de Paulusparochie te Someren. Lees verder op de pagina van A Capella.

 


 

Maandag 8 april 2013:

 

 

Enkele jaren geleden stopten Green Lizard met datgene waar ze goed in waren: hard rocken en de tent op z'n kop zetten. Maar nu zijn ze terug! Natuurlijk mogen ze dan ook niet ontbreken op het podium van Nirwana. Op zaterdag 13 april a.s. zullen ze dan ook laten horen waarom we hen weer graag op de planken hebben staan. Them Filthy Robots zal de zaal opwarmen zodat het een onvergetelijke avond zal worden. De entree bedraagt € 4,- voor iedereen onder de 18, € 5,- voor leden en € 6,- voor alle anderen. De deuren openen om 20:00 uur, aanvang 21:00 uur. Meer informatie - www.nirwana.nl

 


 

Zondag 7 april 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie herstelde Centersnacks zich na de blamage van vorige week tegen Jagershuis keurig tegen van den Einden. Beide teams gingen met een punt naar huis na een 2-2 uitslag. Dirk Versteegden en Tom van Lieshout scoorden voor Van den Einden.
De Postel 1 bood verrassend goed tegenstand aan Van Gennip. Chris Filippini opende in de 7e minuut de score voor Van Gennip na een 1-2tje met Rob Hurkmans. In de 23e minuut kwam Postel 1 op gelijke hoogte. Twee treffers van Jan van Moorsel in de 26e en 28e minuut bezorgden Van Gennip de winst, 1-3.
 


 

Zaterdag 6 april 2013:

Van de werkgroep ‘Het Groene Dorpshart’ kregen we het bericht dat er inmiddels 62 stemmen binnen zijn op het artikel van afgelopen dinsdag.

Nog tot a.s. maandag 8 april kan er gestemd worden door je keuze van straatverlichting te mailen naar verlichtingvandongenstraat@gmail.com.

Het gaat overigens ook over de vervanging van de straatverlichting op het kerkplein dat nu ook hetzelfde is als op de Van Dongenstraat.

 


 

Zaterdag 6 april 2013:
Zestien- en zeventienjarigen kunnen vanaf maandag 8 april met een speciaal abonnement op werkdagen voordelig reizen in de Brabantse bussen van Arriva, Veolia Transport en Hermes.
Dit nieuwe reisproduct is op verzoek van Provinciale Staten ontwikkeld voor mbo-studenten die nog geen recht hebben op een OV-studentenkaart en dagelijks een flinke afstand reizen met de bus.
Het abonnement ‘Brabant Vrij 16- en 17-jarigen’ kost € 40,85 per maand en is uitsluitend te gebruiken in combinatie met een Persoonlijke OV-chipkaart. Het is o.a. te koop via de webshop van Arriva en bij de Arriva Stores (Veghel en ’s-Hertogenbosch), de Servicepunten van Veolia Transport (Breda en Tilburg) en de Hermeswinkel (Eindhoven).
Meer informatie over de voorwaarden en de verkooppunten is te vinden op www.goedbezigbus.nl.
 Zaterdag 6 april 2013:
Mark van Horik krijgt het druk want Brabant Open Air (BOA) gaat ook dit jaar weer door. Op 6 en 7 september zal de vijfde editie plaatsvinden op Strijp-S in Eindhoven. BOA begint op vrijdag 6 september met ´De Maten van Brabant´. "Onder begeleiding van een topband zingen tien Brabantse topartiesten een nummer over Brabant en brengen ze een nummer van zichzelf ten gehore. Daarnaast doen de artiesten een duet met een van de andere 'Maten'. Het wordt een enerverend, feestelijk begin van een nieuwe, geweldige editie Brabant Open Air." De line-up van ´De maten van Brabant´ wordt de komende tijd bekendgemaakt.
Op zaterdag 7 september trakteert BOA het publiek op ruim twintig topacts. De line-up voor deze tweede festivaldag varieert van bands als Bløf, Kensington, Handsome Poets, Moke, The Kik, Ed Kowalczyk (LIVE), Chef'Special, Blaudzun, Bettie Serveert, Douwe Bob en Navarone tot nieuwe upcoming bands als D Deadly, Isabelle Ame en Tessa Rose Jackson. Deze bands spelen op drie verschillende podia, één buiten (hoofdpodium) en twee binnen. In de loop van april worden hier nog drie namen aan toegevoegd. Beide dagen worden afgesloten met daverende afterparty's die tot diep in de nacht doorgaan.

Lees verder…
 


 

Vrijdag 5 april 2013:

Morgen, zaterdag 6 april, is het weer gebruikte kleding en schoenen ophalen vanaf 9 uur. Bij Wim van de Eijnden, Otterdijkseweg 5, kun je ze ook ten alle tijden inleveren.

Namens de deelnemende verenigingen alvast bedankt voor uw medewerking.

 


 

Vrijdag 5 april 2013:

 


Van Huub van den Eikhof van Gilde Sint Antonius Abt kregen we onderstaand bericht….
Tussen de spullen bij de Astense Kringloopwinkel ‘Een Aarde’ werd een medaille gevonden uit 1947. Deze medaille werd door het gilde van Sint Antonius Abt in 1947 als prijs is uitgereikt bij gelegenheid van het Kringgildefeest. Een oplettende medewerker van ‘Een Aarde’ heeft het gilde gecontacteerd met als gevolg dat dit unieke historie nu in haar bezit is. Geweldig een dergelijk mooi stuk geschiedenis van onze heroprichterts na de oorlog nu te zien. ‘Een Aarde’ dank hiervoor. Het eerste gildefeest van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland na de Tweede wereldoorlog werd georganiseerd door het Gilde van Sint Antonius Abt Lierop.
 Vrijdag 5 april 2013:
We zagen ‘m voorbijkomen op ED tv…. gipsmeester Willie van der Sanden. In zijn jarenlange carrière heeft hij al vele PSV’ers ingegipst onder wie enkele prominente. Hiervan heeft hij de gipsen poten bewaard…. Kijk maar. Zie ook het hele artikel van het ED.....
 Vrijdag 5 april 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op vrijdag 12 april terecht in de Ruchte voor een optreden van ‘Van der Laan & Woe’. Volgens een persbericht is hun voorstelling op andere plaatsen overal al uitverkocht maar in de Ruchte zijn nog enkele plaatsen beschikbaar als je vlug bent.
‘Van der Laan & Woe’ zijn gekomen om te blijven. Elke zaterdagavond op tv in ‘de Kwis’ bij Paul de Leeuw en eind 2012 waren ze te zien in de oudejaarsconference. In 2010 schreven en speelden ze mee met ‘Gedoog, Hoop en Liefde’, de oudejaarsconference met verder Erik van Muiswinkel, Mike & Thomas, Sanne Wallis de Vries en Ronald Goedemondt. In 2011 wonnen zij de ‘Neerlands Hoop-prijs’ met hun voorstelling voor meest veelbelovende cabaretiers. "Naast venijnige satire en hilarische types brengen ze sterke liedjes. Geëngageerd cabaret zonder vingertje, dat aantoont hoe uitgesproken nuance kan zijn”, aldus de jury. In ‘Buutvrij’ gaan Niels van der Laan en Jeroen Woe verder dan waar ze gebleven waren. ‘Buutvrij’ is beter. Veel beter. Ze zijn talent af. Met hun eigen, scherpe kijk op de tijdsgeest. Kaarten te bestellen via www.deruchte.nl 
Aanvang: 20:30 uur - € 16,00 (incl pauzedrankje)
 


 

Donderdag 4 april 2013:
Van de Werkgroep ‘het Groene Dorpshart’ kregen we het bericht dat er inmiddels 32 reacties binnengekomen zijn op het artikel van afgelopen dinsdag.
‘Dat gaat de goede kant op, maar we willen natuurlijk zo veel mogelijk stemmen krijgen. Dat geeft een representatiever beeld en dan zal de gemeente ons advies zwaarder laten wegen.
Het is spannend, maar over de uitslag communiceren we pas na sluiting. Dus nogmaals. Mail optie 1, optie 2 of optie 3 naar: verlichtingvandongenstraat@gmail.com,  afhankelijk van je voorkeur voor de nieuwe straatverlichting op de Van Dongenstraat’.
 Donderdag 4 april 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op zondag 7 april terecht in de Ruchte waar de familievoorstelling ‘De Griezelbus’ wordt gespeeld.
‘De Griezelbus’ is een adembenemende voorstelling voor iedereen die durft. Deze is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, die houden van griezelen. Er is spannende belichting en er zijn enge geluidseffecten. De voorstelling is gebaseerd op het beroemde kinderboek ‘De griezelbus 1’ van Paul van Loon. Tijdens de Kinderboekenweek nodigt een bekend schrijver een leraar met zijn leerlingen uit voor een speciale tocht in zijn griezelbus. Gedurende deze rit zal de schrijver superspannende griezelverhalen voorlezen uit zijn nieuwe boek. Het ene huiveringwekkende verhaal na het andere. Deze verhalen hebben iets te maken hebben met voorwerpen in de griezelbus.Naarmate de tocht vordert, blijkt dat iemand in de bus een akelig geheim heeft… Zijn er misschien nog meer die iets te verbergen hebben…?
www.fablefactory.nl
Entree: € 10,- - Aanvang: 14.00 uur.
Informatie: S.C.C. De Ruchte, 0493 – 44 11 44, info@deruchte.nl, www.deruchte.nl
 Donderdag 4 april 2013:

 


Het programma is helemaal rond, ze zijn er klaar voor! Op zaterdag 20 april speelt Shotgun Shadow met in hun midden Theodoor van Heugten haar jubileumshow Open All Night in het Cultuurcentrum in Deurne, met gasten Erwin Nyhoff en DeSoto.
Een video van het programma is hier te bekijken, zo ook een boekje in PDF. Kaartjes zijn nog te bestellen.
 Donderdag 4 april 2013:

 


Ook voor de vele Lieropse sympasitanten van het IVN organiseren de werkgroepen Natuur en milieu en Publieksactiviteiten op zondag 21 april a.s. in het kader van het 50-jarig jubileum van IVN Asten-Someren een publiekswandeling naar het gebied van de Astense Aa, ook wel “De Berken” genoemd. Het gebied is ongeveer 50 hectare groot en ligt tussen Ommel en Vlierden.
“De Berken” is een interessant laaglandbeekdal dat eigendom is van Brabants Landschap. Om water snel af te kunnen voeren voor de landbouw rondom het gebied, heeft men in het verleden bijna alle beken gekanaliseerd. Maar door nieuwe inzichten in landbouw, natuur en waterberging heeft een groot deel van de Astense Aa haar oorspronkelijke meanders weer teruggekregen.
Ook zijn er poelen aangelegd en stuwen zijn verwijderd. Daardoor zal de verscheidenheid aan planten en dieren snel toenemen. Er komen veel paddenstoelen, vogels en mossen voor en ook zijn er sporen te vinden van de das, de vos en van reeën. Bijzondere planten in dit gebied zijn bijvoorbeeld de echte Guldenroede en de Hengel. Natuurgidsen van IVN Asten-Someren laten u graag zien waar deze nieuwe ontwikkelingen toe kunnen leiden tijdens een wandeling door “De Berken”.
Deelname is gratis. Waterdichte schoenen of laarzen wordt aanbevolen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. Er wordt verzameld op het plein bij café Eijsbouts, Kluisstraat 1 in Ommel, op zondag 21 april om 14.00 uur.
 


 

Woensdag 3 april 2013:
Van een slaponlinelezer kregen wij het verzoek een filmpje te plaatsen van een nummer van Stagefright tijdens hun optreden afgelopen vrijdag op het Lichtjesfestijn. Op dit evenement werd aandacht gevraagd voor de strijd van de stichting Alpe d’HuZes die zich inzet voor een leven waarbij kanker niet langer een dodelijke ziekte is maar een chronische ziekte waarmee goed, gelukkig en gezond te leven is.
 Woensdag 3 april 2013:

 


 

Het Groot Someren Concert dat afgelopen zaterdag in de Postel werd gehouden is een groot succes geweest. Ook fanfare St. Willibrordus kan tevreden zijn over hun optreden waarin vooral populaire nummers werden gespeeld.
Over twee jaar zullen alle slagwerkgroepen van de vier muziekverenigingen in Groot Someren hun concert geven en over vier jaar zijn de fanfares/harmonieën weer aan de beurt.
Foto Siris.
 Woensdag 3 april 2013:


Van Marlon Huijbers van Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs, bezig met het nieuwbouwproject Gildeplein, kregen we onderstaand bericht….
‘Op zaterdag 6 april is het mogelijk de in aanbouw zijnde tussenwoningen in plan Gildeplein te komen bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Route. Je bent van harte welkom tussen 11.00 en 15.00 uur.
Het wordt steeds moeilijker om een hypotheek te krijgen, laat staan om de maandlasten enigszins betaalbaar te houden. Dan hebben wij misschien bijzonder goed nieuws! Met BijZonderPlan maken wij de aankoop van je nieuwe huis wél mogelijk! In Lierop koop je hiermee al een tussenwoning vanaf € 127.000 v.o.n.!
Met BijZonderPlan koop je het huis zonder de grond. Je hebt dan tot wel 35% minder hypotheek nodig en daardoor lagere maandlasten. Voor het gebruik van de grond betaal je een maandelijkse vergoeding. Deze is net als de hypotheekrente volledig fiscaal aftrekbaar.
Tussen 11.00 en 13.00 uur is een BijZonderPlan adviseur aanwezig om iedereen te informeren over de mogelijkheden van kopen zonder grond. Kom daarom zaterdag 6 april tussen 11.00 en 15.00 uur naar Gildeplein nr. 23 in Lierop en laat je informeren!
Ben je zaterdag 6 april verhinderd maar wil je toch graag meer informatie? Neem contact op met een van de makelaars: Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs 0492-661884 / info@heuvel.nl of Tulkens Makelaardij 0493 844460 / info@tulkensmakelaardij.nl’.
 Woensdag 3 april 2013:

 


Van Adrie Mennen, Boomen 14, kregen we onderstaand bericht….
‘Op Marktplaats heb ik deze foto gekocht, ik weet niet wanneer deze is gemaakt maar heb wel een vermoeden (rond 1980?).
Mijn vraag: Wie staat er op deze foto, welke familie en bij welke gelegenheid?
Graag info naar a.mennen@inter.nl.net.  Wij horen van Adrie dan wel weer als zijn vraag opgelost is. We zijn benieuwd.
 


 

Dinsdag 2 april 2013:

Van de werkgroep ‘IDOP Groene Dorpshart’ kregen we onderstaand bericht….

‘De gemeente Someren heeft ons gevraagd om bij de keuze voor de nieuwe straatverlichting aan de Van Dongenstraat aan te geven waar onze voorkeur naar uit gaat. Ze heeft daarbij 3 opties gegeven als indicatie.

Wat vinden de inwoners van Lierop mooi en passen bij de uitstraling van de Van Dongenstraat?

 

 

Optie 1                                          Optie 2                                         Optie 3

 

Vanwege levertijden vraagt de gemeente om een spoedige reactie. We hebben afgesproken uiterlijk 10 april terugkoppeling te geven. Mail daarom uiterlijk 8 april optie 1, optie 2 of optie 3 naar: verlichtingvandongenstraat@gmail.com.

Op basis van de reacties geven wij naar de gemeente aan waar de voorkeur naar uit gaat. De gemeente Someren beslist uiteindelijk, maar neemt ons advies mee bij haar keuze'.

 


 

Dinsdag 2 april 2013:

 


Tijdens de GP in Valkenswaard zijn promotor Youthstream en MAC Lierop tot een overeenkomst gekomen wat betreft het organiseren van de finale Grand Prix in Lierop op 7 en 8 september a.s.
Youthstream en MAC Lierop zijn een drie-jarige verbintenis aangegaan. Samen met Valkenswaard is Lierop een van de organisatoren met wie Youthstream het langste samenwerkt.
De kans bestaat dat Jeffrey Herlings tegen de tijd dat de GP in Lierop verreden wordt al lang wereldkampioen is. Wanneer dat zo is dan beraadt Jeffrey Herlings zich op plannen om in Lierop voor een stunt te gaan zorgen. Een van de mogelijkheden is om het dan op een MX1 machine in de MX1-klasse op te nemen tegen Antonio Cairoli. "Maar laat ik eerst maar eens kampioen worden want je zag zaterdag in Valkenswaard hoe snel het ook mis kan gaan. Maar ik ben wel blij dat er in Lierop een GP is want Lierop is mijn favoriete circuit. Meer zand dan in Lierop vind je nergens", aldus Herlings.
MAC Lierop is blij met de zekerheid dat ze kunnen gaan organiseren. "Onze mensen staan in de startblokken", aldus Tiny van Erp, woordvoerder van MAC Lierop.
Op de foto v.l.n.r. Jeffrey Herlings, Tiny van Erp (MAC Lierop) en Daniele Rizzi (Youthstream).
 Dinsdag 2 april 2013:

 


Mannenkoor A Capella luistert op zondagmorgen 7 april de H. Eucharistieviering op. Deze viering begint om half tien in de kerk van de Paulusparochie aan de Kerkweijerstraat te Someren. Lees verder op de A Capella pagina op slaponline….
 


 

Maandag 1 april 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie kwam Van den Broek kwam voor de 2e keer binnen een week uit tegen Bos Electro (verschoven wedstrijd). Vorige week won Bos Electro. Nu ging Van den Broek met de eer strijken door met 4-1 te winnen. Dirk van Vlokhoven (strafschop), Peter Meeuws en Wiljan Kornuit (2x) scoorden voor Van den Broek.
In de eerste klasse verloor Van den Einden van de Peer. Het werd geen “lekkere” wedstrijd en tot 3-3 in de 22e minuut ging het gelijk op. In de Laatste 4 minuten scoorde de Peer nog 2x. Voor Van den Einden deden dat Ralf van de Laar en Dirk Versteegden (2x0).
Centersnacks moet wel een off-day gehad hebben. Ze verloren met voor hun ongekend hoge cijfers van ’t Jagershuis. Het werd maar liefst 10-2 door doelpunten van Toon Filippini, Thijs van Heugten (3x), Nick van der Sluijs (2x), Bas van den Wittenboer (3x) en Marvin Roefs.
 


 

Zondag 31 maart 2013:
Namens alle medewerkers van slaponline wensen wij iedereen fijne Paasdagen.

 

 


 

Zondag 31 maart 2013:

 


28 en 29 maart was het zover. De PAASLUNCH bij kinderdagverblijf PIP! Nadat we in de kring hadden gezeten werden alle kinderen tot paashazen omgetoverd. Alle hazen zijn daarna eitjes gaan verven, alle kinderen hier zijn goede hulp-hazen! Daarna zijn alle kinderen buiten paaseieren gaan zoeken. We hebben nog even gespeeld en toen was het tijd om de tafel klaar te maken.
Alle kinderen hadden meegeholpen om de tafel mooi te maken, ze mochten bij hun zelfgemaakte placemat en eierdop gaan zitten. Alle kinderen kregen een heerlijk "haasbroodje" en natuurlijk hun zelfgeschilderde eitje. Nadat alle broodjes gesmeerd waren hebben de kinderen gesmuld. Niet alle kinderen konden het broodje helemaal op en niet alle kinderen vonden het "gele balletje" van het ei lekker, maar gesmuld hebben we allemaal! Het is geweldig om te zien dat zo'n grote groep kinderen zo netjes aan tafel blijft zitten tijdens het eten, super!
Wij vonden het een hele gezellige ochtend, en hebben er van genoten samen met de kinderen!!! (zie enkele foto’s). Allemaal fijne paasdagen.
 


 

Zaterdag 30 maart 2013:
Na de eerste week waarin het mogelijk was om je aan te melden voor het Slaponline Jeu de Boules Toernooi is het deelnemersveld van maximaal 64 koppels al voor ruim de helft gevuld. Diegene die nog niet weten of ze wel mee willen doen worden ongetwijfeld extra gemotiveerd als ze onderstaand mailtje lezen.

Ze mailden:
Aanmelding Jeu de Boules;
Koningskoppel;
Tonny van Lieshout / Aad van Bussel
Voorkeur;
Wij willen dit jaar ergens in het midden van alle banen starten, dus ongeveer baan 6 of 7.
Dan kan iedereen veel beter zien hoe het moet.
En als daar dan toch de finale gespeeld moet worden, dan hoeven wij niet iedere keer zo ver te lopen.
Groeten,
Aad en Tonny

Aldus hun mail.
Of het nu arrogantie is, of het tweetal kan echt goed Jeu de Boulen? Op de avond van 30 april weten we meer.

 Zaterdag 30 maart 2013:
Op dinsdag 16 april houdt Zummere Power in zaal Nellie van Oosterhout een informatiebijeenkomsten over eerlijke energie voor nu en later.
Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur - info@zummerepower.nl Lees verder…
 


 

Vrijdag 29 maart 2013:
We kregen weer enkele foto’s van de werkzaamheden op de Somerenseweg. Ze zijn weer aangevuld in het mapje ‘Lierop op de schop’. Kijk maar… Zie ook het filmpje van Siris waar Wethouder Willy Hanssen en projectleider Hein van der Linden ter plaatse uitleggen wat er allemaal verandert.
 Vrijdag 29 maart 2013:

 


Komend paasweekend van zondag 31 maart en maandag 1 april vindt in Lierop de vierde editie van One Full House plaats.
Op zondag zullen de artiesten Bassjackers, Don Diablo, Mightyfools, Vato Gonzalez & MC Tjen, Puresang, Dem Slackers, Lil Quint, Jefrome en Bar-T te zien en te horen zijn.
Op maandag is het podium voor Zany, The Pitcher, MC Dv8, Outlander, Dodge & Fuski, Addergebroed, Michael Miller, Curifex, Bilal, Lucash en Menny More.
Beide dagen zal het terrein van 12.00 uur tot 00.00 uur geopend zijn.
De locatie van One Full House is op het terrein van camping De Somerense Vennen aan de Philipsbosweg 7 tussen Someren en Lierop. De hoofdingang voor One Full House is gelegen aan de Bussersdijk. De entree voor zondag bedraagt € 22.50 en voor maandag € 18,-.
 


 

Donderdag 28 maart 2013:
Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Lieropse Lijst is bezig met de eerste voorbereidingen. Annette Wilde en Wim Steenbakkers hebben na een periode van 12 jaar besloten om terug te treden en ruimte te willen maken voor een nieuwe generatie. Op dit moment zijn zij op zoek naar nieuwe mensen. Leer verder op de website van de Lieropse Lijst….
 Donderdag 28 maart 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op zaterdag 6 april lachen in de Ruchte waar de beeldende theaterproductie ‘De Verteller’ van Fred Delgaauw te zien zal zijn.
Een doldwaze komedie over hebzucht en opportunisme. Een romantisch sprookje met vlijmscherpe randjes. Wie de voorstellingen van Fred Delfgaauw kent, weet dat hij ons iedere keer weer verrast met zijn bijzonder aangrijpende en beeldende theaterproducties. Na de hilarische samenwerking met Sjaak Bral en vervolgens de fijnzinnige en ontroerende voorstelling met pianovirtuoos Bert van den Brink neemt Delfgaauw ons dit keer mee naar de wonderlijke wereld van een eeuwenoud maar nog steeds hedendaags verhaal. Ditmaal heeft Delfgaauw de samenwerking gezocht met drie jonge, multitalentvolle vrouwen. Ida van Dril, Mik van Goor en Esmay Usmany. De Verteller is een bewerking van 'Volpone' van Ben Jonson. Volpone is rijk. Misschien wel te rijk, dus tijd voor een crisis. Volpone probeert de tijd te doden, maar de tijd doodt hem. Een doldwaze komedie over hebzucht en opportunisme. Een romantisch sprookje met vlijmscherpe randjes.....
Aanvang: 20:30 uur - Entree: € 18,50 (incl. pauzedrankje)
Meer informatie: www.delfgaauw.nl www.deruchte.nl.  Zie ook de trailer….
 
Donderdag 28 maart 2013:
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de power yoga. Het is op vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in de Vurherd. Heb je zin, kom dan gerust eens kijken en als je wilt kun je ook meedoen.
Als je nog informatie wilt kun je bellen of mailen naar Diny Vlemmix, tel. 0492-776050 of mail: daanvlemmix@gmail.com
 Donderdag 28 maart 2013:
Van het bestuur van de K.B.O. Lierop kregen wij onderstaand bericht….
Woensdag 3 april 2013 is er in de Vurherd om 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) een lezing door een kandidaat notaris van het notariskantoor “van Schepers en van Nunen Notarissen”, over o.a. de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) uw zorgbijdrage, uw testament, uw schenkingen e.a. U wordt namens de K.B.O. afd. Lierop uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze lezing. Toegang is gratis. Dit is speciaal voor alle ouderen uit Lierop, zeer interessant om op de hoogte te zijn over deze ontwikkelingen in de komende jaren. Dus beste K.B.O. leden en niet leden van Lierop, u bent allen welkom, met een kopje koffie in de pauze waarna u nog vragen kunt stellen. Wij rekenen op uw komst. Bestuur K.B.O. Lierop.
 Donderdag 28 maart 2013:
Van het K.V.O. bestuur kregen wij het verzoek te vermelden dat ze op donderdag 13 juni hun jaarlijkse fietsmiddag hebben. Vertrek 1 uur bij de kerk. Rond half 6 is het afgelopen.

 


Woensdag 27 maart 2013:

 


Nirwana Tuinfeest 2013 begint vorm te krijgen en daarom is het tijd dat de online voorverkoop gisteren is begonnen. Voor zondag 5 augustus zijn twee nieuwe tribute-bands toegevoegd: The Rising (Bruce Springsteen) uit Schotland en Let Love Rule (Lenny Kravitz) uit Italië!
Ook dit jaar zullen de prijzen weer gelijk blijven. Een combiticket voor vrijdag 3 augustus en zaterdag 4 augustus kost in de voorverkoop 50 euro. Aan de dagkassa zal dit 60 euro zijn. Dagtickets voor de vrijdag en zaterdag kosten weer 30 euro in de voorverkoop en zullen aan de dagkassa 35 euro zijn. Zondag 5 augustus zal voor iedereen weer gratis toegankelijk zijn! De kaarten zullen vanaf dinsdag 26 maart 20:00 uur te verkrijgen zijn via www.nirwanatuinfeest.nl
Eerder zijn Vista Chino (USA, Kyuss Lives!), Kensington, Handsome Poets, Ugly Kid Joe (USA), Dewolff, Dearworld en anderen al bevestigd. De dagindeling en nog meer nieuwe namen zullen op korte termijn bekend worden gemaakt.
Dus wil jij dit fantastische festival niet missen?! Koop dan je kaarten via www.nirwanatuinfeest.nl en houd deze site in de gaten voor nieuwe namen en meer info!
 Woensdag 27 maart 2013:

 


A.s. zaterdag 30 maart verzorgen vier muziekverenigingen uit Someren, te weten fanfare St.-Jozef (Someren-Heide), Muziekvereniging Juliana (Someren-Eind), fanfare St.-Willibrordus (Lierop) en Muziekvereniging Somerens Lust, samen het Groot-Someren Concert in sporthal De Postel in Someren.
Het Groot-Someren Concert werd voor de eerste keer georganiseerd in 1979. Het concert werd destijds door de vier verenigingen aangeboden aan de Somerens bevolking als waardering voor de financiële en morele steun, die zij van hen mochten ontvangen. In de regionale weekbladen van de jaren ’80 is terug te vinden dat de driehonderd deelnemers zorgden voor een ‘grandioze happening’. Ook voor de liefhebbers van show was er destijds genoeg te beleven dankzij de deelname van de majorettes van Somerens Lust en de vier tamboerkorpsen.
De vier korpsen zullen sinds lange tijd de traditie voortzetten door a.s. zaterdag samen te musiceren. Dit jaar, weliswaar zonder de majorettes en de slagwerkers, zorgen ze wederom voor een fantastisch, gevarieerd non-stop programma.
De verenigingen zullen, net als in de eerdere edities, de gehele sporthal in gebruik nemen. Ze zullen elk beurtelings een gedeelte van het programma verzorgen.
Traditiegetrouw zal het slotnummer van het gezamenlijke concert zorgen voor een hoogtepunt voor de belangstellenden als de vier korpsen zich tot één geheel vormen. De elfkoppige d’Endse muziekband Koen & Friends zorgt na afloop voor een feest op het podium.
Het Groot-Someren Concert’ in sporthal ‘De Postel begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Voor degene die deze verenigingen een warm hart toedragen en dit willen uiten via een financiële ondersteuning, staan er bij de ingang bussen waarin een vrijwillige geldelijke bijdrage kan worden gedoneerd.
 


 

Dinsdag 26 maart 2013:

 

 

De Lieropse band De Zieke Geesten kan gaan optreden op het Paaspopfestival maar dan moeten er wel eerst stemmen verzameld worden.

Dat kan heel eenvoudig:

1. Je hebt een facebookaccount nodig (wie heeft dat nu niet?)

2. Ga naar de volgende facebooksite https://www.facebook.com/IntoTheTune

3. Like deze pagina rechtsboven in en ga naar de Stem en Win-sectie met het Paaspoplogo. Je kunt ook via deze link rechtstreeks hierheen gaan https://www.facebook.com/IntoTheTune/app_383602848403731

4. Zoek de ZiekeGeesten en klik op het like icoontje onder de foto van De Zieke Geesten.

5. Luister, door op het pijltje op de foto van te klikken naar de hit Hoer van de Band.

6. Kom de band bewonderen op het RestoLounge podium op paaszaterdag (onder voorbehoud).

 


 

Dinsdag 26 maart 2013:

 


Afgelopen zaterdag 23 maart 2013 lazen we in het Eindhovens Dagblad op de sportpagina een artikel over de 'Doelpuntenregen dankzij oud-Lieroppenaar Jantje van den Bakker'. Een oud artikel uit het Helmonds Dagblad van 1965 bracht de journalist terug bij Jan Hendrikx. Het volledige interview en een elftalfoto uit 1972 hoorden daarbij. Kijk maar….
 Dinsdag 26 maart 2013:

Van 29 juli t/m 2 augustus organiseert SV Lierop voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar de VSN Voetbaldagen. Deelname aan deze dagen, waarbij je vijf dagen lang voetbalplezier kunt beleven, kost € 95,-.
Hiervoor krijg je een gevarieerd programma aangeboden met onder andere:
- Techniektraining
- Keeperstraining
- Boardingvoetbal, Kooivoetbal, Pannavoetbal
- Partijspelen 2 : 2, 4 : 4, 7 : 7 en diverse varianten
- Voetbaldoedag, Ballen Koning, Penaltybokaal.
Aan de Voetbaldagen kunnen zowel jongens als meisjes meedoen. Zij kunnen deelnemen als veldspeler of als keeper. Elke deelnemer krijgt een prachtig JAKO voetbaltenue dat bestaat uit shirt, broek en kousen.
 


 

Maandag 25 maart 2013:

De Meeùs Race in en om Lierop heeft gisteren voor het tweede opeenvolgende jaar een overwinning opgeleverd voor Elmar Reinders. De Drent kwam samen met zijn Metec-ploeggenoot Brian van Goethem, die tweede werd, over de aankomstlijn. De twee koplopers waren overgebleven van een groep van achttien renners die in het begin van deze klassieke wegwedstrijd voor beloften waren weggereden. Het succes van het Metecteam was compleet door de derde plaats van Dennis Bakker. Door de extreme koude was de wedstrijd flink ingekort en werd het een ware slijtageslag. Om de veiligheid van de ruim 160 deelnemers te waarborgen werd een dag eerder besloten alleen lokale omlopen in en rond Lierop te gaan fietsen. Hierover was zaterdag naarstig overleg gepleegd met de medische diensten, politie en de KNWU. De Meeùs Race vormde ook dit jaar weer de opening van de Beloftencompetitie. Eerder op de dag won plaatselijk favoriete Evy Kuijpers de uitgave voor de vrouwen. Zij komt uit in de categorie junioren-vrouwen maar door de afgelasting van de wielerronde van Huybergen (door de sneeuwval) kon ze in extremis nog bijschrijven in eigen dorp. Het Lieropse wielertalent maakte deel uit van een kopgroep van negen rensters en sprintte naar de zege vóór Nathalie van Gogh en Floortje Mackay. Ook deze wedstrijd werd ingekort door de extreem lage gevoelstemperatuur.

 


 

Maandag 25 maart 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie liet Bos Electro een van z’n beste wedstrijden van het seizoen zien en daar werd Van den Broek de dupe van. Ruud van den Hurk zette Van den Broek na 8 minuten op een 0-1 voorsprong maar daar bleef het bij wat de Lieropse productie aangaat. Bos Electro wist nog drie keer te scoren. Eindstand 3-1.
BAA had heel veel moeite met Jagershuis. Na de 1-0 maakte Thijs van Heugten op snelheid de gelijkmaker. BAA zette Jagershuis onder druk mede door het verre uitkomen van de doelman. Nick van der Sluijs zag dit kennelijk en vanuit zijn eigen doelgebied punterde hij de bal in het BAA doel, 1-2 voor Jagershuis. Het leek erop dat Jagershuis deze wedstrijd winnend zou afsluiten, echter helaas want BAA maakte gelijk met een snoeihard schot in het dak van het doel.
In een leuke en aantrekkelijke wedstrijd trok Jansen met twee doelpunten aan het langste eind. Harry Maas maakte de eretreffer uit een strafschop na een sliding van de Jansen-keeper, 2-1.
 Maandag 25 maart 2013:
Wie dichtbij huis Tina Trucker wil zien kan op zondag 21 april terecht in De Ruchte….

 


 Maandag 25 maart 2013:
Op zaterdag 30 maart houdt Gilde Sint Antonius Abt weer hun jaarlijkse oud-ijzeractie. Om half tien wordt gestart met het ophalen. Om milieu-redenen mogen er geen diepvriezers, koelkasten, gasflessen, accu’s en velgen met banden meegenomen worden. Wanneer u het ijzer niet aan de openbare weg kunt zetten, dan kunt u tijdens de ophaaldag van 9.30 tot 12.30 uur bellen op tel.nr. 06-54927964. Het wordt dan bij u opgehaald.
 Maandag 25 maart 2013:
Ook afgelopen week hebben dieven Lierop bezocht. Waren het enkele weken geleden eerst de voetbalclub en de kerk die de klos waren, afgelopen week waren het van Oosterhout op donderdag en afgelopen zaterdag ’t Jagershuis en de SPAR die ongewenst bezoek kregen. Het moet niet veel gekker worden! Hopelijk blijft het hierbij.

 


 

Zondag 24 maart 2013:
Van Paul van Gastel kregen we onderstaand bericht....
‘Beste mededorpsbewoners,
Zoals het inmiddels wel algemeen bekend is gaat ijssalon Vorstelijk in Lierop door mij gerund worden. Vanaf zaterdag 30 maart a.s. gaan de deuren open van deze mooie horecagelegenheid op een van de mooiste plekjes van Lierop.
Het dorp heeft al een mooi pakket aan horeca wat bij passanten en toeristen goed in de smaak valt. Om dat geheel te versterken en nog completer te maken zal ijssalon Vorstelijk een goede toevoeging zijn.
Naast ambachtelijk bereid ijs bent U ook in de gelegenheid om ter plaatse een lunch te gebruiken in de vorm van originele en kwalitatief uitstekende broodgerechten. Om het geheel compleet te maken kan er naast een goede kop koffie met gebak ook een drankje (zowel alcoholisch als niet alcoholisch) genuttigd worden.
IJssalon Vorstelijk is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 20.00 uur. Graag tot ziens op het meest zonnige terras van Lierop!
 Zondag 24 maart 2013:
Gisteren heeft de organisatie van de Meeùs Race regelmatig overleg gepleegd met de politie, medische diensten, motorbegeleiding en KNWU over de extreem koude weersomstandigheden.
In verband met dat koude weer is het besluit genomen om het parkoers voor de Beloftenwedstrijd voor een groot gedeelte te wijzigen en te beperken tot lokale omlopen in en rond Lierop. Het juiste aantal lokale omlopen zal morgen tijdens de ploegleidersvergadering bekend worden gemaakt. Op deze manier zijn de mogelijke uitvallers dichter in de buurt van de permanence en douchegelegenheid. Daarnaast is de startlocatie verlegd naar de Frank Doucettestraat.
Het tekenen van de presentielijst komt te vervallen. Ook de procedure van de huldiging na afloop is gewijzigd. Een half uur na de aankomst vindt deze plaats binnen in de foyer van gemeenschapshuis de Vurherd. Met al deze aanpassingen hoopt de organisatie voldoende rekening gehouden te hebben met o,m. de verwachte lage gevoelstemperatuur.
 


 

Zaterdag 23 maart 2013:
Van de werkgroep Kinderlithurgie kregen wij onderstaand bericht….
‘Hoewel de kalender zegt dat het lente is, is het dat buiten allerminst. We moeten er rekening mee houden dat het ook zondag winters koud is. Daarom zullen we de optocht van de kinderen met palmpaasstok op het plein (mmv Lierelarre en het ezeltje) na afloop van de palmpasenviering laten vervallen. De palmpasenviering gaat wel gewoon door, en in de warme kerk mogen de kinderen uiteraard vol trots hun palmstokken laten zien.
Komt u ook? Pastoor Jan Zwirs, Lierelarre, de jeugdfanfare en de kinderliturgiegroep heten u graag welkom!
 Zaterdag 23 maart 2013;
A.s. maandag 25 maart organiseert de K.V.O. excursies naar Kanters Vinken in Someren. Maandagmiddag van 14.00-16.00 en maandagavond van 19.30-21-30.
 


 

Vrijdag 22 maart 2013:

Bij het fietsen door Lierop kwamen we enkele opmerkelijke zaken tegen. Bij Bas Verstappen leek het wel oorlog en Peter en Bertina Hurkmans trouwden en waren dus niet thuis. Dat hebben ze geweten. Wellicht een grap van zijn (PSV)collega's?!

 

 

 


 

Vrijdag 22 maart 2013:

 


Als je zo naar het weer kijkt, en zelfs naar de weersvoorspellingen, denk je niet meteen aan ’n Jeu de Boules Toernooi. Lekker in je korte broek of zomerjurkje, onder het genot van ’n lekkere fles bier of ’n heerlijk wijntje, met ’n stralende Oranjezon, en de geur van de friteswagen, ’n balletje gooien…………En toch is de organisatie van het “Slaponline Jeu de Boules Toernooi” al weer druk bezig met de voorbereidingen. Iedereen van 16 jaar en ouder en die op wat voor manier dan ook binding heeft met Lierop mag zich mengen in de strijd om het Lierops Kampioenschap. De overige “voorwaarden” zijn ook hetzelfde als voorgaande jaren: Er wordt gespeeld door koppels. Zowel dames, heren als gemixt. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00 en komt geheel ten goede aan www.slaponline.nl. Uiteraard mag/moet elk koppel ’n Goed Doel nomineren waaraan het eventueel overgebleven geld aan geschonken mag worden. Ook hiervoor gelden weer dezelfde voorwaarden als andere jaren.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt U terecht bij Frank Hurkmans (331983) of frankhurkmans@chello.nl  Aanmelden kan tot 22 april. Slaponline nodigt U bij deze dus graag uit om op Koninginnedag vanaf 13.30 uur op de parkeerplaats van de Renkant deel te nemen aan het “Slaponline Jeu de Boules Toernooi”. Aangezien er “slechts” 64 koppels mee kunnen doen is het verstandig om je op tijd aan te melden. Vorig jaar was het koppel Aad van Bussel/Tonnie van Lieshout de winnaar. We zijn benieuwd wie er dit jaar met deze eer gaat strijken…. Zie ook de foto’s van afgelopen jaar….
 Vrijdag 22 maart 2013:
Tweede Paasdag is zoals elk jaar in Nirwana weer gereserveerd voor EI-pop. Ook dit jaar hebben we weer de beste tributebands uit de regio geboekt. Zo staan bands op het podium die Triggerfinger, Race against the Machine, Ed Sheeran en Nirvana coveren.
De deuren zijn geopend om 15.00 uur en om 16.00 uur begint de eerste band. Tijdens EI-pop zal er ook een eetkraam aanwezig zijn om de innerlijke mens van iets lekkers te voorzien.
De entree bedraagt € 6,- voor onder de 18, € 7,- voor leden en voor alle anderen € 8,-.
Meer informatie: www.nirwana.nl

 


 

Donderdag 21 maart 2013:
Op vrijdag 29 maart is het weer Jeugdsoos in Nirwana. Om 20.00 uur gaat de zaal open en om 23.00 uur is het afgelopen. De avond is bedoeld voor jongeren van 12 tot 15 jaar en er wordt dus geen alcohol geschonken. Op deze jeugdsoosavond zal voor de eerste keer een bandje optreden. De band – Illusion – bestaat uit jongeren uit Lierop en Someren. Entree € 2,-.
 Donderdag 21 maart 2013:
Je rijdt met je auto ’s avonds in het donker over wegen in de buurt van Lierop (bv Herselseweg of Mierloseweg) en je ziet een tak of ander obstakel op de weg liggen. Je denkt: ‘Dat haal ik effe weg want dat lijkt me te gevaarlijk voor andere weggebruikers die hier passeren’. Kijk uit, want voor je ’t weet overvallen ze je als je net bezig bent om het obstakel van de weg te halen…. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
 


 

Donderdag 21 maart 2013:

 

 

Het Kruis boven het altaar is gisteren naar beneden gehaald voor een onderhoudsbeurt. Door een deskundige van de Monumentenwacht Noord Brabant werd aan verschillende vrijwilligers uitgelegd hoe het beste 'gepoetst' kan worden. Morgen hangt het kruis weer als vanouds op z'n plaats alleen blinkt het weer meer dan voorheen.Donderdag 21 maart 2013:
Op vrijdag 29 maart a.s. zullen in de Somerense Vennen Stage Fright en de Wibra’s optreden als onderdeel van het ‘Lichtfestijn’. De opbrengst van deze avond gaat naar Alpe d’HuZes. De avond begint om 20.00 uur. ’s Morgens tussen 10.00 en 13.00 uur uur zullen 400 schoolkinderen uit Asten en Someren beschilderde kaarsenhouders plaatsen en ontsteken en zelfgeschreven gedichten voordragen.
 Donderdag 21 maart 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op zaterdag 30 maart terecht in de Ruchte waar de heren van Cabaretgroep ‘Niet Schieten’ met een try out van hun nieuwe programma ‘Vrouwen willen maar 1 ding’, op het podium zullen staan. De makers van Mannen zijn Zeikwijven komen met een vervolg en verdiepen zich dit keer in het andere geslacht. In ‘Vrouwen willen maar 1 ding’ gaan de mannen van Niet Schieten! op zoek naar het grote vrouwengeheim. Een openbaring voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen.
Wij: Wat willen jullie dan?
Vrouw: Weten jullie dat nou nog niet?
Wij: Waarom zeggen jullie het niet gewoon?
Vrouw: Waarom moeten we altijd alles zeggen?
Wij: Waarom moeten wij altijd alles raden?
Vrouw: Wie zegt dat jullie moeten raden?
Wij: Waarom doen jullie nou zo moeilijk?
Vrouw: Waarom denken jullie altijd zo makkelijk?
Wij: Weten jullie zelf wel wat jullie willen?!?!
Vrouw: Uhhh...ja…natuurlijk.
Te lang al laten vrouwen de mannen spartelen. De mannen van Niet Schieten! voelen zich nu genoodzaakt om daar iets aan te doen en diep in de vrouw te duiken. Heel diep. En uit die schijnbaar oneindige diepte wordt één ding opgetakeld… Een openbaring voor mannen, maar zeker ook voor vrouwen. Is dit echt het grote vrouwengeheim? Oordeelt u zelf.
Spel: Maarten Hennis en Arend Edel - Regie: Vincent van den Elshout www.nietschieten.nl
Aanvang 20.30 uur - Entree € 17,50 incl. pauzedrankje. Tickets verkrijgbaar via www.deruchte.nlDonderdag 21 maart 2013:
Als gevolg van werkzaamheden in Lierop rijdt vanaf maandag 25 maart buslijn 20 tijdelijk een andere route door Lierop en een kortere route door Someren. Deze omleidingroute duurt tot medio september.
In Lierop rijdt de bus via de Kanaaldijk en Laan ten Boomen. Op de Laan ten Boomen in de bebouwde kom is een tijdelijke halte. De halte Steemertseweg blijft gewoon in gebruik. De halte op de Lieropsedijk en Somerenseweg worden tijdelijk opgeheven.
Voor meer informatie omtrent de dienstregeling, haltes en buurtbus kunt u kijken op www.9292.nl  of bellen met 0900-9292.
 Donderdag 21 maart 2013:

Op maandag 18 maart werd tijdens de drukbezochte ledenvergadering van fanfare St. Willibrordus uit Lierop in gemeenschapshuis de Vurherd voor het eerst in de historie een 4-tal leden benoemd tot erelid. Het gaat hier om de volgende leden:
Marinus van Kessel - Martien van Lierop - Theo Meulendijks - Nard van Heugten
Zij mogen met trots de titel Erelid van fanfare St. Willibrordus dragen.
Hierbij de verdienste van deze leden in het verleden:
Marinus van Kessel, is inmiddels 52 jaar lid van de fanfare, was in het verleden 20 jaar voorzitter, nog steeds betrokken bij de fanfare als commissaris en heeft zich in het verleden ingezet bij diverse activiteiten.
Martien van Lierop, is inmiddels 68 jaar lid van de fanfare, was in het verleden 55 jaar actief muzikant bij de fanfare in Lierop, speelde 28 jaar met veel plezier de bas bij de Koepelbloazers en volgt nog steeds actief de Koepelbloazers, is nog steeds actief bij het Seniorenorkest Groot
Someren en heeft zicht in het verleden ingezet bij diverse activiteiten (muziekfeesten, oud papier etc.)

Theo Meulendijks, is dit jaar 60 jaar lid van de fanfare, was in het verleden ruim 50 jaar actief muzikant bij de fanfare in Lierop, heeft als bestuursfunctie enkele jaren het penningmeesterschap vervult en was daarna 17 jaar secretaris van de fanfare, is nog steeds actief bij het Seniorenorkest Groot Someren en bezoekt trouw iedere maandag zijn fanfare op de repetitie. Heeft zicht daarnaast ingezet bij diverse neven activiteiten.
Nard van Heugten, is inmiddels 66 jaar lid van de fanfare, was in het verleden 53 jaar actief muzikant bij de fanfare in Lierop, is 30 jaar lid geweest van de Koepelbloazers, heeft 25 jaar het muziekarchief van de fanfare beheert en heeft zich daarnaast ingezet bij de diverse activiteiten.


 

Woensdag 20 maart 2013:

Vandaag is de lente begonnen! Veel slechter gaat het niet worden?

 


 

Woensdag 20 maart 2013:


Het reünieoptreden van Topic op 7 april is nu al UITVERKOCHT! Wellicht heb je over 25 jaar wel weer kans op een kaartje?


Dinsdag 19 maart 2013:
André Leki Oyang en Rosa Artha, twee van de studenten die in de zomer van 2007 een studiebeurs hebben ontvangen via de actie “Lierop geeft om Borneo”, hebben hun studie met succes afgerond en zijn sinds begin van dit jaar werkzaam als verpleegkundigen in het ziekenhuis waar ook Zuster Bonny (de zus van Freek Groot, pastoor van Gerwen en Nederwetten) werkzaam is. Dit ziekenhuis is 400 km van de kust gelegen, diep in het binnenland. André en Rosa willen alle mensen van Lierop heel hartelijk danken, want alleen dankzij die hulp hebben ze hun droom waar kunnen maken en kunnen ze zich nu vol ijver inzetten voor de zieke medemens. ‘Terima kasih banyak’ (= heel hartelijk dank).

Namens slaponline feliciteren wij André en Rosa van harte.Dinsdag 19 maart 2013:
Van de KBO kregen wij onderstaand bericht….
‘De bond van ouderen, K.B.O. Lierop, wil voor haar leden een dagreis gaan maken. Wanneer er plaats over is in de bus kunnen niet-leden uit Lierop ook mee. Deze dagreis staat gepland op woensdag 15 mei 2013. We vertrekken 8.45 uur vanaf het kerkplein. De bus zal ons - met tussenstops voor een bakje koffie en vlaai en een koffietafel - naar Gent brengen. Daar wacht ons een boottocht over de Leie en daarna kunnen we de stad Gent bekijken. Zeer de moeite waard! Als afsluiting krijgen we nog een 3 gangen diner en hopen tussen 20.00 uur en 20.30 uur weer in Lierop te zijn. Deze dagreis kost € 59,- per persoon en niet-leden betalen € 69,-. Opgeven en betalen moet gebeuren vóór 15 april a.s.. Boeken kan bij de penningmeester en de secretaris (Narda Bongers en Martien Megens). Het verschuldigde bedrag kan bij voorkeur gestort worden op onze bankrekening; 128800119 t.n.v. K.B.O. afd. Lierop. met vermelding: ‘Reis Gent 15 mei’. Vergeet niet uw gegevens te vermelden. Wij zien uw inschrijving voor deze leuke dagreis tegemoet’.
 Dinsdag 19 maart 2013:

Van de afdeling communicatie van de gemeente Someren kregen wij onderstaand bericht…..
‘Vanaf maandag 25 maart a.s. vinden wegwerkzaamheden plaats tussen Someren en Lierop (Lieropsedijk/Somerenseweg). De bestaande weg met een maximumsnelheid 80 km/uur wordt aangepast naar 60 km/uur. Hiervoor worden drie plateaus aangelegd en komt er een aangepaste markering. Ter de hoogte van de nieuwbouwwijk Gildeplein komt de nieuwe komgrens te liggen en wordt de maximumsnelheid 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Ook wordt er nieuwe riolering voor de nieuwbouw wijk aangelegd en openbare verlichting geplaatst.
Slievenstraat ook afgesloten
Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Somerenseweg volledig afgesloten voor autoverkeer. Het fietspad langs de weg blijft voor fietsverkeer toegankelijk. Om sluipverkeer via de Slievenstraat te voorkomen wordt ook die weg voor autoverkeer afgesloten. Deze weg blijft wel toegankelijk voor fietsverkeer. Autoverkeer tussen Someren en Lierop wordt omgeleid via de Kanaaldijk. De werkzaamheden aan de Somerenseweg duren tot eind mei.
Voor vragen en opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met de heer B. Donders van de afdeling RBO. Hij is bereikbaar via tel. (0493) 494 888 of b.donders@someren.nl’. 
 Dinsdag 19 maart 2013:

SV Lierop wil jou graag ondersteunen om clubscheidsrechter te worden en biedt daarom een cursus aan. Bij voldoende aanmeldingen gaat er een seniorencursus (6 avonden) en een juniorencursus (3 avonden) van start. Deze cursussen worden waarschijnlijk in Asten gegeven. Wanneer je interesse hebt, kan je dit via mail kenbaar maken via voorzitter@svlierop.nl.

 


 

Maandag 18 maart 2013:

 

 

Het team Goodlife vakkanjers van het Varendonck-college in Someren waarin Ralph Bekx en René van Deursen actief waren hebben na het winnen van de schoolfinale ook de regionale finale in Venlo gewonnen. Zij scoorden de meeste punten met hun zelfgebouwde ‘groene’ stadstaxi. Wij feliciteren hen met dit prachtige resultaat (foto Siris).

 


 

Maandag 18 maart 2013:

Van de werkgroep Kinderlithurgie kregen we onderstaand bericht….

‘A.s. zondag 24 maart, een week voor Pasen, wordt er volgens goede traditie een speciale Palmpasenviering vóór en door onze kinderen gehouden. Deze viering is om 10.00 uur in de Lieropse kerk. Aan de kinderen die een palmpaasstok hebben gemaakt, wordt  verzocht zich voor aanvang van de viering buiten voor de kerk te verzamelen. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door Lierelarre  en de jeugdfanfare. Er worden ook palmtakjes uitgedeeld. Direct na afloop van de viering mogen jullie met de vrolijk versierde palmpaasstok nog een rondje maken op het kerkplein. Een echt ezeltje zal daarbij voorop lopen. We willen hiervoor graag iedereen, groot en klein, uitnodigen. Kortom u bent van harte welkom op zondag 24 maart in de Palmpasenviering’.            

 


 

Maandag 18 maart 2013:

 

 

A.s. zondag 24 maart wordt de 32e uitgave van de klassieker met start en finish in Lierop de “Meeùs Race” verreden. Latere Tourrenners stonden hier aan het begin van hun succesvolle wielerloopbaan. Het bestuur van Toer- en Supportersclub Solo heeft ook dit jaar de organisatie op zich genomen van de “Meeùs Race”. De route voert de 168 beloften  via Lierop, Someren, Maarheeze, Sterksel, Heeze, Lierop, Mierlo, Helmond, Bakel, Deurne, Griendtsveen, Helenaveen, Neerkant, Heusden, Asten, Someren  naar Lierop. De renners hebben er dan zo´n 115 kilometer opzitten. Vervolgens rijden de renners nog drie lussen in en rond Lierop. Het doorgaande verkeer in Lierop wordt zoveel mogelijk om het dorp heen geleid. Na 160  kilometer koers is bekend wie zich als opvolger van Elmar Reinders mag laten huldigen. De start is om 13.30 uur op de Groenebeemdweg in Lierop en de finish wordt rond 17.15 uur op de Steemertseweg verwacht.

Opnieuw staat de wedstrijd open voor KNWU-licentiehouders jonger dan 23 jaar. Maar liefst 25 landelijke topteams komen naar Lierop. Daarnaast staan er voor het eerst drie buitenlandse ploegen aan de start.Uit eigen regio komt Mark Knoops uit Someren-Eind aan de start.

Voor het eerst biedt de KNWU-Beloftencompetitie startgelegenheid aan buitenlandse selecties. In Lierop zijn dat het Britse Academyteam, het Duitse Radnet-Rose en het West-Vlaamse team van Soenens.

In wielerminnend Lierop gaat de belangstelling a,s, zondag eerder op de dag uit naar de omloop voor vrouwen. Deze krijgen 80 kilometer voorgeschoteld. Zij rijden vijfmaal de plaatselijke omloop. Er komen ruim 100 wielrensters aan de start.De regio wordt vertegenwoordigd door plaatselijk renster Lana Verberne. Ook Noorse en Letse dames hebben ingeschreven. al kampioen Maurice Vrijmoed, Junior Hanegraafker voor de nieuwelingen.De start vindt plaats om 10.00 uur op de Groenebeemdweg, terwijl rond 12.00 uur de finish verwacht wordt. Meer informatie en de complete route is te vinden op www.tscsolo.nl

 


 

Maandag 18 maart 2013:

In de zaalvoetbalcompetitie won van den Broek in de hoofdklasse de topper tegen Van Zoggel 1 en is nu de nieuwe koploper. In deze wedstrijd werd maar liefst 10 keer gescoord. Ruud van den Hurk scoorde 4x voor Van den Broek terwijl Dirk van Vlokhoven 2x raak schoot.

Lange tijd hielden Van den Einden en Breukers elkaar in evenwicht. In de slotminuut bezorgde Dirk Hesius met zijn treffer de 4-3 winst voor Van den Einden. De andere doelpunten waren van Tom van Lieshout en Ralf van de Laar (2x).

In de 2e klasse haalde koploper van Gennip ongenadig hard uit door Jansen met een 0-9 nederlaag nar huis te sturen. Chris Filippini (3x), Tim van Lieshout (3x), Jan van Moorsel, Rob Hurkmans en Lars van Grotel waren de doelpuntenmakers.

Het Zunneke klopte Boemelaer 2 ruim met 0-4. Arthur Bukkems (2x), René van der Zanden en Harry Maas maakten de doelpunten.

 


 

Maandag 18 maart 2013:

 

 

Na duizenden aanmeldingen en drie voorrondes is oud-Lieroppenaar en zanger Hans van Seggelen doorgedrongen tot de tv-rondes van het programma 'Bloed, Zweet en Tranen' dat vanaf 29 maart wordt uitgezonden op SBS 6. In dit programma wordt gezocht naar de beste volkszanger van Nederland. Van Lierop is hij het al, nu nog Nederland veroveren! Wij wensen Hans veel succes.

 


 

Zondag 17 maart 2013:
Ven de Werkgroep Goede Doelen Week kregen wij onderstaand bericht…
‘In de maand april zal er in Lierop huis aan huis een brief bezorgd worden over het gezamenlijk collecteren. Daarin leest u van de plannen om alle collectes in een week te houden. Een ijverige groep is volop bezig alle voorbereidingen te treffen maar bovenal hebben wij uw aller medewerking nodig om er samen een groot succes van te maken. Wij houden u op de hoogte’.
 Zondag 17 maart 2013:

 


Het gerenommeerde mannenkoor Lambardi, sopraan Ginette Kals en barokensemble Duodecima geven op 29 maart a.s. muzikaal invulling aan het Goede Vrijdagconcert in de cyclus van de Koepelkerk in Lierop. Thema van het concert is dit jaar Erbarmen.
Zich ontfermen over de ander, meeleven met zijn noden, het tonen van barmhartigheid: vrijwel elke godsdienst rekent het tot de na te streven deugden, tot de fundamenten van het mens-zijn. Speciaal op Goede Vrijdag, de herdenking van het lijden en sterven van Christus, is het een centraal onderwerp van overweging. Ook in de muziek heeft dat in de loop van eeuwen indrukwekkend gestalte gekregen.
In alle onderdelen van het concert komt het thema naar voren, zowel in de muziek als de overdenking en de samenzang, vaste onderdelen van de Koepelkerkconcerten. Om het spirituele karakter te versterken zijn in het programma twee korte, meditatieve films opgenomen. Ze worden getoond op de twee schermen waarop ook tijdens de rest van het concert beelden te zien zijn. Lees verder…..
 


 

Zaterdag 16 maart 2013:

Ook dit jaar is er voor de Lieropse verenigingen weer wat bij te verdienen. Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne mogen namelijk leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting. Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 28 juni a.s. mogen leden die per 1 mei 2013 lid van de bank zijn, hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging(en)/stichting(en). Lees hier voor meer informatie. Nog geen lid en wil je graag een stem uitbrengen, meld je dan aan voor 30 april a.s.!

 


 

Vrijdag 15 maart 2013:

De familie Van Helmond uit Asten is de winnaar van de derde trekking van de jubileumactie van Herberghe De Coeckepanne in Lierop.

Zij hebben de mand met heerlijke streekproducten gewonnen.

Wie komt eten in De Coeckepanne maakt tijdens het feestjaar elke maand kans op leuke prijzen.

De prijs van deze maand is een workshop schilderen van Mieke Naus en na afloop lekker pannenkoeken eten in De Coeckepanne voor vier personen.

 


 

Vrijdag 15 maart 2013:

Was vorige week de kantine van de SV Lierop het doelwit, gisteren was het de beurt aan onze Koepelkerk die bezoek kreeg van ongewenste gasten die gepoogd hebben in te breken. Vanuit de kapelletjes - die dagelijks open zijn - hebben ze geprobeerd in de kerk te komen. Gelukkig is het ze niet gelukt om binnen te komen al was er wel een slot geforceerd.

 


 

Vrijdag 15 maart 2013:
Op dinsdag 9 april van 17.00 tot 19.00 uur kunnen 55+ers voor € 10,- genieten van een gezellig 3-gangen diner in Henricushof. E.e.a. wordt georganiseerd door onze dorpsondersteuners. Tot uiterlijk 28 maart kun je je aanmelden via lieropbuurtondersteuning@live.nl  of schriftelijk met naam, adres en telefoonnummer in de brievenbus ‘dorpsondersteuning’ in de entreehal van Henricushof. Graag aangeven of je vlees of vis wenst te eten. Zie ook de flyer.

 Vrijdag 15 maart 2013:

 


Ook gisterenmorgen lag er weer een laagje sneeuw toen we wakker werden. Zou het de laatste zijn voor de komende maanden?? Trouwe lezers van slaponline maakten enkele foto’s…
 Vrijdag 15 maart 2013:

 


Na het ‘op de schop’-bericht van 8 maart is intussen het e.e.a. weer veranderd in Lierop. Diverse bomen zijn verdwenen of zijn aangetekend en moeten nog verdwijnen en ook bij de Vurherd wordt flink gewerkt aan de ‘bij’bouw. Het voetpad bij Henricushof is intussen ook klaar. Zie de foto’s… en de film
(Siris)
 


 

Donderdag 14 maart 2013:
Morgen, vrijdag 15 maart zal de jaarlijkse Ledenvergadering plaats vinden in Nirwana. Wil jij weten hoe Nirwana er op verschillende vlakken voor staat? Of wil je weten hoe de nabije toekomst van Nirwana uit zal zien? Of heb je zelf tips hoe het anders dan wel beter kan bij Nirwana? Kom dan vrijdag 15 maart naar Nirwana. De vergadering begint om 19.30 uur en is voor alle leden van Nirwana.
 Donderdag 14 maart 2013:

 


Hierbij een bericht van het oranjecomité. Omdat het dit jaar een bijzondere Koninginnedag is, wil het oranjecomité er ook een bijzondere ochtend van maken op de 30e april.
Naast de gewone activiteiten zoals de fietsoptocht, de kindermarkt, het dropraden, knuffelraden en de diverse optredens doen we dit jaar wat extra's.
Zo staat er onder meer een draaimolen en loopt er een clown rond die ballonnen vouwt. Bovendien houden we een ballonnenwedstrijd. Aan het einde van de ochtend, rond 12 uur, laten de kinderen de ballonnen in de lucht.
Van de kaartjes die we teruggestuurd krijgen, bepalen we welke ballonnen het verste zijn gekomen. Daaronder verdelen we een aantal mooie prijzen.
Bij de fietsoptocht vragen we niet alleen om de fiets te versieren, maar vanwege de troonswisseling ook een zo mooi mogelijk zelfgemaakte kroon te dragen.
We belonen de mooist versierde fietsen in combinatie met de mooiste kroon. Dus begin maar alvast te knutselen!
Voor degene die niets willen missen van de troonswisseling en de huldiging van het nieuwe Koninklijke paar, hebben we een groot (televisie)scherm geregeld.
Er is dus geen reden om thuis te blijven. Kom gewoon gezellig naar de Renkant op de 30e april!
Om niets te missen van de huldiging en de balkonscene beginnen we een half uurtje eerder, namelijk om 9:30 uur, zodat we op tijd terug zijn van de fietsoptocht. Tot zover en tot 30 april!!
 Donderdag 14 maart 2013:
Maandag 8 april is er een lezing over de veranderingen in het betalingsverkeer. Ook voor penningmeesters uit Lierop. Iedereen gaat over op IBAN en SEPA. Vanaf 1 februari 2014 kunt u alleen nog Europese betaal- en incassoproducten gebruiken. Dit vraagt om aanpassingen in uw betalingsverkeer. Wat is de impact van SEPA en welke stappen moet u als vereniging of stichting ondernemen voor de overgang naar SEPA?
Bijeenkomst SEPA
Om u op weg te helpen organiseren de Vrijwilligerscentrales samen met de Rabobank een bijeenkomst. De lezing start om 19.30 uur en wordt gehouden in het gebouw van de Rabobank Peelland Zuid, De Poort 3 in Deurne. De Vrijwilligerscentrales zijn aanwezig om uw vragen en de mogelijke ondersteuning na die avond met u te bespreken.
Ga voor meer informatie over het programma en om u aan te melden naar de website: http://bit.ly/workshopSEPA
Meer weten: Onis Vrijwilligerscentrale, (0493) 44 12 56 of c.vaneijden@oniswelzijn.nl
 


 

Woensdag 13 maart 2013:

Morgen, donderdag 14 maart, is dr. Raaijmakers afwezig ivm nascholing. Waarneming dr. Deimann, tel. 0493 440370.

 


Woensdag 13 maart 2013:

 

Afgelopen vrijdag werd door de supporters van Toer- en Supportersclub Solo een receptie aangeboden aan de 18-jarige Evy Kuijpers die op 12 januari het nationaal kampioenschap Cyclecross op de Beekse bergen in Hilvarenbeek bij de junioren-vrouwen won. Vele belangstellenden kwamen naar het clubhuis ’t Jagershuis om haar te feliciteren en de fanfare bracht een serenade.
Naast nationaal kampioene werd Evy het afgelopen seizoen ook regio-kampioene van Zuid-Nederland en boekte ze als afsluiter van het seizoen een overwinning in Milaan. Ze bereidt zich op dit moment voor op het wegseizoen waarbij ze hoopt op een selectie voor het Europees kampioenschap dat komende zomer in Tsjechië gehouden wordt.
Zie ook de foto’s en het interview van Siris.Woensdag 13 maart 2013:

 


Van Scouting Lierop kregen wij het verzoek onderstaand bericht te plaatsen….
‘Ben jij 19 jaar of ouder? Heb jij ooit bij de Bevers, Welpen, Scouts of Explo's gezeten of ben je hier ooit leiding van geweest? Kom dan bij de stam!!
Wat is de stam?
De Stam is een scoutinggroep voor iedereen die ooit iets met de scouting heeft gedaan. Deze oud scouting leden weten (meestal) hoeveel werk het is om een kamp, weekend of wekelijks programma te draaien. De stam gaat waar nodig de bestaande groepen ondersteunen door mee te bouwen en het aanvullen van hun activiteiten.
Hoeveel tijd kost het?
De Stam zal voor meerdere activiteiten worden gevraagd. Het is de bedoeling dat eenieder voor zichzelf beslist of de desbetreffende activiteit wat is voor hem of haar. Het is dan ook geen verplichting maar wij gaan er vanuit dat iedereen wel zo'n twee of drie keer per jaar tijd heeft voor de Stam. Verder zijn er natuurlijk feestjes en complete scouting-weekenden waar de stam naar toe kan, maar dat is geheel vrijwillig. De Stam gaat één keer per jaar een activiteit/feest organiseren om de stampot te spekken.
Kosten.
De contributie van de Stam bedraagt € 25 euro per jaar. Dit is wat scouting Lierop moet afstaan voor een lidmaatschap bij scouting Nederland. Voor actieve leden is het bedrag hetzelfde maar dit gaat rechtstreeks de stampot in.
Dus stroomt jouw scouting-bloed ook waar het niet gaan kan? Meld je dan aan door te mailen naar: boykejoosten@hotmail.com’.
 


 

Dinsdag 12 maart 2013:

 

 

Donderdagmiddag 21 maart tussen 14.00 en 16.00 uur organiseert de IDOP werkgroep Zorg en Welzijn voor de inwoners van Lierop weer Paas Bloemschikken in het zaaltje van Henricushof. Maximaal 15 personen kunnen deelnemen dus geef je snel op bij Riky Peeters, tel. 331620. Aanmelden kan tot 18 maart a.s. Kosten € 7,50 pp incl. kopje koffie en iets lekkers.

 


 

Dinsdag 12 maart 2013:

Hallo allemaal,

Graag wil ik via deze weg Lierop op de hoogte stellen dat ik, Ans van Gastel, sinds januari dit jaar ben gestart met mijn eigen diëtistenpraktijk genaamd DIEETADVIES BURO Someren.

Vorig jaar juni ben ik na een leerzame stage in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond afgestudeerd als diëtist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Momenteel ben ik als diëtist  parttime werkzaam in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven.

Ik ben een gedreven diëtiste die de gezondheidsproblemen waarbij voeding een oplossing kan bieden, ziet als een uitdaging. Naast deze uitdagende baan wil ik mijn kennis en kunde daarom verder delen en heb altijd de passie gehad om zelfstandig ondernemer te worden.

Bij zowel ziekte als gezondheid is de diëtist dé specialist op het gebied van voeding. De diëtist biedt daarbij oplossingen voor gezondheidsproblemen die met voeding samenhangen.
Mijn doelstelling is om samen met de cliënt te zoeken naar een passende eetstijl in combinatie met aandacht voor gewicht en beweging.

Mijn praktijk is gevestigd aan de Kerkstraat 4  te Someren waar ook Resi van der Haas gevestigd is met haar Chiropractie praktijk.

A.s. zondag 17 maart is het koopzondag in Someren.Deze dag ben ook ik geopend. Indien u een kijkje wilt komen nemen of graag meer informatie ontvangt bent u van harte welkom in mijn praktijk.

Hopelijk tot dan! Met vriendelijke groet, Ans van Gastel.

Voor meer informatie kunt u ook een bezoekje brengen aan mijn website: www.dieetadviesburosomeren.nl of u kunt me vrijblijvend telefonisch benaderen op 06-16505923. E.e.a. is ook te vinden bij Lieropse links.

 


 

Maandag 11 maart 2013:
Van A Capella kregen we het droeve bericht dat Riek Aben-van der Zanden afgelopen vrijdagavond toch nog vrij onverwacht is overleden. Lees het bericht verder op de A Capella pagina.
 Maandag 11 maart 2013:
In de kantine van de SV Lierop is afgelopen zaterdagmorgen rond zeven uur ingebroken. De inbrekers hebben niet veel mee kunnen nemen omdat ze gestoord werden door een krantenbezorgster. Het enige wat weg is is de kluis met spelerspassen van de senioren, Hierdoor kon afgelopen zondag de wedstrijd van Lierop 1 niet doorgaan. Ook hebben ze een binnendeur en kozijn vernield en een TV van de muur getrokken.
 Maandag 11 maart 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie deed van de Broek na het jammerlijke verlies van vorige week nu wel goede zaken door de topper tegen Berkvens met 3-2 te winnen. In deze wedstrijd maakte Ruud van den Hurk met een hattrick alle doelpunten voor Van den Broek.
De Lieropse derby in de 1e klasse tussen Van den Einden en Jagershuis werd in het voordeel van Van den Einden beslist. In de 14e minuut scoorden zowel Tom van Lieshout als Dirk Versteegden voor Van den Einden, 2-0. Drie minuten voor tijd zorgde Bas van den Witteboer met een benutte strafschop voor de 2-1 uitslag.
Het Zunneke hield bijna een halve wedstrijd goed stand tegen koploper Van Gennip. Chris Filippini en Bart van Lierop (2x) en Niek Hurkmans zorgden voor een 4-0 voorsprong voor Van Gennip in deze derby tussen voornamelijk Lieropse spelers. Enkele minuten voor tijd redde Arthur Bukkems met een wonderschoon doelpunt (lange solo, mooi afgerond) de eer voor ’t Zunneke, 4-1.
 Maandag 10 maart 2013:
De resultaten van de Lieropse schutters, gisteen tijdens de Kringwedstrijd van het Sint Jorisgilde in Someren waren als volgt:
Kampioen: 2e Thieu Scheepers; Vrije Hand: 1e Angel van Moorsel; Bejaarden: 1e Thieu Scheepers en Puist: 6e Willie Donkers.
 Maandag 11 maart 2013:
Van het kerkbestuur van de parochie Heilige Naam Jezus kregen wij onderstaand bericht….
‘Donderdagavond 7 maart 2013 zijn de kerkbesturen van de parochies in de gemeentes Asten en Someren samengekomen bij de Pauluskerk in Someren. De vergadering werd voorgezeten door de heer Jac van Oppen, pastoraal werker van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Tijdens de vergadering hebben de kerkbesturen met elkaar van gedachten gewisseld over de vorming van één nieuwe fusieparochie Asten-Someren. Het kerkbestuur van onze parochie heeft aangegeven dat het voor het welzijn van onze parochie, maar zeker ook voor de nieuwe toekomstige parochie van groot belang is dat een fusie geleidelijk en in goed overleg plaatsvindt. Wij hebben duidelijk aangegeven dat voor Lierop de tijd om te fuseren nog niet is aangebroken en dat wij voorlopig graag op de huidige weg verder gaan.
Tijdens de vergadering was er overeenstemming dat de fusie gefaseerd tot stand dient te komen. De Angelusparochie – waarin eerder de parochies in Asten, Heusden en Ommel samengingen – wil in ieder geval tot 1 januari 2014 de tijd nemen om hun parochie verder vorm te geven. De parochies in Someren hebben afgesproken om woensdag 15 mei om tafel te gaan zitten om het traject naar een nieuwe parochie verder uit te werken. Lierop zal bij dit overleg aansluiten.
Tijdens de vergadering was er sprake van een goede verstandhouding. De besturen respecteerden elkaars opvattingen en leken bereid elkaar ruimte te geven. Een mooie basis voor vertrouwen in het verdere proces’.
 


 

Zondag 10 maart 2013:

Van Onis kregen we weer het verzoek om aandacht te besteden aan enkele bijeenkomsten en cursussen in het voorjaar voor mantelzorgers, ook uit Lierop.

Cursus  ‘omgaan met dementerenden’ - Maandagavond 8, 15 en 22 april 2013.

Van 19.30 – 21.30 uur - Locatie: De Beiaard, Pastoor de Kleijnhof 21 Asten.

Omgaan met een dementerende is niet altijd makkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsstoornissen. Deze cursus biedt kennis en vaardigheden om hiermee om te gaan.

In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, wat zijn de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. Er is uitwisseling met andere mantelzorgers en er wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De cursus is gratis. Maximaal 15 deelnemers, 2 per familie.

U kunt zich aanmelden tot  30 maart bij een van de steunpunten mantelzorg, zie hier onder.

Cursus  ‘Hoe versterk en vergroot ik mijn eigen netwerk?’

Donderdagmiddag 4 en 18 april 2013 - Van 13.30 – 15.30 uur.

Locatie:  De Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren.

Iedereen heeft contacten met mensen. Men noemt dit het sociale netwerk van iemand. Veel mantelzorgers zien in de loop der tijd hun sociale netwerk kleiner worden: mensen komen niet meer op bezoek of de mantelzorger neemt zelf niet meer de tijd en moeite om nog ergens naar toe te gaan. In twee bijeenkomsten komen aan bod:

- Inzicht in de eigen situatie d.m.v. een netwerkkaart

- Waar zitten zwakke plekken?

- Wat zou je kunnen versterken?

- Hoe pak je dit aan?

- Uitwisseling van ervaringen en praktische tips

De cursus is gratis. Maximaal 15 deelnemers. U kunt zich aanmelden tot 27 maart bij:

Onis Steunpunt Mantelzorg Someren, Marianne Lenders  0493-441253, m.lenders@oniswelzijn.nl  Onis steunpunt mantelzorg Asten, Truus van Otterdijk 0493-441246, t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl - www.oniswelzijn.nl/mantelzorg

Heeft u een  idee voor een bijeenkomst of cursus voor mantelzorgers, laat het ons weten!

 


 

Zaterdag 9 maart 2013;
Dit weekeinde zijn de laatste voorstellingen van Waterproof; de nieuwe show van Theaterkoor Easy & Free in de Ruchte. Vrijdagavond 8 en zaterdagavond 9 maart zijn volledig uitverkocht. Voor zondagmiddag 10 maart (aanvang 14.30 uur) zijn op dit moment nog slechts 50 kaartjes beschikbaar. Wil je er dus bij zijn; bestel dan snel kaartjes voor zondag. Kijk op www.easyandfree.nl  voor de laatste informatie ivm de kaartverkoop. Het is beslist de moeite waard. Je mag dit niet missen!
 Zaterdag 9 maart 2013:
De palmpasenviering in de Koepelkerk is dit jaar op zondag 24 maart om 10 uur. Alle kinderen uit Lierop mogen op woensdagmiddag 20 maart hiervoor een palmpasenstok maken op basisschool het Rendal. Inlichtingen en aanmelding via dorienvanloon@vlemmixlierop.nl
 


 

Vrijdag 8 maart 2013:
A.s. woensdag 13 maart is er een georganiseerde wandeling over de Lieropse Heide bij Moorsel met als thema ‘Onderduikerskamp’ en ‘Stuifzandherstel’. De wandeling wordt georganiseerd door het IVN Asten/Someren en belangstellenden kunnen zich om 13.30 uur melden bij de Moorselseweg op Moorsel.
 Vrijdag 8 maart 2013:
Er is weer nieuws van het MAC Lierop front. Het zou zomaar eens kunnen dat de Grand Prix van Europa (zoals het evenement op de kalender genoemd gaat worden) ‘toch’ doorgaat. YouthStream heeft Lierop, weliswaar onder voorbehoud, ingepland in het weekeinde van 7 en 8 september. De invulling van de vacatures voor het bestuur zien er goed uit. Er hebben zich inmiddels drie kandidaten gemeld voor de vacatures voorzitter, vice-voorziter en bestuurslid. Op het moment dat het bestuur compleet is zal het definitieve doorgaan van de Grand Prix bekend gemaakt kunnen worden. Wordt vervolgd dus.
 Vrijdag 8 maart 2013:
Van een blije medeoprichter van ‘Splintermondig’ kregen we onderstaand bericht….
‘In een verlate postzending heb ik een foto mogen ontvangen van onze Gokkoning "Gitje" !
Vol trots voert hij zijn functie/koningschap uit, zelfs binnen een "Gildefeest/optocht te Sittard"

(zie foto)’.
 Vrijdag 8 maart 2013:

Zoals we onlangs tijdens een inloopavond konden zien zullen er in en rondom Lierop diverse verkeerskundige maatregelen uitgevoerd worden. Met Lierop kermis zal e.e.a. gerealiseerd moeten zijn. Zie de totaalplanning. Naar aanleiding van de gehoorde reacties tijdens en na de inloopavond is het ontwerp op de volgende punten bijgesteld.
De oversteek van de Schutterstraat is aangepast, een plateau in Lungendonk komt te vervallen en de Van Dongenstraat krijgt een verspringing.
De maatregelen buiten de bebouwde kom hebben te maken met het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur. Om die reden worden wegen anders ingericht en wordt een aantal kruispuntplateaus aangelegd. De randen van de bebouwde kom worden versterkt door het aanbrengen van duidelijke komgrenzen, gecombineerd met bijvoorbeeld wegversmallingen, waardoor het verkeer afremt. De komgrens van de Somerenseweg wordt verschoven richting Someren zodat de in aanbouw zijnde wijk Gildeplein in de bebouwde kom wordt opgenomen.
De maatregelen in de kom zelf betreffen voornamelijk aanpassingen van de Somerenseweg en de Van Dongenstraat. Het doel is het vergroten van de verkeersveiligheid voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers en het voorkomen van verkeersopstoppingen. Ter plaatse van de aansluiting van de Heesvenstraat op de Somerenseweg wordt een middengeleider en zebrapad aangelegd. De planning van deze werkzaamheden moet nog met de aannemer worden besproken en is daarom nog onder voorbehoud. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat tijdens de bouwvakantie wordt doorgewerkt.
De reconstructie van de Somerenseweg en de Van Dongenstraat wordt gecombineerd met een rioolvervanging. Hierbij wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Er wordt één leiding aangelegd voor vuilwater en één leiding voor (schoon) regenwater. Op de leiding voor regenwater worden de openbare wegen en trottoirs en zo veel mogelijk de voorzijden van daken aangesloten.
Uiteraard moeten alle woningen gedurende de uitvoering bereikbaar blijven. Eigenaren van woningen die binnen een werkvak liggen, worden daarover benaderd. Er wordt getracht in overleg een oplossing te vinden om de bereikbaarheid zo goed mogelijk te houden.
Er moet voorkomen worden dat (sluip-)verkeer van en naar Someren tijdens de werkzaamheden gebruik gaat maken van de Slievenstraat. Deze straat is niet geschikt voor grotere hoeveelheden verkeer en daarnaast wordt deze straat veel gebruikt door schoolgaand fietsverkeer. De combinatie met sluipverkeer zou leiden tot zeer verkeersonveilige situaties en het wegdek en de bermen zouden grote schade oplopen met aanzienlijke herstelkosten tot gevolg. Daarom is besloten de Slievenstraat gedurende de werkzaamheden af te sluiten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de Slievenstraat. Op last van de hulpdiensten wordt de afsluiting geplaatst nabij de kern van Lierop, ter plaatse van de Kromvenweg en de Otterdijkseweg. Dit is voor de hulpdiensten de enige mogelijkheid om voor alle panden aan de Slievenstraat de verplichte aanrijdtijd te kunnen garanderen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met toezichthouder Bart Donders. Hij is bereikbaar via tel. 0493-494888 of e-mail b.donders@someren.nl.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het SRE en door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant.
Zie voor de planning en de bijbehorende schetstekeningen de informatie op de gemeentesite.
 Vrijdag 8 maart 2013:
Van Jan Bekx kregen we het verzoek onderstaand bericht te plaatsen omdat het wellicht interessant is voor trainers en leiders van sportverenigingen in Lierop…
‘A.s. dinsdag 12 maart wordt in de bibliotheek van Mierlo een lezing gegeven door Dr. Matser. De aanvang is 20.00 uur en de entree bedraagt € 4,-.
Dr. Matser heeft veel gewerkt met coaches en atleten binnen de topsport (PSV, Feijenoord, Chelsea). Naar aanleiding van gesprekken met hen heeft hij concepten omtrent talent ontwikkeld. Talentidentificatie en talentoptimalisatie zijn belangrijke onderwerpen voor mensen in zowel de sport, de muziekwereld als het zakenleven. Het is bekend dat oefening leidt tot een betere prestatie. Het is zelfs aangetoond dat door oefening veranderingen plaatsvinden in het brein. Een zeker aantal uren training zal dus leiden tot betere prestaties en zelfs veranderingen in het brein. Maar als alle leden van een team in dezelfde context trainen, dat wil zeggen evenveel trainingsuren, hetzelfde eetpatroon en evenveel slaap, hoe is het dan mogelijk dat de één beter presteert dan de ander? Dr. Matser vertaalde op basis van zijn werk als psycholoog bij topclubs de ideeën over talent naar een neuropsychologisch concept en ontdekte dat specifieke prefrontale hersenfuncties samenhangen met talent. Dr. Matser zal spreken over hoe je talent herkent en optimaliseert.
 


 

Donderdag 7 maart 2013:

Op de belangengroepvergadering overhandigde wethouder Willy Hanssen gisterenavond de cheque, behorende bij het behalen van de derde prijs bij de Entente Florale, aan de belangengroep. Gerard Claessen, die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de Entente, nam namens de belangengroep de cheque in ontvangst. Het bedrag zal worden besteed aan een gedenkboom waarvan de plaats binnenkort bekendgemaakt zal worden.

 


 

Donderdag 7 maart 2013:

 

 

Om in de toekomst wellicht meer samen te gaan werken is er vooruitlopend daarop dit seizoen een pilotproject gestart door de korfbalclubs uit Someren-Heide en Lierop. In deze pilot zijn de B en de C teams “gefuseerd” en zodoende hebben we op dit NK te maken met SVSH/KSV B1. Dit team begon heel goed aan de zaalcompetitie en stond na 6 wedstrijden zelfs even bovenaan. Na de jaarwisseling sloeg het blessurespook, dat al het hele seizoen aanwezig was, opnieuw toe en kwam de klad er een beetje in. Er werden enkele partijen verloren en het NK stond zelfs even op losse schroeven. Het geloof kwam echter op tijd terug en een wedstrijd voor het eind van de competitie plaatsten we ons voor het NK. Vorig seizoen lukte het een groot deel van deze meiden ook om het NK te halen en dat smaakte naar meer. SVSH/KSV B1 komt maar voor een ding naar Reusel en dat is de titel!

In de B1 staan drie speelsters uit Lierop, te weten Karlijn Verhees, Ilse Duymelinck en Danielle v/d Laar. En zij trainen bij KSV weer de allerkleinsten, de F2, F1 en het E4tal. Zet 'm op dames!

Supporters zijn natuurlijk op zaterdag 16 maart van harte welkom! De wedstrijden worden in Reusel in sporthal Rabo Sporthuis gespeeld. Om 11:00 uur is de halve finale en de finale wordt om 13:00 gespeeld. Hopelijk tot dan!

 


 

Donderdag 7 maart 2013:

 


Vijf nieuwe namen zijn er toegevoegd aan de Line Up van Nirwana Tuinfeest 2013. Nadat eerder Kensington, Ugly Kid Joe (USA), Handsome Poets, Dewolff, Candybar Planet, Dearworld, Musest (Muse tribute) en Bon Scotch (AC/DC tribute) bekend werden gemaakt, worden nu Vista Chino (USA), Navarone, de Zieke Geesten, The 101’s en Kings of Lyon (UK; Kings of Leon tribute) aan dat rijtje toegevoegd.
Voorheen heette Vista Chino (USA) nog Kyuss (Lives!), maar doordat de band een rechtszaak tegen twee oud bandleden verloor waren ze in 2012 genoodzaakt hun naam te veranderen. Ondanks dat zijn ze wel blijven rocken en dat zullen ze komen laten zien in het eerste weekend van augustus op Nirwana Tuinfeest 2013! Vista Chino wordt tegenwoordig gevormd door zanger John Garcia, gitarist Bruno Fevery, drummer Brant Bjork en bassist Nick Olivieri.
Navarone is een Nijmeegse (alternatieve) rockband die in 2012 hun eerste album uitbracht: ‘A Darker Shade of White’. Over dit album werd door iedereen lovend geschreven, zo zei 3FM-DJ Eric Corton het album en Navarone: “ I’m extremely intrigued!” . Daardoor hebben ze onder andere al gespeeld bij Festyland, Noorderslag, De Wereld Draait Door en Nirwana binnen! Overal hebben ze laten zien dat ze hun scheurende 70’s rock ’n roll ook live kunnen knallen!
De Zieke Geesten zijn back! Ze hebben dan ook in een bijna uitverkocht Nirwana laten zien dat ze klaar zijn voor een groter podium. Dat kan deze Lieropse rockband in hun eigen dorp te gehore gaan brengen!
The 101´s is een regionale punkrockband die in de eerste vijf jaar van hun bestaan al meer dan 200 optredens hebben gehad! Ze hebben al op Bospop en Speedfest gespeeld en zullen dit jaar naast Nirwana Tuinfeest ook op Groezrock spelen.
Aan de zondag wordt de tribute band Kings of Lyon (UK) toegevoegd. Zij zullen zeker alle hits van Kings of Leon door de tuin van Nirwana gaan knallen zoals ‘Sex on Fire’, ‘Use Somebody’ en ‘Pyro’.
Houd voor meer info, de start van de kaartverkoop en nieuwe namen de site en social media in de gaten: www.nirwanatuinfeest.nl
 Donderdag 7 maart 2013:
Uit welingelichte bron hebben we vernomen dat het college instemt met het aanbrengen van een muurschildering in het tunneltje in Lierop.
 


 

Woensdag 6 maart 2013:
Morgen, donderdag 7 maart, heeft het bisdom een bijeenkomst gepland met alle parochies binnen de gemeentes Asten en Someren voor een bespreking van de Nieuwe Parochie. Ons kerkbestuur zal hier voltallig aanwezig zijn.
 Woensdag 6 maart 2013:
Sinds inwoners van gemeente Someren volmondig ‘ja’ hebben gezegd tegen glasvezel, is Reggefiber begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk. Als eerste in de kern Lierop. Daar is de aanleg nu bijna klaar. En zijn ruim 500 woningen voorzien van een kosteloze glasvezelaansluiting. De aanleg van het netwerk en het monteren van een glasvezelmodem is voor alle huishoudens binnen het aansluitgebied kosteloos.
De familie Dubbeldam uit Lierop heeft toestemming gegeven voor het monteren van een glasvezelmodem tot in de meterkast. Op 27 maart is de monteur van Reggefiber langs gekomen om de glasvezelaansluting in de woning te realiseren. “Glasvezel is toekomstvast en met glasvezel heb je een verbetering van snelheid en kwaliteit. Straks gaan we meer interactief tv kijken.
De bestanden die ik via internet verstuur worden steeds zwaarder en zwaarder. Daarom is het hebben van een stabiele verbinding een must”, aldus de heer Dubbeldam. De familie Dubbeldam beschikt nu over een eigen glasvezelkabel, die niet gedeeld hoeft te worden met de buren.
“Op dit moment zijn nog ruim 100 woningen in Lierop niet voorzien van een glasvezelaansluiting. Ik hoop dat deze bewoners alsnog toestemming verlenen voor de kosteloze glasvezelaansluiting van Reggefiber. Het enige wat deze inwoners hoeven te doen is toestemming geven. Dat kan in de glasvezelwinkel of telefonisch via (0493) 79 90 00 (optie 4 in het menu). Ik hoop dat we aan het eind van de bouwperiode in Someren, eind september 2013, alle woningen in Lierop hebben voorzien van een aansluiting”, aldus Robert van Hulst, projectmanager van Reggefiber.
Inwoners die gebruik willen gaan maken van glasvezel, kunnen zich aanmelden voor een abonnement bij een serviceprovider die glasvezeldiensten aanbiedt over glasvezel. In Asten en Someren zijn dit Helden van Nu, KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNet, Plinq, Scarlet, Solcon, Tele2, Tweak, Vodafone en XS4ALL. Voor vragen over de aanleg van glasvezel, de huisaansluitingen of de mogelijkheden van glasvezel kunnen bewoners terecht in de glasvezelwinkel aan de Burgemeester Wijnenstraat 17 in Asten. Kijk voor meer informatie en openingstijden op www.eindelijkglasvezel.nl/someren
 


 

Dinsdag 5 maart 2013:
Van een trouwe slaponlinelezer kregen we het bericht dat het team Goodlife Varendonck de schoolfinale van de Junior Vakkanjerwedstrijd 2013 op het Varendonck-college in Someren heeft gewonnen. En laat nou in dit team 2 jeugdige Lieroppenaren zitten: te weten Ralph Bekx en René van Deursen. Wie de jeugd heeft ........ In de bijlage het betreffende artikel.
 Dinsdag 5 maart 2013:

Op zaterdag 12 januari 2013 won de Lieropse veldrijdster Evy Kuijpers het Nationale Kampioenschap cyclocross bij de junioren-vrouwen. In verband met het behalen van de nationale titel bieden de supporters (verenigd in de Toer – en Supportersclub “Solo”) haar een receptie aan. De 18-jarige scholiere kende naast haar behaalde nationale titel op het loodzware parkoers op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek een succesvol veldritseizoen. Ze werd ook Regiokampioene van Zuid-Nederland en sloot het seizoen af met een overwinning in het Italiaanse Milaan. Op dit moment bereidt ze zich voor op het wegseizoen. Daarin hoopt ze opnieuw op een selectie voor het Europees kampioenschap dat komende zomer in Tsjechië gehouden wordt. De receptie vindt plaats op a.s. vrijdag 8 maart in het clubhuis van de supportersclub ‘t “Jagershuis” aan de Hogeweg 1 van 19.00 uur tot 20.30 uur.
 Dinsdag 5 maart 2013:
Van Femke Gorissen kregen we het verzoek om het evenement Kunst & Kids instuif dat op 24 maart plaats zal vinden in de Ruchte onder de aandacht te brengen....
De Instuif wordt verzorgd door kinderen en jeugd van 4 tot 18 jaar. Aan de Instuif doen mee kinderen en jeugd van RICK, De Muziekfabriek Asten, de Mariaschool, ’t Kinderpalet en Het Muziekpakhuis 049.
Door het gehele gebouw van De Ruchte zijn verschillende voorstellingen op het gebied van muziek, zang, dans, dichtkunst en toneel te zien. Er is een expositie van beeldende kunst en kinderen kunnen meedoen met verschillende workshops o.a. schilderworkshops, een muziekworkshop en een workshop toneel spelen.
De middag heeft een verrassende afsluiting waarvan de traditionele, creatieve workshop voor jong en oud een onderdeel is. Graag willen wij U uitnodigen om de Kunst & Kids Instuif te komen bezoeken. Iedereen is van harte welkom!
 


 

Maandag 4 maart 2013:
A.s. woensdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur is er weer Belangengroepvergadering in De Vurherd. Op de agenda o.a. de uitreiking van de cheque van Entente Florale, de voortgang van IDOP zaken enz.
 Maandag 4 maart 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie leed van den Broek in de hoofdklasse een gevoelige nederlaag tegen Bij Willem. De keeper van Bij Willem opende in de 20e minuut de score van grote afstand. Drie minuten later stond Wiljan Kornuit op de juiste plek om een door dezelfde keeper losgelaten bal in te tikken, 1-1. In de slotminuut verraste een afstandsschot van Bij Willem iedereen waardoor de eindstand op 1-2 kwam.
 


 

Zondag 3 maart 2013:
Heel Lierop heeft deze week een flyer (‘Maak van zingen uw hobby’) van de Bosgalm in de bus gekregen. Zoals welhaast elk koor zijn ook zij vooral op zoek naar – zingende - mannen! Liefhebbers kunnen op dinsdagavond bij de wekelijkse repetitie komen kijken of zich melden bij Tiny Steenbakkers, tel. 0492-331465.
De Bosgalm zal op 10 maart deelnemen aan het Lenteconcert (kringzangersdag) bij het Houts Gemengd Koor in Helmond. Naast de Bosgalm zullen ook deelnemen Kunst en Vermaak uit Bakel en Euphonia uit Aarle Rixtel. Er zal een mix van wat klassiekere en wat modernere liederen gebracht worden. U bent van harte welkom om erbij te zijn en het mee te beleven.
Aanvang 14.00 uur in de Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond. Gratis entree.
 


 

Zaterdag 2 maart 2013:

 


De start van de verbouwing van de Vurherd is gisteren begonnen. De boorpalen zitten erin. Over enkele maanden is de Vurherd een mooie multifunctionele ruimte van zo'n 100 m2 rijker. We houden u op de hoogte….Zaterdag 2 maart 2013:
De bedenker en maker van het liedje over de Koepel in Lierop is bekend! Lang werd er geheimzinnig over gedaan maar hij is ‘uit de kast’ gekomen. Het is Jos de Haas (geboren en getogen in Someren). Hij doet zelf ‘zijn’ verhaal…. (de met een * gemarkeerde items komen in het liedje voor)….
‘Ik rijd bijna iedere zaterdag van Someren naar Lierop om naar de repetitie van het orkest BV de Vloer (www.bvdevloer.nl) in de Vurherd (*) te gaan. Het eerste wat je zo te zien krijgt van Lierop (*) is de koepel (*) met het beeld (*) dat schittert (als de zon schijnt tenminste). Op een gegeven moment komt er dan een tekst in je hoofd en dat is uitgegroeid tot dit liedje. Daarnaast komt mijn vrouw Heleen (Swinkels) uit Lierop en we zijn ruim 25 jaar geleden in die kerk (*) getrouwd door pastoor Heman Keunen (*) en onze twee kinderen zijn er gedoopt door pastoor Jan Zwirs (*). Beelden van Lierop zijn vrij gemakkelijk te vinden, de plaatjes komen van diverse websites en tot nu toe heeft er niemand bezwaar gemaakt tegen het gebruik. Er zijn veel verenigingen in Lierop, het was niet mogelijk om ze allemaal te tonen, ik heb wel zoveel mogelijk geprobeerd er vrienden (*) en bekenden (*) in te krijgen. Van Dongenstraat (*): zo wordt het probleem nog een keer onder de aandacht gebracht, als de werkgroep vindt dat het probleem opgelost is pas ik de tekst wel aan! Voor de wat jongeren: ik hoor nog vaak als ik in Lierop kom dezelfde liedjes van het carillon (*) als 25 jaar geleden en wethouder Hurkmans (*) was geen burgemeester maar werd wel vaak '"de burgemeester van Lierop" genoemd. Wethouder was trouwens ook een lettergreep te weinig om de tekst goed te laten lopen. Hubertusjacht (*): Heleen heeft vroeger pony gereden en schoonvader was actief in de fokpaardendag en de onderlinge paardenverzekering dus er is ook een link met paarden (*). Lees verder….
 


 

Zaterdag 2 maart 2013:

 


Volgens welingelicht bron staan er legendarische dingen te gebeuren op Peteyfest 2013! Zonder te overdrijven: Dit wordt het grootste en meest ambitieuze Peteyfest ooit! Op 4 mei wordt de Oude Goorenweg weer omgetoverd in ‘The Old Dirtyroad’.
In de line-up o.a. niemand minder dan de Eindhovense rapper Fresku! Na een ‘gruwelijke’ show in Nirwana november vorig jaar, brengt wederom dát podium Fresku naar Peteyfest.
De meer dan geslaagde samenwerking tussen Nirwana en Peteyfest, het dubstep/drum’nbass feest WWOP!, heeft een nog mooiere samenwerking gebracht.
Ook The Flexican & MC Sef zullen afreizen naar Lierop om de bezoekers een onvergetelijke dag te bezorgen! The Flexican behoort inmiddels tot de top van de Nederlandse dj scene, genoeg reden om hem samen met MC Sef naar Lierop te halen.
De voorverkoop is inmiddels gestart. Voor tickets en verdere informatie kun je terecht op www.peteyfest.nl
 


 

Vrijdag 1 maart 2013:
Van Femke Gorissen kregen wij het programma van de ´Workshop Dans voor jongens´ welke georganiseerd wordt door de Werkgroep Bijzondere Activiteiten in de Ruchte.
Jazz/Musical op maandag 4 maart; Modern/Jazz op maandag 11 maart, zo ook de workshop Docent door Tom Renders.
De werkgroep zoekt tevens naar versterking. Wanneer je interesse hebt neem dan contact op met Femke. Zie ook de advertentie.
 Vrijdag 1 maart 2013:
Vele Lieropse belangstellenden waren vorig jaar aanwezig of deden mee. Op 13 maart 2013 vindt in de Ruchte weer de leuke, grote, gezellige tweedehands baby- kinder- en tienerkleding en speelgoedbeurs plaats. ENTREE GRATIS.
Om kleding/speelgoed te verkopen heb je stickervellen nodig met 25 stuks per vel. De werkwijze hiervan is als volgt:
Afhalen stickervellen (max. 3 p.p.) € 1,00 per vel: Maandag 4 maart van 18.30 tot 19.30 uur en Dinsdag 5 maart van 15.00 tot 16.00 uur.
Inleveren kleding en speelgoed: Dinsdag 12 maart van 19.00 tot 20.30 uur.
Verkoop kleding: Woensdag 13 maart van 14.30 tot 16.00 uur.
Verkoop kleding en speelgoed: Woensdag 13 maart van 18.30 tot 20.00 uur.
Uitbetalen en ophalen niet verkochte spullen: Donderdag 14 maart van 19.00 tot 20.00 uur.
Zomerkleding voor kinderen en tieners: 2-delige stukken aan elkaar naaien. Speelgoed bij elkaar verpakken. Geen grote spullen zoals meubilair.
Slechts 10% wordt in mindering gebracht. Paskamers aanwezig.
Info Mien 0493-494430 of oer Email: ineleenders@hotmail.com
 


 

Donderdag 28 februari 2013:
Aanstaande zaterdag 2 Maart vanaf 9 uur wordt er weer gebruikte kleding en schoenen opgehaald door diverse verenigingen in heel de gemeente Someren. De kleding wordt geleverd aan ONA,dus iedere vereniging profiteert er uiteindelijk van.
Stop uw gebruikte kleding AUB niet in de containerbakken(deze zijn opgezet door commerciële bedrijven). De kleding en schoenen kun je ten alle tijden kwijt bij Wim van de Eijnden Otterdijkseweg 5 in de veldschuur.
Ook tussentijds ophalen is geen probleem bel naar Jan van Doorn: 0492-33660 of Frans Neervens: 06 10306260. Alvast bedankt voor uw medewerking.
 Donderdag 28 februari 2013:
Volgens planning zal van Horssen in opdracht van de gemeente in week 12 (18 maart) beginnen met bestratingwerkzaamheden in de Wertstraat. Ter hoogte van de overgang van klinkers naar asfalt wordt over een lengte van 70 meter klinkerbestrating (opnieuw) aangebracht. Aanleiding is de slechte staat van de bestrating ter plekke. Bovendien wordt op enkele andere plaatsen in de straat waar de bestrating slecht is, deze herbestraat. Er moet rekening worden gehouden met tijdelijke afsluiting van deze weg.
 


 

Woensdag 27 februari 2013:

 


Vorige week zijn vrijwilligers van SV Lierop gestart met de bouwwerkzaamheden van de nieuwe tribune. Na lange voorbereidingen is het de bedoeling dat er, gedeeltelijk in eigen beheer, in circa drie maanden een tribune gebouwd wordt die behalve over 144 zitplaatsen ook beschikt over een hellingbaan, zodat ‘iedereen’ van de tribune gebruik kan maken. Verder komt door een verdiepte vloer-fundering onder de zitplaatsen zoveel ruimte beschikbaar dat er voor de club een royale berging ontstaat. Het machinale grondwerk was afgelopen zaterdag in deskundige handen van Kees Verstappen (niet horen vloeken) terwijl Gebr. de Vries (en zoon) voor het transport van het zand zorgden.
De tribune zal volledig in het SV Lierop rood-wit worden uitgevoerd. De sponsoring van de tribune komt van een SV Lierop lid terwijl de meerkosten voor de hellingbaan en bergruimte door de club gedragen worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen maar u bent altijd van harte welkom om de bouw te volgen.
 Woensdag 27 februari 2013:
In verband met de verbouwing van gemeenschapshuis de Vurherd wordt vrijdag 1 maart aanstaande de Offermansstraat vanaf nummer 10 tot nummer 16 volledig afgesloten voor het verkeer.
Op deze dag wordt ruimte gecreëerd voor de boorpalen die nodig zijn voor deze verbouwing.
Verzocht wordt om vanaf de nacht hieraan voorafgaand geen voertuigen op dit weggedeelte
te parkeren.
 Woensdag 27 februari 2013:

 


Van Manouk Maas en Suzanne van Gils kregen wij het verzoek onderstaand bericht te plaatsen….
‘Wij zijn twee studentes van de groene campus en gaan in maart en april voor de derde keer naar Thailand waar wij ons afstudeerproject gaan doen. Wij gaan onder andere:
- Bomen planten
- Educatie geven aan kinderen over olifanten, voeding en natuur
- Massage workshops geven aan werkloze vrouwen om werkgelegenheid te creëren
- Ons reeds gestarte non profit sieraden project verder uit te breiden (meer info op www.rumblehandmade.com  )
Voor deze activiteiten moeten we materialen inkopen, doneer daarom uw bonnetjes bij de emballage in de Spar en steun ons initiatief!
U kunt ons natuurlijk ook zo steunen door een geldbedrag in de doos bij de Spar te doen, of dit over te maken op 148022308 tnv M. Maas te Lierop; 100% van de opbrengst zal worden besteedt aan de bovenstaande projecten. Alvast bedankt.
 


Dinsdag 26 februari 2013:
Op onze redactie kwam onderstaand bericht binnen:
Ut dak er (bijna) AF, het was een skiTTerende doorstart binnen SV Lierop. Helaas belandde de kap van deze lamp op een jury-lid welke net trots rond liep met een jubileum-speldje. ‘En nog bedankt, Lierop 4!!’
 Dinsdag 26 februari 2013:
Op onze redactie kregen wij onderstaand bericht van Prins Marcel en Prinses Margret….
‘Via deze weg een bericht van het prinselijk paar dat ontwaakt is uit een roes die men carnaval noemt……….
Wat hebben wij genoten en wat een fijne tijd hebben wij mogen beleven.
Nu we de afgelopen weken de hele film weer eens teruggedraaid hebben, duizenden foto’s van onze hoffotograaf bekeken, diverse mensen gesproken en zoveel mogelijk alles wat we beleefd hebben weer samen hebben besproken, komen we langzaam weer met beide benen op de grond.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door jullie, ieder op zijn eigen manier.
IEDEREEN HARTSTIKKE BEDANKT, HET WAS GRANDIOOS!!!!!!!!!!!!!
Alaaf Prins Marcel I en Prinses Margret’.
 Dinsdag 26 februari 2013:
Theaterkoor Easy&Free brengt vanaf komend weekend haar nieuwe show: Waterproof. De voorbereidingen hiervoor hebben 2 jaar geduurd. De bezoeker kan een echt theaterstuk verwachten waarbij in deze show extra veel theater te verwachten is.
Het eerste theaterstuk dat Easy&Free opvoerde was Jesus Christ Superstar, wat in 2004 uitgevoerd werd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het koor. Vanwege het enorme succes, heeft het koor direct daarna besloten door te gaan als theaterkoor Easy&Free en heeft het al diverse, allen zeer succesvolle theaterstukken op de planken gezet in de afgelopen jaren; Queenmania (2005), Oh my God (2008) en Life in Colour (2011).
Waterproof is een theaterstuk dat door een aantal eigen leden, de nieuwe regisseur Bart Bluemink en dirigent Roel Verheggen tot stand is gekomen. Er is gekozen voor een leuke variatie aan muziekstukken, waarbij deze show een groot aantal zeer recente popsongs bevat. Dit is onder andere zo vanwege de verjonging van het Theaterkoor. Van de 50 leden die het theaterkoor telt, is ruim 1/3e momenteel namelijk onder de 30. Dit heeft er ook voor gezorgd dat het koor vorig jaar een nieuw logo en nieuwe website heeft geïntroduceerd, wat beter past bij het koor zoals het nu is.
Data en kaartverkoop
Theaterkoor Easy&Free vindt het geweldig als er veel mensen meevaren tijdens de voorstellingen op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 maart. Ze vertrekken van cultureel centrum de Ruchte in Someren.
De vrijdagen en zaterdagen (1, 2, 8 en 9 maart) varen we uit om 20.15 uur.
Zondag 3 maart om 19.00 uur en zondag 10 maart om 14.30 uur.
Kaarten à € 15,- zijn te koop op de voorverkoopadressen Spar Verhoeven (Lierop), Fun8 (Someren) en online op www.easyandfree.nl.
2,8 en 9 maart zijn inmiddels uitverkocht.
Enthousiast na het zien van de show?
Na de uitvoeringen is het koor op zoek naar nieuwe leden (vooral mannen). Elke woensdagavond repeteert het koor in de Vurherd in Lierop. Neem gerust eens een kijkje op de geheel vernieuwde website van theaterkoor Easy&Free voor meer informatie. Lees verder….
 


 

Maandag 25 februari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie komt het Jagershuis in de eerste klasse steeds vaster in de onderste regionen te staan. Er werd zonder wissels aangetreden tegen Loomans dat geen medelijden toonde en met een ruime 7-1 winst naar huis ging. Marvin Roefs scoorde voor Jagershuis bij een 3-0 achterstand en redde daardoor de eer.
Van Zoggel 2 behaalde een zwaar bevochten doch verdiende overwinning op het Zunneke. Hun keeper speelde een uitstekende partij en mede door hem kon zijn team winnen. Arthur Bukkems zette bij een aanval goed door en tikte de bal binnen, 1-0. Hierna scoorde van Zoggel twee keer knap: 1-2. Op aangeven van Harry Maas maakte Arthur Bukkems 3 minuten voor tijd de gelijkmaker, 2-2. Iedereen verzoende zich met dit gelijke spel, maar een minuut voor tijd greep Van Zoggel alsnog de volle winst.
BekenVerstappen kon koploper Van Gennip geen punten afhandig maken. In een aantrekkelijke wedstrijd scoorde de toekomstige ster van het vijfde Tim van Lieshout (2x) en Rob Hurkmans wist ook een keer het net te vinden. Het lukte BekenVerstappen niet om keeper Lars van Grotel te kloppen, 3-0.
 


 

Zondag 24 februari 2013:

Op onze redactie kwam onderstaand bericht binnen:

Gisteren vierden Cor en Ria Vlemmix hun gouden huwelijksfeest.

Cor is geboren en getogen op het Otterdijk in Lierop.

Ria is daar 50 jaar geleden, na hun huwelijk, ook gaan wonen en ze wonen daar nog steeds.'

 

Wij feliciteren hen van harte met het gouden huwelijk.

 


 

Zondag 24 februari 2013:
Van de K.B.O. afdeling Lierop kregen wij het bericht van het nieuw gevormde en gekozen bestuur vanaf 15 februari j.l.
Voorzitter: Gerard van Asten, Groenstraat 14, 5715 BD Lierop, tel. 0492-331530 g.asten2@chello.nl

Penningmeester: Narda Bongers-Berkers, Broekkant 13a, 5715 PR Lierop - 0492-331788 j.bongers39@kpnplanet.nl

Secretaris: Martien Megens, Hogeweg 30, 5715 AR Lierop - 0492-332244 megens-damen@kpnplanet.nl

Lid: Maria Loomans, de Wertstraat 6, 5715 BA Lierop - 0492-773897 m.loomans@hetnet.nl

Lid: Thies de Groot, Kanaaldijk N 3, 5711 CS Lierop - 0492 331708 Thies.jo@hetnet.nl

Lid: Jan van Bussel, Lijestraat 32, 5715 AX Lierop - 0492-331605 janvanbussel47@kpnmail.nl

Lid: Vacant.
E.e.a. opgenomen onder ‘Verenigingenop slaponline.
 


 

Zaterdag 23 februari 2013:

KOUD was het vandaag voor de spelertjes van de SV Lierop die hun uitwedstrijden moesten afwerken op kunstgras of op een (te) harde ongelijke grasmat. Eigenlijk onverantwoordelijk maar als je wint (de C2 en D2) dan praat je nergens meer over.

Morgen, zondag, heeft de KNVB het wijze besluit genomen om alle amateurwedstrijden af te gelasten. Dat wil niet zeggen dat de DURSTART ook afgelast wordt. Integendeel!! Nadat de 'liefhebbers' van alle elftallen om 11 uur uitgetraind zijn kan er in de kantine de wedstrijd Feyenoord - PSV gekeken worden. Vanaf drie uur is het dan tijd voor het FEEST. Ieder team heeft hun talenten verzameld om mee te doen aan 'SV Lierop Got Talent'. Via inside information weten we dat het beslist de moeite waard is dit te aanschouwen. Aan humor geen gebrek. Ook zal deze middag de CD-presentatie plaatsvinden van SV Lierop The Voices. Dus als je niks te doen hebt en zin hebt in een gezellig middagje dan is het in de kantine te doen..... Tot dan dan.

 


 

Zaterdag 23 februari 2013:
Drie nieuwe voetgangersoversteekplaatsen (zebra) komen er in Lierop. Op de van Dongenstraat ter hoogte van de Florastraat, op de Somerenseweg ter hoogte van de Florastraat en op de Somerenseweg ter hoogte van de Heesvenstraat.

 


 

Vrijdag 22 februari 2013:

De Lieropse Lijst wil het contact met jongeren uit Lierop verbeteren. Daarom heeft de partij zowel een Twitter-account als een Facebook-profiel opgezet. Op die manier hoopt de partij een beter beeld te vormen van hetgeen jongeren mee bezig zijn, wat zij belangrijk vinden en hoe de partij daaraan bij kan dragen. Social media moet de mogelijkheid bieden voor jongeren om te communiceren met de partij, en andersom. De eerste reacties zijn goed. ‘’Ik heb op dit moment geen idee waar de Lieropse Lijst voor staat. Door op social media actief te worden, bereiken ze misschien de Lieropse jeugd beter, waaronder ik’’, zegt Anne Hesius. Ook Nirwana-voorzitter Rens van Lieshout is positief. ‘’Veel bedrijven en instanties starten met social media. Dat is niet voor niets, de doelgroep wordt zo gemakkelijker bereikt.’’

U kunt het Twitter-account vinden via: https://twitter.com/LieropseLijst.

Het Facebook-profiel bereikt u via: http://www.facebook.com/LieropseLijst.

 


 

Donderdag 21 februari 2013:

 


Voor de Kennedymars, die ook dit jaar weer – op 6 en 7 juli - verschillende keren door Lierop komt, kan weer ingeschreven worden. Het betreft de 51e Kennedymars, de 42e Mini Kennedymars en het 19e Rondje Someren. Op www.kennedymars.nl kunnen wandelaars zich al vanaf begin deze maand online inschrijven voor de 40 en 80 km.
Inschrijven voor één van onze wandeltochten kan als volgt:
- tot 1 juli via de website www.kennedymars.nl
- van 1 april tot 5 juli bij de VVV kantoren in Asten, Deurne, Eindhoven, en Helmond
- van 1 april tot 6 juli 17.00 uur bij het VVV kantoor in Someren
- op zaterdag 22 en 29 juni van 10.00 - 15.00 uur bij de infostand op het Wilhelminaplein in Someren
- op 6 juli tussen 17.00 uur en 22.00 uur bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis in Someren
- op 7 juli tussen 06.00 uur en 08.00 uur bij het inschrijfbureau achter het gemeentehuis in Someren, alleen voor de 40 km.
De kosten voor deze tochten zijn als volgt:
Kennedymars, tot 1 mei € 15,- daarna € 20,-
Rondje Someren, tot 1 mei € 12,50 daarna € 17,50
Beide tochten zijn geheel verzorgd. De lopers ontvangen onderweg voldoende eten en drinken.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn beide routes ook geheel autovrij.
 


 

oensdag 20 februari 2013:
Zondagmiddag is het d’n Durstart bij de SV Lierop. Onder het motto “SV Lierop Got Talent” zullen de verschillende teams laten zien dat ze naast voetbal of korfbal ook over andere talenten beschikken. Op het podium zullen allerlei acts de revue passeren zoals cabaret, klets, film en noem maar op. Na afloop is het After Party met DJ. Iedereen is welkom en de entree is geheel gratis.
 Woensdag 20 februari 2013:

 

Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan a.s. zaterdag 23 februari terecht in De Ruchte waar Het Amusementstheater de komedie ‘Midlife’ zal spelen.
De Graaf & Cornelissen Producties B.V. presenteert onder de noemer Het Amusementstheater jaarlijks een toegankelijke eigentijdse komedie met acteur Alfred van den Heuvel in een hoofdrol. 'Midlife!' is een scherpe komedie over de dromerige, charmante en naïeve b-acteur Robert (Alfred van den Heuvel) die in een midlife-crisis terechtkomt. Zijn humoristische vrouw en rots in de branding (Barbara Pouwels) stuurt hem tot zijn verbazing onmiddellijk de deur uit, waarop zijn beste vrienden (Kiki Classen en Han Oldigs) hem aansporen te gaan internet-daten. Via enige krankzinnige ontmoetingen komt hij de raadselachtige Lola (Sanne Langelaar) tegen. Deze betovert hem en spoort hem alsnog aan zijn artistieke ambities te verwezenlijken. Robert kan nog één keer los, de sky lijkt nog één keer the limit... Hij duikt het leven in, nog een keer los … maar wat doet zij? ‘Midlife!’ is een sprankelende relatiekomedie met een scherp randje.
Aanvang: 20:30 uur - Einde: 23:00 uur - Entree: € 20,50 (incl. pauzedrankje) - www.deruchte.nl

 


 

Dinsdag 19 februari 2013:
Wederom is het Nirwana gelukt om een parel uit de rockscene van Nederland te boeken: Navarone, een vijfkoppige band uit Nijmegen. In september 2012 is het eerste album uitgekomen, A darker shade of White. Navarone wordt sindsdien gezien als dé nieuwe rocksensatie van Nederland en dat gaan ze 23 februari bewijzen op de planken van Nirwana. Be there! Het voorprogramma zal verzorgd worden door de band Jan Van Corneel uit Meijel. De deuren openen om 20:00 uur, aanvang 21:00 uur. De entree bedraagt € 4,- voor onder de 18, € 5,- voor leden en € 6,- voor alle anderen.
Meer informatie: http://navaronemusic.com  - www.nirwana.nl
 


 

Maandag 18 februari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie behaalde van den Broek in de hoofdklasse een belangrijke doch zwaar bevochten zege op Agaterras. Lange tijd hielden de ploegen elkaar in evenwicht. Na een snelle combinatie met Wiljan Kornuit opende Ruud van den Hurk (20e) de score voor Van den Broek. Tom Tiebosch schoot 4 minuten later na een goede individuele actie vanaf de zijlijn raak, 2-0. In de slotfase werd het nog spannend nadat de keeper van Agaterras met een van richting veranderd afstandsschot de achterstand verkleinde tot 2-1. Er braken nog enkele benauwde minuten aan voor Van den Broek, maar uiteindelijk werd de overwinning binnengehaald en werd een gedeelde 1e plek met Van Zoggel 1 bereikt.
In de eerste klasse kwam Jagershuis op een 1-0 voorsprong door een treffer van Toon Flippini en daarmee had Jagershuis kennelijk al z’n kruit verschoten. De Peer is nog volop in de race om de 2e periodetitel en kwam op gelijke hoogte. De keeper van De Peer maakte er vervolgens halverwege de wedstrijd 1-2 van en met nog zo’n 5 minuten te gaan werd het zelfs 1-3.
Loomans en Van den Einden traden op volle sterkte tegen elkaar in het strijdperk. Dirk Hesius zorgde in de 5e minuut voor de 0-1 voorsprong van Van den Einden. Oud-Lieroppenaar Gijs Hurkmans maakte in de 10e minuut de gelijkmaker. Naar gelang de wedstrijd vorderde ging keeper Bert Meeuws van Van den Einden zich meer met de aanval van zijn team bemoeien. Loomans maakte daar dankbaar gebruik van door tussen de 25e en 28e minuut 3 counters succesvol af te ronden. In de slotminuut werd het zelfs nog 5-1.
 


 

Zondag 17 februari 2013:
Inwoners van Lierop, die tv kijken via KPN glasvezel, kijken op dit moment op zender 591 naar een testuitzending van SIRIS-tv. Hierdoor kan het voorkomen dat u bepaalde teksten, foto's of video's niet volledig of goed te zien krijgt. Mensen die via UPC kijken zien de normale uitzending van SIRIS-tv. Binnen afzienbare tijd zien kijkers via KPN en UPC dezelfde programma's van SIRIS-tv.
 


 

Zaterdag 16 februari 2013:
Veel plannen en ideeën zijn de laatste jaren de revue gepasseerd, maar nu kan Lierop toch uitkijken naar de definitieve verbouwing van de Vurherd. Met een nieuwe multifunctionele ruimte van zo'n 100 m2 wordt er aan de wensen van heel wat Lieropse verenigingen tegemoet gekomen. Zoals u op de tekening kunt zien, komt er naast de nieuwe middelgrote zaal ook een tweede entree en een invalidentoilet.
Voorzitter van de werkgroep René van Gastel is uitermate tevreden over de huidige plannen. Zeker over hoe het exterieur van de uitbreiding past bij het huidige pand: "Ik vind het fijn dat de architect zijn best heeft gedaan om het uiterlijk van de oude school door te trekken", aldus Van Gastel. Door in de uitbreiding raampartijen te maken die vergelijkbaar zijn met de huidige ramen in het 'oude' gedeelte en door het gebruik van dezelfde kleur baksteen wordt het één geheel.
Naar verwachting gaat de verbouwing begin maart van start.
 Zaterdag 16 februari 2013:

 


In Herberghe De Coeckepanne vond de tweede trekking plaats van de jubileumactie.
De prijswinnaars zijn Evan Frank uit Nuenen, Van Kraay uit Geldrop, familie Janssens uit Weert en B. van Leur uit Heeze. Zij wonnen een Coeckebon ter waarde van € 40.
Wie komt eten in De Coeckepanne maakt tijdens het feestjaar elke maand kans op leuke prijzen.
De derde trekking is op 12 maart en de prijs is dan een goedgevulde mand met streekprodukten.
 


 

Vrijdag 15 februari 2013:
Bijgaand de uitslag van de kleurwedstrijd uit de carnavalskoepel. Degene die hun prijsje nog niet hebben, kunnen deze afhalen bij Sylvia Sijbers, Schuttersstraat 15.
 Vrijdag 15 februari 2013:
A.s. maandag 18 februari organiseert de KVO in de kantine van de SV Lierop een lezing over ‘gelukkig zijn’. Aanvang 20.00 uur.
 Vrijdag 15 februari 2013:
Om in het archief ook de foto’s van Toine Welten van Siris op te nemen hebben we in overleg met hem een selectie gemaakt uit de foto’s die hij fotografeerde. Kijk maar….
 


 

Donderdag 14 februari 2013:
Van de Organisatie Goede Doelen Lierop kregen we onderstaand bericht…
‘De organisatie voor een Goede Doelen Week Lierop krijgt langzaamaan steeds meer vorm. Een gebundelde collecte met daarin alle goede doelen waar voor gecollecteerd wordt.
De eerste volle week van juni gaan we van start. Binnenkort ontvangt u een brief in de bus hoe het een en ander in zijn werk gaat. Wij houden u op de hoogte’.
 Donderdag 14 februari 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan morgen, vrijdag 15 februari, terecht in de Ruchte waar illusionist Hans Kazàn met zijn nieuwe soloprogramma “4D Magic” op het podium zal staan.
Dit nieuwe intieme soloprogramma van Hans Kazàn zit boordevol visuele verrassingen. Vanaf het eerste moment word je meegevoerd in een wervelwind van verhalen, humor en vooral veel verbijsterende magie. Al meer dan een kwarteeuw staat Hans aan de top in de wonderlijke wereld van de illusie.Dat komt niet alleen doordat hij een gepassioneerde vakman en entertainer is maar zeker ook door zijn positieve persoonlijkheid. Tijdens deze voorstelling zal ook zijn zoon Steven acte de présence geven. Hans is uiteraard de hoofdpersoon op toneel, maar ook zijn zoon Steven neemt een behoorlijke aanwezig.

Lees verder…
Voor meer info: www.hanskazan.nl.
Entree: € 16,00 (incl. pauzedrankje) - Aanvang: 20.30 uur
Informatie: S.C.C. De Ruchte, 0493 – 44 11 44, info@deruchte.nlwww.deruchte.nl

 


 

Woensdag 13 februari 2013:

 

 

De onechte bruiloft van Allan van Veghel en Marieke Linders was gisterenmiddag een mooie aanleiding om weer ’s naar De Vurherd te gaan. Het was er weer gezellig druk.

Nadat Allan aan huis opgehaald was toog de hele stoet met Koepelbloazers, hoogheden, gevolg, vrienden en buurt naar de Vaarsehoef waar Marieke al zat te wachten om op d’n boot te stappen. De hele stoet begaf zich vervolgens naar de – warme – Vurherd. Daar wachtte de voltrekster van het onechte huwelijk, Marij Hendrikx, hen op en werd er snel begonnen met de ‘plechtigheid’. Hierna was het tijd voor de receptie die enkele uren in beslag nam. Velen waren naar de Vurherd getogen om het bruidspaar te feliciteren. Liedjes, ‘stukskes’, alles kregen ze voorgeschoteld. Ze genoten er zichtbaar van. Na de receptie was het tijd voor hossen en dansen op de klanken van de Koepelbloazers en DJ Peter. Het bruiloftsfeest ging vervolgens over in het afscheid van Prinses Maartje en haar Jeugdraad. Wat later op de avond werd vervolgens ook afscheid genomen van enkele raadsleden en van Prins Marcel d’n 1e en zijn Prinses Margreth. Ze hebben het goed gedaan. Carnaval 2013 in de Vurherd kan, mede dankzij hen, in de boeken als ‘bijzonder geslaagd’. (Foto's van hoffotograaf Thieu van de kaauw Voetjes).

 

 


 

Woensdag 13 februari 2013:

Vanavond zal de H. Mis t.a.v. Aswoensdag om 19.00 beginnen en niet om 18.30 uur zoals op de fanfarekalender staat.

 


 

Dinsdag 12 februari 2013:
In het kader van de Vastenaktie bundelen dit jaar de parochies uit de gemeenten Heeze-Leende, Cranendonck en Someren hun krachten om het project “Opvanghuis Bonakal” in de provincie Andra Pradesh in India te steunen. Dit opvanghuis is bedoeld om kansloze kinderen de mogelijkheid te bieden een goede opleiding te volgen, zodat er ook voor hen toekomstmogelijkheden zijn. Dit project wordt geleid door de ‘Heralds of Good News’, de orde waarvan pater Mervin, de Indiase pastoor van Maarheeze, deel uitmaakt. Deze orde zal zorgdragen voor een goede besteding van de binnengekomen gelden. De nationale Vastenaktie heeft dit project goedgekeurd als zijnde een “Eigen Doel” project. Dit betekent dat het binnen onze parochies bijeengebrachte totaal een 50% aanvulling zal ontvangen vanuit de landelijke Vastenaktie.
De collecte in onze koepelkerk op Aswoensdag en tijdens de Paasvieringen is bestemd voor dit goede doel en leden van de KBO zullen in de loop van de vastentijd een rondgang maken door Lierop voor het verzamelen van uw gaven. Om uw gaven te verhogen kunt u natuurlijk voor uzelf een “40 dagen zonder …” vaststellen en het uitgespaarde geld bestemmen voor de Vastenaktie.
In de vastenperiode 2013 zal er over dit project regelmatig gepubliceerd worden in de streekbladen.
 Dinsdag 12 februari 2013:
Het Liedjesfestival dat gisterenavond in de Vurherd werd gehouden was weer bijzonder geslaagd. Een volle Vurherd zag verrassende artiesten op het podium verschijnen. Nadat de winnaars van vorig jaar (Top-4 van ’t Eindje) de avond hadden geopend was het de beurt aan de 10 acts die op het podium verschenen. Dit jaar was de opzet anders als voorgaande jaren. Coaches waren vooraf aangewezen om hun artiesten uit te zoeken maar ook om te jureren en de optredens van commentaar te voorzien. De presentator was weer hetzelfrde als alle Liedjesfestivals voorheen: Bert van Lieshout. Er was een grote diversiteit aan nummers die ten gehore gebracht werd. Verrassingen genoeg. Van ‘Jan en Ik’ (de pastoor en Nicky Maas) met ‘Mijn lieve Opa’ tot (st) R.I.P. (Peter van Stiphout, Ies Hooglugt en Rob van Seggelen), mannen die al reppend ‘zwetsten’ over hun spieren. Uiteindelijk was het zilver (de publieksprijs) voor ‘Jan en ik’ en de winnaar van het goud werd Robin en de Hoods (Robin Verstappen, Bert van Heugten, Jens van Lierop en Bart Sijbers). Na het gezamenlijk slotlied van alle artiesten en hun coaches was het tijd voor ‘FEEST’ onder de klanken van de Koepelbloazers en DJ Peter. Een KEI gezellige avond die weer een vervolg verdiend. Met dank aan de organisatoren. Zie ook de foto's van de hoffotograaf van de Kaauw Voetjes.
Zie ook de foto's van Toine Welten (Siris).
 


 

Maandag 11 februari 2013:

 

 

Carnavalszondag begon met de traditionele Carnavalsmis (en het tradutionele ‘mupke’ van onze pastoor). Na de Mis toog het hele gezelschap naar residentie van Oosterhout waar voorzitter Peter van den Eijnden aan Nel de onderscheiding van FEN overhandigde. Ook spijkerde de nieuwe Prins Marcel d’n uurste z’n eigen portret in de Prinsengalerij boven het buffet bij Nel en Wim.

Daarna ging de carnavalsvereniging op kroegentocht en was het tijd voor het tweede Klèn Voetjes Bal, nu in de Vurherd. Onder de klanken van DJ Maarten vermaakte de jeugd (en ook de ouders en opa’s en oma’s) zich uitstekend. Ook de Prins en zijn gevolg sloot zich wat later op de middag aan.

De avond was weer ingepland voor het Jeugdbal bij Nirwana. Wij verwijzen weer graag door naar de foto’s van al deze activiteiten door de hoffotograaf Thieu van de Boogaart van de Kaauw Voetjes.

 


 

Maandag 11 februari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie werd in de hoofdklasse de topper tussen Berkvens en Van den Broek gespeeld. Beide teams deden niet veel voor elkaar onder. Er werd 8 keer gescoord waarbij Van den Broek in de 29e minuut via een benutte strafschop nog op gelijke hoogte met Berkvens wist te komen. Voor van den Broek scoorden Wiljan Kornuit, Ruud van den Hurk (2x) en een eigen doelpunt, 4-4.
Jagershuis trad zonder wissels aan tegen Breukers en dat brak ze op in het 2e gedeelte van de wedstrijd. Na een doelpunt van Beukers bracht Nick van der Sluijs Jagershuis in de 13e minuut op gelijke hoogte, 1-1. Vanaf de 16e minuut scoorde Breukers drie keer achter elkaar In de slotfase zette Jagershuis nog wat druk hetgeen in een doelpunt van Bas van den Witteboer resulteerde, 6-2.
Bij Van den Einden tegen Van Oosterhout/VanBerlo werd er lange tijd niet gescoord. Er waren kansen genoeg aan beide zijden. Ongeveer 4 minuten voor tijd verraste keeper Bert Meeuws met een afstandsschot de doelman van Van Oosterhout/VanBerlo, 1-0. Twee minuten voor tijd werd tegengescoord: 1-1.
In de tweede klasse won het Zunneke met 4-2 van het Roadhoiske. “Man of the Match” Arthur Bukkems scoorde 4 keer en was daarmede de leverancier van alle doelpunten voor het Zunneke. Bij de topper Van Gennip tegen Elofer werd het duidelijk dat geen van beide teams wilde verliezen. Er werd van beide zijden voorzichtig gevoetbald, waarbij voornamelijk van Gennip elkaar de bal toespeelde en daarmede Elofer probeerde uit te lokken. Dat gebeurde niet en daarom bleef het bij 0-0. Van Gennip is nu uitgespeeld (8 wedstrijden) voor de 2e periodetitel. Elofer, Plein 5 en Jansen hebben nu alle kans om die titel in de wacht te slepen.
 


 

Zondag 10 februari 2013:

 

 

Een prachtige afgewerkte optocht met een record aantal deelnemers trok gisteren door Lierop straten. De Frank van de Hogelijedijk tot Oijenbraak wint dit jaar alles wat er te winnen valt want ook in deze optocht werden zij nummer een. Zie de foto's van de Optocht en het Optochtbal van onze slapfotograven Fridy, Roland en Rien.

 

Zie hieronder de uitslagen....

 

“de naauwbrèktmedeklomptrofee” (pechprijs):

Is dit jaar gelukkig niet uitgereikt

 

Wagens / Loopgroep / Individueel Buiten Buurtverband:

1. Hommeltje + Bijtje; Kruisbestuiving

2. Harriet Jacobs & Anke Winkelmolen; Wij gaan undercover

3. Ellen en Anita; Onze broer is niet de Prins van het Witte Paard, maar wel van de Witte Dikbillen.

4. Tijn van Nuenen; Cookies

5. Raad van Elf; Dit jaar zetten wij ze in het zonnetje

6. Nel de Groot; Ik deel bij Willem de lakens uit

  

Buurtschappen “Idee”:

Drievennestraat / Duinerweg; Het koningshuis op z’n kop, Willem Alexander en Maxima gaan voorop.

 

Buurtschappen “Uitvoering Idee”:

Renkant; Verkeerde doos van zolder gehaald

 

Buurtschappen “Afwerking”:

Eindje; ’t Eindje gaat als een treintje

 

Buurtschappen “Carnavalesk”:

Frank van de Hogelijedijk tot Oeijenbraak; Wij hebben de Prins binnen, en zetten de bloemetjes buiten

 

Eindtotaal Buurtschappen:

“de Ton van Schalen Wisseltrofee”

1. Frank van de Hogelijedijk tot Oeijenbraak; Wij hebben de Prins binnen, en zetten de bloemetjes buiten.

2. Eindje; ’t Eindje gaat als een treintje

3. Renkant; Verkeerde doos van zolder gehaald

4. Balisboom; Wij zijn geklownd

5. de Goeie Kant van de Kerk; Wai gôn mi di bruidspaar d’n boot in

6. Hemelaar; Hemelaar…….twitter maar

7. Drievennestraat / Duinerweg; Het koningshuis op z’n kop, Willem Alexander en Maxima gaan voorop

8. Hersel; Wai bloazen wha uit d`n torre

9. Felicitéstraat e.o. ; Voor ons is d’n optocht ’n klein kunstje

10. Gildewijk; Social Media

11. Offermansstraat; Wanne Poppenkast

 


 

Zaterdag 9 februari 2013:
Nog voordat Pinkpop, Rock Werchter en diverse andere grote festivals hun namen bekend maken, komt het Kaauw Voetjes Liedjesfestival al met hun line up. En we kunnen wel zeggen wat voor een! Diverse verrassende acts zullen op het Vurherd podium verschijnen.
Hier volgen de namen van de groepen:
1. Mannen van Stagefright – 2. De 3 B’s – 3. Jan en Zwaan 4. Ladies Ga ga ga – 5. Robin en de Hoods – 6. (st) R.I.P. 7. REMmen Los – 8. Ankie en Frankie – 9. Verrassend – 10. Tinus en Tina
Mis het niet en zorg dat je er bij bent. De Vurherd is vanaf 19.45 uur open en klokslag 20.30 uur begint het festival. Het beloofd weer een gezellige avond te worden!
 Zaterdag 9 februari 2013:

 


De Frank van de Hoge Lijedijk heeft dit jaar de buurtversiering gewonnen van de carnavalsbuurten van Groot Someren. Tijdens de Slutteloverdracht werd dit bekend gemaakt. Wij feliciteren de Frank van de Hoge Lijedijk met dit succes. Nu d’n optocht nog…… (zie de foto's van de hoffotograaf van de Kaauw Voetjes....)
 


 

Vrijdag 8 februari 2013:
We lazen het in de vandaag geplaatste notulen van de belangengroep van 9 januari j.l.:
‘Er is een brief binnengekomen van de vereniging voor kleine kernen betreft de aanbesteding voor het openbaar vervoer in 2015. Het betreft de aanbesteding voor Eindhoven m.u.v. het SRE gebied. Aangezien Lierop binnen het SRE gebied valt zal er voor ons dorp dan nog niets veranderen. De vereniging kleine kernen gaat namens de kleine dorpen laten weten dat er goed openbaar vervoer behouden moet blijven voor de kernen’. Voor een uitgebreider verslag verwijzen we graag door….
 Vrijdag 8 februari 2013:
We lazen in het Eindhovens Dagblad dat het onwaarschijnlijk is dat de GP dit jaar in Lierop verreden zal worden. Het ontbreekt bij MAC Lierop aan bestuursleden. Voor voorzitter Pieter-Paul Vermeulen en vice-voorzitter Ton de Groot is nog steeds geen invulling gevonden. Aan Youthstream, de organisator van het WK, zal het niet liggen; het contact met hen is goed maar ze moeten wel eind februari de definitieve WK-kalender bekend maken en zonder invulling van de bestuursfuncties bij MAC Lierop wordt het opnemen van Lierop in die kalender een moeilijke zaak.
 Vrijdag 8 februari 2013:
De inwoners die aan de route van de carnavalsoptocht liggen hebben inmiddels een flyer in de bus gekregen waarop vriendelijk verzocht wordt om zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur de auto niet op of vlak naast de weg te parkeren zodat er geen problemen ontstaan bij het passeren van de Carnavalsoptocht. Verzocht wordt om ook eventuele bezoekers op de hoogte te brengen van dit verzoek. Op de achterzijde van de flyer staat de volgorde van de deelnemers’.
 


 

Donderdag 7 februari 2013:
Op dinsdag 12 februari worden Marieke Linders en Allan van Veghel in de onecht verbonden.
Zaal de Vurherd zal vanaf 14.00 uur geopend zijn. Het bruidspaar zal onder begeleiding van de Koepelbloazers worden opgehaald en rond 14.00 uur arriveren waarna de ceremonie van start zal gaan.
Bent u van plan om het bruidspaar te komen feliciteren en wilt u een stukje voordragen, dan dient u dit vooraf te melden bij de ceremoniemeester van commissie Amusement. Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een beamer, dit moet bij de aanmelding vermeld worden.
Ook grotere groepen kunnen zich bij hem melden, om langere wachttijden te voorkomen.
Ceremoniemeester: Mart van Lierop tel. 331715 / mail: marttonnie@planet.nl  of vorstkaauwvoetjes@hotmail.com
 Donderdag 7 februari 2013:
De SPAR is met carnaval op zaterdag, maandag en dinsdag vanaf 13.00 uur gesloten!
 Donderdag 7 februari 2013:
Kinderkoor Lierelarre start begin maart met de repetities van de nieuwe musical: “De club van lelijke kinderen”.
Deze musical is gemaakt n.a.v. het gelijknamige boek van Koos Meindert. In deze musical zitten dan ook jongensrollen!
De meiden van Lierelarre zouden het ontzettend STOER vinden als er jongens waren die graag mee willen spelen in deze leuke musical.
Welke STOERE jongens durven?? Ben je nu een meisje dan ben je ook van harte welkom om mee te doen! Kortom iedereen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar!
De repetities zijn op maandag van half 4 tot half 5 in de Vurherd, dus meteen na school.
Voor informatie: winnyvangastel@live.nl 
Tot ziens op maandag na de carnavals vakantie!
 


 

Woensdag 6 februari 2013:

 


A,s, vrijdag zal in de Ruchte weer de jaarlijkse Slutteloverdracht plaatsvinden. Alle carnavalsverenigingen van de gemeente Someren zullen aanwezig zijn. Alle inwoners van de gemeente Someren zijn uitgenodigd.
Een vast onderdeel van deze avond is het bekendmaken van de best versierde Prinsenbuurt van de gemeente Someren. De buurt van Prins Marcel heeft haar uiterste best gedaan om hoog te scoren. Zie de foto’s. We zijn benieuwd a.s. vrijdag….
 Woensdag 6 februari 2013:
Met een record aantal van 11 Buurten, precies ’n hand vol deelnemers buiten buurtverband, de Fanfare en Slagwerkgroep St. Willibrordus, de Jeugdprinses van CV de Meerpoel met haar gevolg en natuurlijk onze eigen Jeugdprinses Maartje en Prins Marcel beloofd het zaterdag weer ’n geweldig mooie optocht te worden. De weersvoorspellingen zijn prima, ’n beetje fris (maar dat mag ook deze tijd van het jaar) en in ieder geval droog.
Zaterdag tussen 10 en 11 uur worden de deelnemers bij Frank Hurkmans verwacht voor het afhalen van de nummers en de plaats van opstellen. Voor het nummer wordt € 10,00 borg gevraagd. Het inleveren van het volgnummer kan (direct na de optocht) bij de consumptieverkoop-kassa in de Vurherd. Je krijgt dan uiteraard de € 10,00 weer terug.
 


 

Dinsdag 5 februari 2013:

 

 

Op carnavalsmaandag vindt de 4e editie van het Kaauw Voetjes Liedjesfestval plaats. Het belooft weer een mooie avond te worden met een groot aantal verrassende artiesten die zullen strijden om het felbegeerde “Gouden casettebandje”. De opzet van het festival is dit jaar iets anders.

Vergeet de Voice of Holland, X Factor en Idols. In deze editie gaan coaches een belangrijke rol vervullen. Zij hebben de laatste maanden hard gewerkt aan hun act en zullen deze duur gaan verkopen. Deze coaches zullen uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de optredens deze avond.
Ook dit jaar is er weer een publieksprijs. De artiest met de meeste SMS’jes zal in het bezit komen van het “Zilveren casettebandje”. De presentatie is weer in handen van Bert van Lieshout. Na afloop van het liedjesfestival is het after party en gaan we er, onder leiding van Prins Marcel 1e, een knallend feest van maken.
Datum: 11 februari; Aanvang: 20.30 uur STIPT!!! (zaal open vanaf 19.30 uur).
Lokatie: de Vurherd – Entree GRATIS
 


 

Maandag 4 februari 2013:

Op onze redactie kwam onderstaande advertentie binnen. Kijk maar…..

 


 

Maandag 4 februari 2013:

 


Bonte Avond 2013, voor het eerst in de historie van de Kaauw Voetjes in de Vurherd. Zie foto's. De conclusie die we na afloop kunnen trekken is dat het een succes was maar ook dat je er op tijd moest zijn want het zat vrijdag maar vooral zaterdagavond propjevol en met stoelen schuiven is nu geen optie meer., de voorschriften worden streng nageleefd. Over beide avonden waren er nu zelfs meer bezoekers dan de laatste jaren. De reacties op het nivo van de avond waren wisselend. Mensen die van zang en entertainment (met daarin de humor verweven) houden, kwamen beter aan hun trekken dan mensen die puur voor de humor kwamen.
De avond werd geopend door een kort woordje van voorzitter Peter v.d. Eijnde en Prins Marcel. Om zoveel mogelijk mensen in de zaal te kunnen plaatsen zaten de Koepelbloazers deze keer op het grote podium. Ze zullen geen kou geleden hebben want veel ruimte hadden ze niet en het was heet op het podium.
Al vele jaren staan er telkens weer andere ceremoniemeesters op het podium. Dit jaar was het de beurt aan Gerard van Beers en John Santegoeds die als Crew de artiesten aankondigden.
Traditioneel op de Bonte Avonden is het eerste optreden voor de Jeugd. Dit keer met Prinses Maartje als middelpunt. Haar hele gevolg stelde zich persoonlijk voor met de Gamba Style maar zij hadden er de Kaauw Voeten Stijl van gemaakt.
Hierna kwam het eerste optreden van Démarrage. Dit jaar waren ze met zessen en het is net of ze ieder jaar beter worden. Ze dansten op een nummer van de Lloyds: Dedication To My Ex, ook wel bekend van ‘de Jonge Helden van het vierde’.
De eerste kletser was Robert van Lamoen uit Someren in de creatie van Annie uit de Helmondse binnenstad. Hij heeft vele kampioenschappen gewonnen in het verleden, iets wat John Santgoeds de uitspraak deed ontlokken van: ‘Da’s al zo lang geleden, dan zal hij nou wel te betalen zijn’.
Annie deed als Helmonds ‘wijf’ vele familiegebeurtenissen uit de doeken. Ze had heel wat te stellen met haar man Harrie. Het was weliswaar een oude buut maar Helmondse Annie kreeg de lachers wel op haar hand. Altijd skôn dat Helmondse.
Na Robert van Lamoen mochten de Kaauw Beenkes hun kunstje op het grote podium laten zien. Na een volledige leegloop van de Kaauw Beenkes het afgelopen jaar hebben vier enthousiaste meiden de dansmariekes weer nieuw leven ingeblazen en ze deden dat geweldig. Niet alleen op het podium, want zij haalden en brachten ook alle artiesten van en naar het podium. Hadden we Annie uit Helmond al gehad, ook Boekel kwam aan de beurt en wel het Boekels Kwartierke, een weerzien na meer dan 10 jaar. Er bleek niet veel veranderd te zijn in die tijd. Jan van den Elzen is nog steeds de man waar het om draait. Het enige vernieuwende was dat hij de interactie met het publiek opzocht. Onderhoudend had zijn Top 10 van 1965 wel wat korter mogen zijn, dan waren ze misschien in een ‘goed Kwartierke’ klaar geweest zoals John Santegoeds vooraf opmerkte. Daar had hij achteraf misschien wel een beetje gelijk in?!
Zaniker Rob Schepers uit Helmond heeft ook al eens in Lierop in de ton gestaan. Hij wordt vaak verward met Rob Schepers uit Sterksel maar die verwarring is er niet als je de kwaliteit van beiden kunt vergelijken. Hij stond in de ton als EHBO’er en had volgens zeggen een superlelijke vrouw (Patricia) waarmee hij de vierdaagse bezocht. Wat sommige in de zaal betrof duurde zijn vierdaagse minimaal een dag te lang om de spanning erin te houden. Vrijdag ging ‘t ‘m overigens beter af dan zaterdags. Lees verder....

 


 


 

Maandag 4 februari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie had Van den Broek in de hoofdklasse na 11 minuten uitzicht op een overwinning op FrietwagenVerleto gezien de 3-1 voorsprong door treffers van Ruud van den Hurk en Dirk van Vlokhoven (2x). De tegenstander dacht daar anders over en scoorde vanaf de 16e minuut nog 5 keer waardoor Van den Broek met 3-6 verloor. Duur puntenverlies voor titelkadidaat Van den Broek, mede door het gelijke spel van koploper Van Zoggel 1.
In de eerste klasse ging Acfis vol inzet de confrontatie aan met Van den Einden en kwam op 0-1 uit een counter. Dirk Versteegden (25e) speelde zich vrij en maakte de gelijkmaker, 1-1. Acfis scoorde vervolgens nog twee keer, eindstand 1-3.
In de tweede klasse had BekenVerstappen de handen vol aan ’t Zunneke maar wist toch met 1-3 te winnen. Ze kwamen al snel op een 0-2 voorsprong voordat Harry Maas voor 1-2 kon zorgen. Het leek erop dat ’t Zunneke het tij nog kon keren, maar door een derde treffer werd de eindstand 1-3.
 


 

Zondag 3 februari 2013:
Van de Jeugdcommissie van de Kaauw Voetjes kregen wij onderstaand bericht….
‘De jeugd zal het weer lekker druk krijgen op zondag met carnaval. Duurt het Klèn Voetjes Bal tot 18.00 uur, om 19.00 uur begint weer ons supergezellige jeugdbal bij Nirwana. In tegenstelling tot de middag, mogen er 's avonds geen ouders komen. Deze avond is voor alle kinderen van de basisschool vanaf groep 4. Zij krijgen deze week op school nog een "entreebewijs" waar je weer een lekker zakje chips voor krijgt. De kinderen die niet in Lierop op school zitten kunnen deze afhalen bij Sylvia Sijbers, Schuttersstraat 15, of gewoon op de avond zelf bij Nirwana even vragen. De avond duurt tot 22.00 uur, dan kunnen de kinderen weer opgehaald worden.
Het belooft weer een super-avond te worden waar ook prins Marcel met zijn gevolg aanwezig zullen zijn, dus........ tot zondag bij het jeugdbal’.
 Zondag 3 februari 2013:
De Bonte Avonden zitten erop. Zie alvast de foto’s van onze slapfotograaf. Het verslag komt zo snel mogelijk...

 


 

Zaterdag 2 februari 2013:

 


Hallo jongens en meisjes!
Dit jaar wordt voor de 2e keer het "Klèn voetjes bal" georganiseerd. Het wordt gehouden op carnavalszondag 10 februari. Het wordt gehouden voor iedereen die wil, maar vooral voor jonge kinderen (t/m groep 6) samen met hun ouders. Natuurlijk zijn oudere kinderen, opa`s en oma`s ook van harte welkom op deze middag.
Er kan gedanst worden op de kinder- en carnavalsmuziek die Dj Maarten zal draaien. De prins en het boerenbruidspaar komen ook nog even langs om met de kinderen te hossen en springen. Alle kinderen krijgen wat lekkers deze middag, want met een lege maag kun je niet feesten.
De entree is gratis voor iedereen.
Het Klèn voetjesbal vindt plaats in de Vurherd en begint om 14.00 uur en zal om 18.00 uur afgelopen zijn. Graag tot ziens allemaal op zondagmiddag 10 februari !!!
 Zaterdag 2 februari 2013:

 


De eerste Bonte Avond zit erop. In een bijna uitverkochte zaal genoot het publiek met volle teugen van de artiesten op het podium. De Jeugd, Demarrage, Kaauw Beenkes, SLAP, A Capella en de Buurmannen zorgden voor de Lieropse inbreng …. en hoe! Het Boekels Kwartierke en twee zanikers vulden het buitendorpse entertainment aan. Al met al een ‘kei mooie’ avond in de Vurherd! Morgen volgt het verslag en de foto’s…

 

 


 


 

Vrijdag 1 februari 2013:
Er zijn nog slechts enkele kaartjes te koop voor de Bonte Avond van vanavond. Ben er dus snel bij als je er nog naar toe wilt. We hebben de generale gezien…. Het is de moeite van het bekijken meer dan waard!
 Vrijdag 1 februari 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan morgen terecht in de Ruchte voor muzikaal cabaret onder de naam ‘Blind Date’.
Zoals de voorgaande jaren organiseert Werkgroep Podium ook dit seizoen een Blind Date. Ieder jaar zijn de bezoekers blij verrast met de voorstelling op deze avond. Verwacht je een avondje ongebreideld te lachen, luister je ineens naar ontroerende liedjes. Had je je voorbereid op een onbekende artiest, staat ineens de winnaar van een landelijk cabaretfestival voor je neus. Wie je kunt verwachten blijft geheim tot het laatste moment. Er is maar één ding zeker: het is muzikaal cabaret.
Entree: € 12,50 - Aanvang: 20.30 uur - Informatie: S.C.C. De Ruchte, 0493 – 44 11 44.
info@deruchte.nl  – www.deruchte.nl
 Vrijdag 1 februari 2013:
Hallo kinderen,
Waarschijnlijk hebben velen van jullie hun best gedaan om de kleurplaat uit de carnavalskoepel mooi in te kleuren. Als je hem inlevert heb je altijd een prijsje gewonnen, dat je na de optocht in de Vurherd kunt afhalen. Jullie hebben nog tot zondag de kans om de kleurplaat in te leveren.
 Vrijdag 1 februari 2013:
Donderdagochtend 31 januari is uitvoering gegeven aan feitelijke bestuursdwang in en rondom een woning aan de Lungendonk 21 te Lierop. Er is door de gemeente opgetreden ingevolge strijdig gebruik van het perceel (opslaan van grote hoeveelheden afval en aan gebruik onttrokken goederen zoals oud ijzer en andere materialen) en gebruik van de woning in strijd met het Bouwbesluit (gebruik van ondeugdelijke stookinstallatie en toename van slechte hygiëne in de woning). Mogelijkerwijs zou de woning op korte termijn ook door meerdere personen bewoond gaan worden zonder toestemming van de eigenaresse.
De eigenaresse van de woning heeft geen gehoor gegeven aan een eerdere oproep om gemelde overtredingen ongedaan te maken of haar zienswijze kenbaar te maken. Daarom is besloten over te gaan tot het opleggen van een last onder bestuursdwang.
Inmiddels zijn de woning en bijbehorende loodsen verzegeld en is de oprit naar het perceel met hekwerk afgezet.
 Vrijdag 1 februari 2013:
Vele ‘fanatieke fans’ weten het al een tijdje maar er blijken ook nog vele ‘liefhebbers’ te zijn die het nog niet weten maar er zeker bij willen zijn als Topic op zondagmiddag 7 april een uniek reünie-optreden gaat verzorgen bij TOP Partyverhuur aan de Heesvenstraat. Het eenmalige optreden begint om 16.00 uur.

Kaarten tegen € 5,- per stuk zijn te verkrijgen bij de SPAR in Lierop.

Ook kun je kaartjes bestellen via topic87@hotmail.nl.

Informatie te krijgen via tel. 0492-331807 of facebook Topic. Het beloofd een supergezellige nostalgische middag/avond voor jong en oud te worden. Zie ook de flyer.

 


 

Donderdag 31 januari 2013:
Aanstaande zaterdag 2 februari wordt er weer gebruikte kleding en schoenen opgehaald door diverse verenigingen in heel de gemeente Lierop/Someren (ook in het buitengebied). De kleding en schoenen worden geleverd aan ONA zodat alle verenigingen hiervan uiteindelijk ook van profiteren.
De kledinginzameling vindt plaats op de eerste zaterdag van de maand met uitzondering van de maand januari en augustus. Tussentijds kun je de gebruikte kleding en schoenen altijd afleveren bij Wim van de Eijnden, Otterdijkseweg 5 in de veldschuur op de aanhanger.
Eventueel tussentijds ophalen kan ook. Bel of mail naar: Jan van Doorn 0492-331660 debosgalm@hotmail.com  of Frans Neervens 0492-331442 fneervens@hetnet.nl
Nog even een opmerking. Van de kledingbakken die overal staan profiteren de verenigingen niet!! Deze zijn van commerciële bedrijven.
 Donderdag 31 januari 2013:
Van Prins Marcel kregen we het verzoek onderstaand bericht te plaatsen….
‘Wij, Prinsen van Groot Someren, willen bij de sleuteloverdracht op 8 februari a.s. een wens in vervulling laten gaan. Misschien is dit wel jouw wens. Schrijf je wens op een briefje en stop deze bij Prins Marcel d'n uurste in de brievenbus.
Van de vele wensen zoeken wij, Prinsen van Groot Someren, naar de leukste, meest indrukwekkende en carnavaleske wens. Deze wens gaat op die avond in vervulling. Alaaaf,
 Donderdag 31 januari 2013:

 


De eerste namen van Nirwana Tuinfeest 2013, dat op 2, 3 en 4 augustus gehouden zal worden, zijn bekend: Kensington, Ugly Kid Joe (USA),Handsome Poets, Dewolff, Candybar Planet, Dearworld, Musest (Muse tribute) en Bon Scotch (AC/DC tribute) zullen op het buitenpodium van Nirwana knallen.
Kensington (begin 2013) en Handsome Poets (eind 2012) gaven allebei een spetterend optreden in de zaal van Nirwana, waarna ze wel op het Tuinfeest moesten komen! Ugly Kid Joe is een Amerikaanse hardrockband die in 2012 hun nieuwe EP ‘Stairway to hell’ hebben uitgegeven.
Dewolff, Candybar Planet en Dearworld zijn drie spectaculaire rockbands van nationale bodem die perfect passen op Nirwana Tuinfeest. Musest (Muse) en Bon Scotch (AC/DC) zullen op de tribute-dag, de zondag, van Nirwana Tuinfeest staan.
Binnenkort zal ook de voorverkoop van Nirwana Tuinfeest 2013 beginnen. Houd de site en andere media zoals Facebook en Twitter in de gaten voor de exacte voorverkoop informatie en voor de bekendmaking van nieuwe namen! www.nirwanatuinfeest.nl
 


 

Woensdag 30 januari 2013:
De meeste buurten hebben het inschrijfformulier van de Carnavalsoptocht al ingeleverd bij Frank Hurkmans. Diegene die dat nog niet hebben gedaan “moeten” dit echter vóór zaterdag 2 februari 11.11 uur doen. Helaas zijn er nog steeds geen inschrijfformulieren van Deelnemers Buiten Buurtverband binnen. Het zou toch wel erg jammer zijn als we het dit jaar zonder hen moeten stellen, want zij geven toch weer wat extra kleur aan de optocht. Wil je graag meedoen, maar heb je geen formulier: Een mailtje naar frankhurkmans@chello.nl  of ’n telefoontje (331983) naar Frank, en hij zal zorgen dat je het inschrijfformulier en regelement thuis krijgt. De Optochtcommissie wenst iedereen veel plezier toe met de voorbereidingen voor de optocht.
 


 

Dinsdag 29 januari 2013:
A Capella. een koorgezelschap van bijna dertig zangers, dat wekelijks met veel plezier en genoegen repeteert en op gepaste wijze een klankvol optreden verzorgt hield haar algemene ledenvergadering. Lees het verslag op de A Capella-pagina op slaponline.
 Dinsdag 29 januari 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan a.s. vrijdag 1 februari terecht in De Ruchte voor Swingen met Tango Novo van Tango Extremo. Het muziekensemble Tango Extremo heeft inmiddels zijn naam gevestigd binnen de Zuid-Amerikaanse muziek in Nederland. Het niet alledaagse tango-ensemble, onder leiding van leading lady Tanya Schaap, is een bijzondere combinatie van topmuzikanten.
De band creëert een uitdagende samensmelting van tango- en jazzmuziek. Ook Braziliaanse muziek, klassieke composities en Nederlandstalige liedjes worden opnieuw gearrangeerd en in hun theatershows opgenomen, met de tango als uitgangspunt. De groep reist de hele wereld rond en treedt met succes op in Afrika, Azië, Argentinië en Nederland. De bijzondere muzikale combinaties worden met veel passie en ook humor gebracht. Een heerlijke muziekavond voor de liefhebbers!
Aanvang: 20:30 uur - Entree: € 17,50 (incl. pauzedrankje)
 


 

Maandag 28 januari 2013:
Voor de Bonte Avond van zaterdag zijn er nog 6 kaartjes te koop bij Harrie Gubbels, tel. 06-53752001 (bloemenwinkel). Ben er snel bij want dit zijn echt de laatste (inmiddels verkocht).
 Maandag 28 januari 2013:
‘Gelukkig’ werd op de valreep het probleem van de zoekgeraakte lijken opgelost! Het had niet moeten gebeuren dat dit niet zo zou zijn geweest want met die spanning en onduidelijkheid naar huis gaan, dat kan toch écht niet.
Spannend was het afgelopen dagen in de Vurherd én lachwekkend. Toneelvereniging ProFiel bestaat nu drie jaar en ze hebben het ook al drie keer voor elkaar gekregen om het publiek te vermaken met drie geweldige uitvoeringen.
Marieke Adriaans in de persoon van Faith Barraclough zette het eerste kwartier meteen de toon bij de familie Barraclough waar haar stiefvader zojuist overleden was. Ze deed dat met verve totdat ze ‘lijk’ werd en haar fysieke rol op het podium vooralsnog ten einde was. Het personeel in de personen van Anne van de Putten (als secretaresse van de overleden stiefvader), Martin van der Molen, zoon van de secretaresse en chauffeur des huizes, Désiré Laros (als het bijdehante kamermeisje Mabel) speelden hun rollen hartstikke goed en kwamen de hele uitvoering steeds weer terug ‘in beeld’. Pas echt lachwekkend werd het toen de twee notarissen (Andries Bouman als Notaris Blundell en Eric Hesius als zijn hulpje Notaris Mickleby) in beeld kwamen. Zij zorgden ervoor dat de verwarring met de minuut toenam en de – komische – taferelen elkaar steeds sneller opvolgden. Opvallend was de rol van Notaris Mickleby, een rol die op het lijf geschreven was van Eric Hesius. Gelukkig werden er geen benen gebroken toen Eric en Andries op een rare manier over elkaar heen struikelden. Dit stond niet op papier zoals er waarschijnlijk wel meer niet op stond. Met de komst van de notarissen kwam ook Hope Barraclough (Gonnie van Bussel) in beeld. Zij zette de toon die de inmiddels overleden Marieke als Faith Barraclough achtergelaten had voort…. en hoe! Inmiddels was ook de dokter (dokter Brown) opgeroepen. Mooi te zien dat Marij Verstappen weer op het podium stond. Zij maakte als half blinde en dove dokter alles nog onduidelijker maar speelde haar rol zoals we van haar verwachtten. Skôn! Bij al die lijken kan een begrafenisondernemer natuurlijk niet ontbreken. Die rol werd gespeeld door Maria Loomans en ook zij had de lachers vele malen op haar hand. Ze was er vooral voor ‘d’n handel…’ hoe meer lijken hoe beter het voor haar was en dat liet ze wel blijken. Probleem was echter dat de lijken zoek waren. Marieke Adriaans kwam in het tweede deel nog terug als Keukenmeid Agnes. Haar toon was een stuk anders dan in het eerste deel toen ze nog Faith Barracloug vertolkte. De grime had z’n werk bij haar gedaan en ze liet zien dat ze multifunctioneel inzetbaar is.
Al met al weer een mooie uitvoering met dank aan Gerard van Beers als regisseur, Femke Gorissen en Jacqueline Hurkmans als grimeurs, Monique Megens als kapster, Jet van Vlokhoven en Saskia Thijs als algemene ondersteuners en de bediening van het licht en geluid door Christa van Beers. Het decor zag er hartstikke netjes uit maar ‘wa wilde’ als Harrie Kusters, Frits van Lieshout en Toon van de Ven zich daarmee bemoeien. We zijn er zeker weer bij als de vierde uitvoering op de planken komt.
Zie de foto’s van Siris…..
 


 

Maandag 28 januari 2013:

De dooi van gisteren heeft vrijwel alle sneeuw en ijs doen verdwijnen. Alsof het niet gevroren heeft de afgelopen twee weken. Voor de liefhebbers hebben we hier de laatste update van de foto's.

 


 

Zondag 27 januari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie eindigde de topper Boemelaer 1 – Van den Broek in een vrij royale 0-3 winst voor de Lieroppenaren. Ruud van den Hurk (14e) scoorde uit een scrimmage, 0-1. Boemelaer ging druk zetten en in de 26e minuut scoorde Dirk van Vlokhoven bij een uitval de 0-2 voor Van den Broek. Vlak voor tijd maakte Ruud van den Hurk er nog 0-3 van.
’t Jagershuis was er niet helemaal met z’n gedachten bij en stond binnen 18 minuten met 0-4 achter tegen Breukers. Thijs van Heugten redde kort voor tijd de eer voor Jagershuis, 1-4.
Koploper Van Gennip behaalde z’n 13e overwinning van het seizoen door met 4-1 van Lintermans te winnen. Lintermans scoorde in de 22e minuut toen ze al met 3-0 achterstonden. Lars van Grotel, Jan van Moorsel, Chris Filippini en Rob Hurkmans troffen doel voor van Gennip, 4-1.
 


 

Zondag 27 januari 2013:

We waren gisterenavond bij de toneeluitvoering 'Het lijk is zoek'. Vandaag (om 14.30 uur) is er nog één kans deze mooie uitvoering te zien. Je zult er geen spijt van krijgen!!

 


 

Zaterdag 26 januari 2013 (17.00 uur):

Om 18.00 uur zal de schaatsbaan sluiten! Het kampvuur dooft langzaam uit. Vandaag hebben nog vele kinderen gebruik kunnen maken van een deel van de schaatsbaan. Eens te meer werd duidelijk hoe jammer het is dat de schaatsbaan niet eerder open kon. Een ding is zeker: Volgende keer zal het zeker beter gaan. Er is veel geleerd van deze eerste keer en de vrijwilligers die bijna dag en nacht bezig zijn geweest hebben er nu al weer zin in om tijdens de volgende vorstperiode weer aan de slag te gaan. Slaponline dankt iedereen die deze eerste keer hebben mee mogen maken en ook de kinderen en ouders die nog effe geweest zijn. Tot volgende keer! Foto's worden nog steeds elke dag aangevuld....

 


 

Zaterdag 26 januari 2013:

 

 

Het schaatsen, gisterenmiddag en een deel van de avond, viel alleszins mee. Het was gezellig druk en de wat verkleinde ijsbaan hield zich uitstekend. De kinderen hebben zich uitstekend vermaakt.

De ijsmeesters van de SV Lierop hebben gisterenavond weer geneveld en de baan bijgewerkt. Het viel op dat het ijs nu wel 'pakt' en er steeds beter uitziet. Er kan vandaag dan ook volop geschaatst worden.

Vanaf 10.00 uur gaat de baan open en in de blokhut kan iedereen terecht voor een drankje en een hapje. Profiteer mee van deze voorlopig laatste winterdag... Zie de update van de foto's (volgen er meer nog vandaag....)

 


 

Vrijdag 25 januari 2013:

 


Volgende week zijn de Bonte Avonden. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari zullen in de Vurherd weer vele artiesten aantreden. Van het Boekels Kwartierke tot de Buurmannen tot SLAP tot A Capella tot Rob Scheepers tot De Raad tot de Jeugd tot Demarrage enz. enz. De Koepelbloazers zullen bovendien weer voor de vrolijke noot zorgen.
ZATERDAG IS UITVERKOCHT MAAR VOOR DE VRIJDAG ZIJN ER NOG KAARTJES VERKRIJGBAAR bij de Spar en bloemisterij Gubbels. Ze kosten € 12,-.
 Vrijdag 25 januari 2013:

 


Afgelopen woensdag waren de leden van Toneelvereniging Profiel maar ook de bezoekers van de ZLTO die de eerste uitvoering van ‘Het lijk is zoek’ mochten bekijken, superenthousiast.
Je kunt bij de Spar of via reserveringen@profiel-lierop.nl nog de laatste kaartjes voor vanavond (20.00 uur), morgenavond (20.00 uur) of zondagmiddag (14,30 uur) bestellen.
‘Het Lijk is zoek’ laat de Vurherd op zijn grondvesten schudden…………. van het lachen!!?? Dit mag je niet missen!
Langzaamaan wordt duidelijk dat er op landgoed Greenacres meer aan de hand is dan dat het zo op eerste gezicht lijkt. De beide notarissen gaan daarom op zoek naar de waarheid en dat is het begin van een kostelijk komische zoektocht naar ja, naar wie en wat eigenlijk???..........
Alle ingrediënten zijn aanwezig om U een heerlijk avondje toneel te bezorgen: spanning, dolkomische situaties, een vleugje Cluedo en dit alles doorspekt met een aanstekelijke Engelse humor. ‘Het Lijk is zoek’ staat garant voor een spannend vrolijk avondje uit!!
Spelers: Faith Barraclough: Marieke Adriaans; Hope Barraclough: Gonnie van Bussel; Secretaresse Anne Beale: Anne van der Putten; Keukenmeid Agnes: ???; Kamermeisje Mabel: Désiré Laros; Chauffeur Ted Johnson: Martin van der Molen; Notaris Blundell: Andries Bouman; Notaris Mickleby: Erik Hesius; Dokter Brown: Marij Verstappen en Begrafenisondernemer Sorell: Maria Loomans.
Regie: Gerard van Beers - Grime: Femke Gorissen en Jacqueline Hurkmans; Kapster: Monique Megens
Algemeen ondersteuners: Jet van Vlokhoven en Saskia Thijs; Licht en geluid: Leerlingen Sint Lucas Eindhoven, Jasper Vossen en Stefan Margaroli - Decorbouwers: Harrie Kusters, Toon van de Ven en Frits van Lieshout - Entree: € 7.50 volwassenen, € 3.50 kinderen t/m 12 jaar.
 


 

Donderdag 24 januari 2013:

Van de Rayonhoofden kregen wij onderstaand bericht:

Vrijdag schaatsen en gezelligheid bij kampvuur en in de versierde blokhut met muziek van DJ!

Beste schaatsliefhebbers,

Ondanks heel veel voorbereidingen, afstemming bij andere ijsmakers en tomeloze inzet (dag en nacht) van veel vrijwilligers worden wij met het maken van de ijsbaan steeds weer verrast door onvoldoende kwaliteit van het ijs. Oorzaken als ondergrond niet vlak genoeg, te weinig strenge vorst, grondwatertemperatuur te hoog e.d. hebben we gepareerd door o.a. aanvoer van ijskoud water uit het bassin van Twan van Gennip. Hierdoor hebben we het echter niet volledig kunnen oplossen omdat de hechting met het eerste ijs niet wil vlotten. Al bij al hebben we een ijsbaan die na een dag schaatsen waarschijnlijk helemaal “op” is.

Wat gaan we doen?

Vrijdag gaan we vanaf 14.30 uur open en zullen we enkele zwakke plekken afschermen. We gaan er even vanuit dat dit ook de laatste schaatsdag zal zijn en hopen dan ook dat de schaatsliefhebbers hier massaal op af komen. Voor de niet schaatsers is er ook volop vertier en gezelligheid buiten bij het kampvuur en binnen bij de open haard met muziek van een dj. We hopen dat we met het verkopen van de ingeslagen chocolademelk, glühwein en andere drankjes en hapjes er toch een zeer geslaagde middag/avond van gaan maken.

Door de kwaliteit van het ijs zullen we natuurlijk geen entree vragen.

Mocht er op zaterdag nog geschaatst kunnen worden dan laten we dat zaterdagmorgen weten.

 


 

Donderdag 24 januari 2013:
De bevestiging van de twee omgevingsvergunningen van de SV Lierop en Vurherd kwamen op onze redactie binnen….
- Verlenen omgevingsvergunning VROM/HZ-WABO-2012-0332 voor het onderdeel bouw
aan Sportvereniging Lierop voor het plaatsen van een tribune op het perceel
Schutterstraat 19 te Lierop.
- Verlenen omgevingsvergunning VROM/HZ-WABO-2012-0272 voor het onderdeel bouw
en monument aan Gemeente Someren voor het uitbreiden van gemeenschapshuis ‘De
Vurherd’ op het perceel Offermansstraat 10 te Lierop.
 Donderdag 24 januari 2013:

 


De gemeente Eersel is zeer vereerd met de titel ‘koploper 2013’. Oud-Lieroppenaar en nu Burgemeester Anja Thijs-Rademakers kreeg de award voor de beste gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers vanmorgen uit handen van voorzitter Ton Nelissen van de Kamer van Koophandel Brabant. Medewerkers van de gemeente werden getrakteerd op gebak.
Burgemeester Anja Thijs-Rademakers noemde de award ‘Koploper 2013’ een geweldig compliment. De gemeente Eersel heeft nog maar een jaar geleden een Dienstverleningsconcept vastgesteld in de gemeenteraad. “Wij werken er met zijn allen aan om onze klanten, in dit geval ondernemers, goed van dienst te zijn. Wij proberen mee te denken en mee te bewegen. Bij ons is afspraak is afspraak. Dit alles kun je alleen maar bereiken met mensen die zich dienstverlenend opstellen. Eerste worden van 52 gemeenten, dat is een pluim op de hoed van ons team!” aldus de burgemeester. Zij realiseerde zich dat er zich nog slagen te halen zijn. Anja Thijs-Rademakers ziet de ‘Koploper 2013’ dan ook als een stimulans om door te werken aan het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers.

 


 

Woensdag 23 januari 2013 (13.00 uur):

Van het ijsfront komt de mededeling dat vanaf vrijdag 14.30 uur de ijsbaan open gaat. Dus helaas nog niet vandaag of morgen. Nog overwogen wordt of het disco-schaatsen op vrijdag of zaterdag zal plaatsvinden. We houden u op de hoogte...

 


 

Woensdag 23 januari 2013:

De rayonhoofden en ijsmeesters hebben gisterenavond even bij elkaar gezeten maar vooral zijn ze bezig geweest om het ijs te herstellen. Met tonnen koud water is er op en neer gereden en zijn er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De temperatuur vannacht was -7/-8. Dat betekent dat het met het herstel van het ijs wel de goede kant op gaat maar niet zo goed om er op dit moment op te schaatsen met het risico dat het weer kapotgeschaatst wordt en er morgen en volgende dagen niet geschaatst kan worden.

Rond de middag zal wederom bekeken worden of het vandaag nog wat wordt en anders gaat men volop voor de donderdag, vrijdag, zaterdag en misschien zelfs zondag. De vorst zit voor die dagen volgens de voorspellingen wel goed en dat is een geruststelling. Geschaatst gaat er worden deze week!!!!!!

Wanneer er vanmiddag of vanavond niet geschaatst kan worden kunnen de liefhebbers naar de Sluttelakker om Jeu de Sjoeles te spelen. Deze baan wordt in dat geval geopend.

 


 

Woensdag 23 januari 2013:

We zijn nu een week elke dag bezig met het weer... Blijft het vriezen en wat doet de vorst met de ijsbaan bij de Blokhut? We hebben gemerkt dat het vallen en opstaan is (en dan hebben we het niet over het schaatsen). We klagen over de vorst. het vriest niet hard genoeg. We hebben echter wel geluk dat we nog steeds de kans krijgen om toch nog drie of vier dagen te schaatsen want het vriest wel lang in deze periode. We gaan zelfs te maken krijgen met een echte koudegolf, potentieel zelfs de langdurigste in een halve eeuw tijd. Gooide vorige week bewolking nog roet in het eten, de komende nachten lijkt het alsnog op te klaren. En tijdens die opklaringen kan het gemakkelijk 10 tot 15 graden vriezen.

Een koudegolf is een periode van tenminste 5 aaneengesloten dagen in landelijk hoofdstation De Bilt met temperaturen onder nul, waarvan in ieder geval 3 met een minimumtemperatuur onder -10 graden. Sinds vorige week maandag vriest het er nu al dag en nacht. Vorige week vroor het daarbij in de nacht naar woensdag toe al een keer streng.

De komende dagen verwacht MeteoConsult geleidelijk meer opklaringen. Met een verder afnemende wind kan het boven het sneeuwdek op plekken met opklaringen zeer snel afkoelen met als gevolg strenge tot zeer strenge vorst. Een avond en een nacht met strenge vorst in landelijk hoofdstation De Bilt zijn voldoende om voor twee etmalen een minimumtemperatuur onder -10 graden te noteren. De kans op een officiële koudegolf is dus zeer groot geworden.

Wanneer vervolgens ook zaterdag de temperatuur het hele etmaal onder nul blijft (dat zou voor de dertiende dag op rij zijn), zou dat zelfs de langste koudegolf in 50 jaar tijd betekenen. In de winter van 1962/1963 vond er een koudegolf plaats met een duur van 13 dagen. Een potentiële evenaring van die koudegolf is dus mogelijk.

DUS: Veel schaatsplezier vanaf in ieder geval a.s vrijdag.

 


 

Dinsdag 22 januari 2013 (17.00 uur):

 


Het schaatsnieuws op dit moment is dat de rayonhoofden vanavond bij elkaar komen. Ze zullen samen met de ijsmeesters beslissen of het morgen al dan niet doorgaat en als het doorgaat hoe laat de schaatsbaan open kan. Het zou wel mooi zijn als het morgen lukt want op Starven is het nog veel te gevaarlijk (o.a. door de sneeuw die daar nog op het op diverse plaatsen zwakke ijs ligt). We houden u op de hoogte (vanavond of morgenvroeg). Zie ook onderstaande foto van Starven.

 

 


 

Dinsdag 22 januari 2013:
Ook particulieren in het buitengebied van Lierop, die hun perceel willen verfraaien met nieuwe erfbeplanting kunnen aankloppen bij Stichting Summers Landschap.
Deze stichting mag, met een budget van Euro 2.500,= per jaar, zo'n zes kleinschalige beplantingsplannen begeleiden. De kosten voor de beplanting blijven voor de grootste gedeelte bij de particulier liggen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Leenders van het Summers Landschap, tel. 06.25.01.14.24 of e-mail: leenders@airxs.nl
 Dinsdag 22 januari 2013:
Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan a.s. vrijdag 25 januari terecht in de Ruchte waar de meiden van muziektheater LOS hun voorstelling FCKD brengen.
Vol zelfspot en muzikaliteit gooien de meiden van LOS; Femke, Charlotte, Kim en Dookje, alles in hun wereld ondersteboven, achterstevoren en sleuren ze iedereen mee op hun weg naar de waarheid.

Lees verder….
Aanvang: 20:30 uur - Kaartjes € 15,00 incl. pauzedrankje - Reserveren www.deruchte.nl 
  

Maandag 21 januari 2013 (17.00 uur):

 

 

Er is vanaf drie uur vanmiddag zo enthousiast geschaatst dat de rayonhoofden hebben moeten besluiten om de baan VANAF 18.00 UUR VOORLOPIG TE SLUITEN. De hoeveelheid schaatsers van vanmiddag hebben de baan nu al geen goed gedaan. Om de baan te redden voor a.s. woensdag is besloten om om zes te sluiten waarna er weer volop (nu kanaalwater) geneveld zal worden. De ijsmeesters kunnen dus weer volop 'aan de gang'! Dus morgen, dinsdag is de baan ook geslotern. Helaas, het is niet anders.... en het ging vanmiddag effe zo 'skon'. We houden u op de hoogte. Voorlopig Tot Woensdag 10.00 uur! Alles kumt goe!!!

 

Op de foto's onze pastoor die de baan geopend heeft met z'n noren van 1956! en op de andere foto de gezelligheid op de baan na een klein uurtje.... Zie ook de dagelijkse update van foto's.

 

 


 

Maandag 21 januari 2013:

 

 

De ijsbaan gaat vanmiddag definitief open om 15.00 uur. Op de grote schaatsbaan kan er volop geschaatst worden. De minibaan gaat nog niet open wat niet wegneemt dat de kinderen zich volop kunnen vermaken in de sneeuw voor het terras. De temperatuur is aangenaam voor het schaatsen (rond het vriespunt). Ook vanavond kan er volop geschaatst worden tot 22.00 uur.

De entree is  1,- voor kinderen en  2,- voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Bezoekers hebben gratis toegang. In de verwarmde blokhut kun je (eventueel nog met de schaatsen aan) gebruik maken van de zogenaamde Koek & Zopie. De weersvoorspellingen zien er voor deze week gunstig uit! A.s. woensdag gaat de baan al om 10.00 uur open omdat de kinderen vrij zijn van school. Zie ook de laatste update van de foto's.

 


 

Maandag 21 januari 2013:

 


Het jeugdboerenbruidspaartje en hun getuigen kunnen op een leuke jeugdboerenbruiloft terugzien. In de sneeuw werden ze opgehaald door de Kaauw Voetjes en de Koepelbloazers. Roland van Ruth en Lisa van Hoek werden door d’n burgemeester Frans Sijbers in de onecht verbonden. Vele bekenden kwamen hen feliciteerden of deden ’n ‘stukske’. Ze genoten er zichtbaar van. De hoffotograaf van de kaauw Voetjes maakte weer vele foto’s, kijk maar.
 Maandag 21 januari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie had Elofer in de tweede klasse de handen vol aan ’t Zunneke dat door Michiel Peters binnen 12 minuten op een 2-0 voorsprong stond. In drie minuten tijd wist Elofer op een 2-3 voorsprong te komen.
 Maandag 21 januari 2013:
Van Gilde Sint Antonius Abt kregen wij onderstaand bericht…
‘De teerdag, ter gelegenheid van het patroonsfeest van Sint Antonius Abt, begon zoals gebruikelijk met een Eucharistieviering in de koepelkerk. Voorganger was gildepastor Jan Zwirs. De intenties waren voor alle overleden leden maar met namen de in 2012 overleden gildebroeders Frits van de Ven, Piet van de Wijnboom en gildezuster Jaan van Horik.
Tweede gedeelte teerdag: de algemene ledenvergadering in gildehuis Eet en Drinkcafé ’t Jagershuis. Henk Berkers werd herkozen als hoofdman (voorzitter). Henk gaat in zijn vijfde periode van vier jaar het Lieropse gilde leiden. Jasper Thijs werd gildelid 2012 en Ronny Thijs werd gehuldigd met zijn 25-jarig gildejubileum. Frans Sijbers volgde zijn vrouw Silvia op als kascommissielid.
Het jaarprogramma: Kring Peelland 2013 Sint Agatha Boekel 26 mei, jubileumfeest Koninklijke schutterij Sint Lambertus Helden 14 april, Internationaal Oktoberfeest Schutterijen en Gildetreffen Stadsschutterij Sint Rosa Sittard in oktober en het opluisteren plaatselijke en gemeentelijke evenementen werd goedgekeurd.
De feestdag ter gelegenheid van het patroonsfeest van Sint Antonius Abt werd afgesloten met de teeravond in zaal van Nellie van Oosterhout.
 


 

Zondag 20 januari 2013:
Het is gisteren en vannacht uitstekend weer geweest voor de schaatsbaan bij de Blokhut. Met de gure oostenwind kon er weer met vrij korte tussenpozes geneveld worden en dat is een goed teken voor morgen.

De sneeuw die vandaag is gevallen wordt er meteen afgehaald. Dat betekent dat er MORGEN VANAF 15.00 UUR geschaatst kan worden.

Het is bovendien de bedoeling dat a.s. woensdag de schaatsbaan al om 10.00 uur open gaat omdat de kinderen op deze dag vrij zijn van school.

 Zondag 20 januari 2013:
Van het kerkbestuur kregen wij het verzoek onderstaand bericht te plaatsen:
‘Tot onze spijt heeft Frans Kooijmans, sinds 2005 penningmeester van ons kerkbestuur op 17 januari 2013 aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch laten weten dat hij met ingang van diezelfde datum stopt als lid van het kerkbestuur in Lierop.
Twee redenen zijn voor hem aanleiding geweest om dit besluit te nemen:
- Frans vindt dat het bisdom beslist over de toekomst van onze parochie zonder daarbij rekening te houden met de wensen van de parochianen en het kerkbestuur;
- Frans vindt dat het bisdom onvoldoende waardering heeft voor het werk van de pastoor, het kerkbestuur en zijn eigen werkzaamheden als penningmeester.
Wij betreuren het dat een bekwame en betrokken penningmeester voortijdig zijn functie neerlegt. Wij zijn Frans dankbaar voor de jaren dat hij op een verantwoorde en gewetensvolle wijze de financiën van onze parochie heeft verzorgd.
Het kerkbestuur zal zich inspannen om op korte termijn voor de invulling van het penningmeesterschap te zorgen, zodat zij haar taken naar behoren kan blijven uitvoeren. Want dat verdient onze prachtige parochie!’ Dit bericht os ook geplaatst op de website van onze parochie.
 Zondag 20 januari 2013:

 


Met nog wat nachtelijke inzet was het ijs voor het ijssjoelen net op tijd klaar al zaten er wat hobbels op. Dat mocht echter de pret niet drukken want het ging wel door ondanks een gevoelstemperatuur van -15! De organisatoren hadden een tent en een windscherm neergezet om de oostenwind wat buiten het gebeuren te houden en dat was maar goed ook. De vuurkorven deden de rest. Zie enkele foto’s….
 


 

Zaterdag 19 januari 2013:

 


Nog effe donkere wolken boven de ijsbaan. De rayonhoofden zijn rond de middag bij elkaar geweest en ze hebben het wijze besluit genomen om morgen nog niet open te gaan.

Morgen zal opnieuw bekeken worden of maandag wel haalbaar is. De ijsmeesters gaan intussen gewoon door met ijs maken. Wij wensen hen veel succes.

 Zaterdag 19 januari 2013:

 


A.s. zondagmiddag zal in De Vurherd de bruiloft plaatsvinden van het jeugdboerenbruidspaar. Op 17 november afgelopen jaar werden Roland van Ruth als jeugdboer en Mike Sanders als getuige van de boer onthuld. Het boerenbruidje werd Lisa van Hoek en Vera Raijmakers werd haar getuige. Om 13.00 uur wordt het boerenbruidspaartje opgehaald waarna om 13.30 uur de ‘bruiloft’ begint. Iedereen is van harte welkom …..
 


 

Vrijdag 18 januari 2013:

 


De Kaauw Voetjes zijn afgelopen zondag met de hele club naar de opnames van Hart voor Muziek geweest. Ze zullen te zien zijn in de carnavalsspecial die Omroep Brabant vanaf morgen, zaterdag 19 januari om 18.00 uur uitzendt. De hoffotograaf van de Kaauw Voetjes maakte er ook foto’s van.
 Vrijdag 18 januari 2013:

De teleurstelling dat het schaatsen bij de blokhut vandaag nog niet door kan gaan was groot bij de ijsmeesters. Zij kunnen het echter niet helpen dat het op dit moment niet hard genoeg vriest om binnen enkele dagen een perfecte ijslaag te hebben. Daar zijn ze intussen ook wel achter en ze zijn gisterenavond en vannacht weer met volle moed doorgegaan om ervoor te zorgen dat er zo snel mogelijk een goede ijsbaan ligt. Hopelijk zondag? Voor de zaterdag kunnen we altijd al naar de JEU DE SJOULES want dat gaat wel door.
Zie de update van de foto’s en hou slaponline in de gaten voor informatie over het schaatsen (en langlaufen). Langlaufen is vooralsnog een week opgeschoven naar zondag 27 januari.
 


 

Donderdag 17 januari 16.00 uur:

 

 

HET SCHAATSEN BIJ DE BLOKHUT WORDT VANWEGE DE TE WEINIGE VORST UITGESTELD

De rayonhoofden hebben vanmiddag het ijs gekeurd en de conclusie was dat het nog niet goed genoeg is om hier vanaf morgenmiddag op te schaatsen.

Vooralsnog denkt men aan op z'n vroegst zondag. Het langlaufen is naa volgende week zondag verschoven (als er dan tenminste nog sneeuw ligt!).

 

Het IJSSJOELEN op zaterdag om 14.00 uur in de Slutelakker GAAT IN IEDER GEVAL WEL DOOR!!

Er wordt een tent neergezet en er is erwtensoep, een vuurkorf en er zullen gastoptredens zijn; kortom: alle randvoorwaarden zijn geschapen om er 'nun gezellige middag c.q. avond' van te maken!

 


 

Donderdag 17 januari 2013:

 


Het blijft een komen en gaan van vrijwilligers bij de Blokhut aan ’t Piet Cortoomswegske want er moet veel geregeld worden als er a.s. vrijdagmiddag vanaf 14.30 uur de baan opengesteld wordt. Tot nu toe loopt alles voorspoedig al zou enkele graden meer vorst welkom zijn. Vanmorgen om 6 uur is de nachtploeg afgelost en zo gaat dat voorlopig door. Er wordt gewerkt aan de grote ijsbaan voor jong en oud maar ook aan een ijsbaantje voor de jongste jeugd aan de ‘serre-kant’ van de blokhut. Ook zal er voor de skie-liefhebbers een langlaufpiste uitgezet worden zodat die a.s. zondag rond 13.00 uur hun rondje kunnen langlaufen. Eventuele skies zijn ter plaatse te huur. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd om de huurkosten van de skies te dekken. Gelieve je voor vrijdag 12.00 uur via emailadres verrijtjjgm@gmail.com  aan te melden en je schoenmaat op te geven zodat tijdig de juiste maten besteld kunnen worden.
Er zal tijdens de openingstijden in en rondom de blokhut volop vertier en muziek zijn en ook voor de inwendige mens zal gezorgd worden. Hopelijk duurt de vorstperiode nog een tijdje zodat de ijshockeyavond (dinsdag) en het ‘discodansen on ice’ (nog nader te bepalen dag) georganiseerd kunnen worden. Ook zijn er plannen voor ‘Sterren Schaatsen Op IJs’ maar dan zal het nog t/m het volgende weekend flink door moeten vriezen.
Op de foto Mano van de Waarsenburg, een van de ijsmeesters die ervoor zorgen dat het ijs laagje voor laagje aanzwelt.
Vooralsnog zijn de openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 14.30 tot 22.00 uur en in ’t weekend van 11.00 tot 22.00 uur. Mocht hier verandering in komen gelieve dan slaponline te blijven volgen. Hierop is er elke dag een update en enkele foto’s te zien.
Wanneer er nog Lieroppenaren zijn die nog schaatsen over hebben waar men verder niets mee doet dan houden wij ons aanbevolen. Altijd mooi voor mensen die eens wat willen proberen voordat ze nieuwe schaatsen kopen….

Zie ook de dagelijks aangevulde fotolijst....
 Donderdag 17 januari 2013:

 


Uit de maar liefst 1.103 deelnemers kwam de heer Van Keulen uit Ospel als winnaar van januari uit de bus bij de eerste trekking van de jubileumactie van Herberghe De Coeckepanne 40 jaar.
Hij wint een Weekendje Peel voor twee personen met een overnachting in B&B Leendershoeve, entree voor het Klok & Peel Museum Asten en een etentje bij Herberghe De Coeckepanne.
Kom vóór 12 februari gezellig eten in De Coeckepanne en doe mee met de tweede jubileumactie. Vier personen maken kans op een Coeckebon ter waarde van € 40.
 Donderdag 17 januari 2013:
Van Easy & Free kregen wij het verzoek bijgaand filmpje te plaatsen. In het voorjaar zal er weer een grote Theatershow opgevoerd worden. Ze varen uit vanaf cultureel centrum de Ruchte in Someren op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 maart 2013. De voorverkoop is gestart op 1 december via de vernieuwde website www.easyandfree.nl  die op zich al een bezoekje waard is en waar uiteraard ook alle info te vinden is over de show.
Ook zijn de kaartjes te koop via de Spar in Lierop en bij Fun8 in de Postelstraat in Someren.
 Donderdag 17 januari 2013:
A.s. maandag 21 januari zal in de kantine van de SV Lierop een lezing gegeven worden met foto`s over de Strabrechtse Heide. De lezing wordt georganiseerd door de KVO en begint om 20.00 uur.
 


 

Woensdag 16 januari 2013:

 


‘It Giet On….’ Als alles volgens verwachting loopt kan er a.s. vrijdag op een mooie sneeuwvrije ijsbaan bij de blokhut geschaatst worden. Gisterenavond en vannacht zijn de ijsmeesters druk doende geweest om het terrein sneeuwvrij te maken en het eerste ijs te fabriceren. Hiermee wordt vandaag en volgende dagen/nachten doorgegaan. Hopelijk is er dan op vrijdag de benodigde 3 cm ijs zodat de Lieropse schaatsliefhebbers kunnen genieten van een door bomen omrande, bij de blokhut gelegen, perfecte ijsbaan. We houden u op de hoogte….
 Woensdag 16 januari 2013:

 


A.s. zaterdag zijn weer de Lieropse kampioenschappen IJssjoelen op de Slutelakker. Iedereen is van harte welkom. Het beloofd weer een gezellige boel te worden.
Aanvang 14.00 uur - Inschrijfgeld € 1,- - Consumpties € 1,- (Opbrengst is weer voor de jeugd van de S.V.Lierop.)
 


 

Dinsdag 15 januari 2013:


De laatste naweeën van de jubileumeditie van het Eurosjopper Festival zijn inmiddels verdwenen en dus kan er weer rustig gestart worden met de voorbereidingen van de elfde editie. Traditioneel starten deze voorbereidingen met de inschrijvingen.

 

Dus denk je, ik moet met mijn band op eurosjopper spelen, schrijf je dan nu in!

 

Inschrijven kan via de website www.eurosjopper.nl  Eurosjopper 2013 zal plaatsvinden op zaterdag 22 juni aan het Piet Cortoomswegske te Lierop. Zie ook de foto’s van vorig jaar….
 Dinsdag 15 januari 2013:
In het kader van een schoolopdracht gaat Maarten Driessen de communicatie van de Lieropse Lijst onderzoeken. Om duidelijk te krijgen wat u als kiezer van de huidige communicatie vindt heeft hij een online enquête gemaakt om hiermee via Slaponline zoveel mogelijk Lieroppenaren te bereiken. We zouden het fijn vinden als onze bezoekers Maarten hiermee vooruit willen helpen. Het duurt nog geen 5 minuten! Hier hun je invullen.
 


 

Maandag 14 januari 2013:

 


De vele bezoekers van de receptie van Prins Marcel, afgelopen zaterdagavond, hebben niet hoeven te wennen aan de ‘zaterdagavond’ (voor het eerst in de historie van de Kaauw Voetjes) of aan de nieuwe lokatie De Vurherd. Het was vanaf het begin van de receptie een gezellige boel, zowel op het podium als in de zaal en in de foyer waar de bezoekende carnavalsverenigingen op het moment wachtten dat zij Prins Marcel en zijn prinses Margret mochten feliciteren. Intussen hadden in de loop van de avond de families, de kaartclub, het personeel van Adriaan van den Heuvel, de biljartclub, de buurt en natuurlijk de raad van elf, jeugdprinses Maartje met haar gevolg, Slap, vertegenwoordigers van verenigingen en allen die we hier vergeten zijn, het podium beklommen om het Prinsenpaar op allerlei - ook ludieke - manieren te feliciteren. Er werd volop gehost en gedanst op de klanken van de Koepelbloazers en DJ Peter. Al met al kan er teruggekeken worden op weer een mooie receptie. Zie ook de foto’s van de hoffotograaf van de Kaauw Voetjes. A.s. zondag is het de beurt aan het Jeugdboerenbruidspaar.
 Maandag 14 januari 2013:

 


Het is koud in Lierop en de vooruitzichten geven aan dat deze kou in ieder geval tot komend weekend aanhoudt. De rayonhoofden zijn in Lierop al bij elkaar geweest. De hoop op een langere vorstperiode is er want dan kan er een prachtige schaatsbaan aangelegd worden bij de blokhut. De ijsmeesters van de SV Lierop kijken elke dag met spanning naar de weersvooruitzichten. Als de vorst zich doorzet komt een groot team in actie om binnen enkele dagen een ijsbaan te realiseren. De - verwarmde - blokhut wordt tijdens het schaatsen opengesteld voor een natje en een droogje. Voor de allerkleinsten zal enkele meters vanaf de blokhut ook een ijsbaantje aangelegd worden zodat hun ouders vanaf het door open haardvuur verwarmde terras naar de schaatskunsten van hun kroost kunnen kijken.
Daarnaast is het de bedoeling dat er op een vaste avond geijshockeyd kan worden en zal het ‘discodansen on ice’ niet ontbreken. Als er onverhoopt een weekend in de ijsperiode zit is het ook de bedoeling dat er ook een ‘Sterren Schaatsen Op IJs’ gaat plaatsvinden. Het idee hierbij is om van verschillende Lieropse verenigingen een schaatspaar te laten strijden voor een prachtige trofee en eeuwige roem. Wordt vervolgd dus als het doorvriest.
Truus van Otterdijk was ook al opgevallen dat er iets te gebeuren staat; van haar kregen we bijgaande foto.
 Maandag 14 januari 2013:
Van de werkgroep Kinderlithurgie kregen wij onderstaand bericht….
Zaterdagavond 26 januari om half 7 verzorgen de kinderen van groep 3, samen met hun juffen en Han Maas als pianist, een gezinsviering in de Koepelkerk. Het thema is: Slapen en Dromen.
Dankzij onze nieuwe apparatuur in de kerk, kunt u alle kinderen uit groep 3 ook op zijn liefst, namelijk slapend, zien en horen over hun dromen in mooie tekstjes, gebedjes en liedjes. Het belooft een echte mooie viering te worden.
We nodigen alle parochianen van harte uit om naar hen te komen kijken en u door de ontwapenende eerlijkheid van de kinderen te laten inspireren!
 Maandag 14 januari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie was de flitsende start van Van den Broek met de treffer na 30 seconden door Dirk van Vlokhoven voldoende voor de 0-1 winst tegen Deska/Markt8. Beide teams kregen kansen maar er werd niet meer gescoord. De winst was voor Van den Broek erg belangrijk. De aansluiting met Van Zoggel werd behouden. De spanning in kop van de hoofdklasse is spannend omdat 4 teams dicht bij elkaar staan.
Door de winst van Bos Domotica op Van den Einden haken de Lieroppenaren voorlopig af bij de top drie. In een aantrekkelijke wedstrijd scoorden Dirk Hesius 2 keer in de met 4-2 verloren wedstrijd.
’t Jagershuis is het jaar hoopvol gestart door met 0-6 te winnen van Bruisend End. Bas van den Witteboer, Daan Kuijpers (3x), Thijs van Heugten en Jan van Lierop wisten het doel van de tegenstander te vinden.
De verrassing van de avond kwam toch wel uit de wedstrijd ‘t Zunneke tegen Lintermans. Na de 1-0 voor Lintermans kwamen de mannen van het Zunneke goed terug met twee mooie acties van Harry Maas in de 22e en 24e minuut waardoor ze tegen de verwachting in de 2-1 winst behaalden.
Koploper Van Gennip maakte geen fout en nam in het tweede gedeelte van de wedstrijd afstand van ’t Roadhoiske. Chris Filippini en Tim van Lieshout scoorden allebei 2x voor Van Gennip, 4-0.
 


 

Zondag 13 januari 2013:
Na twee zilveren medailles en een bronzen medaille in de afgelopen jaren was het ditmaal wel raak: Evy Kuijpers (17) werd gisteren nationaal kampioene bij de junior-vrouwen op een loodzwaar parkoers op de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Na de start begon Evy direct aan een indrukwekkende solo. Haar voornaamste concurrente Lotte Eikelenboom kwam nog sterk opzetten maar kon de Lieropse in de finale niet meer inhalen. Een dolgelukkige Evy mocht na afloop de kampioenstrui en de gouden medaille in ontvangst nemen.
 


 

Zaterdag 12 januari 2013:
Afgelopen week zijn Adrie, Noralie en Corné van den Einden op bezoek geweest bij tante zuster Luciana van den Einden in het noorden van Brazilië.
Zij is al bijna 50 jaar werkzaam in Esperanza als directrice van een ziekenhuis vanuit de missiezusters Franciscanessen uit Asten.
Zuster Luciana wil graag iedereen bedanken voor de giften die zij heeft mogen ontvangen en wenst iedereen een zalig nieuwjaar!
Zaterdag 12 januari 2013:
De algemene vergadering van mannenkoor A Capella zal worden gehouden op maandagavond 21 januari. De aanvang van de jaarvergadering is vastgesteld om 20.00 uur in zaal Nellie van Oosterhout te Lierop. Voor meer informatie verwijzen wij graag door naar de A Capella pagina op slaponline….
 Zaterdag 12 januari 2013:

 


Van Wim Maas (we kennen hem nog vvan zijn ‘Pastoorkes’) kregen we een link van wat afbeeldingen van Lierop. Kijk maar…

 


 

Vrijdag 11 januari 2013:
Morgen, zaterdag 12 januari zal voor het eerst in de historie van de Kaauw Voetjes de receptie van de ‘grote’ Prins op zaterdagavond in plaats van op zondagmiddag plaatsvinden. Prins Marcel d’n 1e zal samen met zijn Prinses Margret overladen worden met felicitaties. Natuurlijk zullen de Koepelbloazers en DJ Peter ook aanwezig zijn en ook ‘zijn gevolg’ heeft er zin in om er een mooie avond van te maken. Vanaf 18.00 uur wordt iedereen die Prins Marcel en de Kaauw Voetjes een warm hart toedraagt uitgenodigd in een weer prachtig versierde Vurherd. Tot morgenavond…
 Vrijdag 11 januari 2013:

 

 

Op onze redactie kwam het bericht binnen dat Wim Welten is overleden. Wim is 32 jaar koster geweest in Lierop en hij was ‘specialist’ in het geven van rondleidingen. Wim kon altijd goed overweg met de misdienaars en ging altijd met hen mee op misdienaarsreisje. Hij vond dat geweldig!. Vele huwelijken en doopsels heeft hij mee begeleid. Ook vele begrafenissen heeft hij meegemaakt en daar had hij het niet altijd gemakkelijk mee, zeker niet als het om kinderen ging of iemand uit de buurt, Wim is samen met Francien, na de sluiting van de winkel, in Someren gaan wonen. Daar hadden ze het in hun appartement goed naar hun zin. Vanwege Wims gezondheid verhuisden ze later naar Sonnehove. Met zijn 80e verjaardag heeft hij nog een mooi feest gehad. Net na Nieuwjaar is hij opgenomen in het ziekenhuis te Geldrop en is daar afgelopen maandag gestorven. De uitvaart is a.s. maandag 14 januari om 11.30 uur in de parochiekerk in Lierop waarna crematie in Heeze.

Bij zijn afscheid als koster (in 2002) stond er een verhaal van Wim op slaponline. We zochten het op in het archief onder 'Historie'. Lees maar.

 


 

Vrijdag 11 januari 2013:

 


Vorige week werden in de kantine van de SV Lierop tijdens de nieuwjaarsreceptie maar liefst 9 jubilarissen gehuldigd. Theo Bakermans, Bert Meeuws, Thijs Meeuws, Cor van Vlokhoven, Peter van Gastel, Pieter Jan van de Zanden (allen 25 jaar lid), Wim Berkers, Gerard van Bussel (beide 40 jaar lid) en Leo van Seggelen (50 jaar lid). Peter van Gastel en Gerard van Bussel waren verhinderd, maar de anderen werden door de kersverse voorzitter Jan Willem Neervens persoonlijk toegesproken en gefeliciteerd. Namens slaponline feliciteren wij alle jubilarissen.
 


 

Vrijdag 11 januari 2013:
Op 17 november hebben alle aanwezigen een ticket gehad om mee te gaan met de Carnaval Caribien Cruise en werd het bruidspaar van dit seizoen bekend gemaakt.
De bruid, Marieke Linders had bijna de boot gemist, maar gaat op dinsdag 12 februari dan toch in de onecht verbonden worden met Allan van Veghel.
Nu nadert deze datum en is iedereen volop in de voorbereiding.
Iedereen die het bruidspaar wil komen feliciteren en tijdens de receptie graag een stukje wil voordragen moet dit melden bij de ceremoniemeester van commissie Amusement. Dan kan hij ervoor zorgen dat deze dag vlot gaat verlopen zodat het bruidspaar met plezier op deze dag terug zal kunnen kijken.
Ceremoniemeester: Mart van Lierop tel.331715 / mail: marttonnie@planet.nl
Of per mail vorstkauwvoetjes@hotmail.com 
 


 

Donderdag 10 januari 2013:
Van Maria van de Ven kregen wij onderstaand bericht….
‘De Driekoningen zijn weer rond geweest in Lierop en ze hebben een mooie som geld bijeengebracht en wel € 767.- geweldig !!!
Ze waren zelf ook zeer "vol"daan, zeker met al die zoetigheid die ze op de rondgang mochten ontvangen van de gulle gevers.
Bij deze iedereen bedankt, ook de ouders die zonder te vragen met de kinderen meegingen als dat nodig was; ook de leerkrachten bedankt’.
 Donderdag 10 januari 2013:
Het patroonsfeest, het jaarlijks hoogtepunt van het Lieropse Gilde van Sint Antonius Abt, wordt gevierd zaterdag 19 januari. Het is een dag van samen zijn, een dag van inspiratie, een dag van herdenken, een dag van terugkijken, een dag van vooruitkijken, een dag van ernst maar vooral een dag van feest. De dag begint met een Eucharistieviering met intenties aan alle overleden leden met extra aandacht voor Frits van de Ven (Bzn), Piet van de Wijnboom en Jaan van Horik die in 2012 overleden.
Na de viering de algemene ledenvergadering in Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagerhuis met een evaluatie over 2012, het aanbieden van het programma 2013 en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: hoofdman (voorzitter) Henk Berkers.
‘s Avonds is de teeravond in zaal Nellie van Oosterhout, waar de jubilerende leden worden gehuldigd. De activiteiten rond het patroonsfeest worden de eerstvolgende maandag afgesloten met de kaartavond voor leden en niet leden in Gildehuis Eet- en Drinkcafé ’t Jagerhuis. Jubilaris 2013: 25 jaar Ronny Thijs.
 Donderdag 10 januari 2013:
Gisteren is Youri van Lieshout 2x Nederlands Kampioen geworden met zijn vogels. De kampioenschappen werden gehouden in Apeldoorn. Namens slaponline feliciteren wij Youri.
 


 

Woensdag 9 januari 2013:
Op maandag 14 januari a.s. is er om 20.00 uur in de Vurherd een achterbanvergadering van de Lieropse Lijst.  De vergadering begint met een workshop ‘Lokale Politiek’. Op de agenda staan verder o.a. terugblik presentatieplannen verkeersluw maken Lierop, info over IDOP en de weg naar de verkiezingen 2014. Iedereen is welkom.
 Woensdag 9 januari 2013:
Van LagosMedia kregen we een link waarop een film over Lierop te zien is. Kijk maar….
 


 

Dinsdag 8 januari 2013:

De inloopavond die de gemeente Someren gisteren tussen 17.00 en 19.00 uur in de Vurherd organiseerde kende veel belangstelling. Gedurende de twee uur was het een constant gaan en komen van belangstellenden die informatie wilden over de verkeerskundige maatregelen die de gemeente vanaf maart van plan is in en rondom Lierop uit te voeren.

Er waren vele situatieschetsen te zien. We hebben vooralsnog enkele foto's hiervan gemaakt maar wachten nog op de digitale uitvoering hiervan die een stuk meer duidelijkheid moet geven.

De invalswegen worden qua snelheid begrensd op max. 60 km/uur en vanaf van Heugten op de Somerenseweg geldt max. 30 km per uur. Of dit gaat werken zal veel liggen aan de handhaving van deze snelheid. Als er volop gecontroleerd gaat worden is er een kans dat deze maatregel het effect zal hebben dat men verwacht (en vooral hoopt); zeker omdat de huidige obstakels in de van Dongenstraat verwijderd zullen worden. De bewoners van de van Dongenstraat vrezen dat hiermee 'hun' straat weer een racebaan wordt. Handhaven van de max. snelheid zal dus een absolute vereiste zijn!!

Er zullen voetpaden worden aangelegd (zelfs vanaf de Gildewijk) en aan de randen van Lierop zullen wegversmallingen en verkeersdrempels worden aangebracht. Ook komen er een drietal zebrapaden en zullen o.a. de paaltjes bij de kerk verdwijnen. De huidige bomen blijven grotendeels staan.

Of al deze maatregelen effect gaan hebben zal tzt duidelijk worden. Een evaluatie na een jaar  zal zeker niet onverstandig zijn. Een ding is zeker.... het dorpsgezicht zal er duidelijk mooier van worden. Hopenlijk wordt het niet verpest door toch nog 'teveel' verkeer!

 


 

Dinsdag 8 januari 2013:

 


Wie dichtbij huis het theater wil bezoeken kan op vrijdag 11 januari terecht in de Ruchte waar Joris Linssen & Caramba met het muziektheater ‘Licht’ laat zien dat hij meer kan dan programma’s maken.

Lees verder…
Entree: € 17,50 (incl. pauzedrankje) - Aanvang: 20.30 uur
Informatie: S.C.C. De Ruchte, 0493 – 44 11 44, info@deruchte.nl  – www.deruchte.nl
 


 

Maandag 7 januari 2013:

 


Jeugdprinses Maartje kan terugzien op een mooie receptie. De jeugdfanfare, korfbal, buurt, familie, collega carnavalsverenigingen en natuurlijk de andere hoogheden met gevolg van de Kaauw Voetjes feliciteerden ieder op hun eigen manier Jeugdprinses Maartje en ze genoot ervan. De Vurherd liep lekker vol en het werd weer ‘kei’ gezellig. De Koepelbloazers zorgden er wel voor dat er regelmatig gehost werd en zoals de laatste jaren werd de middag weer besloten met aanstekelijke muziek van DJ Peter waarbij jong en oud er niet onderuit konden om mee te doen met weer een nieuwe conditieslag. Zie ook de foto’s van theu van deze gezellige middag.
 


 

Zondag 6 januari 2013:
In de zaalvoetbalcompetitie werd er in de eerste klasse tussen Bruisend End en Van den Einden hard om de overwinning gestreden. Het was een sportieve wedstrijd die tot 2 minuten voor tijd op 4-4 stond. In de 28e minuut scoorde Tom van Lieshout na heel wat heen en weer geschuif van de bal zijn 2e treffer van de avond en bezorgde Van den Einden daarmede de overwinning. De andere treffers van Van den Einden werden gemaakt door Dirk Hesius (2x) en een e.d.
In de tweede klasse had koploper Van Gennip het zwaar tegen Van Zoggel 2. Chris Filippini (10e) opende de score voor Van Gennip, 1-0. Vervolgens scoorde Van Zoggel 2 2x, 2-1. In de 16e minuut trok Niek Hurkmans de stand weer gelijk. Van Grotel bleef aanvallen en Van Zoggel moest in de verdediging. Zoals zo vaak ging ook nu keeper Lars van Grotel mee in de aanval van zijn team. Het lukte hem in de 24e minuut om zijn collega doelman van Van Zoggel met een afstandsschot te kloppen en zijn team de overwinning te bezorgden, 3-2.
 


 

Zaterdag 5 januari 2013:
Het is dit weekend druk in Lierop. Zie onze homepagina voor alle activiteiten die 5 en 6 januari plaatsvinden.
 Zaterdag 5 januari 2013:
Morgen, zondag 6 januari, zal jeugdprinses Maartje haar receptie houden in De Vurherd. Alle Kaauw Voetjes zullen aanwezig zijn en natuurlijk verwacht Prinses Maartje ook andere belangstellenden. Iedereen is welkom vanaf 13.00 uur. Tot dan.
 Zaterdag 5 januari 2013:
Woensdag 9 januari a.s. zal in De Vurherd weer de belangengroepvergadering worden gehouden. Op de agenda o.a. Dorpscollecte, Zummere Power, Plannen Moorsel, Geluidswal en IDOP. Voor de complete agenda en de notulen van de vorige vergadering verwijzen wij graag naar de link Belangengroep onder Verenigingen op slaponline.
 


 

Zaterdag 5 januari 2013:

 


In het weekend van 25, 26 en 27 januari is het weer TONEELWEEKEND! Er kan gelachen worden bij dit hilarische toneelstuk. Dit mag je niet missen!
De dertien ingrediënten voor een avondje of middagje spannende humor.
1. Donder en bliksem op landgoed Greenacres!?
2. De stoffelijke resten van landlord Barraclough!?
3. Twee stiefdochters die treuren………om de erfenis!?
4. Het personeel dat zich rijk mag rekenen!?
5. High tea met een smaakje!?
6. Een jankende hond!?
7. Een dood marmotje!?
8. Een geit aan een touwtje!?
9. Een zwevende trompet!?
10. Een bijziende, dove, dwaze dokter die zich niet laat kisten!?
11. De goedlachse doodgraver die over lijken gaat!??
12. Het kamermeisje wat in de gordijnen hangt!?
13. Notarissen die zich een hoedje schrikken!!??
‘Het Lijk is zoek’ laat de Vurherd op zijn grondvesten schudden…………. van het lachen!!??
Langzaamaan wordt duidelijk dat er op landgoed Greenacres meer aan de hand is dan dat het zo op eerste gezicht lijkt. De beide notarissen gaan daarom op zoek naar de waarheid en dat is het begin van een kostelijk komische zoektocht naar ja, naar wie en wat eigenlijk???..........
Alle ingrediënten zijn aanwezig om U een heerlijk avondje toneel te bezorgen: spanning, dolkomische situaties, een vleugje Cluedo en dit alles doorspekt met een aanstekelijke Engelse humor.
‘Het Lijk is zoek’ staat garant voor een spannend vrolijk avondje uit!!
Regie: Gerard van Beers
Uitvoering:
Vrijdag 25 januari 2013: 20.00 uur - Zaterdag 26 januari 2013: 20.00 uur en Zondag 27 januari 2013: 14.30 uur.
Locatie: Gemeenschapshuis de Vurherd, Offermansstraat 10 te Lierop.
Entree: € 7.50 volwassenen, € 3.50 kinderen t/m 12 jaar.
Voorverkoop: Spar Lierop, reserveringen@profiel-lierop.nl
 


 

Vrijdag 4 januari 2013:

 


Shotgun Shadow (met Theodoor van Heugten) bestaat al ruim twintig jaar en dat gaan ze vieren met hun jubileumshow "Open All Night" in het Cultuurcentrum in Deurne op zaterdag 20 april. Te gast zijn de Eindhovense band Desoto en Erwin Nyhoff, bekend van The Prodigal Sons en natuurlijk The Voice Of Holland, en een aantal muzikanten uit de regio, waaronder Mari Maas van Bon Scotch. In een uitgebreide bezetting met blazers en koorzangers worden nummers gebracht
van o.a. Bruce Springsteen, Beatles, Stones, U2, Eric Clapton, AC/DC, Elvis Presley, Herman Brood en nog veel meer!
Lees meer op hun Facebook pagina www.facebook.com/shotgunshadow.  Kaartjes zijn te bestellen via www.ccdeurne.nl.
 Vrijdag 4 januari 2013:
Nog even ter herinnering: Op 25, 26 en 27 januari gaat Toneelvereniging Profiel een komische thriller ‘Het lijk is zoek’ op de planken brengen. Kaartjes zijn bij de SPAR te kopen of via de website waar je ook kunt reserveren.
 


 

Donderdag 3 januari 2013:

Zaterdag vanaf 19.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van SV Lierop met de huldiging van jubilarissen. Zie de poster.

 


 

Donderdag 3 januari 2013:
In 2013 is de oud papier inzameling in Lierop als volgt (ook op de fanfarekalender aangegeven)…
- Tweede zaterdag van de maand, aanvang 9.00 uur: Steemertseweg – Kerkenhuis - Hogeweg t/m nr. 39 – Wertstraat – Groenstraat – Somerenseweg -’t Alfort – Van Dongenstraat - Fr. Doucettestraat - Van Dijkstraat – Lijestraat – Felicitéstraat - Offermansstraat.
- Laatste vrijdag van de maand, aanvang 13.00 uur: Verhagenstraat – Achterbroek - Oude Goorenweg – Herselseweg – Hersel – Eindje – Lungendonk – Stipdonk - Varenschutseweg t/m nr. 21 – Veldweg – Winkelstraat – Gebergte – Broekkant – Groenebeemdweg – Oeijenbraak - Hogeweg nr. 53 t/m 56 – Heieind – Hanekampweg – Meervensedijk – Moorsel – Somerenseweg – Vaarsehoef – Vaarsehoefweg - Berkeindje.
- Laatste zaterdag van de maand, aanvang 9.00 uur: Laan ten Boomen – Boomen – Heesvenstraat – Florastraat – Kerkepad – Slutelakker – Drievennestraat – Duinerweg – Rulakker – Schutterstraat – Luitenakker – Bruiseldonk – Balisboom – Hemelaar – Tamboer – Piekenier – Vaandrig - Kromvenweg – Otterdijk - Otterdijkseweg.
 


 

Woensdag 2 januari 2012:
Het is er weer tijd voor: ‘Kniepertjes’. Kniepertjes zijn dunne wafeltjes, die traditioneel rond de jaarwisseling worden gebakken in het Noorden en Oosten van ons land.
Volgens de traditie zijn de kniepertjes in december plat, omdat het oude jaar zich volledig heeft ontvouwen. Vanaf nieuwjaarsdag worden deze gepresenteerd als rolletje: ‘Het nieuwe jaar moet zich nog ontrollen’ om te kunnen terugzien wat er gebeurd is en wat wij hebben meegemaakt in Lierop.
Wat het nieuwe jaar 2013 in petto heeft, weet men niet. Dit geldt voor iedereen persoonlijk en voor de samenleving waarvan wij deel uitmaken in dorpsverband, in Nederland, Europa en zelfs wereldwijd. Wat de toekomst van de Lieropse parochie Heilige Naam Jezus gaat worden is te vergelijken met een opgerold ‘kniepertje’.
In de Koepelkerk zijn vorig jaar 32 kinderen gedoopt, waarvan er vijftien woonachtig zijn in Lierop. Er hebben 28 kinderen hun Eerste Communie gedaan en 29 kinderen hebben het Sacrament van het Vormsel ontvangen. Vier huwelijken zijn er ingezegend en van achttien mensen is tijdens de uitvaartplechtigheden afscheid genomen.
 


 

Dinsdag 1 januari 2012:

In de Vurherd hebben vele Lieroppenaren vanmiddag hun nieuwjaarswensen uitgewisseld. Voorzitter Ferd Raaijmakers van de Belangengroep verwelkomde de vele belangstellenden. 'Er is altijd wel een momentje tijd om het Oudjaar de revue te laten passeren, maar ook om een visie te geven over het onbeschreven jaar 2013'.

Lierop en de Lieropse Koepelkerk hebben veelvuldig in het nieuws gestaan met betrekking tot de parochiële samenvoegingen in het Bisdom Den Bosch. Of Lierop een status apart wil, kan of moet verwerven binnen het bisdom is een open vraag. De tijd zal het leren.

Wim Steenbakkers, redactielid van maandblad De Koepel, stond stil bij het jubileum van het maandblad. Tegen de nieuwe mediastroom in blijven zo’n zeshonderd Lieroppenaren trouw abonnee van De Koepel. Hoe het jubileum nu te vieren? Hierover zijn gesprekken gevoerd met de stichting  “Vrienden van de Koepelkerk” en hieruit is het idee geboren om een abonnement PLUS in te voeren ten bedrage van ten minste vijftig euro. Het bedrag, dat hoger is dan het abonnementsgeld, komt ten goede aan de stichting en dus aan het in stand houden van de Koepelkerk. Het idee viel in goede aarde, leek het, en velen maakten al gebruik om in te tekenen.

De titel van ‘Lieropse Mens’ viel dit jaar ten deel aan Huub van den Eikhof. Directe aanleiding is het beëindigen van zijn correspondentschap bij het E.D. Een groot aantal jaren, 25 jaar, heeft Huub in de breedste zin van het woord het Lieropse nieuws vergaard voor het Eindhovens Dagblad. Veel kortom verhaaltjes en verslagen over verenigingen en maatschappelijke onderwerpen vloeiden uit zijn pen. Een niet altijd even gemakkelijke taak om dagelijks tegen een deadline  aan te werken. Naast het correspondentschap heeft Huub zich breed ingezet voor de Lieropse gemeenschap, waarvoor hij  reeds eerder begiftigd is met een Koninklijke onderscheiding.

 


 

Dinsdag 1 januari 2013:

Gelukkig zijn we er nog in het nieuwe jaar. Vorige week kropen we door het oog van de naald toen de voorspelling van de Maya’s ‘dat de wereld zou vergaan’ niet uitkwam.

Een bezorgde bezoekster van slaponline zat op die dag met de camera in de aanslag om dit moment vast te leggen…. Zij heeft geluk dat haar foto's in dit nieuwe jaar nog bekeken kunnen worden (en wij ook). Aan haar foto’s te zien zaten we wel dicht bij het einde….